ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-03-30
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny dla zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Kolejowa 11 wraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Regulamin konkursu (PDF, 210.6 KiB)
 • Mapa sytuacyjno-wysokościowa (JPG, 8.1 MiB)
 • Inwentaryzacja budynku (ZIP, 1.2 MiB)
 • Formularz zgłoszeniowy (DOCX, 16.7 KiB)
 • Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich (DOCX, 17.3 KiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.7 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.4 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.2 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.6 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.3 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.9 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 6.5 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.8 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.1 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 3.9 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.4 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 4.9 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 4.8 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.4 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 7.4 MiB)
 • Protokół Komisji konkursowej (PDF, 48.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Przedszkola w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 91.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 299.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 276.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 56 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 29.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ (DOC, 42 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 38 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 133.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (PDF, 643.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 1 (PDF, 269.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 34.9 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 129.1 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź 2 (PDF, 1.1 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź 3 (PDF, 269 KiB)
 • Rzut dachu i elewacji (ZIP, 1.3 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź 4 (PDF, 235.9 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 212.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 226 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 250.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-03-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 294.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 55.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 29.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOC, 37 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 126.3 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 34.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 272.9 KiB)
 • Zmiana SWZ 2 (PDF, 124.7 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2 (PDF, 34.5 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź 1 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 874.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 3.9 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź 2 (PDF, 279.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - zmienione - 3 (PDF, 93.8 KiB)
 • Zmiana SWZ 3 (PDF, 132 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 506.1 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 211.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1 MiB)
 • Informacja o wniesieniu odwołania (PDF, 235 KiB)
 • Odwołanie od odrzucenia oferty (PDF, 239.6 KiB)
 • Odpowiedź na odwołanie do KIO (PDF, 250.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-03-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Iłowa poprzez przebudowę SUW w Szczepanowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 326.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 267.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 54 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 29.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 661.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOC, 37 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 130.8 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 38.3 KiB)
 • Zmiana SWZ 2 (PDF, 122.8 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 153.9 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 26.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 29.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 230.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 63 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-02-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 101109F ul. Krótkiej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.7 KiB)
 • SWZ (DOCX, 60.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (DOC, 148.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 54 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 29.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 921.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOC, 37 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź ul. Krótka (PDF, 34.4 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 104.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 132.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 562.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 61.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-02-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 101107f ul. Kościelnej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 91.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 278.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 261.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 54 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 29.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 639.6 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOC, 37 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź ul. Kościelna (PDF, 36.5 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 105.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 131.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 321 KiB)
 • Ogłoszenie o wynikach postępowania (PDF, 60.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Jaśminowa i Ogrodowa – II etap w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 286.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 263.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 55 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 29.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 8a do SWZ (001, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8b do SWZ (002, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8c do SWZ (003, 3.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOC, 37 KiB)
 • Kwota (PDF, 105.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 43.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 60.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wynikach postępowania (PDF, 61.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe pod nazwą "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Iłowa"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe pod nazwą "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Iłowa" (PDF, 327.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ z zalącznikami (PDF, 699 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (ODT, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOCX, 28.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 237.2 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 166.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 58.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 94.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie nawierzchni w obrębie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 240.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 383.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (ODT, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 371.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 155.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (DOCX, 28.4 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 110.7 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 125.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 46.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 102.2 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Iłowa od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 240.8 KiB)
 • SIWZ z zalącznikami (PDF, 808 KiB)
 • SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 173.6 KiB)
 • Wykaz nieruchomości (PDF, 4.3 MiB)
 • Uchwała (PDF, 227.8 KiB)
 • Uchwała (PDF, 203.3 KiB)
 • Uchwała (PDF, 42.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 33.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 67.4 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-10-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa zestawów zaworowych do studni kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 232.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 257 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.6 KiB)
 • Załacznik nr 3 do SIWZ (ODT, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (ODT, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 244.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (ODT, 16.4 KiB)
 • Załacznik nr 7 do SIWZ (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOCX, 28.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 39.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 64.6 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Iłowa od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 239.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 745.2 KiB)
 • SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 124.9 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 96.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 99.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 69.4 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-07-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Drzymały w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 240.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 323 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 365.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (ZIP, 6.1 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (ODT, 12.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ODT, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (ODT, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ (PDF, 114.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 49.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 99.8 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-15 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe pod nazwą "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Iłowa"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe pod nazwą "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Iłowa" (PDF, 677.7 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe - realizacja zadania pt.: "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa na lata 2017-2032 w 2020 r.”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe - realizacja zadania pt.: "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa na lata 2017-2032 w 2020 r.” (PDF, 199 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 150 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-05-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i montaż wyposażenia do projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 241.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 365.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 32.8 KiB)
 • Załacznik nr 3 do SIWZ (ODT, 11.6 KiB)
 • Załacznik nr 4 do SIWZ (ODT, 11.1 KiB)
 • Załacznik nr 5 do SIWZ (ODT, 15 KiB)
 • Załacznik nr 6 do SIWZ (PDF, 267.6 KiB)
 • Załacznik nr 7 do SIWZ (ODT, 16.3 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ (DOCX, 28.3 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 129.2 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 108.1 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 67.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 50.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.3 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-05-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101133F ul. Pałacowej w Iłowej”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 242.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 375.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOCX, 67.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (ODT, 12 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (ODT, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (ODT, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 388 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ (DOCX, 28.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 45.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 79.5 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-04-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-04 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ul. Bema i Traugutta w Iłowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 240.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 476.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (ODT, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 883.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (ZIP, 8.3 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 31.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (ODT, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ODT, 12.6 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (ODT, 11.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - dokumentacja techniczna część 2 (ZIP, 10 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 124.4 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 135 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 58.7 KiB)
 • Uniewaznienie postepowania przetargowego (PDF, 71.2 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-03-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-07 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Blacharskiej w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 240.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 322.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 366.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (ZIP, 4.1 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 27.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ODT, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (ODT, 11.6 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 45.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 153.5 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 126.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 (PDF, 114.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 74.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 112.9 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2020-01-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej – II etap
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 234 KiB)
 • SIWZ (PDF, 281.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 359.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (ZIP, 635.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 27.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 379.4 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 223.1 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 53.7 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2020-01-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101133F ul. Pałacowej w Iłowej”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 272.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 367.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOCX, 66.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (ODT, 12 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (ODT, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (ODT, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 388.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ (DOCX, 27.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 44.6 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 47.3 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2020-01-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 101108F ul. Kościuszki
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 242.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 362.7 KiB)
 • Zalacznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.9 KiB)
 • Zalacznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.8 KiB)
 • Zalacznik nr 3 do SIWZ (ODT, 11.9 KiB)
 • Zalacznik nr 4 do SIWZ (ODT, 16.3 KiB)
 • Zalacznik nr 5 do SIWZ (ODT, 12.3 KiB)
 • Zalacznik nr 6 do SIWZ (ODT, 13.2 KiB)
 • Zalacznik nr 7 do SIWZ (PDF, 364.2 KiB)
 • Zalacznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 2.1 MiB)
 • Zalacznik nr 9 do SIWZ (DOCX, 28 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 116.1 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 129 KiB)
 • Zmiana SIWZ 2 (PDF, 150.7 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2 (PDF, 125.7 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 70.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 60.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 98.8 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2019-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 739.9 KiB)
 • SIWZ + załączniki (PDF, 739.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (ODT, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOCX, 28 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 47.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 86.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 174.3 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2019-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-29 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa zestawów zaworowych do studni kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 233.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 258.6 KiB)
 • Zalacznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.6 KiB)
 • Zalacznik nr 3 do SIWZ (ODT, 11.2 KiB)
 • Zalacznik nr 4 do SIWZ (ODT, 15.7 KiB)
 • Zalacznik nr 5 do SIWZ (PDF, 239.4 KiB)
 • Zalacznik nr 6 do SIWZ (ODT, 16.4 KiB)
 • Zalacznik nr 7 do SIWZ (PDF, 110.3 KiB)
 • Zalacznik nr 8 do SIWZ (DOCX, 27.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.5 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 37 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 37.6 KiB)
 • Unieważnienie postępowania przetargowego (PDF, 50.3 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2019-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ul. Ogrodowej w miejscowości Iłowa – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 573.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 451.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (ODT, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 876.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (ZIP, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 27.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (ODT, 12.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ODT, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (ODT, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Geologia (ZIP, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 5 - STWiOR (ZIP, 431.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 43.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogrodowa (PDF, 74.3 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2019-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 570.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 640.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 13.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 882.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 882.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 31 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ODT, 13.2 KiB)
 • Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 1 (PDF, 78 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (ODT, 11.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (JPG, 245.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 978.5 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2019-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 229.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 (PDF, 745.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ (PDF, 883.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ (PDF, 213 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 (PDF, 4.1 MiB)
 • Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego (PDF, 41.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 138.6 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 121.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 29.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 53.9 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2019-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Kanalizacja ul. Żagańska (PDF, 240.3 KiB)
 • SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (PDF, 318.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (ODT, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (PDF, 365.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (DOCX, 27.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (ODT, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (ODT, 11.7 KiB)
 • Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 1 (PDF, 119.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 117 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 130.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 39.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania przetargowego (PDF, 46.4 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2019-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i montaż urządzeń do projektu pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Iłowej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu OSA - powtórzony (PDF, 241 KiB)
 • SIWZ - OSA - powtórzony (PDF, 262.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - OSA - powtórzony (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - OSA - powtórzony (ODT, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - OSA - powtórzony (ODT, 15 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - OSA - powtórzony (ODT, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - OSA - powtórzony (ZIP, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 7a do SIWZ - OSA - powtórzony (GIF, 6.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - OSA - powtórzony (DOCX, 27.9 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 1 (PDF, 55.4 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 2 (PDF, 41.9 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 120.9 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 111.1 KiB)
 • Zalącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony (ODT, 14.6 KiB)
 • Zalącznik nr 5 do SIWZ - poprawiony (PDF, 241.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - OSA (PDF, 40.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - OSA (PDF, 72.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 178 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji