ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-01-29
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na działce nr 835/7, obręb Iłowa
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-05-22
Zakres przedmiotowy
Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 75/14 w m. Konin Żagański, gmina Iłowa
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-02-08
Zakres przedmiotowy
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Konin Żagański 2 o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 57 w m. Konin Żagański, gmina Iłowa
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-02-04
Zakres przedmiotowy
Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 75/14 w m. Konin Żagański, gmina Iłowa
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-01-28
Zakres przedmiotowy
Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F relacji Konin – Żagański Iłowa”
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-11-02
Zakres przedmiotowy
Decyzja o umorzeniu postepowania
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-10-18
Zakres przedmiotowy
rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku stacji obsługi pojazdów transportu ciężkiego w związku z usytuowaniem w obiekcie malej- 1-stanowiskowej ekologicznej komory lakierniczej
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-06-23
Zakres przedmiotowy
postanowienie o zawieszeniu postępowania
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-05-21
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 111/1, Szczepanów
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-05-19
Zakres przedmiotowy
umorzenie decyzji w sprawie opaty za usunięcie drzew na działce1214/10, 1214/9, Iłowa
Lp: 11
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-05-02
Zakres przedmiotowy
umorzenie opłaty za usunięcie drzew
Lp: 12
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-05-02
Zakres przedmiotowy
umorzenie opłaty za usunięcie drzew na działce 743, Iłowa
Lp: 13
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-05-02
Zakres przedmiotowy
umorzenie opłaty za usunięcie drzew na działce 743
Lp: 14
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-04-24
Zakres przedmiotowy
Zwiększenie mocy produkcyjnych istniejącego od 1939 r Wydziału Rozpuszczalnych Alkalicznych Krzemianów Sodu i Potasu w Ciech Vitrosilicon S.A Zakład Iłowa
Lp: 15
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-04-04
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 1/11, Borowe
Lp: 16
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-03-28
Zakres przedmiotowy
wniosek o usunięcie drzew na działce 111/1, Szczepanów
Lp: 17
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-03-16
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce 786/1, Iłowa
Lp: 18
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-03-03
Zakres przedmiotowy
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
Lp: 19
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-02-22
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 68, Czyżówek
Lp: 20
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-02-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o usunięcie drzewa na działce 786/1, Iłowa
Lp: 21
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-02-07
Zakres przedmiotowy
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
Lp: 22
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-01-24
Zakres przedmiotowy
wniosek o usunięcie drzew na działce 27/9, Czyżówek, 75/2, Iłowa
Lp: 23
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-01-17
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce347/1, Czyżówek i 261, Borowe
Lp: 24
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-12-27
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 452/1, Konin Żagański
Lp: 25
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-12-27
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce 265/1
Lp: 26
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-12-22
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 22/2, Czerna
Lp: 27
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-12-22
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 22/2, Czerna
Lp: 28
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-12-13
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa na działce 619/5, Iłowa
Lp: 29
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-11-29
Zakres przedmiotowy
decyzja umarzająca opłatę za usunięcie drzewa na działce 136/8, Iłowa
Lp: 30
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-11-28
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 347/1, Czyżówek i 261, Borowe

Nawigacja między stronami listy informacji