ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 241
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-14
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 303/2, obręb Szczepanów
Lp: 242
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-11
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 1000, obręb Iłowa
Lp: 243
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-10
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 21, obręb Konin Żagański
Lp: 244
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-08
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Lp: 245
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-08
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce 143/1, obręb Szczepanów
Lp: 246
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-08
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nadziałce nr 439/1, obręb Konin Żagański
Lp: 247
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-07
Zakres przedmiotowy
Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Lp: 248
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-07
Zakres przedmiotowy
wniosek o dokonanie oględzin powalonego drzewa na działce nr 133/2, obręb Iłowa
Lp: 249
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-04
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr 122, obręb Wilkowisko
Lp: 250
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-04
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 1138/2015, obręb Iłowa
Lp: 251
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-04
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa nadziałce 357, obręb Iłowa
Lp: 252
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-03
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przedłożenia Burmistrzowi raportu oddziaływania na środowisko
Lp: 253
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-03
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Lp: 254
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-08-25
Zakres przedmiotowy
decyzja odmowna wydania pozwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 260/3, obręb Iłowa
Lp: 255
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-08-25
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca usunięcie drzew na działce nr 7/30, obręb Czyżówek
Lp: 256
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-08-25
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 352/1, obręb Iłowa
Lp: 257
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-08-25
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 7/27, obręb Czyżówek
Lp: 258
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-08-25
Zakres przedmiotowy
wniosek zezwalający na usunięcie drzew na działce nr 7/27, obręb Czyżówek
Lp: 259
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-08-25
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 1059/1 - Iłowa
Lp: 260
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-08-21
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w pasie drogi nr 1079F i 1083F
Lp: 261
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-08-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 17, obręb Kowalice
Lp: 262
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-08-19
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 533, obręb Czerna
Lp: 263
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-08-19
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 71, obręb Iłowa
Lp: 264
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-08-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Lp: 265
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-08-13
Zakres przedmiotowy
decyzja umarzająca na działce nr 176, obręb Konin Żagański
Lp: 266
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-08-13
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce o numerze 133/2, obręb Iłowa
Lp: 267
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-08-12
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 28/1, obręb CZerna
Lp: 268
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-08-12
Zakres przedmiotowy
wniosek zezwalający na usunięcie drzewa rosnącego na działce o numerze 903, obręb Iłowa
Lp: 269
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-08-11
Zakres przedmiotowy
wniosek na uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce o numerze 3, obręb Borowe
Lp: 270
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-08-11
Zakres przedmiotowy
wniosek zezwalający na usuniecie drzew na działce o numerze 298, obręb Iłowa

Nawigacja między stronami listy informacji