ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:19:40 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 530.2022 Małgorzata Michalska
08:11:21 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Iłowej informujące o wszczęciu postepwonia administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na - budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego Lokalizacja inwestycji: dz. nr 620/1, 653 obręb Konin Żagański, gmina Iłowa Magdalena Grzywaczyk
08:07:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź na petycję - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Małgorzata Michalska
08:02:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr 434 /2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 8 września 2022 rok w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Budżet na 2022 rok Małgorzata Michalska

Zmiany z dnia: 2022-09-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:52:30 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie społeczeństwa o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 341/27 w miejscowość Konin Żagański, gmina Iłowa” Magdalena Grzywaczyk
14:19:33 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie społeczeństwa o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 341/22 i 341/23 w miejscowość Konin Żagański, gmina Iłowa” Magdalena Grzywaczyk
13:11:14 Upublicznienie elementu informacja Konsultacje projektów uchwał na XLVII sesję Rady Miejskiej w Iłowej Małgorzata Michalska
11:32:58 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 301/8/XXXVIII/21 Małgorzata Michalska
11:32:47 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 300/8/XXXVIII/21 Małgorzata Michalska
11:31:48 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 260/8/XXXIV/21 Małgorzata Michalska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony