ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:43:10 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłowa w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r Wojciech Kaczmarski

Zmiany z dnia: 2021-10-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:19:10 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie OR.2110.1.2021 Małgorzata Kondraciuk
12:18:30 Deaktywacja elementu wakaty - ogłoszenie OR.2110.1.2021 Małgorzata Kondraciuk
09:11:12 Upublicznienie elementu informacja Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji Magdalena Muzika
09:00:41 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Iłowej informujące o zakończeniu postępowań w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej elektroenergetycznej linii 110 kV relacji Jankowa żagańska-Bolesławiec na odcinku od GPZ Jankowa żagańska do słupa nr 76 Magdalena Grzywaczyk
08:08:55 Upublicznienie elementu informacja Konsultacje uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej w Iłowe Małgorzata Michalska

Zmiany z dnia: 2021-10-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:16:14 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zmiana SWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. przebudowa drogi gminnej nr 101129F ul. Ogrodowa w Iłowej wraz z oświetleniem drogowym w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wojciech Kaczmarski
15:15:38 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu - Nazwa elementu do którego przynależy: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. przebudowa drogi gminnej nr 101129F ul. Ogrodowa w Iłowej wraz z oświetleniem drogowym w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wojciech Kaczmarski
15:14:28 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. przebudowa drogi gminnej nr 101129F ul. Ogrodowa w Iłowej wraz z oświetleniem drogowym w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wojciech Kaczmarski
15:04:57 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik Załącznik nr 8 do SWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. przebudowa drogi gminnej nr 101129F ul. Ogrodowa w Iłowej wraz z oświetleniem drogowym w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wojciech Kaczmarski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony