ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 28/9/III/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2024-2030
Nr aktu prawnego
28/9/III/24
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 27/9/III/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
27/9/III/24
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 26/9/III/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A-18 - Etap I" i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A-18 - Etap II" dla Powiatu Żagańskiego
Nr aktu prawnego
26/9/III/24
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 25/9/III/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Iłowa na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wymiarki
Nr aktu prawnego
25/9/III/24
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 24/9/III/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
Nr aktu prawnego
24/9/III/24
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 23/9/III/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej na terenie miejscowości Iłowa ul. Traugutta
Nr aktu prawnego
23/9/III/24
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 22/9/III/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe
Nr aktu prawnego
22/9/III/24
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 21/9/III/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miejscowości Czerna
Nr aktu prawnego
21/9/III/24
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 20/9/III/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu oznaczonego działką nr 818/1 położonej w Iłowej przy ul. Młyńskiej
Nr aktu prawnego
20/9/III/24
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 19/9/III/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2024-2030
Nr aktu prawnego
19/9/III/24
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 18/9/III/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Nr aktu prawnego
18/9/III/24
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 17/9/III/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iłowej
Nr aktu prawnego
179/III/24
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 16/9/III/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej
Nr aktu prawnego
16/9/III/24
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 15/9/III/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2023 r.
Nr aktu prawnego
15/9/III/24
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 14/9/III/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2023 r.
Nr aktu prawnego
14/9/III/24
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 13/9/III/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Iłowej wotum zaufania
Nr aktu prawnego
13/9/III/24
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 9.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Iłowa
Nr aktu prawnego
9.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 12/9/II/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2024-2030
Nr aktu prawnego
12/9/II/24
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 11/9/II/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
11/9/II/24
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 10/9/II/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A-18 - Etap I" i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków do wiaduktu nad A-18 - Etap II" dla Powiatu Żagańskiego
Nr aktu prawnego
10/9/II/24
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2024-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 9/9/II/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Iłowa w Zgromadzeniu Związku Powiatowo - Gminnego Powiatu Żagańskiego
Nr aktu prawnego
9/9/II/24
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 8/9/II/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
8/9/II/24
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 7/9/II/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej dokonującego czynności delegowania przewodniczącego Rady Miejskiej
Nr aktu prawnego
7/9/II/24
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 6/9/II/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Nr aktu prawnego
6/9/II/24
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 5/9/II/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
5/9/II/24
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 4/9/II/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu oraz przedmiotu działania
Nr aktu prawnego
4/9/II/24
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2024-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 3/9/II/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Publicznych oraz przedmiotu działania
Nr aktu prawnego
3/9/II/24
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 2/9/I/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iłowej
Nr aktu prawnego
2/9/I/24
Status
Uchylony
Lp: 29
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 1/9/I/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej
Nr aktu prawnego
1/9/I/24
Status
Zmieniony
Lp: 30
Data podjęcia
2024-04-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 523/8/LXVI/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2024-2030
Nr aktu prawnego
523/8/LXVI/24
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji