ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 265/8/XXXIV/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Iłowa w Zgromadzeniu Związku Powiatowo - Gminnego Powiatu Żagańskiego
Nr aktu prawnego
265/8/XXXIV/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 264/8/XXXIV/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
264/8/XXXIV/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 263/8/XXXIV/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
263/8/XXXIV/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 262/8/XXXIV/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami
Nr aktu prawnego
262/8/XXXIV/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 261/8/XXXIV/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
261/8/XXXIV/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 260/8/XXXIV/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
260/8/XXXIV/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 259/8/XXXIV/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 września 2021 r. uchylająca uchwałę nr 252/8/XXXIII/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
259/8/XXXIV/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 258/8/XXXIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze powiatów żarskiego i żagańskiego poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych
Nr aktu prawnego
258/8/XXXIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 257/8/XXXIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
257/8/XXXIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 256/8/XXXIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
256/8/XXXIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 255/8/XXXIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
255/8/XXXIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 254/8/XXXIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 września 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
254/8/XXXIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 253/8/XXXIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Iłowa na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
253/8/XXXIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 252/8/XXXIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
252/8/XXXIII/21
Status
Uchylony
Lp: 15
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 251/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
251/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 250/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
250/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 249/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze Skateparku
Nr aktu prawnego
249/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 248/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
Nr aktu prawnego
248/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 247/8/XXXII/21RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłowa organowi regulacyjnemu
Nr aktu prawnego
247/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 246/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Dworskiego w Iłowej
Nr aktu prawnego
246/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 245/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Iłowa
Nr aktu prawnego
245/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 244/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2021-2028”
Nr aktu prawnego
244/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 243/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
243/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 242/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2020 r.
Nr aktu prawnego
242/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 241/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2020 r.
Nr aktu prawnego
241/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 240/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Iłowej wotum zaufania
Nr aktu prawnego
240/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 239/8/XXXI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
239/8/XXXI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 238/8/XXXI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2021 r. uchylająca uchwałę Nr 235/8/XXX/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Żagań o statusie miejskim
Nr aktu prawnego
238/8/XXXI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 237/8/XXXI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe
Nr aktu prawnego
237/8/XXXI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 236/8/XXXI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
236/8/XXXI/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji