ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 301/8/XXXVIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
301/8/XXXVIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 300/8/XXXVIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. uchwała budżetowa na rok 2022 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
300/8/XXXVIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 299/8/XXXVIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
299/8/XXXVIII/21
Status
Wygasły
Lp: 4
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 298/8/XXXVIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
298/8/XXXVIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 297/8/XXXVIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2022 rok
Nr aktu prawnego
297/8/XXXVIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 296/8/XXXVIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Iłowa na rok 2022
Nr aktu prawnego
296/8/XXXVIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 295/8/XXXVIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2022 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
295/8/XXXVIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 294/8/XXXVIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Nr aktu prawnego
294/8/XXXVIII/21
Status
Uchylony
Lp: 9
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 293/8/XXXVIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
293/8/XXXVIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 292/8/XXXVIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 198/8/XXVI/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
292/8/XXXVIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 291/8/XXXVIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 197/8/XXVI/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z ochroną powietrza poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
291/8/XXXVIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 290/8/XXXVIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 196/8/XXVI/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
290/8/XXXVIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 289/8/XXXVIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 224/7/XXXI/16 w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
289/8/XXXVIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 288/8/XXXVII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
Nr aktu prawnego
288/8/XXXVII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 287/8/XXXVII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
287/8/XXXVII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 286/8/XXXVII21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części obrębu ewidencyjnego Konin Żagański
Nr aktu prawnego
286/8/XXXVII21
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 285/8/XXXVII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
285/8/XXXVII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 284/8/XXXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
284/8/XXXVI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 283/8/XXXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
283/8/XXXVI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 282/8/XXXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
282/8/XXXVI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 281/8/XXXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
281/8/XXXVI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 280/8/XXXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
280/8/XXXVI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 279/8/XXXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym
Nr aktu prawnego
279/8/XXXVI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 278/8/XXXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
278/8/XXXVI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 277/8/XXXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej
Nr aktu prawnego
277/8/XXXVI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 276/8/XXXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Nr aktu prawnego
276/8/XXXVI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 275/8/XXXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przekazania pisma do organu właściwego
Nr aktu prawnego
275/8/XXXVI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 274/8/XXXV/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
274/8/XXXV/21
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 273/8/XXXV/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Iłowa porozumienia międzygminnego obejmującego gminy: Gminę Żary o statusie miejskim, Gminę Żagań o statusie miejskim, Gminę Żary, Gminę Żagań i Gminę Iłowa
Nr aktu prawnego
273/8/XXXV/21
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 272/8/XXXV/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłowa organowi regulacyjnemu
Nr aktu prawnego
272/8/XXXV/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji