ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 334.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
334.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 228/8/XXIX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości
Nr aktu prawnego
228/8/XXIX/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 227/8/XXIX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
227/8/XXIX/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 226/8/XXIX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu oznaczonego działką nr 773/5 położonej w Iłowej przy ul. Kościelnej
Nr aktu prawnego
226/8/XXIX/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 225/8/XXIX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
225/8/XXIX/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 224/8/XXIX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
224/8/XXIX/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 223/8/XXVIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości
Nr aktu prawnego
223/8/XXVIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 222/8/XXVIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
222/8/XXVIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 221/8/XXVIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
221/8/XXVIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 220/8/XXVIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania „Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014 - 2020”
Nr aktu prawnego
220/8/XXVIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 219/8/XXVIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
219/8/XXVIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 218/8/XXVIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
218/8/XXVIII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 217/8/XXVII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu” dla Powiatu Żagańskiego
Nr aktu prawnego
217/8/XXVII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 216/8/XXVII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
216/8/XXVII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 215/8/XXVII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 198/8/XXVI/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
215/8/XXVII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 214/8/XXVII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 197/8/XXVI/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z ochroną powietrza poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
214/8/XXVII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 213/8/XXVII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 196/8/XXVI/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
213/8/XXVII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 212/8/XXVII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 68/7/XIII/15 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej
Nr aktu prawnego
212/8/XXVII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 211/8/XXVII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
Nr aktu prawnego
211/8/XXVII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 210/8/XXVII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
210/8/XXVII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 209/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
209/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 208/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwała budżetowa na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
208/8/XXVI/20
Status
Zmieniony
Lp: 23
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 207/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
Nr aktu prawnego
207/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 206/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
206/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 205/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
205/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 204/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. uchylająca uchwałę nr 298/7/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania
Nr aktu prawnego
204/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 203/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Nr aktu prawnego
203/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 202/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iłowa
Nr aktu prawnego
202/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 201/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Iłowa do Stowarzyszenia "Klaster Turystyki Historycznej"
Nr aktu prawnego
201/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 200/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2021 rok
Nr aktu prawnego
200/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji