ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 349/8/XLVI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
349/8/XLVI/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 348/8/XLVI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
348/8/XLVI/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 347/8/XLVI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe
Nr aktu prawnego
347/8/XLVI/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 346/8/XLVI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 września 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
346/8/XLVI/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 345/8/XLVI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
345/8/XLVI/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 344/8/XLVI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
344/8/XLVI/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 343/8/XLVI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
343/8/XLVI/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 342/8/XLVI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
Nr aktu prawnego
342/8/XLVI/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 341/8/XLVI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Iłowa na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
341/8/XLVI/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 340/8/XLVI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 września 2022 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Iłowej
Nr aktu prawnego
340/8/XLVI/22
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 339/8/XLVI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
339/8/XLVI/22
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 338/8/XLVI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Żagań o statusie miejskim w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych funkcjonujących na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
338/8/XLVI/22
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 337/8/XLVI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 września 2022 r. uchylająca uchwałę Nr 110/7/XIX/16 w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu
Nr aktu prawnego
337/8/XLVI/22
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 336/8/XLV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
336/8/XLV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 335/8/XLV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
335/8/XLV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 334/8/XLV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe
Nr aktu prawnego
334/8/XLV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 333/8/XLV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Żagańskiego realizacji budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Iłowa przy drodze powiatowej nr 1079F z Konina Żagańskiego do wiaduktu autostrady DK18
Nr aktu prawnego
333/8/XLV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 332/8/XLV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Iłowa do realizacji zadania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od Czernej do DK18
Nr aktu prawnego
332/8/XLV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 331/8/XLV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2021 r.
Nr aktu prawnego
331/8/XLV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 330/8/XLV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2021 r.
Nr aktu prawnego
330/8/XLV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 329/8/XLV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Iłowej wotum zaufania
Nr aktu prawnego
329/8/XLV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 328/8/XLIV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
328/8/XLIV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 327/8/XLIV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
327/8/XLIV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 326/8/XLIV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
326/8/XLIV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości stanowiącej własność Wspólnoty Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
325/8/XLIV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 324/8/XLIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
324/8/XLIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 323/8/XLIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
323/8/XLIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 322/8/XLIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 kwietnia 2022 r. sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków w Iłowej do wiaduktu A18 - Etap II” dla Powiatu Żagańskiego
Nr aktu prawnego
322/8/XLIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 321/8/XLIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 kwietnia 2022 r. uchylająca uchwałę Nr 303/7/XLI/17 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy
Nr aktu prawnego
321/8/XLIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 320/8/XLIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2021-2028
Nr aktu prawnego
320/8/XLIII/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji