ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 209/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
209/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 208/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwała budżetowa na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
208/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 207/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
Nr aktu prawnego
207/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 206/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
206/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 205/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
205/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 204/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. uchylająca uchwałę nr 298/7/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania
Nr aktu prawnego
204/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 203/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Nr aktu prawnego
203/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 202/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iłowa
Nr aktu prawnego
202/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 201/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Iłowa do Stowarzyszenia "Klaster Turystyki Historycznej"
Nr aktu prawnego
201/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 200/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2021 rok
Nr aktu prawnego
200/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 199/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Iłowa na rok 2021
Nr aktu prawnego
199/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 198/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
198/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 197/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z ochroną powietrza poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
197/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 196/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
196/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 195/8/XXV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego
Nr aktu prawnego
195/8/XXV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 194/8/XXV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
194/8/XXV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 193/8/XXV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Iłowa do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020
Nr aktu prawnego
193/8/XXV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 192/8/XXV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
192/8/XXV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 191/8/XXV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych
Nr aktu prawnego
191/8/XXV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 190/8/XXV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2021 r dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
190/8/XXV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 189/8/XXV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
189/8/XXV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 188/8/XXV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
188/8/XXV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 187/8/XXV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
187/8/XXV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 186/8/XXV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
186/8/XXV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 185/8/XXIV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020 – 2030
Nr aktu prawnego
185/8/XXIV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 184/8/XXIV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
184/8/XXIV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 183/8/XXIV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 130/8/XVII/20 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
183/8/XXIV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 182/8/XXIV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
Nr aktu prawnego
182/8/XXIV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 181/8/XXIV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 93/8/XII/19 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości Powiatu Żagańskiego do gminnego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
181/8/XXIV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 180/8/XXIV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Nr aktu prawnego
180/8/XXIV/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji