ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 417/8/LV/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2023-2030
Nr aktu prawnego
417/8/LV/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 416/8/LV/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
416/8/LV/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 415/8/LV/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
415/8/LV/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 414/8/LV/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
414/8/LV/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 413/8/LV/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
413/8/LV/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 412/8/LIV/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
412/8/LIV/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 411/8/LIV/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
Nr aktu prawnego
411/8/LIV/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 410/8/LIV/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Nr 398/8/LII/23 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
410/8/LIV/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 409/8/LIII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2023 r. uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
Nr aktu prawnego
409/8/LIII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 408/8/LIII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2023-2030
Nr aktu prawnego
408/8/LIII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 407/8/LIII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
407/8/LIII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 625.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności Dyrektora Miejskiego Przedszkola im. Akademia Małych Zuchów w Iłowej
Nr aktu prawnego
625.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 406/8/LII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
406/8/LII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 405/8/LII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Iłowa do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
Nr aktu prawnego
405/8/LII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 404/8/LII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaka ratownika OSP z terenu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
404/8/LII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 403/8/LII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
Nr aktu prawnego
403/8/LII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 402/8/LII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
Nr aktu prawnego
402/8/LII/23
Status
Uchylony
Lp: 18
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 401/8/LII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
401/8/LII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 400/8/LII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
400/8/LII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 399/8/LII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
399/8/LII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 398/8/LII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
398/8/LII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 397/8/LI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Chocim w Ukrainie
Nr aktu prawnego
397/8/LI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2023-2030
Nr aktu prawnego
396/8/LI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 395/8/LI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
395/8/LI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 394/8/LI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 18/8/III/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej i zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
394/8/LI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 393/8/LI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z sygnalizacją świetlną i doświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 przy ul. Borowskiej w Iłowej” dla Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
393/8/LI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 392/8/LI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, gruntu oznaczonego działką nr 694/7 położonego w Iłowej przy ul. Surzyna
Nr aktu prawnego
392/8/LI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 391/8/LI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
391/8/LI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 390/8/LI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 164/8/XXII/20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
390/8/LI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 389/8/LI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Borowe i Czyżówek
Nr aktu prawnego
389/8/LI/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji