ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 501/8/LXIII/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2024-2030
Nr aktu prawnego
501/8/LXIII/24
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 500/8/LXIII/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
500/8/LXIII/24
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 499/8/LXIII/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
499/8/LXIII/24
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 498/8/LXIII/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Borowe i Czyżówek
Nr aktu prawnego
498/8/LXIII/24
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 497/8/LXIII/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Konin Żagański, Czerna, Czyżówek
Nr aktu prawnego
497/8/LXIII/24
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 496/8/LXIII/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaka ratownika OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP
Nr aktu prawnego
496/8/LXIII/24
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 495/8/LXIII/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Nr aktu prawnego
495/8/LXIII/24
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 494/8/LXIII/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Iłowa do realizacji zadania w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 296 Żagań-Iłowa polegającego na budowie drogi dla rowerów na odcinku od Żagania do Czernej
Nr aktu prawnego
494/8/LXIII/24
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 493/8/LXII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2024-2030
Nr aktu prawnego
493/8/LXII/23
Status
Zmieniony
Lp: 10
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 492/8/LXII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2023 r. uchwała budżetowa na rok 2024 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
492/8/LXII/23
Status
Zmieniony
Lp: 11
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 491/8/LXII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2023-2030
Nr aktu prawnego
491/8/LXII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 490/8/LXII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
490/8/LXII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 489/8/LXII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
489/8/LXII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 488/8/LXII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej i zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
488/8/LXII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 487/8/LXII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
487/8/LXII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 486/8/LXII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2024 rok
Nr aktu prawnego
486/8/LXII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 485/8/LXII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie
Nr aktu prawnego
485/8/LXII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 484/8/LXII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Żagańskiego
Nr aktu prawnego
484/8/LXII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 739.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 roku
Nr aktu prawnego
739.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 483/8/LXI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2023-2030
Nr aktu prawnego
483/8/LXI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 482/8/LXI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
482/8/LXI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 481/8/LXI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
Nr aktu prawnego
481/8/LXI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 480/8/LXI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
480/8/LXI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 479/8/LXI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
479/8/LXI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 478/8/LXI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Nr aktu prawnego
478/8/LXI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 477/8/LXI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2024 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
477/8/LXI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 476/8/LXI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
Nr aktu prawnego
476/8/LXI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 475/8/LXI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa
Nr aktu prawnego
475/8/LXI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 474/8/LXI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2024-2030
Nr aktu prawnego
474/8/LXI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 473/8/LX/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
473/8/LX/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji