ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 174/8/XXIII/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
174/8/XXIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 173/8/XXIII/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
173/8/XXIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 172/8/XXIII/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
172/8/XXIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 171/8/XXIII/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
171/8/XXIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 170/8/XXIII/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
170/8/XXIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 169/8/XXIII/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
169/8/XXIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 168/8/XXIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
168/8/XXIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 167/8/XXII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
167/8/XXII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 166/8/XXII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
166/8/XXII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 165/8/XXII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
Nr aktu prawnego
165/8/XXII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 164/8/XXII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
164/8/XXII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 163/8/XXII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Iłowa do Stowarzyszenia "Klaster Turystyki Historycznej" w charakterze członka wspierającego
Nr aktu prawnego
163/8/XXII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 162/8/XXII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
162/8/XXII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 161/8/XXI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020 – 2030
Nr aktu prawnego
161/8/XXI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 160/8/XXI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
160/8/XXI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 159/8/XXI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe
Nr aktu prawnego
159/8/XXI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 158/8/XXI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 222/7/XXXI/16 w sprawie opłat za korzystanie z gminnego cmentarza w Iłowej
Nr aktu prawnego
158/8/XXI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 157/8/XXI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniająca uchwały Nr 38/8/VI/19 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu oraz przedmiotu działania
Nr aktu prawnego
157/8/XXI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 156/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania do rozpatrzenia skargi na pracownika Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji w Gminie Iłowa Burmistrzowi Iłowej
Nr aktu prawnego
156/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 155/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020 – 2030
Nr aktu prawnego
155/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 154/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Nr aktu prawnego
154/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 153/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
153/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 152/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 129/8/XVII/20 w sprawie połączenia instytucji kultury - Centrum Kultury w Iłowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej
Nr aktu prawnego
152/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 151/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2019 r.
Nr aktu prawnego
151/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 150/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2019 r.
Nr aktu prawnego
150/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 149/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Iłowej wotum zaufania
Nr aktu prawnego
149/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 148/8/XIX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
148/8/XIX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 147/8/XIX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
147/8/XIX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 146/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020 – 2030
Nr aktu prawnego
146/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 145/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
145/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji