ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 336/8/XLV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
336/8/XLV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 335/8/XLV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
335/8/XLV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 334/8/XLV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe
Nr aktu prawnego
334/8/XLV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 333/8/XLV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Żagańskiego realizacji budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Iłowa przy drodze powiatowej nr 1079F z Konina Żagańskiego do wiaduktu autostrady DK18
Nr aktu prawnego
333/8/XLV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 332/8/XLV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Iłowa do realizacji zadania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od Czernej do DK18
Nr aktu prawnego
332/8/XLV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 331/8/XLV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2021 r.
Nr aktu prawnego
331/8/XLV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 330/8/XLV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2021 r.
Nr aktu prawnego
330/8/XLV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 329/8/XLV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Iłowej wotum zaufania
Nr aktu prawnego
329/8/XLV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 328/8/XLIV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
328/8/XLIV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 327/8/XLIV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
327/8/XLIV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 326/8/XLIV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
326/8/XLIV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości stanowiącej własność Wspólnoty Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
325/8/XLIV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 324/8/XLIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
324/8/XLIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 323/8/XLIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
323/8/XLIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 322/8/XLIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 kwietnia 2022 r. sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków w Iłowej do wiaduktu A18 - Etap II” dla Powiatu Żagańskiego
Nr aktu prawnego
322/8/XLIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 321/8/XLIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 kwietnia 2022 r. uchylająca uchwałę Nr 303/7/XLI/17 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy
Nr aktu prawnego
321/8/XLIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 320/8/XLIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2021-2028
Nr aktu prawnego
320/8/XLIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
319/8/XLII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 318/8/XLII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy
Nr aktu prawnego
318/8/XLII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 317/8/XLI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
317/8/XLI/22
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 316/8/XLI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Iłowa na lata 2022-2024
Nr aktu prawnego
316/8/XLI/22
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 315/8/XLI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2022-2023
Nr aktu prawnego
315/8/XLI/22
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 314/8/XLI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Iłowa do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
Nr aktu prawnego
314/8/XLI/22
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 313/8/XLI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu prowadzenia tego handlu
Nr aktu prawnego
313/8/XLI/22
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 312/8/XLI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iłowa na lata 2022-2026
Nr aktu prawnego
312/8/XLI/22
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 311/8/XLI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
311/8/XLI/22
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 310/8/XLI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Lubuskiego na uchwałę Nr 255/8/XXXIII/21 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
310/8/XLI/22
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 309/8/XL/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. Akademia Małych Zuchów poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Nr aktu prawnego
309/8/XL/22
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-02-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 308/8/XXXIX/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z sygnalizacją świetlną i doświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 przy ul. Borowskiej w Iłowej” dla Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
308/8/XXXIX/22
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-02-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 307/8/XXXIX/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków w Iłowej do wiaduktu A18 - Etap II” dla Powiatu Żagańskiego
Nr aktu prawnego
307/8/XXXIX/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji