ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 161/8/XXI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020 – 2030
Nr aktu prawnego
161/8/XXI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 160/8/XXI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
160/8/XXI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 159/8/XXI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe
Nr aktu prawnego
159/8/XXI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 158/8/XXI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 222/7/XXXI/16 w sprawie opłat za korzystanie z gminnego cmentarza w Iłowej
Nr aktu prawnego
158/8/XXI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 157/8/XXI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniająca uchwały Nr 38/8/VI/19 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu oraz przedmiotu działania
Nr aktu prawnego
157/8/XXI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 156/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania do rozpatrzenia skargi na pracownika Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji w Gminie Iłowa Burmistrzowi Iłowej
Nr aktu prawnego
156/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 155/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020 – 2030
Nr aktu prawnego
155/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 154/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Nr aktu prawnego
154/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 153/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
153/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 152/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 129/8/XVII/20 w sprawie połączenia instytucji kultury - Centrum Kultury w Iłowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej
Nr aktu prawnego
152/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 151/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2019 r.
Nr aktu prawnego
151/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 150/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2019 r.
Nr aktu prawnego
150/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 149/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Iłowej wotum zaufania
Nr aktu prawnego
149/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 148/8/XIX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
148/8/XIX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 147/8/XIX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
147/8/XIX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 146/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020 – 2030
Nr aktu prawnego
146/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 145/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
145/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 144/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych należących do zasobu gminy na okres co najmniej jednomiesięczny
Nr aktu prawnego
144/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 143/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za część 2020 roku
Nr aktu prawnego
143/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 141/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
141/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 140/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami
Nr aktu prawnego
140/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 139/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenie jej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Iłowa w miejscowości Szczepanów
Nr aktu prawnego
139/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 138/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
Nr aktu prawnego
138/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 137/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
137/8/XVIII/20
Status
Zmieniony
Lp: 25
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 136/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Iłowa na rok szkolny 2019/2020
Nr aktu prawnego
136/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 135/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
135/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 134/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
134/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 133/8/XVII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
133/8/XVII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 132/8/XVII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iłowa na lata 2020 –2030”
Nr aktu prawnego
132/8/XVII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 131/8/XVII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 220/7/XXXI/16 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iłowa na lata 2017-2021
Nr aktu prawnego
131/8/XVII/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji