ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 397/8/LI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Chocim w Ukrainie
Nr aktu prawnego
397/8/LI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2023-2030
Nr aktu prawnego
396/8/LI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 395/8/LI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
395/8/LI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 394/8/LI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 18/8/III/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej i zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
394/8/LI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 393/8/LI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z sygnalizacją świetlną i doświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 przy ul. Borowskiej w Iłowej” dla Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
393/8/LI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 392/8/LI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, gruntu oznaczonego działką nr 694/7 położonego w Iłowej przy ul. Surzyna
Nr aktu prawnego
392/8/LI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 391/8/LI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
391/8/LI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 390/8/LI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 164/8/XXII/20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
390/8/LI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 389/8/LI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Borowe i Czyżówek
Nr aktu prawnego
389/8/LI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 388/8/LI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Konin Żagański w rejonie drogi powiatowej nr 1079F
Nr aktu prawnego
388/8/LI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 387/8/LI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Nr aktu prawnego
387/8/LI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 386/8/LI/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego
Nr aktu prawnego
386/8/LI/23
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 385/8/L/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2023-2030
Nr aktu prawnego
385/8/L/22
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 384/8/L/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 grudnia 2022 r. uchwała budżetowa na rok 2023 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
384/8/L/22
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 383/8/L/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
383/8/L/22
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 382/8/L/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
382/8/L/22
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 381/8/L/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
Nr aktu prawnego
381/8/L/22
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 380/8/L/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania a także zasad zwrotu wydatków za te usługi
Nr aktu prawnego
380/8/L/22
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 379/8/L/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2023 rok
Nr aktu prawnego
379/8/L/22
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 378/8/L/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizy
Nr aktu prawnego
378/8/L/22
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 377/8/XLIX/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa
Nr aktu prawnego
377/8/XLIX/22
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 376/8/XLIX/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
376/8/XLIX/22
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 375/8/XLIX/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 listopada 2022 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z sygnalizacją świetlną i doświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 przy ul. Borowskiej w Iłowej” dla Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
375/8/XLIX/22
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 374/8/XLIX/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
374/8/XLIX/22
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 373/8/XLIX/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2023 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
373/8/XLIX/22
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 372/8/XLIX/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
372/8/XLIX/22
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 371/8/XLIX/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej
Nr aktu prawnego
371/8/XLIX/22
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 370/8/XLIX/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
370/8/XLIX/22
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 369/8/XLIX/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
369/8/XLIX/22
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 368/8/XLVIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
368/8/XLVIII/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji