ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 148/8/XIX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
148/8/XIX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 147/8/XIX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
147/8/XIX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 146/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020 – 2030
Nr aktu prawnego
146/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 145/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
145/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 144/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych należących do zasobu gminy na okres co najmniej jednomiesięczny
Nr aktu prawnego
144/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 143/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za część 2020 roku
Nr aktu prawnego
143/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 141/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
141/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 140/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami
Nr aktu prawnego
140/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 139/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenie jej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Iłowa w miejscowości Szczepanów
Nr aktu prawnego
139/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 138/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
Nr aktu prawnego
138/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 137/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
137/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 136/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Iłowa na rok szkolny 2019/2020
Nr aktu prawnego
136/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 135/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
135/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 134/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
134/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 133/8/XVII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
133/8/XVII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 132/8/XVII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iłowa na lata 2020 –2030”
Nr aktu prawnego
132/8/XVII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 131/8/XVII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 220/7/XXXI/16 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iłowa na lata 2017-2021
Nr aktu prawnego
131/8/XVII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 130/8/XVII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
130/8/XVII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 129/8/XVII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie połączenia instytucji kultury - Centrum Kultury w Iłowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej
Nr aktu prawnego
129/8/XVII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 128/8/XVI/20 Rady Miejski w Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
128/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 127/8/XVI/20 Rady Miejskiej W Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Żaganiec
Nr aktu prawnego
127/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 126/8/XVI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Wilkowisko
Nr aktu prawnego
126/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 125/8/XVI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Szczepanów
Nr aktu prawnego
125/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 124/8/XVI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Kowalice
Nr aktu prawnego
124/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 123/8/XVI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Konin Żagański
Nr aktu prawnego
123/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 122/8/XVI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Klików
Nr aktu prawnego
122/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 121/8/XVI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Jankowa Żagańska
Nr aktu prawnego
121/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 120/8/XVI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Czyżówek
Nr aktu prawnego
120/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 119/8/XVI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Czerna
Nr aktu prawnego
119/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 118/8/XV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020 – 2030
Nr aktu prawnego
118/8/XV/19
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji