ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 373.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
373.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 251/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
251/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 250/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
250/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 249/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze Skateparku
Nr aktu prawnego
249/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 248/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
Nr aktu prawnego
248/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 247/8/XXXII/21RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłowa organowi regulacyjnemu
Nr aktu prawnego
247/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 246/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Dworskiego w Iłowej
Nr aktu prawnego
246/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 245/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Iłowa
Nr aktu prawnego
245/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 244/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2021-2028”
Nr aktu prawnego
244/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 243/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
243/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 242/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2020 r.
Nr aktu prawnego
242/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 241/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2020 r.
Nr aktu prawnego
241/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 240/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Iłowej wotum zaufania
Nr aktu prawnego
240/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 239/8/XXXI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
239/8/XXXI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 238/8/XXXI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2021 r. uchylająca uchwałę Nr 235/8/XXX/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Żagań o statusie miejskim
Nr aktu prawnego
238/8/XXXI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 237/8/XXXI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe
Nr aktu prawnego
237/8/XXXI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 236/8/XXXI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
236/8/XXXI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 235/8/XXX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Żagań o statusie miejskim
Nr aktu prawnego
235/8/XXX/21
Status
Uchylony
Lp: 19
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 234/8/XXX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
234/8/XXX/21
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 233/8/XXX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 342/7/XLV/17 w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2017-2023
Nr aktu prawnego
233/8/XXX/21
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 232/8/XXX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości stanowiących własność Wspólnoty Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
232/8/XXX/21
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 231/8/XXX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Iłowa za rok 2021
Nr aktu prawnego
231/8/XXX/21
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 230/8/XXX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 136/5/XIV/08 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
230/8/XXX/21
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 229/8/XXX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia oraz do usunięcia naruszenia prawa
Nr aktu prawnego
229/8/XXX/21
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 334.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
334.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 228/8/XXIX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości
Nr aktu prawnego
228/8/XXIX/21
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 227/8/XXIX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
227/8/XXIX/21
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 226/8/XXIX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu oznaczonego działką nr 773/5 położonej w Iłowej przy ul. Kościelnej
Nr aktu prawnego
226/8/XXIX/21
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 225/8/XXIX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
225/8/XXIX/21
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 224/8/XXIX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
224/8/XXIX/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji