ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Informacja o wyznaczeniu nieruchomości do dzierżawy