ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 151
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-02-24
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 477 i 479/1, obręb Borowe
Lp: 152
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-02-16
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr 65, obręb Czyżówek
Lp: 153
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-02-16
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 405/5, 404/2, 404/7, obręb Konin Żagański
Lp: 154
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-02-15
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 363/1, obręb Czerna
Lp: 155
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-02-12
Zakres przedmiotowy
wniosek na uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce 719,7 obręb Iłowa
Lp: 156
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-02-10
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drze na działce nr 94/3, obręb Żaganiec oraz działka nr 275, obręb Iłowa
Lp: 157
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-02-09
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 740/1, obręb Iłowa
Lp: 158
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-02-09
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 833/8, obręb Iłowa
Lp: 159
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-02-04
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 1/66, obręb Konin Żagański
Lp: 160
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-02-03
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 245/4, obręb Iłowa
Lp: 161
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-02-03
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 1/49, obręb Konin Żagański
Lp: 162
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-02-03
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 1/61, obręb Konin Żagański
Lp: 163
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-02-01
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 405/5, 404/2, 404/7, obręb Konin Żagański
Lp: 164
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-01-25
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 43/1, obręb Czerna
Lp: 165
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-01-22
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 65, obręb Czyżówek
Lp: 166
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-01-12
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 808/3, obręb Iłowa
Lp: 167
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-01-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 45/8, 45/9 w m. Konin Żaganski
Lp: 168
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-01-07
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 330/9, obrąb Jankowa Żag.
Lp: 169
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-01-05
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 261, obręb Borowe oraz na działce nr 347/1, obręb Czyżówek
Lp: 170
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-12-31
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działłce nr740/1, obręb Iłowa
Lp: 171
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-12-28
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce o numerze 453, obręb Iłowa
Lp: 172
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-12-17
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zgody na usunięcie drzew na działce nr 1/66, obręb Konin Żagański
Lp: 173
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-12-17
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 1/49, obręb Konin Żagański
Lp: 174
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-12-17
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 1/61, obręb Konin Żagański
Lp: 175
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-12-15
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew
Lp: 176
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-12-15
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 245/4, obręb Iłowa
Lp: 177
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-12-14
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usuniecie drzew na działce nr 338/10 i 338/12, obręb Szczepanów
Lp: 178
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-12-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 254, obręb Konin Żagański
Lp: 179
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-12-14
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 94, obręb Konin Żagański
Lp: 180
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-12-10
Zakres przedmiotowy
Postanowienie Burmistrza Iłowej stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 45/8, 45/9 położone w m. Konin Żagański, gmina Iłowa

Nawigacja między stronami listy informacji