ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 211
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-10-30
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 107, obręb Konin Żag.
Lp: 212
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-10-29
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 1188/2015
Lp: 213
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-10-27
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 352/1, obręb Iłowa
Lp: 214
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-10-27
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 45/8, 45/9, 13/4, obręb Konin Żag.
Lp: 215
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-10-22
Zakres przedmiotowy
decyzja środowiskowa w sprawie budowy obiektów inwentarskich do hodowli drobiu planowanego do realizacji w m. Konin Żagański, gmina Iłowa
Lp: 216
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-10-20
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 21, obręb Konin Żagański
Lp: 217
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-10-20
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 1000, obręb Iłowa
Lp: 218
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-10-20
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 784, obręb Iłowa
Lp: 219
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-10-20
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr 141/1, obręb Szczepanów
Lp: 220
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-10-20
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce 533, obreb Iłowa
Lp: 221
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-10-19
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 42/6, obręb Wilkowisko
Lp: 222
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-10-14
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 376, obręb Iłowa
Lp: 223
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-10-14
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 103/4, obręb Żaganiec
Lp: 224
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-10-13
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr 357, obręb Iłowa
Lp: 225
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-10-07
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 710, obręb Iłowa
Lp: 226
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-10-06
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 68, obręb Czyżówek
Lp: 227
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-10-04
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 1014, obręb Iłowa
Lp: 228
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-10-02
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce nr 10621, obręb Czerna
Lp: 229
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-10-02
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce 7/27, obręb Czyżówek
Lp: 230
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-25
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew na działce nr 260 i 283/12, obręb Konin Żagański
Lp: 231
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-23
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce o numerze 903, obręb Iłowa
Lp: 232
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-23
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunie cie drzew na działce nr 71, obręb Iłowa
Lp: 233
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-23
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 141/1, obręb Szczepanów
Lp: 234
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-22
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 184, droga nr 1083F
Lp: 235
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-16
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nadziałce o numerze 298, obręb Iłowa
Lp: 236
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-16
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr 133/2, obręb Iłowa
Lp: 237
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-16
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr 533, obręb Czerna
Lp: 238
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-16
Zakres przedmiotowy
wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 784, obręb Iłowa
Lp: 239
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-15
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce 354/4, obręb Jankowa Żagańska
Lp: 240
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-15
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr 347/1, obręb Czyżówek, droga nr 300

Nawigacja między stronami listy informacji