ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 49

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Regionalny BIP 6

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory i Referenda 2357
Wybory Prezydenta RP 2020 613
Wybory Prezydenta RP 2020 zarządzone na 28 czerwca 2020 r. 1107
Wybory Prezydenta RP 2020 zarządzone na 10 maja 2020 r. 466
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 2319
Urzędnicy wyborczy 1440
Wybory Ławników 2019 902
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 3669
Wybory samorządowe 2018 12660
Wybory samorządowe 2014 29733
Wybory Prezydenta RP 2015 9133
Wybory Ławników 2015 2990
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 8578
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 10353
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 10508
Aktualności 57193
Ochrona danych osobowych 5017
Ogłoszenia o pracy 92383
Aktualne 15608
W toku 41490
Wyniki 133405
Zamówienia publiczne 358965
Aktualne 162477
W toku 85477
Wyniki 106203
Archiwalne 91751
Wyniki innych postępowań 80665
Plany zamówień publicznych 5707
Zamówienia publiczne do 30.000 euro 54251
Zapytania ofertowe 12997
Przetargi 345482
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 21766
Niepełnosprawność 451
Sprawy petentów 7701
Akty prawne Gminy Iłowa 2153741
Zbiory aktów prawnych 19589
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 2370
Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Lubuskiego 6375
Oświadczenia majątkowe 410870
Gmina 873
Informacja podstawowa 16997
Statut gminy 5832
Przynależność gminy do organizacji 11893
Miasta partnerskie 6573
Rejestr informacji o środowisku 992663
Osoba udostępniająca informacje o środowisku 2195
Sposób załatwiania spraw 15320
Dane teleadresowe 29406
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15
Młodzieżowa Rada Gminy 3805
Sesje Młodzieżowej Rady Gminy 378
Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy 454
Rada Miejska w Iłowej 13499
Transmisja i archiwum sesji 0
VI kadencja 2010-2014 12238
Skład Rady Miejskiej 7950
Komisje Rady Miejskiej 8758
Komisja Rewizyjna 6291
Skład osobowy 4371
Protokoły 22296
Komisja Budżetu 8660
Skład osobowy 4314
Protokoły 21470
Komisja do Spraw Publicznych 5804
Skład osobowy 4172
Protokoły 23358
Komisja Doraźna 2853
Skład osobowy 1937
Protokoły 6546
Sesje Rady Miejskiej 7546
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 8228
Projekty aktów prawnych 2348
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 14759
Konsultacje aktów prawa miejscowego 8328
Konsultacje w toku 26357
Protokoły z konsultacji 9765
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 4214
VII kadencja 2014-2018 21734
Skład Rady Miejskiej 4960
Komisje Rady Miejskiej 1788
Komisja Rewizyjna 1509
Skład osobowy 3976
Protokoły 24135
Komisja Budżetu 1372
Skład osobowy 4259
Protokoły 18463
Komisja do Spraw Publicznych 1431
Skład osobowy 3926
Protokoły 18509
Komisja Doraźna 1106
Protokoły 5274
Skład osobowy 3401
Konsultacje aktów prawa miejscowego 5231
Konsultacje w toku 21604
Protokoły z konsultacji 10149
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 3615
Konsultacje w toku 2969
Protokoły z konsultacji 2682
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 3337
Sesje Rady Miejskiej 1906
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 7826
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 9912
Petycje do Rady Miejskiej 2985
Petycje w toku 2446
Rozstrzygnięcia petycji 3007
VIII kadencja 2018-2023 7013
Skład Rady Miejskiej 1358
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi 15863
Komisje Rady Miejskiej 505
Komisja Rewizyjna 431
Skład osobowy 1100
Protokoły 2564
Komisja Budżetu 365
Skład osobowy 1020
Protokoły 2075
Komisja ds. Publicznych 370
Skład osobowy 877
Protokoły 2431
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 383
Skład osobowy 1058
Protokoły 2916
Konsultacje aktów prawa miejscowego 546
Konsultacje w toku 6492
Protokoły z konsultacji 1567
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 1181
Sesje Rady Miejskiej 706
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 2007
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2967
Imienne wykazy głosowań radnych 2383
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2005
Petycje do Rady Miejskiej 830
Burmistrz Iłowej 25167
Raport o stanie gminy Iłowa 2574
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia 100195
Kontrole 4410
Konsultacje z mieszkańcami 4844
Konsultacje w toku 2506
Protokół z konsultacji z mieszkańcami 1515
Petycje do Burmistrza 8683
Urząd Miejski w Iłowej 21226
Regulamin Organizacyjny 6917
Struktura organizacyjna 34631
Gminna gospodarka finansowa 4003
Budżet na 2021 rok 117
Budżet na 2020 rok 1184
Budżet na 2019 rok 1834
Budżet na 2018 rok 3640
Budżet na 2017 rok 3613
Budżet na 2016 rok 6650
Budżet na 2015 rok 6389
Budżet na 2014 rok 7582
Budżet na 2013 rok 9122
Budżet na 2012 rok 5468
Budżet na 2011 rok 4760
Podatki i opłaty lokalne 18037
Dokumenty zawierające informacje sektora publicznego 2183
Jednostki pomocnicze 7212
Sołectwo Borowe 12598
Sołectwo Czerna 11200
Sołectwo Czyżówek 13115
Sołectwo Jankowa Żagańska 12315
Sołectwo Klików 11327
Sołectwo Konin Żagański 11736
Sołectwo Kowalice 10058
Sołectwo Szczepanów 10949
Sołectwo Wilkowisko 11267
Sołectwo Żaganiec 11667
BIP archiwalny 0
Inne 3454
Informacja dla osób niesłyszących 11488
Unieważnienie dowodu osobistego 4650
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 5095
Jednostki organizacyjne 8919
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2576
Statut 6715
Regulamin Organizacyjny 3838
Struktura organizacyjna 13483
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej 5023
Statut 5567
Przetargi 41285
Biblioteka Kultury w Iłowej 11063
Przedszkole Miejskie w Iłowej 5004
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej 5409
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej 6686
Samorządowe osoby prawne 1072
ZZO Marszów 2858
Rejestry elektroniczne 32392
Stan mienia komunalnego 1761
Stan mienia komunalnego na koniec 2019 roku 77
Stan mienia komunalnego na koniec 2018 roku 809
Stan mienia komunalnego na koniec 2017 roku 1167
Stan mienia komunalnego na koniec 2016 roku 1893
Stan mienia komunalnego na koniec 2014 roku 1953
Stan mienia komunalnego na koniec 2013 roku 1744
Stan mienia komunalnego na koniec 2015 roku 1753
Stan mienia komunalnego na koniec 2012 roku 1847
Stan mienia komunalnego na koniec 2011 roku 1969
Stan mienia komunalnego na koniec 2010 roku 2114
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Iłowa 29317
Dostęp do informacji publicznej 11091
Wnioski o udzielenie informacji publicznej 159
Zgromadzenia publiczne 4716
Ponowne wykorzystywanie 4376
Dokumenty strategiczne gminy i regulaminy 24955
Oświata 12014
Do pobrania 26166
Działalność lobbingowa 4672
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 6173
na rok 2021 163
na rok 2020 3062
na rok 2019 2431
na rok 2018 5846
na rok 2017 1756
Łowiectwo 16321
Badania jakości wody 13061
Zarządzanie Kryzysowe 1276

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2042722
Redakcja biuletynu 7954
Mapa serwisu 6522
Statystyki 7204
Kanały RSS 5691
Kontakt 54688
« powrót do poprzedniej strony