ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 50

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Regionalny BIP 6

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory i Referenda 3010
Wybory Prezydenta RP 2020 995
Wybory Prezydenta RP 2020 zarządzone na 28 czerwca 2020 r. 2447
Wybory Prezydenta RP 2020 zarządzone na 10 maja 2020 r. 1248
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 3838
Urzędnicy wyborczy 1904
Wybory Ławników 2019 1463
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 6049
Wybory samorządowe 2018 18310
Wybory samorządowe 2014 34904
Wybory Prezydenta RP 2015 10973
Wybory Ławników 2015 3522
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 10319
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 12162
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 12215
Aktualności 59828
Ochrona danych osobowych 7816
Ogłoszenia o pracy 119335
Aktualne 19840
W toku 48233
Wyniki 173632
Zamówienia publiczne 489304
Aktualne 205934
W toku 123720
Wyniki 149414
Archiwalne 133514
Wyniki innych postępowań 122464
Plany zamówień publicznych 8123
Zamówienia publiczne do 30.000 euro 75550
Zapytania ofertowe 27973
Przetargi - nieruchomości 424559
Wyniki przetargów 15403
Przetargi na środki trwałe 1413
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 24882
Dostępność 3172
Sprawy petentów 8361
Akty prawne Gminy Iłowa 2839584
Zbiory aktów prawnych 21857
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 2838
Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Lubuskiego 7721
Oświadczenia majątkowe 503418
Gmina 884
Informacja podstawowa 18886
Statut gminy 7112
Przynależność gminy do organizacji 14001
Miasta partnerskie 7454
Rejestr informacji o środowisku 1246615
Osoba udostępniająca informacje o środowisku 2655
Sposób załatwiania spraw 16910
Dane teleadresowe 32478
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15
Młodzieżowa Rada Gminy 4780
Sesje Młodzieżowej Rady Gminy 486
Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy 575
Rada Miejska w Iłowej 13629
Transmisja i archiwum sesji 0
VI kadencja 2010-2014 13136
Skład Rady Miejskiej 9410
Komisje Rady Miejskiej 9453
Komisja Rewizyjna 6907
Skład osobowy 4985
Protokoły 27705
Komisja Budżetu 9377
Skład osobowy 4983
Protokoły 25406
Komisja do Spraw Publicznych 6373
Skład osobowy 4752
Protokoły 27503
Komisja Doraźna 3131
Skład osobowy 2180
Protokoły 7898
Sesje Rady Miejskiej 8169
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 10167
Projekty aktów prawnych 2648
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 18119
Konsultacje aktów prawa miejscowego 9923
Konsultacje w toku 33158
Protokoły z konsultacji 12272
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 4774
VII kadencja 2014-2018 21994
Skład Rady Miejskiej 5680
Komisje Rady Miejskiej 1985
Komisja Rewizyjna 1677
Skład osobowy 4653
Protokoły 31463
Komisja Budżetu 1550
Skład osobowy 4967
Protokoły 22245
Komisja do Spraw Publicznych 1593
Skład osobowy 4610
Protokoły 22935
Komisja Doraźna 1283
Protokoły 6580
Skład osobowy 4047
Konsultacje aktów prawa miejscowego 6393
Konsultacje w toku 31242
Protokoły z konsultacji 14101
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 4262
Konsultacje w toku 3845
Protokoły z konsultacji 3595
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 3947
Sesje Rady Miejskiej 2109
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 10160
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 11381
Petycje do Rady Miejskiej 3557
Petycje w toku 3220
Rozstrzygnięcia petycji 3676
VIII kadencja 2018-2023 9123
Skład Rady Miejskiej 2186
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi 32311
Komisje Rady Miejskiej 733
Komisja Rewizyjna 614
Skład osobowy 1725
Protokoły 4118
Komisja Budżetu 556
Skład osobowy 1675
Protokoły 3615
Komisja ds. Publicznych 546
Skład osobowy 1445
Protokoły 4540
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 553
Skład osobowy 1781
Protokoły 4799
Konsultacje aktów prawa miejscowego 771
Konsultacje w toku 15293
Protokoły z konsultacji 3179
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 1850
Sesje Rady Miejskiej 1112
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 4324
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 5235
Imienne wykazy głosowań radnych 4837
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2751
Petycje do Rady Miejskiej 2681
Petycje i odpowiedzi 593
Zbiorcza informacja o petycjach 156
Burmistrz Iłowej 33139
Raport o stanie gminy Iłowa 5131
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia 138801
Kontrole 5949
Konsultacje z mieszkańcami 5519
Konsultacje w toku 4361
Protokół z konsultacji z mieszkańcami 5106
Petycje do Burmistrza 19028
Petycje i odpowiedzi 3761
Zbiorcza informacja o petycjach 254
Urząd Miejski w Iłowej 23455
Regulamin Organizacyjny 8092
Struktura organizacyjna 39578
Gminna gospodarka finansowa 4605
Budżet na 2022 rok 363
Budżet na 2021 rok 1379
Budżet na 2020 rok 2581
Budżet na 2019 rok 3193
Budżet na 2018 rok 5084
Budżet na 2017 rok 4774
Budżet na 2016 rok 8204
Budżet na 2015 rok 7277
Budżet na 2014 rok 8727
Budżet na 2013 rok 10354
Budżet na 2012 rok 6299
Budżet na 2011 rok 5391
Podatki i opłaty lokalne 26967
Dokumenty zawierające informacje sektora publicznego 3321
Jednostki pomocnicze 7789
Sołectwo Borowe 16005
Sołectwo Czerna 14190
Sołectwo Czyżówek 17310
Sołectwo Jankowa Żagańska 15392
Sołectwo Klików 14156
Sołectwo Konin Żagański 14875
Sołectwo Kowalice 12932
Sołectwo Szczepanów 13659
Sołectwo Wilkowisko 14159
Sołectwo Żaganiec 14474
BIP archiwalny 0
Inne 4011
Informacja dla osób niesłyszących 12343
Unieważnienie dowodu osobistego 5296
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 6260
Jednostki organizacyjne 9593
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2613
Statut 7635
Regulamin Organizacyjny 4335
Struktura organizacyjna 15654
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej 5616
Statut 6618
Przetargi 42423
Biblioteka Kultury w Iłowej 13668
Przedszkole Miejskie w Iłowej 5815
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej 6813
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej 7727
Samorządowe osoby prawne 1269
ZZO Marszów 3530
Rejestry elektroniczne 38698
Stan mienia komunalnego 2241
Stan mienia komunalnego na koniec 2019 roku 373
Stan mienia komunalnego na koniec 2018 roku 1195
Stan mienia komunalnego na koniec 2017 roku 1614
Stan mienia komunalnego na koniec 2016 roku 2403
Stan mienia komunalnego na koniec 2014 roku 2489
Stan mienia komunalnego na koniec 2013 roku 2191
Stan mienia komunalnego na koniec 2015 roku 2196
Stan mienia komunalnego na koniec 2012 roku 2307
Stan mienia komunalnego na koniec 2011 roku 2454
Stan mienia komunalnego na koniec 2010 roku 2584
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Iłowa 33591
Dostęp do informacji publicznej 12422
Wnioski o udzielenie informacji publicznej 602
Zgromadzenia publiczne 5637
Ponowne wykorzystywanie 5297
Dokumenty strategiczne gminy i regulaminy 29667
Oświata 16807
Do pobrania 31223
Działalność lobbingowa 5605
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 7988
na rok 2022 1341
na rok 2021 4349
na rok 2019 3960
na rok 2020 5896
na rok 2018 7968
na rok 2017 2245
Łowiectwo 31253
Badania jakości wody 27278
Zarządzanie Kryzysowe 2252

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2610627
Redakcja biuletynu 8670
Mapa serwisu 7097
Statystyki 7887
Kanały RSS 6264
Kontakt 67737
« powrót do poprzedniej strony