ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 50

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Regionalny BIP 6

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zakup preferencyjny węgla 163
Wybory i Referenda 3458
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Iłowej 2022 r. 437
Wybory Prezydenta RP 2020 1163
Wybory Prezydenta RP 2020 zarządzone na 28 czerwca 2020 r. 3075
Wybory Prezydenta RP 2020 zarządzone na 10 maja 2020 r. 1598
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 4668
Urzędnicy wyborczy 2154
Wybory Ławników 2019 1790
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 7355
Wybory samorządowe 2018 21154
Wybory samorządowe 2014 37358
Wybory Prezydenta RP 2015 11694
Wybory Ławników 2015 3798
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 11086
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 12915
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 12984
Aktualności 61513
Ochrona danych osobowych 9320
Ogłoszenia o pracy 131276
Aktualne 21991
W toku 51334
Wyniki 196391
Zamówienia publiczne 539318
Aktualne 229486
W toku 143925
Wyniki 173191
Archiwalne 153138
Wyniki innych postępowań 142411
Plany zamówień publicznych 9687
Zamówienia publiczne do 130 000 zł netto 85680
Zapytania ofertowe 35206
Przetargi - nieruchomości 460458
Wyniki przetargów 27833
Przetargi na środki trwałe 2272
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 26808
Dostępność 4720
Sprawy petentów 8677
Planowanie przestrzenne 11
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 118
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 29
Obowiązujące plany miejscowe 35
Wyłożenie do publicznego wglądu 30
System Informacji Przestrzennej Gminy Iłowa 36
Dane przestrzenne APP 42
MPZP 33
SUiKZP 35
Akty prawne Gminy Iłowa 3177491
Zbiory aktów prawnych 22969
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 3080
Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Lubuskiego 8387
Oświadczenia majątkowe 553475
Gmina 884
Informacja podstawowa 19845
Statut gminy 7731
Przynależność gminy do organizacji 14918
Miasta partnerskie 7923
Rejestr informacji o środowisku 1376084
Osoba udostępniająca informacje o środowisku 2926
Sposób załatwiania spraw 17658
Dane teleadresowe 33875
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15
Rada Miejska w Iłowej 13653
Transmisja i archiwum sesji 0
VI kadencja 2010-2014 13662
Skład Rady Miejskiej 10270
Komisje Rady Miejskiej 9819
Komisja Rewizyjna 7222
Skład osobowy 5312
Protokoły 29320
Komisja Budżetu 9744
Skład osobowy 5299
Protokoły 26703
Komisja do Spraw Publicznych 6698
Skład osobowy 5046
Protokoły 29061
Komisja Doraźna 3280
Skład osobowy 2307
Protokoły 8535
Sesje Rady Miejskiej 8516
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 10866
Projekty aktów prawnych 2792
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 19334
Konsultacje aktów prawa miejscowego 10736
Konsultacje w toku 35907
Protokoły z konsultacji 13562
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 5097
VII kadencja 2014-2018 22111
Skład Rady Miejskiej 6070
Komisje Rady Miejskiej 2074
Komisja Rewizyjna 1757
Skład osobowy 4993
Protokoły 34129
Komisja Budżetu 1628
Skład osobowy 5332
Protokoły 23805
Komisja do Spraw Publicznych 1675
Skład osobowy 4917
Protokoły 24263
Komisja Doraźna 1376
Protokoły 7096
Skład osobowy 4422
Konsultacje aktów prawa miejscowego 7073
Konsultacje w toku 34976
Protokoły z konsultacji 15805
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 4634
Konsultacje w toku 4309
Protokoły z konsultacji 4045
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 4246
Sesje Rady Miejskiej 2197
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 11264
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 11967
Petycje do Rady Miejskiej 3843
Petycje w toku 3598
Rozstrzygnięcia petycji 3982
Rada Miejska w Iłowej VIII kadencja 2018-2023 9834
Skład Rady Miejskiej 2588
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi 40907
Komisje Rady Miejskiej 853
Komisja Rewizyjna 701
Skład osobowy 2093
Protokoły 4994
Komisja Budżetu 665
Skład osobowy 2107
Protokoły 4598
Komisja ds. Publicznych 633
Skład osobowy 1840
Protokoły 5635
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 650
Skład osobowy 2217
Protokoły 5643
Konsultacje aktów prawa miejscowego 887
Konsultacje w toku 19952
Protokoły z konsultacji 4191
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 2216
Sesje Rady Miejskiej 1407
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 5611
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 6761
Imienne wykazy głosowań radnych 6274
Obrady Sesji Rady Miejskiej 0
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 3111
Petycje do Rady Miejskiej 3224
Petycje i odpowiedzi 1705
Zbiorcza informacja o petycjach 456
Burmistrz Iłowej 37177
Raport o stanie gminy Iłowa 7002
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia 160560
Kontrole 6578
Konsultacje z mieszkańcami 5906
Konsultacje w toku 5529
Protokół z konsultacji z mieszkańcami 7626
Petycje do Burmistrza 21876
Petycje i odpowiedzi 8137
Zbiorcza informacja o petycjach 716
Urząd Miejski w Iłowej 24240
Regulamin Organizacyjny 8697
Struktura organizacyjna 41713
Gminna gospodarka finansowa 4937
Budżet na 2023 rok 38
Budżet na 2022 rok 898
Budżet na 2021 rok 2168
Budżet na 2020 rok 3223
Budżet na 2019 rok 3871
Budżet na 2018 rok 5831
Budżet na 2017 rok 5324
Budżet na 2016 rok 8903
Budżet na 2015 rok 7701
Budżet na 2014 rok 9294
Budżet na 2013 rok 10987
Budżet na 2012 rok 6729
Budżet na 2011 rok 5728
Podatki i opłaty lokalne 31579
Jednostki pomocnicze 8106
Sołectwo Borowe 17877
Sołectwo Czerna 15796
Sołectwo Czyżówek 19376
Sołectwo Jankowa Żagańska 16892
Sołectwo Klików 15619
Sołectwo Konin Żagański 16359
Sołectwo Kowalice 14299
Sołectwo Szczepanów 15056
Sołectwo Wilkowisko 15697
Sołectwo Żaganiec 15802
BIP archiwalny 0
Inne 4266
Informacja dla osób niesłyszących 12725
Unieważnienie dowodu osobistego 5606
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 6897
Jednostki organizacyjne 9874
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2621
Statut 8098
Regulamin Organizacyjny 4588
Struktura organizacyjna 16696
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej 5943
Statut 7025
Przetargi 42766
Biblioteka Kultury w Iłowej 14873
Przedszkole Miejskie w Iłowej 6252
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej 7741
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej 8336
Samorządowe osoby prawne 1363
ZZO Marszów 3846
Rejestry elektroniczne 42034
Stan mienia komunalnego 2503
Stan mienia komunalnego na koniec 2021 roku 157
Stan mienia komunalnego na koniec 2020 roku 169
Stan mienia komunalnego na koniec 2019 roku 661
Stan mienia komunalnego na koniec 2018 roku 1433
Stan mienia komunalnego na koniec 2017 roku 1854
Stan mienia komunalnego na koniec 2016 roku 2649
Stan mienia komunalnego na koniec 2014 roku 2771
Stan mienia komunalnego na koniec 2013 roku 2460
Stan mienia komunalnego na koniec 2015 roku 2443
Stan mienia komunalnego na koniec 2012 roku 2564
Stan mienia komunalnego na koniec 2011 roku 2719
Stan mienia komunalnego na koniec 2010 roku 2871
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Iłowa 35899
Dostęp do informacji publicznej 13224
Wnioski o udzielenie informacji publicznej 852
Zgromadzenia publiczne 6184
Ponowne wykorzystywanie 5816
Dokumenty strategiczne gminy i regulaminy 34832
Oświata 19148
Do pobrania 33448
Działalność lobbingowa 6133
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 9015
na rok 2023 15
na rok 2022 3226
na rok 2021 5177
na rok 2019 4686
na rok 2020 7193
na rok 2018 8951
na rok 2017 2480
Łowiectwo 40509
Badania jakości wody 37297
Zarządzanie Kryzysowe 2744

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2916588
Redakcja biuletynu 9021
Mapa serwisu 7386
Statystyki 8210
Kanały RSS 6512
Kontakt 78073
« powrót do poprzedniej strony