ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 50

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Regionalny BIP 6

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory i Referenda 2570
Wybory Prezydenta RP 2020 765
Wybory Prezydenta RP 2020 zarządzone na 28 czerwca 2020 r. 1643
Wybory Prezydenta RP 2020 zarządzone na 10 maja 2020 r. 759
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 2942
Urzędnicy wyborczy 1626
Wybory Ławników 2019 1121
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 4620
Wybory samorządowe 2018 14888
Wybory samorządowe 2014 31767
Wybory Prezydenta RP 2015 9852
Wybory Ławników 2015 3182
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 9264
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 11061
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 11240
Aktualności 58154
Ochrona danych osobowych 6080
Ogłoszenia o pracy 102560
Aktualne 17075
W toku 43786
Wyniki 148976
Zamówienia publiczne 412579
Aktualne 180217
W toku 100593
Wyniki 123095
Archiwalne 108643
Wyniki innych postępowań 96610
Plany zamówień publicznych 6665
Zamówienia publiczne do 30.000 euro 66600
Zapytania ofertowe 18741
Przetargi 375816
Przetargi na środki trwałe 116
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 22940
Dostępność 1304
Sprawy petentów 7926
Akty prawne Gminy Iłowa 2406786
Zbiory aktów prawnych 20430
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 2529
Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Lubuskiego 6863
Oświadczenia majątkowe 444943
Gmina 878
Informacja podstawowa 17689
Statut gminy 6302
Przynależność gminy do organizacji 12647
Miasta partnerskie 6882
Rejestr informacji o środowisku 1092216
Osoba udostępniająca informacje o środowisku 2371
Sposób załatwiania spraw 15952
Dane teleadresowe 30544
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15
Młodzieżowa Rada Gminy 4129
Sesje Młodzieżowej Rady Gminy 416
Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy 503
Rada Miejska w Iłowej 13573
Transmisja i archiwum sesji 0
VI kadencja 2010-2014 12546
Skład Rady Miejskiej 8521
Komisje Rady Miejskiej 9023
Komisja Rewizyjna 6520
Skład osobowy 4621
Protokoły 24528
Komisja Budżetu 8934
Skład osobowy 4602
Protokoły 23243
Komisja do Spraw Publicznych 6023
Skład osobowy 4394
Protokoły 25256
Komisja Doraźna 2961
Skład osobowy 2033
Protokoły 7089
Sesje Rady Miejskiej 7774
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 9067
Projekty aktów prawnych 2465
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 16186
Konsultacje aktów prawa miejscowego 8952
Konsultacje w toku 29164
Protokoły z konsultacji 10736
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 4421
VII kadencja 2014-2018 21826
Skład Rady Miejskiej 5234
Komisje Rady Miejskiej 1869
Komisja Rewizyjna 1573
Skład osobowy 4240
Protokoły 27063
Komisja Budżetu 1441
Skład osobowy 4504
Protokoły 20176
Komisja do Spraw Publicznych 1496
Skład osobowy 4159
Protokoły 20806
Komisja Doraźna 1165
Protokoły 5753
Skład osobowy 3636
Konsultacje aktów prawa miejscowego 5722
Konsultacje w toku 25614
Protokoły z konsultacji 11812
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 3902
Konsultacje w toku 3316
Protokoły z konsultacji 3093
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 3564
Sesje Rady Miejskiej 1980
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 8956
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 10666
Petycje do Rady Miejskiej 3207
Petycje w toku 2752
Rozstrzygnięcia petycji 3269
VIII kadencja 2018-2023 7910
Skład Rady Miejskiej 1639
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi 20612
Komisje Rady Miejskiej 589
Komisja Rewizyjna 502
Skład osobowy 1300
Protokoły 3099
Komisja Budżetu 440
Skład osobowy 1247
Protokoły 2637
Komisja ds. Publicznych 435
Skład osobowy 1064
Protokoły 3202
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 449
Skład osobowy 1306
Protokoły 3598
Konsultacje aktów prawa miejscowego 630
Konsultacje w toku 9039
Protokoły z konsultacji 2110
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 1428
Sesje Rady Miejskiej 836
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 2777
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 3728
Imienne wykazy głosowań radnych 3174
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2272
Petycje do Rady Miejskiej 1446
Burmistrz Iłowej 27993
Raport o stanie gminy Iłowa 3573
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia 114132
Kontrole 4983
Konsultacje z mieszkańcami 5097
Konsultacje w toku 3119
Protokół z konsultacji z mieszkańcami 2528
Petycje do Burmistrza 12893
Urząd Miejski w Iłowej 22138
Regulamin Organizacyjny 7345
Struktura organizacyjna 36394
Gminna gospodarka finansowa 4210
Budżet na 2021 rok 505
Budżet na 2020 rok 1661
Budżet na 2019 rok 2337
Budżet na 2018 rok 4176
Budżet na 2017 rok 4024
Budżet na 2016 rok 7192
Budżet na 2015 rok 6732
Budżet na 2014 rok 8000
Budżet na 2013 rok 9601
Budżet na 2012 rok 5762
Budżet na 2011 rok 4988
Podatki i opłaty lokalne 21197
Dokumenty zawierające informacje sektora publicznego 2589
Jednostki pomocnicze 7399
Sołectwo Borowe 13838
Sołectwo Czerna 12343
Sołectwo Czyżówek 14847
Sołectwo Jankowa Żagańska 13530
Sołectwo Klików 12361
Sołectwo Konin Żagański 12893
Sołectwo Kowalice 11091
Sołectwo Szczepanów 11938
Sołectwo Wilkowisko 12341
Sołectwo Żaganiec 12700
BIP archiwalny 0
Inne 3644
Informacja dla osób niesłyszących 11814
Unieważnienie dowodu osobistego 4909
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 5503
Jednostki organizacyjne 9153
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2590
Statut 7042
Regulamin Organizacyjny 4013
Struktura organizacyjna 14340
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej 5235
Statut 5948
Przetargi 41932
Biblioteka Kultury w Iłowej 12158
Przedszkole Miejskie w Iłowej 5307
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej 5853
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej 7133
Samorządowe osoby prawne 1146
ZZO Marszów 3150
Rejestry elektroniczne 34666
Stan mienia komunalnego 1923
Stan mienia komunalnego na koniec 2019 roku 173
Stan mienia komunalnego na koniec 2018 roku 961
Stan mienia komunalnego na koniec 2017 roku 1333
Stan mienia komunalnego na koniec 2016 roku 2081
Stan mienia komunalnego na koniec 2014 roku 2155
Stan mienia komunalnego na koniec 2013 roku 1918
Stan mienia komunalnego na koniec 2015 roku 1925
Stan mienia komunalnego na koniec 2012 roku 2012
Stan mienia komunalnego na koniec 2011 roku 2156
Stan mienia komunalnego na koniec 2010 roku 2273
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Iłowa 30859
Dostęp do informacji publicznej 11588
Wnioski o udzielenie informacji publicznej 308
Zgromadzenia publiczne 5025
Ponowne wykorzystywanie 4720
Dokumenty strategiczne gminy i regulaminy 26749
Oświata 13823
Do pobrania 28291
Działalność lobbingowa 5005
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 6772
na rok 2021 2109
na rok 2020 4222
na rok 2019 2996
na rok 2018 6732
na rok 2017 1949
Łowiectwo 21044
Badania jakości wody 17426
Zarządzanie Kryzysowe 1603

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2231593
Redakcja biuletynu 8214
Mapa serwisu 6720
Statystyki 7491
Kanały RSS 5878
Kontakt 59137
« powrót do poprzedniej strony