ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 50

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Regionalny BIP 6

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory i Referenda 2692
Wybory Prezydenta RP 2020 833
Wybory Prezydenta RP 2020 zarządzone na 28 czerwca 2020 r. 1883
Wybory Prezydenta RP 2020 zarządzone na 10 maja 2020 r. 867
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 3151
Urzędnicy wyborczy 1702
Wybory Ławników 2019 1213
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 4999
Wybory samorządowe 2018 15726
Wybory samorządowe 2014 32654
Wybory Prezydenta RP 2015 10230
Wybory Ławników 2015 3276
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 9587
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 11361
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 11504
Aktualności 58571
Ochrona danych osobowych 6495
Ogłoszenia o pracy 106546
Aktualne 17805
W toku 44661
Wyniki 154458
Zamówienia publiczne 435068
Aktualne 187137
W toku 106891
Wyniki 130070
Archiwalne 115549
Wyniki innych postępowań 104114
Plany zamówień publicznych 7074
Zamówienia publiczne do 30.000 euro 69773
Zapytania ofertowe 21255
Przetargi - nieruchomości 390665
Wyniki przetargów 3072
Przetargi na środki trwałe 448
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 23430
Dostępność 1825
Sprawy petentów 8048
Akty prawne Gminy Iłowa 2524164
Zbiory aktów prawnych 20788
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 2603
Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Lubuskiego 7074
Oświadczenia majątkowe 461149
Gmina 880
Informacja podstawowa 18029
Statut gminy 6551
Przynależność gminy do organizacji 12982
Miasta partnerskie 7056
Rejestr informacji o środowisku 1132921
Osoba udostępniająca informacje o środowisku 2439
Sposób załatwiania spraw 16192
Dane teleadresowe 31111
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15
Młodzieżowa Rada Gminy 4283
Sesje Młodzieżowej Rady Gminy 436
Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy 524
Rada Miejska w Iłowej 13587
Transmisja i archiwum sesji 0
VI kadencja 2010-2014 12659
Skład Rady Miejskiej 8753
Komisje Rady Miejskiej 9134
Komisja Rewizyjna 6618
Skład osobowy 4720
Protokoły 25551
Komisja Budżetu 9056
Skład osobowy 4695
Protokoły 23777
Komisja do Spraw Publicznych 6107
Skład osobowy 4464
Protokoły 25872
Komisja Doraźna 3005
Skład osobowy 2074
Protokoły 7272
Sesje Rady Miejskiej 7858
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 9305
Projekty aktów prawnych 2510
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 16682
Konsultacje aktów prawa miejscowego 9140
Konsultacje w toku 30198
Protokoły z konsultacji 11110
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 4496
VII kadencja 2014-2018 21873
Skład Rady Miejskiej 5345
Komisje Rady Miejskiej 1898
Komisja Rewizyjna 1604
Skład osobowy 4343
Protokoły 28107
Komisja Budżetu 1468
Skład osobowy 4630
Protokoły 20715
Komisja do Spraw Publicznych 1524
Skład osobowy 4255
Protokoły 21392
Komisja Doraźna 1197
Protokoły 5941
Skład osobowy 3740
Konsultacje aktów prawa miejscowego 5927
Konsultacje w toku 27227
Protokoły z konsultacji 12585
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 3999
Konsultacje w toku 3454
Protokoły z konsultacji 3249
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 3648
Sesje Rady Miejskiej 2008
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 9288
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 10870
Petycje do Rady Miejskiej 3291
Petycje w toku 2855
Rozstrzygnięcia petycji 3366
VIII kadencja 2018-2023 8226
Skład Rady Miejskiej 1761
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi 23120
Komisje Rady Miejskiej 635
Komisja Rewizyjna 531
Skład osobowy 1417
Protokoły 3344
Komisja Budżetu 467
Skład osobowy 1358
Protokoły 2884
Komisja ds. Publicznych 463
Skład osobowy 1156
Protokoły 3560
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 474
Skład osobowy 1427
Protokoły 3874
Konsultacje aktów prawa miejscowego 665
Konsultacje w toku 10237
Protokoły z konsultacji 2349
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 1509
Sesje Rady Miejskiej 897
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 3173
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4083
Imienne wykazy głosowań radnych 3596
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2382
Petycje do Rady Miejskiej 1699
Burmistrz Iłowej 29367
Raport o stanie gminy Iłowa 3956
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia 120282
Kontrole 5236
Konsultacje z mieszkańcami 5212
Konsultacje w toku 3445
Protokół z konsultacji z mieszkańcami 3177
Petycje do Burmistrza 14508
Urząd Miejski w Iłowej 22588
Regulamin Organizacyjny 7565
Struktura organizacyjna 37318
Gminna gospodarka finansowa 4304
Budżet na 2021 rok 704
Budżet na 2020 rok 1925
Budżet na 2019 rok 2543
Budżet na 2018 rok 4405
Budżet na 2017 rok 4222
Budżet na 2016 rok 7415
Budżet na 2015 rok 6882
Budżet na 2014 rok 8231
Budżet na 2013 rok 9784
Budżet na 2012 rok 5908
Budżet na 2011 rok 5086
Podatki i opłaty lokalne 22725
Dokumenty zawierające informacje sektora publicznego 2772
Jednostki pomocnicze 7509
Sołectwo Borowe 14475
Sołectwo Czerna 12896
Sołectwo Czyżówek 15527
Sołectwo Jankowa Żagańska 14018
Sołectwo Klików 12869
Sołectwo Konin Żagański 13402
Sołectwo Kowalice 11572
Sołectwo Szczepanów 12427
Sołectwo Wilkowisko 12852
Sołectwo Żaganiec 13214
BIP archiwalny 0
Inne 3740
Informacja dla osób niesłyszących 11943
Unieważnienie dowodu osobistego 4996
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 5677
Jednostki organizacyjne 9292
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2597
Statut 7202
Regulamin Organizacyjny 4094
Struktura organizacyjna 14699
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej 5319
Statut 6156
Przetargi 42052
Biblioteka Kultury w Iłowej 12618
Przedszkole Miejskie w Iłowej 5422
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej 6027
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej 7289
Samorządowe osoby prawne 1181
ZZO Marszów 3245
Rejestry elektroniczne 35759
Stan mienia komunalnego 1991
Stan mienia komunalnego na koniec 2019 roku 223
Stan mienia komunalnego na koniec 2018 roku 1033
Stan mienia komunalnego na koniec 2017 roku 1397
Stan mienia komunalnego na koniec 2016 roku 2158
Stan mienia komunalnego na koniec 2014 roku 2241
Stan mienia komunalnego na koniec 2013 roku 1987
Stan mienia komunalnego na koniec 2015 roku 1989
Stan mienia komunalnego na koniec 2012 roku 2076
Stan mienia komunalnego na koniec 2011 roku 2221
Stan mienia komunalnego na koniec 2010 roku 2348
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Iłowa 31544
Dostęp do informacji publicznej 11805
Wnioski o udzielenie informacji publicznej 377
Zgromadzenia publiczne 5184
Ponowne wykorzystywanie 4859
Dokumenty strategiczne gminy i regulaminy 27379
Oświata 14643
Do pobrania 29106
Działalność lobbingowa 5144
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 7054
na rok 2021 2962
na rok 2020 4649
na rok 2019 3239
na rok 2018 7083
na rok 2017 2029
Łowiectwo 23440
Badania jakości wody 19567
Zarządzanie Kryzysowe 1765

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2336998
Redakcja biuletynu 8334
Mapa serwisu 6810
Statystyki 7610
Kanały RSS 5981
Kontakt 61197
« powrót do poprzedniej strony