ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 51

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Regionalny BIP 6

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zakup preferencyjny węgla 1392
Wybory i Referenda 4134
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 607
Referendum ogólnokrajowe 2023 91
Wybory Ławników 2023, kadencja 2024-2027 714
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Iłowej 2022 r. 5263
Wybory Prezydenta RP 2020 1318
Wybory Prezydenta RP 2020 zarządzone na 28 czerwca 2020 r. 3978
Wybory Prezydenta RP 2020 zarządzone na 10 maja 2020 r. 2204
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 5714
Urzędnicy wyborczy 2489
Wybory Ławników 2019 2178
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 8961
Wybory samorządowe 2018 24353
Wybory samorządowe 2014 40363
Wybory Prezydenta RP 2015 12770
Wybory Ławników 2015 4169
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 12025
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 13994
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 14124
Aktualności 65791
Ochrona danych osobowych 11238
Ogłoszenia o pracy 146073
Aktualne 24574
W toku 56298
Wyniki 220363
Zamówienia publiczne 597179
Aktualne 265076
W toku 175810
Wyniki 206293
Archiwalne 184393
Wyniki innych postępowań 172614
Plany zamówień publicznych 11838
Zamówienia publiczne do 130 000 zł netto 97842
Zapytania ofertowe 46849
Przetargi - nieruchomości 504418
Wyniki przetargów 43476
Przetargi na środki trwałe 4578
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 30339
Informacja o wyznaczeniu nieruchomości do dzierżawy 803
Dostępność 6455
Sprawy petentów 9006
Planowanie przestrzenne 79
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 893
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 235
Obowiązujące plany miejscowe 372
Wyłożenie do publicznego wglądu 593
System Informacji Przestrzennej Gminy Iłowa 267
Dane przestrzenne APP 196
MPZP 892
SUiKZP 582
Akty prawne Gminy Iłowa 3587705
Zbiory aktów prawnych 24372
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 3338
Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Lubuskiego 9062
Gmina 884
Informacja podstawowa 20728
Statut gminy 8385
Przynależność gminy do organizacji 16001
Miasta partnerskie 8323
Oświadczenia majątkowe 610017
Rejestr informacji o środowisku 1530953
Osoba udostępniająca informacje o środowisku 3237
Sposób załatwiania spraw 18577
Dane teleadresowe 35538
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15
Rada Miejska w Iłowej 13707
Transmisja i archiwum sesji 0
VI kadencja 2010-2014 14240
Skład Rady Miejskiej 11065
Komisje Rady Miejskiej 10254
Komisja Rewizyjna 7631
Skład osobowy 5743
Protokoły 31993
Komisja Budżetu 10176
Skład osobowy 5702
Protokoły 28727
Komisja do Spraw Publicznych 7106
Skład osobowy 5438
Protokoły 30885
Komisja Doraźna 3461
Skład osobowy 2458
Protokoły 9312
Sesje Rady Miejskiej 8976
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 11888
Projekty aktów prawnych 3000
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 21171
Konsultacje aktów prawa miejscowego 11601
Konsultacje w toku 38927
Protokoły z konsultacji 14650
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 5475
VII kadencja 2014-2018 22242
Skład Rady Miejskiej 6576
Komisje Rady Miejskiej 2167
Komisja Rewizyjna 1851
Skład osobowy 5387
Protokoły 37163
Komisja Budżetu 1731
Skład osobowy 5720
Protokoły 26193
Komisja do Spraw Publicznych 1776
Skład osobowy 5328
Protokoły 26391
Komisja Doraźna 1480
Protokoły 7688
Skład osobowy 4744
Konsultacje aktów prawa miejscowego 7674
Konsultacje w toku 39922
Protokoły z konsultacji 17743
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 5055
Konsultacje w toku 4781
Protokoły z konsultacji 4392
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 4572
Sesje Rady Miejskiej 2317
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 12462
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 12696
Petycje do Rady Miejskiej 4142
Petycje w toku 4004
Rozstrzygnięcia petycji 4303
Rada Miejska w Iłowej VIII kadencja 2018-2023 10971
Skład Rady Miejskiej 3147
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi 51695
Komisje Rady Miejskiej 973
Komisja Rewizyjna 815
Skład osobowy 2538
Protokoły 6158
Komisja Budżetu 776
Skład osobowy 2542
Protokoły 5801
Komisja ds. Publicznych 735
Skład osobowy 2211
Protokoły 7136
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 775
Skład osobowy 2738
Protokoły 6655
Konsultacje aktów prawa miejscowego 1030
Konsultacje w toku 26460
Protokoły z konsultacji 5459
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 2612
Sesje Rady Miejskiej 1732
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 7351
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 8474
Imienne wykazy głosowań radnych 8365
Obrady Sesji Rady Miejskiej do 11.2020 r. 0
Obrady Sesji Rady Miejskiej od 12.2020 r. 0
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 3904
Petycje do Rady Miejskiej 3748
Petycje i odpowiedzi 3379
Zbiorcza informacja o petycjach 793
Burmistrz Iłowej 44440
Raport o stanie gminy Iłowa 9201
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia 204175
Kontrole 7359
Konsultacje z mieszkańcami 6382
Konsultacje w toku 7045
Protokół z konsultacji z mieszkańcami 10818
Petycje do Burmistrza 24562
Petycje i odpowiedzi 15996
Zbiorcza informacja o petycjach 1245
Urząd Miejski w Iłowej 25306
Regulamin Organizacyjny 9510
Struktura organizacyjna 44292
Gminna gospodarka finansowa 5322
Budżet na 2023 rok 611
Budżet na 2022 rok 1719
Budżet na 2021 rok 3084
Budżet na 2020 rok 3937
Budżet na 2019 rok 4598
Budżet na 2018 rok 6637
Budżet na 2017 rok 5866
Budżet na 2016 rok 9694
Budżet na 2015 rok 8188
Budżet na 2014 rok 9831
Budżet na 2013 rok 11643
Budżet na 2012 rok 7227
Budżet na 2011 rok 6137
Podatki i opłaty lokalne 37398
Jednostki pomocnicze 8453
Sołectwo Borowe 20114
Sołectwo Czerna 17682
Sołectwo Czyżówek 21572
Sołectwo Jankowa Żagańska 18806
Sołectwo Klików 17328
Sołectwo Konin Żagański 18243
Sołectwo Kowalice 15915
Sołectwo Szczepanów 16721
Sołectwo Wilkowisko 17369
Sołectwo Żaganiec 17431
BIP archiwalny 0
Inne 4604
Informacja dla osób niesłyszących 13273
Unieważnienie dowodu osobistego 6064
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 7598
Jednostki organizacyjne 10209
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2632
Statut 8646
Regulamin Organizacyjny 4921
Struktura organizacyjna 17975
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej 6362
Statut 7480
Przetargi 43255
Biblioteka Kultury w Iłowej 16010
Przedszkole Miejskie w Iłowej 6701
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej 8655
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej 9065
Samorządowe osoby prawne 1458
ZZO Marszów 4223
Rejestry elektroniczne 46030
Stan mienia komunalnego 2802
Stan mienia komunalnego na koniec 2021 roku 447
Stan mienia komunalnego na koniec 2020 roku 431
Stan mienia komunalnego na koniec 2019 roku 1046
Stan mienia komunalnego na koniec 2018 roku 1758
Stan mienia komunalnego na koniec 2017 roku 2160
Stan mienia komunalnego na koniec 2016 roku 3022
Stan mienia komunalnego na koniec 2014 roku 3128
Stan mienia komunalnego na koniec 2013 roku 2780
Stan mienia komunalnego na koniec 2015 roku 2767
Stan mienia komunalnego na koniec 2012 roku 2882
Stan mienia komunalnego na koniec 2011 roku 3053
Stan mienia komunalnego na koniec 2010 roku 3189
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Iłowa 39351
Dostęp do informacji publicznej 14192
Wnioski o udzielenie informacji publicznej 1185
Zgromadzenia publiczne 6742
Ponowne wykorzystywanie 6393
Dokumenty strategiczne gminy i regulaminy 43052
Oświata 21682
Do pobrania 35917
Działalność lobbingowa 6649
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 10016
na rok 2023 2153
na rok 2022 4785
na rok 2021 5965
na rok 2019 5370
na rok 2020 8425
na rok 2018 9899
na rok 2017 2737
Łowiectwo 56189
Badania jakości wody 53691
Zarządzanie Kryzysowe 3295

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3305489
Mapa serwisu 7738
Statystyki 8616
Kanały RSS 6809
Kontakt 91913
« powrót do poprzedniej strony