ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 49

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Regionalny BIP 6

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory i Referenda 2178
Wybory Prezydenta RP 2020 531
Wybory Prezydenta RP 2020 zarządzone na 28 czerwca 2020 r. 784
Wybory Prezydenta RP 2020 zarządzone na 10 maja 2020 r. 312
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 2029
Urzędnicy wyborczy 1325
Wybory Ławników 2019 788
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 3190
Wybory samorządowe 2018 11584
Wybory samorządowe 2014 28801
Wybory Prezydenta RP 2015 8807
Wybory Ławników 2015 2892
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 8278
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 10031
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 10203
Aktualności 56729
Ochrona danych osobowych 4331
Ogłoszenia o pracy 88924
Aktualne 15143
W toku 40945
Wyniki 127044
Zamówienia publiczne 336188
Aktualne 153483
W toku 78824
Wyniki 99279
Archiwalne 84987
Wyniki innych postępowań 74372
Plany zamówień publicznych 5168
Zamówienia publiczne do 30.000 euro 49234
Zapytania ofertowe 10671
Przetargi 332665
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 21197
Niepełnosprawność 118
Sprawy petentów 7532
Akty prawne Gminy Iłowa 2025753
Zbiory aktów prawnych 19077
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 2276
Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Lubuskiego 6113
Oświadczenia majątkowe 395316
Gmina 871
Informacja podstawowa 16593
Statut gminy 5633
Przynależność gminy do organizacji 11531
Miasta partnerskie 6408
Rejestr informacji o środowisku 946139
Osoba udostępniająca informacje o środowisku 2098
Sposób załatwiania spraw 14994
Dane teleadresowe 28802
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15
Młodzieżowa Rada Gminy 3573
Sesje Młodzieżowej Rady Gminy 357
Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy 432
Rada Miejska w Iłowej 13476
Transmisja i archiwum sesji 0
VI kadencja 2010-2014 12056
Skład Rady Miejskiej 7710
Komisje Rady Miejskiej 8645
Komisja Rewizyjna 6180
Skład osobowy 4261
Protokoły 21608
Komisja Budżetu 8525
Skład osobowy 4181
Protokoły 20881
Komisja do Spraw Publicznych 5694
Skład osobowy 4032
Protokoły 22697
Komisja Doraźna 2800
Skład osobowy 1894
Protokoły 6302
Sesje Rady Miejskiej 7425
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 7907
Projekty aktów prawnych 2292
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 14212
Konsultacje aktów prawa miejscowego 8097
Konsultacje w toku 25135
Protokoły z konsultacji 9361
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 4069
VII kadencja 2014-2018 21684
Skład Rady Miejskiej 4812
Komisje Rady Miejskiej 1754
Komisja Rewizyjna 1477
Skład osobowy 3855
Protokoły 22972
Komisja Budżetu 1340
Skład osobowy 4117
Protokoły 17941
Komisja do Spraw Publicznych 1399
Skład osobowy 3810
Protokoły 17834
Komisja Doraźna 1078
Protokoły 5090
Skład osobowy 3298
Konsultacje aktów prawa miejscowego 4970
Konsultacje w toku 19868
Protokoły z konsultacji 9575
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 3483
Konsultacje w toku 2792
Protokoły z konsultacji 2503
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 3232
Sesje Rady Miejskiej 1874
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 7486
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 9653
Petycje do Rady Miejskiej 2885
Petycje w toku 2289
Rozstrzygnięcia petycji 2895
VIII kadencja 2018-2023 6532
Skład Rady Miejskiej 1206
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi 13336
Komisje Rady Miejskiej 468
Komisja Rewizyjna 404
Skład osobowy 992
Protokoły 2286
Komisja Budżetu 341
Skład osobowy 899
Protokoły 1835
Komisja ds. Publicznych 343
Skład osobowy 787
Protokoły 2045
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 356
Skład osobowy 933
Protokoły 2567
Konsultacje aktów prawa miejscowego 506
Konsultacje w toku 5109
Protokoły z konsultacji 1312
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 1050
Sesje Rady Miejskiej 650
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 1620
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2538
Imienne wykazy głosowań radnych 1967
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 1787
Petycje do Rady Miejskiej 718
Burmistrz Iłowej 24081
Raport o stanie gminy Iłowa 2215
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia 94604
Kontrole 4167
Konsultacje z mieszkańcami 4747
Konsultacje w toku 2355
Protokół z konsultacji z mieszkańcami 1095
Petycje do Burmistrza 7058
Urząd Miejski w Iłowej 20776
Regulamin Organizacyjny 6691
Struktura organizacyjna 33708
Gminna gospodarka finansowa 3814
Budżet na 2020 rok 967
Budżet na 2019 rok 1589
Budżet na 2018 rok 3380
Budżet na 2017 rok 3425
Budżet na 2016 rok 6413
Budżet na 2015 rok 6234
Budżet na 2014 rok 7418
Budżet na 2013 rok 8945
Budżet na 2012 rok 5335
Budżet na 2011 rok 4656
Podatki i opłaty lokalne 16596
Dokumenty zawierające informacje sektora publicznego 1925
Jednostki pomocnicze 7065
Sołectwo Borowe 12054
Sołectwo Czerna 10731
Sołectwo Czyżówek 12423
Sołectwo Jankowa Żagańska 11800
Sołectwo Klików 10865
Sołectwo Konin Żagański 11249
Sołectwo Kowalice 9633
Sołectwo Szczepanów 10483
Sołectwo Wilkowisko 10815
Sołectwo Żaganiec 11211
BIP archiwalny 0
Inne 3292
Informacja dla osób niesłyszących 11334
Unieważnienie dowodu osobistego 4552
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 4928
Jednostki organizacyjne 8738
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2563
Statut 6585
Regulamin Organizacyjny 3770
Struktura organizacyjna 13098
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej 4922
Statut 5389
Przetargi 40853
Biblioteka Kultury w Iłowej 10605
Przedszkole Miejskie w Iłowej 4888
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej 5206
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej 6527
Samorządowe osoby prawne 1034
ZZO Marszów 2743
Rejestry elektroniczne 31322
Stan mienia komunalnego 1636
Stan mienia komunalnego na koniec 2019 roku 32
Stan mienia komunalnego na koniec 2018 roku 723
Stan mienia komunalnego na koniec 2017 roku 1084
Stan mienia komunalnego na koniec 2016 roku 1807
Stan mienia komunalnego na koniec 2014 roku 1862
Stan mienia komunalnego na koniec 2013 roku 1667
Stan mienia komunalnego na koniec 2015 roku 1662
Stan mienia komunalnego na koniec 2012 roku 1763
Stan mienia komunalnego na koniec 2011 roku 1884
Stan mienia komunalnego na koniec 2010 roku 2005
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Iłowa 28472
Dostęp do informacji publicznej 10813
Wnioski o udzielenie informacji publicznej 79
Zgromadzenia publiczne 4488
Ponowne wykorzystywanie 4158
Dokumenty strategiczne gminy i regulaminy 24124
Oświata 11121
Do pobrania 24888
Działalność lobbingowa 4452
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 5788
na rok 2020 2473
na rok 2019 2169
na rok 2018 5376
na rok 2017 1654
Łowiectwo 14092
Badania jakości wody 11359
Zarządzanie Kryzysowe 1062

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1962184
Redakcja biuletynu 7785
Mapa serwisu 6344
Statystyki 7012
Kanały RSS 5512
Kontakt 52384
« powrót do poprzedniej strony