ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 50

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Regionalny BIP 6

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory i Referenda 2462
Wybory Prezydenta RP 2020 679
Wybory Prezydenta RP 2020 zarządzone na 28 czerwca 2020 r. 1339
Wybory Prezydenta RP 2020 zarządzone na 10 maja 2020 r. 581
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 2595
Urzędnicy wyborczy 1522
Wybory Ławników 2019 1004
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 4085
Wybory samorządowe 2018 13710
Wybory samorządowe 2014 30763
Wybory Prezydenta RP 2015 9504
Wybory Ławników 2015 3081
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 8860
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 10655
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 10838
Aktualności 57619
Ochrona danych osobowych 5549
Ogłoszenia o pracy 97688
Aktualne 16219
W toku 42415
Wyniki 140260
Zamówienia publiczne 382387
Aktualne 171231
W toku 91731
Wyniki 113394
Archiwalne 98515
Wyniki innych postępowań 86901
Plany zamówień publicznych 6191
Zamówienia publiczne do 30.000 euro 58678
Zapytania ofertowe 15528
Przetargi 358788
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 22275
Dostępność 839
Sprawy petentów 7798
Akty prawne Gminy Iłowa 2269060
Zbiory aktów prawnych 20018
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 2439
Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Lubuskiego 6654
Oświadczenia majątkowe 426401
Gmina 875
Informacja podstawowa 17316
Statut gminy 6056
Przynależność gminy do organizacji 12214
Miasta partnerskie 6719
Rejestr informacji o środowisku 1037295
Osoba udostępniająca informacje o środowisku 2278
Sposób załatwiania spraw 15619
Dane teleadresowe 29902
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15
Młodzieżowa Rada Gminy 3947
Sesje Młodzieżowej Rady Gminy 396
Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy 480
Rada Miejska w Iłowej 13544
Transmisja i archiwum sesji 0
VI kadencja 2010-2014 12377
Skład Rady Miejskiej 8208
Komisje Rady Miejskiej 8865
Komisja Rewizyjna 6394
Skład osobowy 4480
Protokoły 23358
Komisja Budżetu 8788
Skład osobowy 4461
Protokoły 22285
Komisja do Spraw Publicznych 5901
Skład osobowy 4264
Protokoły 24385
Komisja Doraźna 2902
Skład osobowy 1980
Protokoły 6795
Sesje Rady Miejskiej 7662
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 8589
Projekty aktów prawnych 2401
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 15534
Konsultacje aktów prawa miejscowego 8647
Konsultacje w toku 27727
Protokoły z konsultacji 10208
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 4311
VII kadencja 2014-2018 21774
Skład Rady Miejskiej 5094
Komisje Rady Miejskiej 1821
Komisja Rewizyjna 1539
Skład osobowy 4099
Protokoły 25602
Komisja Budżetu 1400
Skład osobowy 4364
Protokoły 19346
Komisja do Spraw Publicznych 1463
Skład osobowy 4032
Protokoły 19565
Komisja Doraźna 1134
Protokoły 5482
Skład osobowy 3501
Konsultacje aktów prawa miejscowego 5459
Konsultacje w toku 23805
Protokoły z konsultacji 11014
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 3746
Konsultacje w toku 3123
Protokoły z konsultacji 2856
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 3449
Sesje Rady Miejskiej 1936
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 8432
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 10346
Petycje do Rady Miejskiej 3077
Petycje w toku 2577
Rozstrzygnięcia petycji 3113
VIII kadencja 2018-2023 7560
Skład Rady Miejskiej 1489
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi 18309
Komisje Rady Miejskiej 548
Komisja Rewizyjna 471
Skład osobowy 1196
Protokoły 2810
Komisja Budżetu 407
Skład osobowy 1128
Protokoły 2363
Komisja ds. Publicznych 401
Skład osobowy 961
Protokoły 2820
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 410
Skład osobowy 1166
Protokoły 3273
Konsultacje aktów prawa miejscowego 582
Konsultacje w toku 7755
Protokoły z konsultacji 1836
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 1289
Sesje Rady Miejskiej 763
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 2381
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 3360
Imienne wykazy głosowań radnych 2788
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2132
Petycje do Rady Miejskiej 1161
Burmistrz Iłowej 26527
Raport o stanie gminy Iłowa 2991
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia 107846
Kontrole 4748
Konsultacje z mieszkańcami 4968
Konsultacje w toku 2710
Protokół z konsultacji z mieszkańcami 1833
Petycje do Burmistrza 10960
Urząd Miejski w Iłowej 21610
Regulamin Organizacyjny 7120
Struktura organizacyjna 35409
Gminna gospodarka finansowa 4107
Budżet na 2021 rok 294
Budżet na 2020 rok 1414
Budżet na 2019 rok 2097
Budżet na 2018 rok 3922
Budżet na 2017 rok 3836
Budżet na 2016 rok 6911
Budżet na 2015 rok 6557
Budżet na 2014 rok 7811
Budżet na 2013 rok 9333
Budżet na 2012 rok 5592
Budżet na 2011 rok 4860
Podatki i opłaty lokalne 19505
Dokumenty zawierające informacje sektora publicznego 2377
Jednostki pomocnicze 7300
Sołectwo Borowe 13130
Sołectwo Czerna 11721
Sołectwo Czyżówek 13850
Sołectwo Jankowa Żagańska 12823
Sołectwo Klików 11739
Sołectwo Konin Żagański 12202
Sołectwo Kowalice 10523
Sołectwo Szczepanów 11357
Sołectwo Wilkowisko 11727
Sołectwo Żaganiec 12134
BIP archiwalny 0
Inne 3545
Informacja dla osób niesłyszących 11644
Unieważnienie dowodu osobistego 4759
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 5273
Jednostki organizacyjne 9015
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2583
Statut 6870
Regulamin Organizacyjny 3915
Struktura organizacyjna 13931
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej 5134
Statut 5795
Przetargi 41758
Biblioteka Kultury w Iłowej 11661
Przedszkole Miejskie w Iłowej 5152
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej 5606
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej 6892
Samorządowe osoby prawne 1105
ZZO Marszów 3017
Rejestry elektroniczne 33496
Stan mienia komunalnego 1837
Stan mienia komunalnego na koniec 2019 roku 110
Stan mienia komunalnego na koniec 2018 roku 871
Stan mienia komunalnego na koniec 2017 roku 1236
Stan mienia komunalnego na koniec 2016 roku 1983
Stan mienia komunalnego na koniec 2014 roku 2036
Stan mienia komunalnego na koniec 2013 roku 1824
Stan mienia komunalnego na koniec 2015 roku 1832
Stan mienia komunalnego na koniec 2012 roku 1920
Stan mienia komunalnego na koniec 2011 roku 2049
Stan mienia komunalnego na koniec 2010 roku 2190
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Iłowa 30003
Dostęp do informacji publicznej 11294
Wnioski o udzielenie informacji publicznej 234
Zgromadzenia publiczne 4846
Ponowne wykorzystywanie 4542
Dokumenty strategiczne gminy i regulaminy 25998
Oświata 12714
Do pobrania 27360
Działalność lobbingowa 4825
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 6432
na rok 2021 961
na rok 2020 3619
na rok 2019 2701
na rok 2018 6327
na rok 2017 1852
Łowiectwo 18234
Badania jakości wody 14945
Zarządzanie Kryzysowe 1432

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2124399
Redakcja biuletynu 8069
Mapa serwisu 6611
Statystyki 7335
Kanały RSS 5784
Kontakt 56818
« powrót do poprzedniej strony