ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 50

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Regionalny BIP 6

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zakup preferencyjny węgla 722
Wybory i Referenda 3733
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Iłowej 2022 r. 2572
Wybory Prezydenta RP 2020 1239
Wybory Prezydenta RP 2020 zarządzone na 28 czerwca 2020 r. 3510
Wybory Prezydenta RP 2020 zarządzone na 10 maja 2020 r. 1920
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 5096
Urzędnicy wyborczy 2298
Wybory Ławników 2019 1959
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 8022
Wybory samorządowe 2018 22410
Wybory samorządowe 2014 38479
Wybory Prezydenta RP 2015 12139
Wybory Ławników 2015 3986
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 11515
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 13375
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 13533
Aktualności 63450
Ochrona danych osobowych 10317
Ogłoszenia o pracy 138383
Aktualne 23147
W toku 53911
Wyniki 207726
Zamówienia publiczne 566901
Aktualne 245459
W toku 157830
Wyniki 187833
Archiwalne 166402
Wyniki innych postępowań 154585
Plany zamówień publicznych 10725
Zamówienia publiczne do 130 000 zł netto 91916
Zapytania ofertowe 40313
Przetargi - nieruchomości 480820
Wyniki przetargów 34974
Przetargi na środki trwałe 3104
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 28523
Informacja o wyznaczeniu nieruchomości do dzierżawy 363
Dostępność 5530
Sprawy petentów 8830
Planowanie przestrzenne 43
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 445
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 97
Obowiązujące plany miejscowe 151
Wyłożenie do publicznego wglądu 251
System Informacji Przestrzennej Gminy Iłowa 116
Dane przestrzenne APP 110
MPZP 321
SUiKZP 241
Akty prawne Gminy Iłowa 3351018
Zbiory aktów prawnych 23635
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 3209
Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Lubuskiego 8651
Gmina 884
Informacja podstawowa 20271
Statut gminy 8047
Przynależność gminy do organizacji 15408
Miasta partnerskie 8122
Oświadczenia majątkowe 582779
Rejestr informacji o środowisku 1448890
Osoba udostępniająca informacje o środowisku 3068
Sposób załatwiania spraw 18071
Dane teleadresowe 34621
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15
Rada Miejska w Iłowej 13677
Transmisja i archiwum sesji 0
VI kadencja 2010-2014 13932
Skład Rady Miejskiej 10662
Komisje Rady Miejskiej 10050
Komisja Rewizyjna 7425
Skład osobowy 5526
Protokoły 30464
Komisja Budżetu 9966
Skład osobowy 5506
Protokoły 27638
Komisja do Spraw Publicznych 6918
Skład osobowy 5254
Protokoły 30021
Komisja Doraźna 3378
Skład osobowy 2386
Protokoły 8947
Sesje Rady Miejskiej 8769
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 11410
Projekty aktów prawnych 2911
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 20150
Konsultacje aktów prawa miejscowego 11153
Konsultacje w toku 37327
Protokoły z konsultacji 14151
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 5288
VII kadencja 2014-2018 22177
Skład Rady Miejskiej 6320
Komisje Rady Miejskiej 2120
Komisja Rewizyjna 1809
Skład osobowy 5194
Protokoły 35455
Komisja Budżetu 1678
Skład osobowy 5542
Protokoły 25018
Komisja do Spraw Publicznych 1732
Skład osobowy 5117
Protokoły 25105
Komisja Doraźna 1430
Protokoły 7377
Skład osobowy 4601
Konsultacje aktów prawa miejscowego 7356
Konsultacje w toku 36910
Protokoły z konsultacji 16917
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 4849
Konsultacje w toku 4570
Protokoły z konsultacji 4217
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 4403
Sesje Rady Miejskiej 2255
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 11833
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 12266
Petycje do Rady Miejskiej 4001
Petycje w toku 3811
Rozstrzygnięcia petycji 4150
Rada Miejska w Iłowej VIII kadencja 2018-2023 10382
Skład Rady Miejskiej 2833
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi 45329
Komisje Rady Miejskiej 911
Komisja Rewizyjna 756
Skład osobowy 2306
Protokoły 5484
Komisja Budżetu 718
Skład osobowy 2331
Protokoły 5065
Komisja ds. Publicznych 677
Skład osobowy 2013
Protokoły 6228
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 703
Skład osobowy 2474
Protokoły 6092
Konsultacje aktów prawa miejscowego 948
Konsultacje w toku 22567
Protokoły z konsultacji 4695
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 2394
Sesje Rady Miejskiej 1575
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 6311
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 7518
Imienne wykazy głosowań radnych 7110
Obrady Sesji Rady Miejskiej 0
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 3489
Petycje do Rady Miejskiej 3495
Petycje i odpowiedzi 2501
Zbiorcza informacja o petycjach 619
Burmistrz Iłowej 40648
Raport o stanie gminy Iłowa 7961
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia 177735
Kontrole 6955
Konsultacje z mieszkańcami 6118
Konsultacje w toku 6247
Protokół z konsultacji z mieszkańcami 9088
Petycje do Burmistrza 23203
Petycje i odpowiedzi 11936
Zbiorcza informacja o petycjach 955
Urząd Miejski w Iłowej 24738
Regulamin Organizacyjny 8992
Struktura organizacyjna 42731
Gminna gospodarka finansowa 5121
Budżet na 2023 rok 241
Budżet na 2022 rok 1173
Budżet na 2021 rok 2505
Budżet na 2020 rok 3523
Budżet na 2019 rok 4195
Budżet na 2018 rok 6247
Budżet na 2017 rok 5607
Budżet na 2016 rok 9331
Budżet na 2015 rok 7960
Budżet na 2014 rok 9552
Budżet na 2013 rok 11340
Budżet na 2012 rok 6994
Budżet na 2011 rok 5948
Podatki i opłaty lokalne 34327
Jednostki pomocnicze 8257
Sołectwo Borowe 18925
Sołectwo Czerna 16708
Sołectwo Czyżówek 20429
Sołectwo Jankowa Żagańska 17808
Sołectwo Klików 16464
Sołectwo Konin Żagański 17259
Sołectwo Kowalice 15134
Sołectwo Szczepanów 15845
Sołectwo Wilkowisko 16546
Sołectwo Żaganiec 16572
BIP archiwalny 0
Inne 4386
Informacja dla osób niesłyszących 13012
Unieważnienie dowodu osobistego 5840
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 7251
Jednostki organizacyjne 10027
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2625
Statut 8383
Regulamin Organizacyjny 4755
Struktura organizacyjna 17275
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej 6149
Statut 7261
Przetargi 42974
Biblioteka Kultury w Iłowej 15466
Przedszkole Miejskie w Iłowej 6472
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej 8134
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej 8686
Samorządowe osoby prawne 1413
ZZO Marszów 4041
Rejestry elektroniczne 43884
Stan mienia komunalnego 2624
Stan mienia komunalnego na koniec 2021 roku 303
Stan mienia komunalnego na koniec 2020 roku 289
Stan mienia komunalnego na koniec 2019 roku 814
Stan mienia komunalnego na koniec 2018 roku 1552
Stan mienia komunalnego na koniec 2017 roku 1999
Stan mienia komunalnego na koniec 2016 roku 2838
Stan mienia komunalnego na koniec 2014 roku 2934
Stan mienia komunalnego na koniec 2013 roku 2612
Stan mienia komunalnego na koniec 2015 roku 2595
Stan mienia komunalnego na koniec 2012 roku 2717
Stan mienia komunalnego na koniec 2011 roku 2877
Stan mienia komunalnego na koniec 2010 roku 3017
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Iłowa 37459
Dostęp do informacji publicznej 13689
Wnioski o udzielenie informacji publicznej 998
Zgromadzenia publiczne 6452
Ponowne wykorzystywanie 6084
Dokumenty strategiczne gminy i regulaminy 38339
Oświata 20313
Do pobrania 34598
Działalność lobbingowa 6377
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 9477
na rok 2023 837
na rok 2022 4197
na rok 2021 5524
na rok 2019 5010
na rok 2020 7771
na rok 2018 9354
na rok 2017 2601
Łowiectwo 47697
Badania jakości wody 44324
Zarządzanie Kryzysowe 3020

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3074520
Redakcja biuletynu 9192
Mapa serwisu 7529
Statystyki 8386
Kanały RSS 6649
Kontakt 84094
« powrót do poprzedniej strony