ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-09-08
Data rozstrzygnięcia
2022-11-09
Tytuł zamówienia publicznego
Utwardzenie dojazdu do garaży przy ul. Borowskiej i Piaskowej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-09-08
Data rozstrzygnięcia
2022-11-09
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-08-03
Data rozstrzygnięcia
2022-11-09
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Czernej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 65.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-06-27
Data rozstrzygnięcia
2022-08-02
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 56 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-06-10
Data rozstrzygnięcia
2022-09-01
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 68.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-05-20
Data rozstrzygnięcia
2022-11-15
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Koninie Żagańskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-04-21
Data rozstrzygnięcia
2022-11-15
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja parkingów na terenie osiedla Czyżówek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 65.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-04-15
Data rozstrzygnięcia
2022-06-15
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa - etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-02-02
Data rozstrzygnięcia
2022-11-15
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Czernej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-03-05
Data rozstrzygnięcia
2021-04-26
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Iłowa poprzez przebudowę SUW w Szczepanowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 63 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-02-22
Data rozstrzygnięcia
2021-04-23
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 101109F ul. Krótkiej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 61.9 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2021-02-22
Data rozstrzygnięcia
2021-04-22
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 101107f ul. Kościelnej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wynikach postępowania (PDF, 60.1 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2021-02-19
Data rozstrzygnięcia
2021-04-22
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Jaśminowa i Ogrodowa – II etap w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wynikach postępowania (PDF, 61.9 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2019-12-02
Data rozstrzygnięcia
2019-12-10
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 15
Data ogłoszenia
2019-10-10
Data rozstrzygnięcia
2019-10-25
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ul. Ogrodowej w miejscowości Iłowa – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 16
Data ogłoszenia
2019-09-10
Data rozstrzygnięcia
2019-09-27
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 17
Data ogłoszenia
2019-09-03
Data rozstrzygnięcia
2019-09-27
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 18
Data ogłoszenia
2019-07-19
Data rozstrzygnięcia
2019-07-31
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i montaż urządzeń do projektu pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Iłowej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 19
Data ogłoszenia
2019-07-09
Data rozstrzygnięcia
2019-07-26
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 20
Data ogłoszenia
2019-07-04
Data rozstrzygnięcia
2019-07-26
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2019-04-30
Data rozstrzygnięcia
2019-05-17
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przed budynkiem szkoły podstawowej w Iłowej poprzez budowę placu zabaw i skateparku wraz z oświetleniem terenu”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 22
Data ogłoszenia
2019-04-26
Data rozstrzygnięcia
2019-04-29
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 23
Data ogłoszenia
2019-04-18
Data rozstrzygnięcia
2019-05-07
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 101112F ul. 1-go Maja – etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 24
Data ogłoszenia
2019-03-15
Data rozstrzygnięcia
2019-03-25
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i montaż wyposażenia do projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 25
Data ogłoszenia
2018-12-07
Data rozstrzygnięcia
2018-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 26
Data ogłoszenia
2018-11-08
Data rozstrzygnięcia
2018-11-23
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 27
Data ogłoszenia
2018-07-30
Data rozstrzygnięcia
2018-08-14
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 28
Data ogłoszenia
2018-01-01
Data rozstrzygnięcia
2018-01-26
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 633.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 633.5 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2017-12-07
Data rozstrzygnięcia
2017-12-15
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 079 000 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 30
Data ogłoszenia
2017-12-01
Data rozstrzygnięcia
2017-12-01
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a w Iłowej w 2018 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji