ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-12-02
Data rozstrzygnięcia
2019-12-10
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-10-10
Data rozstrzygnięcia
2019-10-25
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ul. Ogrodowej w miejscowości Iłowa – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-09-10
Data rozstrzygnięcia
2019-09-27
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-09-03
Data rozstrzygnięcia
2019-09-27
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-07-19
Data rozstrzygnięcia
2019-07-31
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i montaż urządzeń do projektu pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Iłowej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-07-09
Data rozstrzygnięcia
2019-07-26
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-07-04
Data rozstrzygnięcia
2019-07-26
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-04-30
Data rozstrzygnięcia
2019-05-17
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przed budynkiem szkoły podstawowej w Iłowej poprzez budowę placu zabaw i skateparku wraz z oświetleniem terenu”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-04-26
Data rozstrzygnięcia
2019-04-29
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-04-18
Data rozstrzygnięcia
2019-05-07
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 101112F ul. 1-go Maja – etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2019-03-15
Data rozstrzygnięcia
2019-03-25
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i montaż wyposażenia do projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 12
Data ogłoszenia
2018-12-07
Data rozstrzygnięcia
2018-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 13
Data ogłoszenia
2018-11-08
Data rozstrzygnięcia
2018-11-23
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 14
Data ogłoszenia
2018-07-30
Data rozstrzygnięcia
2018-08-14
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 15
Data ogłoszenia
2018-01-01
Data rozstrzygnięcia
2018-01-26
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 633.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 633.5 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2017-12-07
Data rozstrzygnięcia
2017-12-15
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 079 000 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 17
Data ogłoszenia
2017-12-01
Data rozstrzygnięcia
2017-12-01
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a w Iłowej w 2018 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 18
Data ogłoszenia
2017-10-13
Data rozstrzygnięcia
2017-11-21
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przedszkole (PDF, 579 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2017-07-28
Data rozstrzygnięcia
2017-12-07
Tytuł zamówienia publicznego
„Instalacja nawodnienia boisk sportowych stadionu miejskiego” w ramach „Przebudowy boisk sportowych stadionu miejskiego w Iłowej"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Instalacja nawadniania (PDF, 537.2 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2017-07-14
Data rozstrzygnięcia
2017-07-21
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2017-05-10
Data rozstrzygnięcia
2017-09-11
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja Placu Wolności polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Plac Wolności (PDF, 1.8 MiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2017-05-08
Data rozstrzygnięcia
2017-09-11
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ul. Batorego (PDF, 1.6 MiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2017-03-28
Data rozstrzygnięcia
2017-05-11
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja ulicy Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja ul. Pułaskiego (PDF, 212.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ul. Pułaskiego (PDF, 434.5 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2017-01-31
Data rozstrzygnięcia
2017-03-07
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa platformy e-usług wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Gminy Iłowa w ramach projektu: „Rozwój elektronicznych usług dla ludności - tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 96.5 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2016-12-13
Data rozstrzygnięcia
2016-12-20
Tytuł zamówienia publicznego
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 947 000,00 ZŁ. (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 26
Data ogłoszenia
2016-12-06
Data rozstrzygnięcia
2016-12-20
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowozy 2017 (PDF, 323.6 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2016-11-28
Data rozstrzygnięcia
2016-12-06
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a w Iłowej w 2017 r
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 28
Data ogłoszenia
2016-07-22
Data rozstrzygnięcia
2016-09-22
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 29
Data ogłoszenia
2016-06-21
Data rozstrzygnięcia
2016-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 30
Data ogłoszenia
2016-04-15
Data rozstrzygnięcia
2016-05-12
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 331.1 KiB)
Lp 31
Data ogłoszenia
2016-03-31
Data rozstrzygnięcia
2016-04-15
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa-etap I w miejscowości Iłowa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 32
Data ogłoszenia
2015-12-10
Data rozstrzygnięcia
2015-12-18
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Iłowa od 01 stycznia do 30 czerwca 2016r
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 33
Data ogłoszenia
2015-12-01
Data rozstrzygnięcia
2015-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 260 000 zł
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 125.1 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2015-11-25
Data rozstrzygnięcia
2015-12-25
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej drogę gminną - dz. nr 341/24 - z drogą wojewódzką nr 296
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 35
Data ogłoszenia
2015-11-20
Data rozstrzygnięcia
2015-12-01
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a oraz boiska przy ul. Żagańskiej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 36
Data ogłoszenia
2015-07-02
Data rozstrzygnięcia
2015-07-17
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo” – etap III w miejscowościach: Czerna, Klików, Czyżówek, Szczepanów, Konin Żagański, Borowe, Kowalice, Wilkowiska, Żaganiec, Jankowa Żagańska, Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 37
Data ogłoszenia
2014-11-20
Data rozstrzygnięcia
2015-01-05
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych w roku 2015
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 137.7 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2014-11-08
Data rozstrzygnięcia
2014-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 893 000 PLN (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 113.1 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2014-10-28
Data rozstrzygnięcia
2014-11-20
Tytuł zamówienia publicznego
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świetlica w Szczepanowie (PDF, 94.7 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2014-06-16
Data rozstrzygnięcia
2014-07-18
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – etap II w miejscowościach : Czyżówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Czerna , Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Schetynówki-Etap II-Powtórzony (PDF, 66 KiB)
Lp 41
Data ogłoszenia
2013-12-10
Data rozstrzygnięcia
2013-12-27
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a oraz boiska przy ul. Żagańskiej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 125.3 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2013-12-09
Data rozstrzygnięcia
2013-12-27
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 680.000 zł
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 132.2 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2013-11-27
Data rozstrzygnięcia
2014-01-10
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej na 2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 128.9 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2013-11-27
Data rozstrzygnięcia
2013-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Iłowa w 2014 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 128.5 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2013-10-23
Data rozstrzygnięcia
2013-11-21
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Kolejowej 7 w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 134.4 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2013-08-07
Data rozstrzygnięcia
2013-10-11
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu ogrodniczego oraz urządzeń przeznaczonych do prac pielęgnacyjnych i porządkowych wykonywanych na terenie Parku Dworskiego, w ramach projektu pn. "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 110.3 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2013-07-31
Data rozstrzygnięcia
2013-09-12
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 52.7 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2013-07-19
Data rozstrzygnięcia
2013-10-01
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 130.8 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2013-06-14
Data rozstrzygnięcia
2013-06-28
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 4.200.000 zł
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 130.5 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2013-05-21
Data rozstrzygnięcia
2013-07-09
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej na 2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 128.5 KiB)
Lp 51
Data ogłoszenia
2013-03-29
Data rozstrzygnięcia
2013-05-24
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz budowa i prowadzenie punku selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 132.6 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2013-01-29
Data rozstrzygnięcia
2013-02-22
Tytuł zamówienia publicznego
Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 132.4 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2012-12-12
Data rozstrzygnięcia
2012-12-28
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 400.000 zł
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 127.1 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2012-09-04
Data rozstrzygnięcia
2012-10-22
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec ( II etap ) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 136.5 KiB)