ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Iłowa – Etap II ul. Drzymały w Iłowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Iłowa – Etap II ul. Drzymały i Blacharska w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-06-23
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-07 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-06-06
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z miejscem obsługi rowerów
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-05-23
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK-2012" w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z miejscem obsługi rowerów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-04-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 120.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowym
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa – etap V
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Czerna-Iłowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz budowa ścieżki rowerowej od wiaduktu nad A18 do m. Konin Żagański w ciągu DP 1079F
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.9 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2023-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Iłowa – Etap II Ul. Drzymały i Blacharska w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.9 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2023-02-27
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-13 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej w m. Klików gm. Iłowa
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 120.2 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2023-02-14
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Iłowa – Etap I ul. Traugutta i 3-go Maja w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.7 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2023-01-18
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan zamówień publicznych na rok 2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Plan zamówien publicznych na rok. 2023 (PDF, 45.8 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2022-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku przy ul. Kolejowej 11 w Iłowej na potrzeby realizacji zadania pn. „Dobre Miejsce - Centrum Aktywności Społecznej w Iłowej” w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Inwentaryzacja (ZIP, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 - PFU (ZIP, 9.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Kotłownia i instalacja grzewcza (ZIP, 3 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Zalecenia konserwatorskie (PDF, 2 MiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 161.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 35.4 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami nr 1-7 (ZIP, 725.3 KiB)
 • Zmiana SWZ nr 2 (PDF, 163.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu nr 2 (PDF, 35.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu nr 3 (PDF, 59.5 KiB)
 • Zmiana SWZ nr 3 (PDF, 194.9 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 153.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 157.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 251.1 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2022-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Iłowa
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101.5 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do 7 (ZIP, 651 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (001, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (002, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (003, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (004, 5.9 MiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 116.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 126.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 162.7 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2022-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Klubu Seniora
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.7 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami cz. 1 (001, 8 MiB)
 • SWZ wraz z załącznikami cz. 2 (002, 4.5 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 188.3 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 133.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 35.2 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 119.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 128.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 236.4 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2022-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.1 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do 7 (ZIP, 643 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 7.6 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 137 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 132.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 48 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 2 (PDF, 241.2 KiB)
 • Zmiana SWZ nr 2 (PDF, 132.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu nr 2 (PDF, 47.9 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 3 (PDF, 142.6 KiB)
 • Zmiana SWZ nr 3 (PDF, 130.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu nr 3 (PDF, 48.4 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 118.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 139.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 240.1 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2022-09-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-29 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłowa w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.3 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 1.3 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 141.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (PDF, 193.8 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 116.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 145.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 172.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 104.2 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2022-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-03 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utwardzenie dojazdu do garaży przy ul. Borowskiej i Piaskowej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.8 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 1.5 MiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 128.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 36.6 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 115.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 124 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 162.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.9 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2022-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.8 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 6.2 MiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 129.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 34.8 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 118.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 154.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 164.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.8 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2022-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa w ramach Polskiego Ładu
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.7 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 625.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 1 (001, 9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ cz. 2 (002, 9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 3 (003, 9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 4 (004, 9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 5 (005, 9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 6 (006, 6.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 36.7 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 133.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (001, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (002, 3.6 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 119.8 KiB)
 • Zmiana SWZ nr 2 (PDF, 133.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - uzupełnienia (ZIP, 9.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu nr 2 (PDF, 38.4 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 2 (PDF, 123.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - uzupełnienia cz. 2 (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zmiana SWZ nr 3 (PDF, 138.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu nr 3 (PDF, 43.5 KiB)
 • Zalącznik nr 8 - Przedmiar - poprawiony (PDF, 537.7 KiB)
 • Zmiana SWZ nr 4 (PDF, 135.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu nr 4 (PDF, 34.9 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 4 (PDF, 163.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - opis wentylacji mechanicznej (PDF, 1.2 MiB)
 • Zmiana SWZ nr 5 (PDF, 135.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu nr 5 (PDF, 36.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu nr 6 (PDF, 45.5 KiB)
 • Zmiana SWZ nr 6 (PDF, 171.9 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 118.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 121.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 233 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 71.3 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2022-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.4 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 1.4 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź 1 (PDF, 496.1 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 130.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 35.3 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź 2 (PDF, 126 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2 (PDF, 35.3 KiB)
 • Zmiana SWZ nr 2 (PDF, 130.6 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź 3 (PDF, 115.6 KiB)
 • Zmiana SWZ nr 3 (PDF, 132.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 3 (PDF, 35.7 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 122.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 135.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 238.4 KiB)
 • Odrzucenie oferty (PDF, 255.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 56.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 58.3 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2022-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa – etap IV
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.2 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 4.8 MiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 118.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 127.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 228.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2022-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Czernej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 2.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 34.7 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 121.2 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 112.5 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 114.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 132.6 KiB)
 • Odrzucenie oferty (PDF, 251 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 234.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 65.2 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2022-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa w ramach Polskiego Ładu
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.8 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 628.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (001, 9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (002, 9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (003, 9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (004, 9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (005, 9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (006, 6.2 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź 1 (PDF, 54.3 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 2 (PDF, 251.9 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 133 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 34.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 235.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 57.9 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2022-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa – etap III
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.2 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 9.6 MiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 118.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 126.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 228.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2022-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.8 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 902.6 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 148.5 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 133.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 35.3 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 2 (PDF, 151.1 KiB)
 • Zmiana SWZ nr 2 (PDF, 134 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu nr 2 (PDF, 35.3 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 3 (PDF, 152.5 KiB)
 • Zmiana SWZ nr 3 (PDF, 132.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu nr 3 (PDF, 35.3 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 120.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 128.6 KiB)
 • Odrzucenie oferty (PDF, 66.6 KiB)
 • Odrzucenie oferty (PDF, 248.5 KiB)
 • Odrzucenie oferty (PDF, 54.8 KiB)
 • Odrzucenie oferty (PDF, 257 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 229 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 56 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2022-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 623.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (001, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (002, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (003, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (004, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (005, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (006, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (007, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (008, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (009, 3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 35.6 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 128.3 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 276.8 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 2 (PDF, 152.3 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 125.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 133.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 68.3 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2022-05-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Koninie Żagańskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.2 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 2.6 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 134.3 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 2 (PDF, 142.6 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 121.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 34 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 3 (PDF, 128.1 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 118.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 131.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 491.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji