ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.4 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 1.4 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź 1 (PDF, 496.1 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 130.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 35.3 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź 2 (PDF, 126 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2 (PDF, 35.3 KiB)
 • Zmiana SWZ nr 2 (PDF, 130.6 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź 3 (PDF, 115.6 KiB)
 • Zmiana SWZ nr 3 (PDF, 132.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 3 (PDF, 35.7 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 122.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 135.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 238.4 KiB)
 • Odrzucenie oferty (PDF, 255.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa – etap IV
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.2 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 4.8 MiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 118.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 127.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 228.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Czernej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 2.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 34.7 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 121.2 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 112.5 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 114.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 132.6 KiB)
 • Odrzucenie oferty (PDF, 251 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 234.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa w ramach Polskiego Ładu
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.8 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 628.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (001, 9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (002, 9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (003, 9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (004, 9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (005, 9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (006, 6.2 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź 1 (PDF, 54.3 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 2 (PDF, 251.9 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 133 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 34.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 235.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 57.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa – etap III
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.2 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 9.6 MiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 118.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 126.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 228.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.8 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 902.6 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 148.5 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 133.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 35.3 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 2 (PDF, 151.1 KiB)
 • Zmiana SWZ nr 2 (PDF, 134 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu nr 2 (PDF, 35.3 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 3 (PDF, 152.5 KiB)
 • Zmiana SWZ nr 3 (PDF, 132.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu nr 3 (PDF, 35.3 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 120.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 128.6 KiB)
 • Odrzucenie oferty (PDF, 66.6 KiB)
 • Odrzucenie oferty (PDF, 248.5 KiB)
 • Odrzucenie oferty (PDF, 54.8 KiB)
 • Odrzucenie oferty (PDF, 257 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 229 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 56 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-07 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.2 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 564 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 154.8 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 133.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 35 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 121.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 65.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 623.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (001, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (002, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (003, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (004, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (005, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (006, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (007, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (008, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (009, 3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 35.6 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 128.3 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 276.8 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 2 (PDF, 152.3 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 125.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 133.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 68.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-05-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Koninie Żagańskim
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.2 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 2.6 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 134.3 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 2 (PDF, 142.6 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 121.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 34 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 3 (PDF, 128.1 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 118.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 131.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 491.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-05-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa – etap II
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.2 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 3.4 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 123.8 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 128.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 34.8 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 118.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 126.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 231.4 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2022-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.9 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 593 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 34.4 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 121.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 119 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 220 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 55.7 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2022-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.7 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 638.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 38.8 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 122.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 145.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 223.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 56.6 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2022-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej w Iłowej – etap III
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 97.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 35.3 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 9.8 MiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 138.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 142.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 247.3 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2022-05-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109.2 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 615.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (001, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (002, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (003, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (004, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (005, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (006, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (007, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (008, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (009, 3 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 257.2 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 121.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 127.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 239.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 60.8 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2022-04-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa w ramach Polskiego Ładu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.1 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (001, 8 MiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (002, 8 MiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (003, 8 MiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (004, 3.9 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 164.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 57 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2022-04-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja parkingów na terenie osiedla Czyżówek
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.2 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 6.9 MiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 118.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 148.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 233.4 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2022-04-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-04 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa - etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.5 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 5.3 MiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 117.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 220.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 233.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.5 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2022-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 101110F ul. Mickiewicza w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 286.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 277.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 53.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 30.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 8.8 MiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 119.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 150 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 234.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 65.9 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2022-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 301.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 283.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 55 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 30.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 1 (001, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 2 (002, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 3 (003, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 4 (004, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 5 (005, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 6 (006, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 7 (007, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 8 (008, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 9 (009, 3 MiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 30.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 38.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 239.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 60.7 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2022-02-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Czernej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 283.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 273.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 53 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 30 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 8a do SWZ (ZIP, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8b do SWZ (ZIP, 2.2 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 124.9 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 136.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 151.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 253.2 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2021-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 265.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 165.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 53.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 29.9 KiB)
 • Plany sytuacyjne (ZIP, 13.9 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 145.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 36.9 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 122 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (PDF, 126.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 21.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu nr 2 (PDF, 40.3 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 2 (PDF, 135.2 KiB)
 • Zmiana SWZ - 2 (PDF, 154.1 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 3 (PDF, 132.7 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 126 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 145.2 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2021-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłowa w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 428 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (DOCX, 37.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (PDF, 210.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (PDF, 193.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 185 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 20.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 31.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 24.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 23.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ (PDF, 227.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ (PDF, 203.3 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ (PDF, 42.9 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 123 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 140.9 KiB)
 • Zmiana SWZ - 2 (PDF, 134 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 117.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 215 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2021-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. przebudowa drogi gminnej nr 101129F ul. Ogrodowa w Iłowej wraz z oświetleniem drogowym w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110 KiB)
 • SWZ (PDF, 300.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 283.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 55 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 30.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 2.4 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 136 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 999.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 37.7 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 131.7 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 140.4 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 118.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 228.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 252.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 71.4 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2021-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Konopnickiej w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 275.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 54 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 30.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 2.5 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 116.7 KiB)
 • Załącznik nr 8a do SWZ (ZIP, 481.8 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 119.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 126.3 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2021-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 300.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 272.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 29.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 874.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 3.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 506.1 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 118.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 54 KiB)
 • Kwota (PDF, 115.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 36.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 238.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 71.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 57.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy - 2 (PDF, 54 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2021-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-04 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pomieszczeń budynku przy ul. Kolejowej 11 w Iłowej na potrzeby Gminnego Klubu Dziecięcego wraz z przebudową kotłowni
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 298.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 273.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 30.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 4.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 6.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 2.7 MiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 120.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 54 KiB)
 • Unieważnenie postepowania przetargowego (PDF, 39.9 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2021-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe - realizacja zadania pt.: "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa na lata 2017-2032 w 2021 r.”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe - realizacja zadania pt.: "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa na lata 2017-2032 w 2021 r.” (PDF, 224.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 60.9 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2021-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa bieżni prostej ze skocznią w dal na stadionie miejskim w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 282.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 275.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 55 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 29.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 1.3 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 232.1 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 410.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 120.2 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2021-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe - realizacja zadania pt.: "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa na lata 2017-2032 w 2021 r.”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe - realizacja zadania pt.: "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa na lata 2017-2032 w 2021 r.” (PDF, 194.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu zamówienia (PDF, 139.3 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2021-03-30
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny dla zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Kolejowa 11 wraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Regulamin konkursu (PDF, 210.6 KiB)
 • Mapa sytuacyjno-wysokościowa (JPG, 8.1 MiB)
 • Inwentaryzacja budynku (ZIP, 1.2 MiB)
 • Formularz zgłoszeniowy (DOCX, 16.7 KiB)
 • Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich (DOCX, 17.3 KiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.7 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.4 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.2 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.6 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.3 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.9 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 6.5 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.8 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.1 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 3.9 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.4 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 4.9 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 4.8 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.4 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 7.4 MiB)
 • Protokół Komisji konkursowej (PDF, 48.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji