ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-01-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej – II etap
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 234 KiB)
 • SIWZ (PDF, 281.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 359.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (ZIP, 635.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 27.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 379.4 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 223.1 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 53.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-01-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101133F ul. Pałacowej w Iłowej”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 272.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 367.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOCX, 66.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (ODT, 12 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (ODT, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (ODT, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 388.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ (DOCX, 27.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 44.6 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 47.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-01-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 101108F ul. Kościuszki
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 242.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 362.7 KiB)
 • Zalacznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.9 KiB)
 • Zalacznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.8 KiB)
 • Zalacznik nr 3 do SIWZ (ODT, 11.9 KiB)
 • Zalacznik nr 4 do SIWZ (ODT, 16.3 KiB)
 • Zalacznik nr 5 do SIWZ (ODT, 12.3 KiB)
 • Zalacznik nr 6 do SIWZ (ODT, 13.2 KiB)
 • Zalacznik nr 7 do SIWZ (PDF, 364.2 KiB)
 • Zalacznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 2.1 MiB)
 • Zalacznik nr 9 do SIWZ (DOCX, 28 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 116.1 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 129 KiB)
 • Zmiana SIWZ 2 (PDF, 150.7 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2 (PDF, 125.7 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 70.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 60.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 739.9 KiB)
 • SIWZ + załączniki (PDF, 739.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (ODT, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOCX, 28 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 47.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 86.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 174.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-29 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa zestawów zaworowych do studni kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 233.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 258.6 KiB)
 • Zalacznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.6 KiB)
 • Zalacznik nr 3 do SIWZ (ODT, 11.2 KiB)
 • Zalacznik nr 4 do SIWZ (ODT, 15.7 KiB)
 • Zalacznik nr 5 do SIWZ (PDF, 239.4 KiB)
 • Zalacznik nr 6 do SIWZ (ODT, 16.4 KiB)
 • Zalacznik nr 7 do SIWZ (PDF, 110.3 KiB)
 • Zalacznik nr 8 do SIWZ (DOCX, 27.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.5 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 37 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 37.6 KiB)
 • Unieważnienie postępowania przetargowego (PDF, 50.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ul. Ogrodowej w miejscowości Iłowa – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 573.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 451.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (ODT, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 876.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (ZIP, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 27.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (ODT, 12.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ODT, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (ODT, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Geologia (ZIP, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 5 - STWiOR (ZIP, 431.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 43.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogrodowa (PDF, 74.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 570.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 640.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 13.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 882.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 882.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 31 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ODT, 13.2 KiB)
 • Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 1 (PDF, 78 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (ODT, 11.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (JPG, 245.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 978.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 229.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 (PDF, 745.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ (PDF, 883.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ (PDF, 213 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 (PDF, 4.1 MiB)
 • Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego (PDF, 41.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 138.6 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 121.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 29.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 53.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Kanalizacja ul. Żagańska (PDF, 240.3 KiB)
 • SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (PDF, 318.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (ODT, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (PDF, 365.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (DOCX, 27.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (ODT, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (ODT, 11.7 KiB)
 • Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 1 (PDF, 119.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 117 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 130.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 39.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania przetargowego (PDF, 46.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i montaż urządzeń do projektu pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Iłowej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu OSA - powtórzony (PDF, 241 KiB)
 • SIWZ - OSA - powtórzony (PDF, 262.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - OSA - powtórzony (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - OSA - powtórzony (ODT, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - OSA - powtórzony (ODT, 15 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - OSA - powtórzony (ODT, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - OSA - powtórzony (ZIP, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 7a do SIWZ - OSA - powtórzony (GIF, 6.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - OSA - powtórzony (DOCX, 27.9 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 1 (PDF, 55.4 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź nr 2 (PDF, 41.9 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 120.9 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 111.1 KiB)
 • Zalącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony (ODT, 14.6 KiB)
 • Zalącznik nr 5 do SIWZ - poprawiony (PDF, 241.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - OSA (PDF, 40.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - OSA (PDF, 72.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 178 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2019-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku Urzedu Miejskiego (PDF, 237.2 KiB)
 • SIWZ - Remont budynku Urzedu Miejskiego (PDF, 279.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Remont budynku Urzedu Miejskiego (ODT, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Remont budynku Urzedu Miejskiego (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Remont budynku Urzedu Miejskiego (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Remont budynku Urzedu Miejskiego (PDF, 363.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Remont budynku Urzedu Miejskiego (DOCX, 27.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Remont budynku Urzędu (PDF, 123.7 KiB)
 • Zmiana SIWZ - Remont budynku Urzędu (PDF, 116 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2 - Remont budynku Urzędu (PDF, 120.2 KiB)
 • Zmiana SIWZ 2 - Remont budynku Urzędu (PDF, 108.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Remont budynku Urzedu Miejskiego (ZIP, 3.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - remont budynku urzedu (PDF, 38.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 63.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 176.3 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2019-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i montaż urządzeń do projektu pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Iłowej”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu OSA (PDF, 240.7 KiB)
 • SIWZ - OSA (PDF, 261.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - OSA (ODT, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - OSA (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - OSA (ODT, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - OSA (ODT, 15 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - OSA (PDF, 241.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - OSA (ODT, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - OSA (ZIP, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 7a do SIWZ - OSA (GIF, 6.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - OSA (DOCX, 27.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - OSA (PDF, 35.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - OSA (PDF, 45.8 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2019-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (PDF, 275.3 KiB)
 • SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (PDF, 383.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ODT, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ODT, 11.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ODT, 12.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ODT, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (PDF, 364.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ZIP, 188.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ZIP, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ZIP, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ZIP, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ZIP, 4.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ZIP, 3 MiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ZIP, 3 MiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ZIP, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ZIP, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ZIP, 4.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ZIP, 6.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ZIP, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 9 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (PDF, 316.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (PDF, 351.4 KiB)
 • Załącznik nr 11 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (PDF, 377.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (001, 6 MiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (002, 6 MiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (003, 6 MiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (004, 6 MiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (005, 3.6 MiB)
 • Załącznik nr 12 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (001, 6 MiB)
 • Załącznik nr 12 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (002, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (002, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (PDF, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 12 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (PDF, 5.8 MiB)
 • Załącznik nr 12 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (PDF, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 12 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (PDF, 5.1 MiB)
 • Załącznik nr 13 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (001, 6 MiB)
 • Załącznik nr 13 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (002, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 14 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 15 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (DOCX, 27.9 KiB)
 • Załącznik nr 16 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ZIP, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 17 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (XLSX, 10.7 KiB)
 • Załącznik nr 18 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ZIP, 3.6 MiB)
 • Załącznik nr 19 SIWZ - Przedszkole - dokończenie - powtórzony (ZIP, 3.6 MiB)
 • Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego (PDF, 46.3 KiB)
 • Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 2 (PDF, 56.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Przedszkpole - dokończenie (PDF, 54 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przedszkole (PDF, 96 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 158.3 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2019-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przed budynkiem szkoły podstawowej w Iłowej poprzez budowę placu zabaw i skateparku wraz z oświetleniem terenu”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - przestrzeń publiczna (PDF, 262.2 KiB)
 • SIWZ - przestrzeń publiczna (PDF, 399 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - przestrzeń publiczna (DOCX, 22.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - przestrzeń publiczna (ODT, 11.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - przestrzeń publiczna (ODT, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - przestrzeń publiczna (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - przestrzeń publiczna (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - przestrzeń publiczna (ODT, 12.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - przestrzeń publiczna (PDF, 385.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - przestrzeń publiczna (PDF, 972.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - przestrzeń publiczna (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - przestrzeń publiczna (DOCX, 30.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Skatepark (PDF, 225 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Skatepark (PDF, 73.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - skatepark (PDF, 184.6 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2019-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Kanalizacja (PDF, 189.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 161.5 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 54.2 KiB)
 • Uproszczony opis techniczny robót (PDF, 99.8 KiB)
 • Zaproszenie do negocjacji (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 179.7 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2019-04-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-07 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 101112F ul. 1-go Maja – etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzielniu zamówienia - 1 Maja - II etap - powtórzony (PDF, 250.7 KiB)
 • SIWZ - 1 Maja - II etap - powtórzony (PDF, 368 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - 1 Maja - II etap - powtórzony (ODT, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - 1 Maja - II etap - powtórzony (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - 1 Maja - II etap - powtórzony (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - 1 Maja - II etap - powtórzony (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - 1 Maja - II etap - powtórzony (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - 1 Maja - II etap - powtórzony (ODT, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - 1 Maja - II etap - powtórzony (PDF, 364.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - 1 Maja - II etap - powtórzony (ZIP, 3.6 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - 1 Maja - II etap - powtórzony (DOCX, 27.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - 1 Maja II przetarg (PDF, 191 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 1Maja (PDF, 65.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 1 Maja (PDF, 178.5 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2019-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 101112F ul. 1-go Maja – etap II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzielniu zamówienia - 1 Maja - II etap (PDF, 253.8 KiB)
 • SIWZ - 1 Maja - II etap (PDF, 372.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - 1 Maja - II etap (ODT, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - 1 Maja - II etap (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - 1 Maja - II etap (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - 1 Maja - II etap (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - 1 Maja - II etap (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - 1 Maja - II etap (ODT, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - 1 Maja - II etap (PDF, 364.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - 1 Maja - II etap (ZIP, 3.6 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - 1 Maja - II etap (DOCX, 27.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - 1 Maja (PDF, 151.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - 1 Maja (PDF, 164.4 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2019-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Przedszkole - dokończenie (PDF, 368.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ODT, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ODT, 11.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ODT, 12.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ODT, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (PDF, 364.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 188.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 4.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 3 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (PDF, 316.4 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (PDF, 377.3 KiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (JPG, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 15 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (DOCX, 27.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Przedszkole - dokończenie (PDF, 254.7 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiORB cz.1 (PDF, 8.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiORB cz.2 (PDF, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiORB cz.3 (PDF, 5.8 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiORB cz.4 (PDF, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiORB cz.5 (PDF, 6 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiORB cz.6 (PDF, 5.1 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 9.1 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - Przedszkole - dokończenie (PDF, 120.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ - Przedszkole - dokończenie (PDF, 142.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (PDF, 351.4 KiB)
 • Pytanie i odpwoedź 2 (PDF, 246.3 KiB)
 • Załącznik nr 16 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 2.7 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 399 KiB)
 • Karty doborowe urządzeń (ZIP, 3.6 MiB)
 • Zestawienie materiałów do układu LW1 (XLSX, 10.7 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź 3 (PDF, 465.9 KiB)
 • Zmiana SIWZ 3 - Przedszkole - dokończenie (PDF, 141.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2 (PDF, 120.6 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź 4 (PDF, 251.5 KiB)
 • Wytyczne ENEA dot. przebudowy przyłącza energetycznego (PDF, 537.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ 4 - Przedszkole - dokończenie (PDF, 141.4 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 3 - Przedszkole - dokończenie (PDF, 120.6 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź 4 (PDF, 230 KiB)
 • Projekt wykonawczy - PZT (ZIP, 4.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - Architektura cz. 1 (ZIP, 5.9 MiB)
 • Projekt wykonawczy - Architektura cz. 2 (ZIP, 2.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - Architektura cz. 3 (ZIP, 5.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - Elektryka (ZIP, 6.9 MiB)
 • Projekt wykonawczy - Drogowa (ZIP, 3 MiB)
 • Projekt wykonawczy - wod-kan (ZIP, 1.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy - instalacje grzewcze (ZIP, 2.8 MiB)
 • Projekt wykonawczy - wentylacja (ZIP, 6.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Przedszkole - dokończenie (PDF, 281.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przedszkole II etap (PDF, 601.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - Przedszkole - dokończenie (PDF, 33.6 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2019-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i montaż wyposażenia do projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu - Wyposażenie multimedialne - Szkoła (PDF, 241.8 KiB)
 • SIWZ - Wyposażenie multimedialne - Szkoła (PDF, 411.7 KiB)
 • Zaącznik nr 1 do SIWZ - Wyposażenie multimedialne - Szkoła (ODT, 15.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wyposażenie multimedialne - Szkoła (ODT, 29.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Wyposażenie multimedialne - Szkoła (ODT, 11.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wyposażenie multimedialne - Szkoła (ODT, 10.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Wyposażenie multimedialne - Szkoła (ODT, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Wyposażenie multimedialne - Szkoła (ODT, 78.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Wyposażenie multimedialne - Szkoła (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Wyposażenie multimedialne - Szkoła (DOCX, 30.9 KiB)
 • Wyjasneinie streści SIWZ (PDF, 113.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ - Wyposażenie - Szkoła (PDF, 161.3 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 121 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź - Wyposażenie - Szkoła (PDF, 286.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - wyposażenie (PDF, 279.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wyposażenie (PDF, 544.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzielniu zamówienia - Wyposażenie (PDF, 180.4 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2018-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 (PDF, 893.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOCX, 30.9 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 596.6 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (PDF, 213.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 244.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 473.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dowozy 2019 (PDF, 285.9 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2018-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Termo XI (PDF, 373.3 KiB)
 • SIWZ - Termo XI (PDF, 509.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Termo XI (DOCX, 69.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Termo XI (ODT, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Termo XI (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Termo XI (ODT, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Termo XI (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Termo XI (ODT, 12.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Termo XI (PDF, 568.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termo XI (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termo XI (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termo XI (PDF, 147 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Termo XI (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Termo XI (DOCX, 30.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - termomodernizacja stadion (PDF, 241.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 572.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzielniu zamówienia (PDF, 184.3 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2018-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup wyposażenia do projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej” oraz „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (PDF, 353.9 KiB)
 • SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (PDF, 461.6 KiB)
 • Załącznik nr 1a do SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (ODT, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 1b do SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (ODT, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (ODT, 11.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (ODT, 10.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (ODT, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6a do SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (PDF, 380.2 KiB)
 • Załącznik nr 6b do SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (PDF, 380.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (ODT, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (DOCX, 30.9 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie - Wyposażenie - sprzęt (PDF, 2.1 MiB)
 • Zmiana SIWZ - Wyposażenie - sprzęt (PDF, 499.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Wyposażenie - sprzęt (PDF, 212 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt - poprawiony (ODT, 31 KiB)
 • Unieważnienie postępowania przetargowego - sprzęt (JPG, 517.2 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2018-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja X (PDF, 374.6 KiB)
 • SIWZ - Termomodernizacja X (PDF, 509.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Termomodernizacja X (DOCX, 69.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Termomodernizacja X (ODT, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Termomodernizacja X (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Termomodernizacja X (ODT, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Termomodernizacja X (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Termomodernizacja X (ODT, 12.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Termomodernizacja X (PDF, 568.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termomodernizacja X (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termomodernizacja X (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termomodernizacja X (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termomodernizacja X (PDF, 147 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Termomodernizacja X (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Termomodernizacja X (DOCX, 30.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - termomodernizacja stadion (PDF, 241.5 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - termomodernizacja X (JPG, 486.2 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2018-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Termo (PDF, 585.3 KiB)
 • SIWZ - Termo (PDF, 697.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Termo (DOCX, 69.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Termo (ODT, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Termo (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Termo (ODT, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Termo (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Termo (ODT, 12.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Termo (PDF, 885.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termo (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termo (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termo (PDF, 147 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Termo (ODT, 11.6 KiB)
 • Zmiana SIWZ - Zmiana terminu składania ofert (PDF, 379.8 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - Zmiana terminu składania ofert (PDF, 366.8 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - termomodernizacja (PDF, 282.1 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2018-07-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - SUW+ POŚ - powtórzony (DOCX, 143.2 KiB)
 • Załącznik nr 1A do SIWZ - SUW+ POŚ - powtórzony (DOCX, 61.6 KiB)
 • Załącznik nr 1B do SIWZ - SUW+ POŚ - powtórzony (DOCX, 61.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - SUW+ POŚ - powtórzony (DOCX, 58.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 i 8 do SIWZ - SUW+POŚ - powtórzony (TXT, 73 B)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - SUW+POŚ - powtórzony (DOCX, 57.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - SUW+POŚ - powtórzony (DOCX, 59.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - SUW+POŚ - powtórzony (DOCX, 59.3 KiB)
 • Załącznik nr 6A do SIWZ - SUW+POŚ - powtórzony (DOC, 218 KiB)
 • Załącznik nr 6B do SIWZ - SUW+POŚ - powtórzony (DOC, 226.5 KiB)
 • Załącznik nr 8A do SIWZ - SUW+POŚ - powtórzony (RAR, 4.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - SUW + POŚ - powtórzony (PDF, 366 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie Wykonawcy - SUW+POŚ - powtórzony (PDF, 221.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - SUW + POŚ - powtórzony (DOCX, 16.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - SUW+POŚ cz. 1 (PDF, 693.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - SUW+POŚ cz. 2 (PDF, 735.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - SUW+POŚ - powtórzony (PDF, 286.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - SUW+POŚ - powtórzony (PDF, 214.9 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2018-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - SUW+POŚ (PDF, 362.5 KiB)
 • SIWZ - SUW+POŚ (DOCX, 142.6 KiB)
 • Załącznik nr 1a do SIWZ - SUW+POŚ (DOCX, 61.6 KiB)
 • Załącznik nr 1b do SIWZ - SUW+POŚ (DOCX, 61.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - SUW+POŚ (DOCX, 58.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - SUW+POŚ (DOCX, 57.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - SUW+POŚ (DOCX, 59.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - SUW+POŚ (DOCX, 59.3 KiB)
 • Załącznik nr 6a do SIWZ - SUW+POŚ (DOC, 218 KiB)
 • Załącznik nr 6b do SIWZ - SUW+POŚ (DOC, 226.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - SUW+POŚ (RAR, 4.9 MiB)
 • Załacznik nr 8 - dokumentacja POŚ (RAR, 284 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - SUW+POŚ (PDF, 215.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ - SUW+POŚ (PDF, 313.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2 - SUW+POŚ (PDF, 219.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 2 - SUW+POŚ (PDF, 319.5 KiB)
 • Pytanie do przetargu i odpowiedź - SUW+POŚ (PDF, 572.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - SUW+POŚ (PDF, 296.3 KiB)
 • Unieważnienie postępowania cz. I - SUW (PDF, 297.6 KiB)
 • Unieważnienie postępowania cz. II - POŚ (PDF, 341.2 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2018-06-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu - termomodernizacja stadion (PDF, 374.7 KiB)
 • SIWZ - termomodernizacja stadion (PDF, 504 KiB)
 • Załącznik nr 1 SIWZ - termomodernizacja stadion (DOCX, 68.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 SIWZ - termomodernizacja stadion (ODT, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 SIWZ - termomodernizacja stadion (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 SIWZ - termomodernizacja stadion (ODT, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 SIWZ - termomodernizacja stadion (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 SIWZ - termomodernizacja stadion (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 7 SIWZ - termomodernizacja stadion (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 7 SIWZ - termomodernizacja stadion (PDF, 147 KiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - termomodernizacja stadion (ODT, 11.7 KiB)
 • Nowy Załącznik nr 6 SIWZ - termomodernizacja stadion (PDF, 564.8 KiB)
 • Sprostowanie oczywistej omyłki w SIWZ - Termomodernizacja stadion (PDF, 200.2 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie Wykonawcy - termomodernizacja stadion (PDF, 826 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - termomodernizacja stadion (PDF, 224.8 KiB)
 • unieważnienie przetargu (PDF, 285.1 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2018-05-24
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- zadanie pt..:"Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa na lata 2017-2032 w 2017
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 799.2 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2018-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup wyposażenia do projektu pn. Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Wyposażenie biblioteki (PDF, 362.1 KiB)
 • SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 91.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 28.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 10.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 13.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 13.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 78.6 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 856.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 16 KiB)
 • Informacja z otwarciua ofert - wyposażenie Biblioteki Miejskiej w Iłowej (PDF, 215.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyposażenie biblioteki (PDF, 508.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyposażenie biblioteki (PDF, 280.2 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - Wyposażenie biblioteki (PDF, 219.5 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2018-04-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja VIII (PDF, 394.4 KiB)
 • SIWZ - Termomodernizacja VIII (DOCX, 151.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (DOCX, 68.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (ODT, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (ODT, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (ODT, 12.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (RTF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (PDF, 147 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - termomodernizacja (PDF, 166.6 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - termomodernizacja (PDF, 179.8 KiB)
Lp 31
Data ogłoszenia
2018-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-18 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie kompleksowego i pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na Wykonaniu na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Formularz ofertowy - nadzór Przedszkole (DOCX, 32 KiB)
 • Wzór umowy - nadzór Przdszkole (DOCX, 24.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - nadzór przedszkole (PDF, 222 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nadzór przedszkole (PDF, 563.9 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2018-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-18 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie kompleksowego i pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie Biblioteki Miejskiej w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Formularz ofertowy - nadzór Biblioteka (DOCX, 31.9 KiB)
 • Wzór umowy - nadzór Biblioteka (DOCX, 24.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - nadzór biblioteka (PDF, 225.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nadzór biblioteka (PDF, 526.5 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2018-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-23 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert - nadzór szkoła (PDF, 240 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nadzór - szkoła (PDF, 219.2 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2018-02-20
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o zamówienie publiczne 2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Plan postępowań o zamówienie publiczne 2018 (JPG, 436.1 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2018-01-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Biblioteka - III przetarg (PDF, 415.4 KiB)
 • SIWZ - Biblioteka - III przetarg (PDF, 574.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Biblioteka - III przetarg (ODT, 15 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Biblioteka - III przetarg (ODT, 11.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Biblioteka - III przetarg (ODT, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Biblioteka - III przetarg (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Biblioteka - III przetarg (ODT, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Biblioteka - III przetarg (ODT, 12.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Biblioteka - III przetarg (PDF, 603.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Biblioteka - III przetarg (PDF, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Biblioteka - III przetarg (ODT, 11.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - biblioteka (PDF, 210.4 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 2.6 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - biblioteka powtórzony (PDF, 307.3 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2018-01-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku rekreacyjnego w Czernej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (PDF, 371.1 KiB)
 • SIWZ - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (PDF, 548.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (ODT, 105.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (ODT, 11 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (ODT, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (ODT, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (PDF, 578 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (ZIP, 5.5 MiB)
 • Kosztorysy i przedmiary - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (7Z, 2.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 222.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 535.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu o udzieleniu zamówienia - budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 280.2 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2018-01-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na „Budowie drogi łączącej drogę gminną – dz. nr 341/24 – z drogą wojewódzką nr 296
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe - nadzór (PDF, 499.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - nadzór droga (PDF, 341 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nadzór droga (PDF, 797.3 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2018-01-01
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-17 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Konin Żagański III przetarg (PDF, 438.2 KiB)
 • SIWZ - Konin Żagański III przetarg (PDF, 726.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Konin Żagański III przetarg (ODT, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Konin Żagański III przetarg (ODT, 11 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Konin Żagański III przetarg (ODT, 11.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Konin Żagański III przetarg (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Konin Żagański III przetarg (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Konin Żagański III przetarg (ODT, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Konin Żagański III przetarg (PDF, 843.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Konin Żagański III przetarg (ZIP, 6.1 MiB)
 • Zmieniony załącznik nr 9 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (DOCX, 318.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ - Budynek relreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 199 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie wykonawcy (PDF, 242.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 1.4 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 633.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 633.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu o udzieleniu zamówienia - budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 278.7 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2018-01-01
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku rekreacyjnego w Czernej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Czerna III przetarg (PDF, 577.7 KiB)
 • SIWZ - Czerna III przetarg (PDF, 721.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Czerna III przetarg (ODT, 105.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Czerna III przetarg (ODT, 11 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Czerna III przetarg (ODT, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Czerna III przetarg (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Czerna III przetarg (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Czerna III przetarg (ODT, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Czerna III przetarg (PDF, 842 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Czerna III przetarg (ZIP, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Czerna III przetarg (ZIP, 2.4 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 149 KiB)
 • informacja o unieważnienia postępowania przetargowego (PDF, 162.7 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2017-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Szkoła - powtórzony (PDF, 387.3 KiB)
 • SIWZ - Szkoła - powtórzony (PDF, 507.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Szkoła - powtórzony (ODT, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Szkoła - powtórzony (ODT, 11.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Szkoła - powtórzony (ODT, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Szkoła - powtórzony (ODT, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Szkoła - powtórzony (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Szkoła - powtórzony (ODT, 12.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Szkoła - powtórzony (PDF, 575.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Szkoła - powtórzony (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Szkoła - powtórzony (PDF, 4 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Szkoła - powtórzony (PDF, 4 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Szkoła - powtórzony (PDF, 103.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Szkoła - powtórzony (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Szkoła - powtórzony (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Szkoła - powtórzony (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Szkoła - powtórzony (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Szkoła - powtórzony (PDF, 779 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Szkoła - powtórzony (PDF, 712.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ - Szkoła - powtórzony (PDF, 208.1 KiB)
 • Pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią - Szkoła - powtórzony (PDF, 345.6 KiB)
 • Unieważnienie - szkoła - powtórzony (PDF, 175.2 KiB)
Lp 41
Data ogłoszenia
2017-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja VI (PDF, 394.8 KiB)
 • SIWZ - Termomodernizacja VI (PDF, 508.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 SIWZ - Termomodernizacja VI (DOCX, 68.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 SIWZ - Termomodernizacja VI (ODT, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 SIWZ - Termomodernizacja VI (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 SIWZ - Termomodernizacja VI (ODT, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 SIWZ - Termomodernizacja VI (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 SIWZ - Termomodernizacja VI (ODT, 12.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 SIWZ - Termomodernizacja VI (PDF, 564.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Termomodernizacja VI (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Termomodernizacja VI (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 SIWZ - Termomodernizacja VI (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 SIWZ - Termomodernizacja VI (JPG, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 SIWZ - Termomodernizacja VI (JPG, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 SIWZ - Termomodernizacja VI (JPG, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 13 SIWZ - Termomodernizacja VI (JPG, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 14 SIWZ - Termomodernizacja VI (JPG, 3.6 MiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2017-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi łączącej drogę gminną – dz. nr 341/24 – z drogą wojewódzką nr 296
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - droga (PDF, 386.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - droga (ODT, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - droga (ODT, 11.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - droga (ODT, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - droga (ODT, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - droga (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - droga (ODT, 12.7 KiB)
 • SIWZ - droga (PDF, 505.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - droga (PDF, 577.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - droga (PDF, 226.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ - droga (PDF, 254.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - droga - kosztorys ofertowy i przedmiar (PDF, 2.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 234.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - droga (PDF, 564.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 300.1 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2017-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 079 000 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - kredyt (PDF, 271.1 KiB)
 • SIWZ - kredyt (PDF, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - kredyt (PDF, 220.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - kredyt (PDF, 334.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - kredyt (PDF, 332.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - kredyt (PDF, 339.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - kredyt (PDF, 215.2 KiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (ZIP, 3.4 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (ZIP, 7.7 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (ZIP, 5.9 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (ZIP, 7.7 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (ZIP, 6.4 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (ZIP, 7.9 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (ZIP, 6.1 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (ZIP, 6.3 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (ZIP, 7.8 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (ZIP, 2.8 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (PDF, 7.6 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (PDF, 7.3 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (PDF, 7.1 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (ZIP, 5.4 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (ZIP, 2.9 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (ZIP, 5.4 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (ZIP, 2.9 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (PDF, 7.5 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (PDF, 1.3 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (PDF, 7.4 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (PDF, 7.1 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (PDF, 7.1 MiB)
 • Dokumenty do pobrania - kredyt (PDF, 7.3 MiB)
 • Pytanie wykonawcy wraz z odpowiedzią - kredyt (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki do odpowiedzi na pytanie - kredyt (ZIP, 6.7 MiB)
 • Załączniki do odpowiedzi na pytanie - kredyt (ZIP, 1.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - kredyt (PDF, 224.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt (PDF, 543.5 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2017-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Biblioteka - powtórzony (PDF, 440.1 KiB)
 • SIWZ - Biblioteka - powtórzony (PDF, 550.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 SIWZ - Biblioteka - powtórzony (ODT, 11.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 SIWZ - Biblioteka - powtórzony (ODT, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 SIWZ - Biblioteka - powtórzony (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 SIWZ - Biblioteka - powtórzony (ODT, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 SIWZ - Biblioteka - powtórzony (ODT, 12.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Biblioteka - powtórzony (PDF, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 SIWZ - Biblioteka - powtórzony (ODT, 11.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Biblioteka - powtórzony (PDF, 212.3 KiB)
 • Zmiana SIWZ - Biblioteka - powtórzony (PDF, 134.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Biblioteka - powtórzony (ODT, 15 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Biblioteka - powtórzony (PDF, 604 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2 - Biblioteka - powtórzony (PDF, 224.7 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 2 - Biblioteka - powtórzony (PDF, 156.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - biblioteka - powtórzony (PDF, 157.5 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - biblioteka - powtórzony (PDF, 176.3 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2017-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 985.6 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.7 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 204.3 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 329.6 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2017-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa szkoły (PDF, 581.3 KiB)
 • SIWZ - Rozbudowa szkoły (PDF, 641 KiB)
 • Załącznik 1 do SIWZ - Rozbudowa szkoły (ODT, 14.5 KiB)
 • Załącznik 2 do SIWZ - Rozbudowa szkoły (ODT, 11.1 KiB)
 • Załącznik 3 do SIWZ - Rozbudowa szkoły (ODT, 11.4 KiB)
 • Załącznik 4 do SIWZ - Rozbudowa szkoły (ODT, 15.7 KiB)
 • Załącznik 5 do SIWZ - Rozbudowa szkoły (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik 6 do SIWZ - Rozbudowa szkoły (ODT, 12.6 KiB)
 • Załącznik 7 do SIWZ - Rozbudowa szkoły (PDF, 845.9 KiB)
 • Załącznik 8 do SIWZ - Rozbudowa szkoły (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik 8 do SIWZ - Rozbudowa szkoły (PDF, 4 MiB)
 • Załącznik 8 do SIWZ - Rozbudowa szkoły (PDF, 103.4 KiB)
 • Załącznik 8 do SIWZ - Rozbudowa szkoły (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik 8 do SIWZ - Rozbudowa szkoły (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik 8 do SIWZ - Rozbudowa szkoły (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik 8 do SIWZ - Rozbudowa szkoły (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik 8 do SIWZ - Rozbudowa szkoły (PDF, 779 KiB)
 • Załącznik 8 do SIWZ - Rozbudowa szkoły (_PDF, 344.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Szkoła (PDF, 221.4 KiB)
 • Zmiana SIWZ - Szkoła (PDF, 194.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - szkoła (PDF, 152.9 KiB)
 • Unieważnienie - szkoła (PDF, 170.7 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2017-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-12 10:10:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a w Iłowej w 2018 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • (1)przetarg na utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego w iłowej (PDF, 262.8 KiB)
 • (2)oferta (PDF, 189 KiB)
 • (3)podstawowe informacje o wykonawcy (PDF, 150.2 KiB)
 • (4)projekt umowy (PDF, 1.1 MiB)
 • (5) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 605.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 538.3 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2017-10-27
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-13 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ - Biblioteka - powtórzony (PDF, 652.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 SIWZ - Biblioteka - powtórzony (ODT, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 SIWZ - Biblioteka - powtórzony (ODT, 11.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 SIWZ - Biblioteka - powtórzony (ODT, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 SIWZ - Biblioteka - powtórzony (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 SIWZ - Biblioteka - powtórzony (ODT, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 SIWZ - Biblioteka - powtórzony (ODT, 12.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 SIWZ - Biblioteka - powtórzony (PDF, 874 KiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Biblioteka - powtórzony (PDF, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 SIWZ - Biblioteka - powtórzony (ODT, 11.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - biblioteka - powtórzony (PDF, 156.8 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - biblioteka - powtórzony (PDF, 181.4 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2017-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-06 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Przedszkole - powtórzony (PDF, 607.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 SIWZ - Przedszkole - powtórzony (ODT, 11.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 SIWZ - Przedszkole - powtórzony (ODT, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 SIWZ - Przedszkole - powtórzony (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 SIWZ - Przedszkole - powtórzony (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Przedszkole - powtórzony (DOC, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 9 SIWZ - Przedszkole - powtórzony (PDF, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 SIWZ - Przedszkole - powtórzony (ODT, 11.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przedszkole - powtórzony (PDF, 349.4 KiB)
 • Zmiana SIWZ - Przedszkole - powtórzony (PDF, 202.4 KiB)
 • Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w SIWZ - Przedszkole - powtórzony (PDF, 251.6 KiB)
 • Pytanie Wykonawcy i odpowiedź na pytanie 1 - Przedszkole - powtórzony (PDF, 4.2 MiB)
 • Pytanie Wykonawcy i odpowiedź na pytanie 2 - Przedszkole - powtórzony (PDF, 240.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - Przedszkole - powtórzony (ODT, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy - Przedszkole - powtórzony (PDF, 615.3 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie wnioskodawcy GK-I.271.15.2017 (PDF, 897.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Przedszkole - powtórzony (PDF, 222.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przedszkole (PDF, 579 KiB)
 • Ogłoszenie o udzielniu zamówienia - Przedszkole (PDF, 252.1 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2017-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Wyposażenie boisk sportowych stadionu miejskiego” w ramach „Przebudowy boisk sportowych stadionu miejskiego w Iłowej"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych - powtórzony (PDF, 425 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych - powtórzony (ODT, 13.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych - powtórzony (ODT, 11 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych - powtórzony (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych - powtórzony (ODT, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych - powtórzony (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych - powtórzony (DOCX, 38.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - wyposażenie boisk - powtórzony (PDF, 235.6 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - Wyposażenie boisk sportowych - powtórzony (PDF, 276 KiB)
Lp 51
Data ogłoszenia
2017-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Przebudowa biblioteki (PDF, 554.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Przebudowa biblioteki (ODT, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Przebudowa biblioteki (ODT, 11.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Przebudowa biblioteki (ODT, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Przebudowa biblioteki (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Przebudowa biblioteki (ODT, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Przebudowa biblioteki (ODT, 12.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Przebudowa biblioteki (RTF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przebudowa biblioteki (PDF, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Przebudowa biblioteki (ODT, 11.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - biblioteka (PDF, 199.3 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - biblioteka (PDF, 257.3 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2017-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-06 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wyposażenie boisk sportowych stadionu miejskiego” w ramach „Przebudowy boisk sportowych stadionu miejskiego w Iłowej”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych (PDF, 425.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych (ODT, 13.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych (ODT, 11 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych (ODT, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych (PDF, 433.4 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie do SIWZ (PDF, 481.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - wyposażenie boisk (PDF, 209.7 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - Wyposażenie boisk sportowych (PDF, 256.7 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2017-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-20 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (PDF, 372.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (DOCX, 68.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (DOCX, 65.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (DOCX, 65.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (DOCX, 67.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (DOCX, 65.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (DOCX, 67.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (PDF, 544.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (JPG, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (JPG, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (JPG, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 13 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (JPG, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 14 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (JPG, 3.6 MiB)
 • Inwentaryzacja - Termomodernizacja - IV przetarg (PDF, 147 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Termomodernizacja (PDF, 157.8 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - Termomodernizacja (PDF, 176.2 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2017-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (PDF, 551.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (ODT, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (ODT, 11 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (ODT, 11.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (ODT, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (PDF, 569.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (ZIP, 6.1 MiB)
 • Dokumentacja techniczna - branża budowlana - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (PDF, 4.3 MiB)
 • Dokumentacja techniczna - branża sanitarna - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (PDF, 2.2 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (DOCX, 317.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 154.3 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 172.8 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2017-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku rekreacyjnego w Czernej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (PDF, 548.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (ODT, 105.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (ODT, 11 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (ODT, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (ODT, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (PDF, 571.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (ZIP, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (DOC, 584 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (RTF, 501.1 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (PDF, 322.5 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (PDF, 333.8 KiB)
 • Zmiana SIWZ - Budowa budynku rekreacyjnego w Czernej - II przetarg (PDF, 306.8 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia - Budowa budynku rekreacyjnego w Czernej - II przetarg (PDF, 222.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 150.4 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 169.2 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2017-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Budynek rekreacyjny - Konin Żag. (PDF, 551.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (ODT, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (ODT, 11 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (ODT, 11.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (ODT, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (PDF, 570.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (ZIP, 6.1 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (DOCX, 317.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ - Budynek ekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 203.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 337.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 248.5 KiB)
 • Odrzucenie oferty - budynek rekreacyjny Konin Żagański (PDF, 324.2 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 284.9 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2017-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku rekreacyjnego w Czernej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 548.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (ODT, 105.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (ODT, 11 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (ODT, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (ODT, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 571.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (ZIP, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 537.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 514.1 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 322.5 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 333.8 KiB)
 • Zmiana SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 203 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 337.2 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 174.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 150 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2017-07-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-18 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Instalacja nawodnienia boisk sportowych stadionu miejskiego” w ramach „Przebudowy boisk sportowych stadionu miejskiego w Iłowej"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Nawadnianie boisk (PDF, 437.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Nawadnianie (ODT, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Nawadnianie (ODT, 11 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Nawadnianie (ODT, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Nawadnianie (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Nawadnianie (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Nawadnianie (ODT, 12.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Nawadnianie (PDF, 540.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Nawadnianie (ZIP, 2.6 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - Nawadnianie (PDF, 976.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ - Nawadnianie boisk (PDF, 154.4 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - Nawadnianie boisk (PDF, 222.9 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 2 - Nawadnianie boisk (PDF, 203.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - Nawadnianie boisk (PDF, 337.1 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie wykonawcy (PDF, 298.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Nawadnianie boisk (PDF, 224.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Instalacja nawadniania (PDF, 537.2 KiB)
 • Ogłoszenie o odzieleniu zamówienia - Instalacja nawadniania (PDF, 496.1 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2017-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Przedszkole (PDF, 589.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Przedszkole (ODT, 16.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Przedszkole (ODT, 11.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedszkole (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedszkole (ODT, 16 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Przedszkole (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedszkole (ODT, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedszkole (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedszkole (PDF, 6.5 MiB)
 • Zmiana SIWZ - Przedszkole (PDF, 162.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Przedszkole (PDF, 220.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedszkole (PDF, 879.4 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 2 - Przedszkole (PDF, 340.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 3 - Przedszkole (PDF, 424.2 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2 - Przedszkole (PDF, 351 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Poprawa infrastruktury przedszkolnej (PDF, 226.4 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - Przedszkole (PDF, 250.3 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2017-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Dowozy 2017 (PDF, 4.3 MiB)
 • SIWZ - dowozy 2017 (PDF, 5.1 MiB)
 • Pytanie i odpwiedź na pytanie wykonawcy (PDF, 328.4 KiB)
 • informacja z otwartcia ofert (PDF, 197.1 KiB)
 • wybór ofety (PDF, 312.9 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
Lp 61
Data ogłoszenia
2017-07-11
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Termomodernizacja - III przetarg (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 2 Termomodernizacja - III przetarg (DOCX, 65.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 Termomodernizacja - III przetarg (DOCX, 65.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 Termomodernizacja - III przetarg (DOCX, 67.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 Termomodernizacja - III przetarg (DOCX, 65.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 Termomodernizacja - III przetarg (DOCX, 67.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 Termomodernizacja - III przetarg (RTF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 8 Termomodernizacja - III przetarg (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 Termomodernizacja - III przetarg (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 Termomodernizacja - III przetarg (JPG, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 Termomodernizacja - III przetarg (JPG, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 Termomodernizacja - III przetarg (JPG, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 13 Termomodernizacja - III przetarg (JPG, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 14 Termomodernizacja - III przetarg (JPG, 3.6 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - Termomodernizacja III przetarg (PDF, 263.5 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - Termomodernizacja - III przetarg (PDF, 180.7 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2017-05-10
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja Placu Wolności polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Plac Wolności (PDF, 6.1 MiB)
 • SIWZ-Plac Wolności-PROW (PDF, 7.5 MiB)
 • Kosztorysy i przedmiary - Plac Wolności (ZIP, 1.9 MiB)
 • STWiOR - Plac Wolności (ZIP, 935.8 KiB)
 • Projekt zagospodarowania Plac Wolności r. drogowe (JPG, 4.1 MiB)
 • Profile poprzeczne Plac Wolności r. drogowe (JPG, 1.7 MiB)
 • Profil podłużny Plac Wolności r. drogowe (TIF, 396.6 KiB)
 • Rysunki Plac Wolności r. drogowe (PDF, 1.3 MiB)
 • Opis techniczny r. elektryczne Plac Wolności (PDF, 174.7 KiB)
 • Projekt zagospodarowania - Plac Wolności - r. elektryczne (PDF, 1.2 MiB)
 • Słupy i oprawy - Plac Wolności (ZIP, 2 MiB)
 • Zmiana SIWZ - Plac Wolności (PDF, 595.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Plac Wolności (PDF, 902.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Pl. Wolności (PDF, 231.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Plac Wolności (PDF, 446.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Plac Wolności (PDF, 1.8 MiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2017-05-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Batorego - powtórzony (PDF, 5.8 MiB)
 • SIWZ - Batorego - powtórzony (PDF, 7.6 MiB)
 • Rysunki - Batorego - powtórzony (PDF, 984.4 KiB)
 • Projekt organizacji ruchu - Batorego - powtórzony (PDF, 1 MiB)
 • Projekt zagospodarowania - Batorego - powtórzony (JPG, 7.6 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - Batorego - powtórzony (PDF, 59.4 KiB)
 • Przedmiar - Batorego - powtórzony (PDF, 75.3 KiB)
 • STWiOR - Batorego - powtórzony (ZIP, 895.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ul. Batorego - powtórzony (PDF, 202.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ul. Batorego (PDF, 424.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ul. Batorego (PDF, 1.6 MiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2017-05-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja - powtórzony (PDF, 6.5 MiB)
 • SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (DOCX, 22.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (DOCX, 19.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (DOCX, 21.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (DOCX, 21.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (RTF, 457.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Termomodernizcja - powtórzony (JPG, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - Termomodernizcja - powtórzony (JPG, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - Termomodernizcja - powtórzony (JPG, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - Termomodernizcja - powtórzony (JPG, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ - Termomodernizcja - powtórzony (JPG, 3.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Termomodernizacja - powtórzony (PDF, 194.7 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - Termomodernizacja - powtórzony (PDF, 254.1 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2017-04-11
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Termomodernizacja (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Termomodernizacja (DOCX, 22.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Termomodernizacja (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Termomodernizacja (DOCX, 19.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Termomodernizacja (DOCX, 21.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Termomodernizacja (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Termomodernizacja (DOCX, 21.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Termomodernizacja (RTF, 457.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Termomodernizacja (PDF, 5.4 MiB)
 • Inwentaryzacja - Termomodernizacja (PDF, 147 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Termomodernizacja (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Termomodernizacja stadion (PDF, 180.2 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - Termomodernizacja (PDF, 265.7 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2017-03-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja ulicy Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - ul. Pułaskiego (PDF, 7.8 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - kwalifikowalne - ul. Pułaskiego (PDF, 58.1 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - niekwalifikowalne - ul. Pułaskiego (_PDF, 60.1 KiB)
 • Przedmiar - kwalifikowalne - ul. Pułaskiego (PDF, 68.5 KiB)
 • Przedmiar - niekwalifikowalne - ul. Pułaskiego (_PDF, 66.1 KiB)
 • STWiOR - ul. Pułaskiego (ZIP, 1.3 MiB)
 • Plan sytuacyjny - ul. Pułaskiego (JPG, 4.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja ul. Pułaskiego (PDF, 212.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ul. Pułaskiego (PDF, 434.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ul. Pułaskiego (PDF, 1.9 MiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2017-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ-Batorego-PROW (PDF, 7.7 MiB)
 • Ogłoszenie-Batorego-PROW (PDF, 4.4 MiB)
 • Plan sytuacyjny-Batorego-PROW (JPG, 7.6 MiB)
 • Kosztorys ofertowy-Batorego-PROW (PDF, 59.4 KiB)
 • Przedmiar-Batorego-PROW (PDF, 75.3 KiB)
 • STWiOR-Batorego-PROW (ZIP, 895.3 KiB)
 • Pytanie do SIWZ-Batorego-PROW (PDF, 593.7 KiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu ul. Batorego (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ul. Batorego (PDF, 228.2 KiB)
 • Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą - ul. Batorego (PDF, 563.1 KiB)
 • Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą - ul. Batorego (DOCX, 27.1 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - ul. Batorego (PDF, 395.5 KiB)
 • Odrzucenie oferty - Kontrakt - ul. Batorego (PDF, 241.3 KiB)
 • Odrzucenie oferty - PRD - ul. Batorego (PDF, 239.7 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2017-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2017-02-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa platformy e-usług wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Gminy Iłowa w ramach projektu: „Rozwój elektronicznych usług dla ludności - tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 148.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 5 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie Wykonawcy (PDF, 269.6 KiB)
 • Zawiadomienie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (PDF, 249.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 53.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 96.5 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2017-01-12
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie Burmistrz Iłowej przewiduje przeprowadzić w 2017r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie Burmistrz Iłowej przewiduje przeprowadzić w 2017r. (PDF, 332.3 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2016-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 947 000,00 ZŁ. (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 606.1 KiB)
 • Dokumentacja przetargowa (ZIP, 46.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - kredyt 2017 (PDF, 212.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt 2017 (PDF, 302.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - kredyt 2017 (PDF, 871.8 KiB)
Lp 71
Data ogłoszenia
2016-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-13 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie - dowozy 2017 - powtórzony (PDF, 3.2 MiB)
 • SIWZ - dowozy 2017 - powtórzony (PDF, 6 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 189 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowozy 2017 (PDF, 323.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dowozy 2017 (PDF, 889.6 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2016-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-06 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a w Iłowej w 2017 r
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie wraz z załącznkami (DOCX, 23.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 205.8 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2016-11-25
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie - dowozy 2017 (PDF, 2.6 MiB)
 • SIWZ - dowozy 2017 (PDF, 5.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - dowozy 2017 (PDF, 188.5 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - dowozy 2017 (PDF, 191.9 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2016-09-23
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa urn wyborczych dla Gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 388.9 KiB)
 • Formularz ofertowy (PDF, 319.5 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze oferty (PDF, 444.5 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2016-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2016-09-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • siwz (PDF, 12.7 MiB)
 • ogloszenie (PDF, 116.2 KiB)
 • zal 12 (PDF, 1.4 MiB)
 • zal 11 (PDF, 213 KiB)
 • zal 10 (PDF, 883.8 KiB)
 • zal 9 (PDF, 1.2 MiB)
 • zal 8 (ZIP, 184.3 KiB)
 • Ogłoszenie z nr UE (PDF, 3.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 84.6 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odpady 2017-2019 (PDF, 347.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - odpady 2017 (PDF, 109.9 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2016-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - przewozy 2016 (PDF, 795.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 316.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 906.3 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2016-04-15
Termin składania ofert / wniosków
2016-05-06 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - odpady (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 9 (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 (PDF, 883.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 331.1 KiB)
 • Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.5 MiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2016-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2016-04-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa-etap I w miejscowości Iłowa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Przebudowa dróg 2016 (PDF, 809.6 KiB)
 • Opis techniczny - Przebudowa dróg 2016 (PDF, 169.5 KiB)
 • Mapa poglądowa - Przebudowa dróg 2016 (PDF, 1.6 MiB)
 • Rys. 1 - Przebudowa dróg 2016 (PDF, 1 MiB)
 • Rys. 2 - Przebudowa dróg 2016 (PDF, 1 MiB)
 • Rys. 3 - Przebudowa dróg 2016 (PDF, 1.2 MiB)
 • Rys. 5 Przebudowa dróg 2016 (PDF, 2.5 MiB)
 • Kosztorys ofertowy Przebudowa dróg 2016 (PDF, 149.8 KiB)
 • Przedmiar Przebudowa dróg 2016 (PDF, 218.4 KiB)
 • STWIOR Przebudowa dróg 2016 (RAR, 742.6 KiB)
 • Rys 4 (JPG, 124.5 KiB)
 • Pytanie wykonawcy cz. 1 (PDF, 533.8 KiB)
 • Pytanie wykonawcy cz. 2 (PDF, 470.4 KiB)
 • Rys. kanalizacji 1 (PDF, 1.2 MiB)
 • Rys. kanalizacji 2 (PDF, 3.4 MiB)
 • Rys kanalizacji 3 (JPG, 4.8 MiB)
 • Wpust uliczny (PDF, 182 KiB)
 • Przekrój 1 (PDF, 275.8 KiB)
 • Przekrój 2 (PDF, 185 KiB)
 • Przekrój 3 (PDF, 287.4 KiB)
 • Studnia (PDF, 174.3 KiB)
 • Pytanie wykonawcy cz. 3 (PDF, 410.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 900 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2016-01-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zarządzenie Burmistrza - konkurs ofert na sport w 2016 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie i oferta (PDF, 398.1 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2015-12-30
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie dzieci do szkół
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogloszenie (PDF, 45.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 749.5 KiB)
Lp 81
Data ogłoszenia
2015-12-23
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a oraz boiska przy ul. Żagańskiej w Iłowej w 2016 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogloszenie (PDF, 273.2 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2015-12-21
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (PDF, 76.7 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2015-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Iłowa od 01 stycznia do 30 czerwca 2016r
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 66 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 127 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2015-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 260 000 zł
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 138.7 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 439.2 KiB)
 • Dokumentacja przetargowa (ZIP, 20.3 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie - 01 (PDF, 4.6 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie - 02 (PDF, 321.3 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie - 03 (PDF, 288.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie - 04 (PDF, 28.1 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 51.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 125.1 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2015-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej drogę gminną - dz. nr 341/24 - z drogą wojewódzką nr 296
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 557.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - mapa poglądowa (JPG, 186.1 KiB)
 • Zapytanie do przetargu 1 (PDF, 668.7 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź 2 (PDF, 20.3 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i o wyborze najkorzystniejszej oferty - droga na strefę (PDF, 129.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 243.8 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2015-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 01.01.2016 r. do 30.06. 2016 roku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie BZP 313938-2015 (PDF, 208.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 938.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego (PDF, 189.2 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2015-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a oraz boiska przy ul. Żagańskiej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie BZP 313726-2015 (PDF, 200.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 538 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 122.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 131 KiB)
 • informacja o unieważnieniu (PDF, 40.4 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2015-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo” – etap III w miejscowościach: Czerna, Klików, Czyżówek, Szczepanów, Konin Żagański, Borowe, Kowalice, Wilkowiska, Żaganiec, Jankowa Żagańska, Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ III Etap (PDF, 3 MiB)
 • STWiOR - Schetynówki III etap (ZIP, 1.1 MiB)
 • Przedmiar - miasto Iłowa - Schetynówki III etap (PDF, 319.2 KiB)
 • Przedmiar - wioski - Schetynówki III etap (PDF, 225.7 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - miasto Iłowa - Schetynówki III etap (PDF, 223.8 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - wioski - Schetynówki III etap (PDF, 166.2 KiB)
 • Opis techniczny - Schetynówki III etap (PDF, 208.5 KiB)
 • Mapy Schetynówki III etap (PDF, 25.2 MiB)
 • Zmiana SIWZ Schetynówki III etap (PDF, 139.8 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - Schetynówki III etap (PDF, 56 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie Wykonawcy - Schetynówki III etap (PDF, 46.2 KiB)
 • Omyłka pisarska SIWZ - Schetynówki III etap (PDF, 409.3 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie Wykonawcy 2 - Schetynówki III etap (PDF, 70.6 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie Wykonawcy 3 - Schetynówki III etap (PDF, 135.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Schetynówki III Etap (PDF, 98.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (ODT, 24.3 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2014-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych w roku 2015
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 144.2 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 920.3 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie - 01 (PDF, 218.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 133.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 137.7 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2014-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 893 000 PLN (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - 2014/S 216-382622 (PDF, 178.2 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 425.4 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załączniki (PDF, 258.9 KiB)
 • Dokumentacja przetargowa - część 1 (PDF, 2.5 MiB)
 • Dokumentacja przetargowa - część 2 (PDF, 2.5 MiB)
 • Dokumentacja przetargowa - część 3 (PDF, 2.8 MiB)
 • Dokumentacja przetargowa - część 4 (PDF, 2.7 MiB)
 • Dokumentacja przetargowa - część 5 (PDF, 6.4 MiB)
 • Dokumentacja przetargowa - część 6 (PDF, 1.9 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie - 01 (PDF, 687.3 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie - 02 (PDF, 129.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 757.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 113.1 KiB)
Lp 91
Data ogłoszenia
2014-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 386.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 689.2 KiB)
 • Szkosztorys ofertowy (PDF, 136.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 177.9 KiB)
 • STWiOR - część ogólna (PDF, 290.5 KiB)
 • STWiOR - roboty główne (PDF, 886.9 KiB)
 • STWiOR - roboty rozbiórkowe (PDF, 233.2 KiB)
 • Opis techniczny (PDF, 154.9 KiB)
 • Plan sytuacyjny (PDF, 881.3 KiB)
 • Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie - Szkic Świetlicy (PDF, 694 KiB)
 • Zestawienie stolarki - Świetlica w Szczepanowie (PDF, 579.7 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie Wykonawcy (PDF, 183.3 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie Wykonawcy 2 (PDF, 202.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świetlica w Szczepanowie (PDF, 94.7 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2014-06-16
Termin składania ofert / wniosków
2014-07-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – etap II w miejscowościach : Czyżówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Czerna , Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 289.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 273.1 KiB)
 • Kosztorys ofertowy "ślepy" - Schetynówki Etap II - Powtórzony (PDF, 198.3 KiB)
 • Opis techniczny - Schetynówki - Etap II - Powtórzony (PDF, 1.6 MiB)
 • Mapa poglądowa - Schetynówki - Etap II - Powtórzony (PDF, 1.9 MiB)
 • Mapa 1 - Schetynówki - Etap II - Powtórzony (PDF, 7.6 MiB)
 • Mapa 2 - Schetynówki - Etap II - Powtórzony (PDF, 3 MiB)
 • Mapa 3 - Schetynówki - Etap II - Powtórzony (PDF, 8.4 MiB)
 • Specyfikacje techniczne - Schetynówki - Etap II - Powtórzony (ZIP, 1.7 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie Wykonawcy (PDF, 188.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Schetynówki-Etap II-Powtórzony (PDF, 66 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy - Schetynówki - Etap II - Powtórzony (PDF, 321.3 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2014-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo - etap II w miejscowościach: Czyżówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Czerna, Iłowa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 293 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 1.7 MiB)
 • Mapa poglądowa (PDF, 1.9 MiB)
 • Mapy - zakres robót - I (PDF, 8.4 MiB)
 • Mapy - zakres robót - II (PDF, 3 MiB)
 • Mapy - zakres robót - III (PDF, 7.6 MiB)
 • Opis stanu istniejącego (PDF, 1.6 MiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 202.4 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 282 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie Wykonawcy (PDF, 197.1 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź wykonawcy - 2 (PDF, 188.1 KiB)
 • Informacja o sprostowaniu błędu pisarskiego SIWZ - Schetynówki - II Etap (PDF, 184.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego - Schetynówki Etap II (PDF, 452 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2014-04-30
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie usługi gastronomicznej podczas dwóch imprez - festynu "Kwiaty Iłowej" w dniu 24.05.2014 oraz transgranicznego młodzieżowego turnieju sportowego Wiosna 2014 w dniu 02.06.2014 organizowanych w ramach projektu "Centrum Spotkań" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe - usługi gastronomiczne (PDF, 320.4 KiB)
 • Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia (PDF, 470 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2013-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a oraz boiska przy ul. Żagańskiej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.9 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 533 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 130.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 125.3 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2013-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 680.000 zł
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 128.5 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 363.9 KiB)
 • Dokumentacja - część 1 (PDF, 5 MiB)
 • Dokumentacja - część 2 (PDF, 11 MiB)
 • Dokumentacja - część 3 (PDF, 5.3 MiB)
 • Dokumentacja - część 4 (PDF, 9.8 MiB)
 • Dokumentacja - część 5 (PDF, 9.3 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 365.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 132.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 114.5 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2013-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej na 2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.2 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 274.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 151.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 128.9 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2013-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-06 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 2a oraz boiska przy ul. Żagańskiej w Iłowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.8 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 532 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 127.1 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2013-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-06 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Iłowa w 2014 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124.9 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 392.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 133.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 128.5 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2013-10-23
Termin składania ofert / wniosków
2013-11-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Kolejowej 7 w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.9 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 154.7 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 271.4 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 403.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 136.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 134.4 KiB)
Lp 101
Data ogłoszenia
2013-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2013-09-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu ogrodniczego oraz urządzeń przeznaczonych do prac pielęgnacyjnych i porządkowych wykonywanych na terenie Parku Dworskiego, w ramach projektu pn. "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (PDF, 148.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - 2013/S 154-268091 (PDF, 168.3 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz cen jednostkowych (PDF, 468.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ - 2013-08-13 (PDF, 263.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ - 16.08.2013 (PDF, 284.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ - 13.09.2013 (PDF, 229.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 395.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 110.3 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2013-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.2 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1014.4 KiB)
 • Projekt umowy po zmianie (PDF, 515.9 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 661 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - Nr 1 (PDF, 164.9 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - Nr 2 (PDF, 45.3 KiB)
 • Przedmiar robót - Nr 1 (PDF, 207 KiB)
 • Przedmiar robót - Nr 2 (PDF, 39.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie - Nr 1 (PDF, 72.1 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie - Nr 2 (PDF, 164.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 80.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 52.7 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2013-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-07 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 62.8 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 1.2 MiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 1.6 MiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 331 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie - Nr 1 (PDF, 71.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 492.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 130.8 KiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2013-06-25
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej w Iłowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.2 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • UWAGA Kosztorys ofertowy zawiera błędy (PDF, 84.7 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 331.2 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik (PDF, 1 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - poprawiony (PDF, 1.6 MiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2013-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 4.200.000 zł
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.1 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 348.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SIWZ (PDF, 7.8 MiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik Nr 3 do SIWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie Nr 1 (PDF, 123.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do odpowiedzi na zapytanie nr 1 (PDF, 360.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do odpowiedzi na zapytanie nr 1 (PDF, 2.5 MiB)
 • Korekta do odpowiedzi na zapytanie nr 1 (PDF, 123.7 KiB)
 • Odpowiedź Nr 2 na zapytanie (PDF, 71.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy nr 2 (PDF, 224.2 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy nr 3 (PDF, 57.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 392.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 130.5 KiB)
Lp 106
Data ogłoszenia
2013-05-21
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej na 2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.4 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 261.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania (PDF, 37.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 184.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 128.5 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2013-03-29
Termin składania ofert / wniosków
2013-05-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz budowa i prowadzenie punku selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 885.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.7 KiB)
 • Dokumentacja przetargowa (ZIP, 2 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (PDF, 43.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 132.6 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2013-01-29
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 128.3 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 555.9 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 1 (PDF, 119.9 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 2 (PDF, 124.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 3 (PDF, 65.6 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 4 (PDF, 74.6 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 5 (PDF, 147.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 586.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 132.4 KiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2012-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2012-12-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 400.000 zł
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.6 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 318.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SIWZ (PDF, 147.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (PDF, 199.6 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do SIWZ (PDF, 198.9 KiB)
 • Załącznik Nr 3a do SIWZ (PDF, 199.1 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SIWZ (PDF, 137 KiB)
 • Dokumentacja przetargowa - część I (PDF, 13.6 MiB)
 • Dokumentacja przetargowa - część II (PDF, 5.9 MiB)
 • Dokumentacja przetargowa - I kwartał 2012 (PDF, 7.7 MiB)
 • Dokumentacja przetargowa - II kwartał 2012 (PDF, 9.4 MiB)
 • Dokumentacja przetargowa - III kwartał 2012 (PDF, 8.4 MiB)
 • Dokumentacja przetargowa - IV kwartał 2012 (PDF, 10.5 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 129.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 127.1 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2012-09-04
Termin składania ofert / wniosków
2012-09-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec ( II etap ) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 147.5 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. (PDF, 1.1 MiB)
 • Dokumentacja - Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Sportowej w Iłowej. (ZIP, 2.2 MiB)
 • Dokumentacja - Wodociąg w sołectwie Żaganiec (II etap). (ZIP, 3.5 MiB)
 • Informacja nt. wyboru najkorzystniejszej oferty. (PDF, 237.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 136.5 KiB)