ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-03-30
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny dla zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Kolejowa 11 wraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Iłowa
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Regulamin konkursu (PDF, 210.6 KiB)
 • Mapa sytuacyjno-wysokościowa (JPG, 8.1 MiB)
 • Inwentaryzacja budynku (ZIP, 1.2 MiB)
 • Formularz zgłoszeniowy (DOCX, 16.7 KiB)
 • Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich (DOCX, 17.3 KiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.7 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.4 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.2 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.6 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.3 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.9 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 6.5 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.8 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.1 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 3.9 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.4 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 4.9 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 4.8 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 5.4 MiB)
 • Dokumentacja zdjęciowa (JPG, 7.4 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Przedszkola w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 91.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 299.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 276.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 56 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 29.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ (DOC, 42 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 38 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 133.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (PDF, 643.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 1 (PDF, 269.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 34.9 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 129.1 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź 2 (PDF, 1.1 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź 3 (PDF, 269 KiB)
 • Rzut dachu i elewacji (ZIP, 1.3 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź 4 (PDF, 235.9 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 212.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 226 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-03-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 294.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 55.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 29.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOC, 37 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 126.3 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 34.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 272.9 KiB)
 • Zmiana SWZ 2 (PDF, 124.7 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2 (PDF, 34.5 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź 1 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 874.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 3.9 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź 2 (PDF, 279.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - zmienione - 3 (PDF, 93.8 KiB)
 • Zmiana SWZ 3 (PDF, 132 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 506.1 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 211.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-03-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Iłowa poprzez przebudowę SUW w Szczepanowie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 326.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 267.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 54 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 29.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 661.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOC, 37 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 130.8 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 38.3 KiB)
 • Zmiana SWZ 2 (PDF, 122.8 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 153.9 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 26.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 29.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 230.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-02-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 101109F ul. Krótkiej w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.7 KiB)
 • SWZ (DOCX, 60.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (DOC, 148.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 54 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 29.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 921.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOC, 37 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź ul. Krótka (PDF, 34.4 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 104.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 132.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 562.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-02-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 101107f ul. Kościelnej w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 91.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 278.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 261.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 54 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 29.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 639.6 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOC, 37 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź ul. Kościelna (PDF, 36.5 KiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 105.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 131.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 321 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Jaśminowa i Ogrodowa – II etap w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 286.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 263.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 55 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 29.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 8a do SWZ (001, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8b do SWZ (002, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8c do SWZ (003, 3.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOC, 37 KiB)
 • Kwota (PDF, 105.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 43.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 60.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe pod nazwą "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Iłowa"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe pod nazwą "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Iłowa" (PDF, 327.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ z zalącznikami (PDF, 699 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (ODT, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOCX, 28.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 237.2 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 166.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 58.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 94.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie nawierzchni w obrębie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 240.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 383.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (ODT, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 371.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 155.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (DOCX, 28.4 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 110.7 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 125.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 46.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 102.2 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Iłowa od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 240.8 KiB)
 • SIWZ z zalącznikami (PDF, 808 KiB)
 • SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 173.6 KiB)
 • Wykaz nieruchomości (PDF, 4.3 MiB)
 • Uchwała (PDF, 227.8 KiB)
 • Uchwała (PDF, 203.3 KiB)
 • Uchwała (PDF, 42.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 33.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 67.4 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-10-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa zestawów zaworowych do studni kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 232.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 257 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.6 KiB)
 • Załacznik nr 3 do SIWZ (ODT, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (ODT, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 244.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (ODT, 16.4 KiB)
 • Załacznik nr 7 do SIWZ (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOCX, 28.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 39.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 64.6 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Iłowa od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 239.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 745.2 KiB)
 • SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 124.9 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 96.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 99.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 69.4 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-07-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Drzymały w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 240.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 323 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 365.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (ZIP, 6.1 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (ODT, 12.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ODT, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (ODT, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ (PDF, 114.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 49.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 99.8 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-15 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe pod nazwą "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Iłowa"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe pod nazwą "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Iłowa" (PDF, 677.7 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe - realizacja zadania pt.: "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa na lata 2017-2032 w 2020 r.”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe - realizacja zadania pt.: "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa na lata 2017-2032 w 2020 r.” (PDF, 199 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 150 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-05-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i montaż wyposażenia do projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 241.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 365.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 32.8 KiB)
 • Załacznik nr 3 do SIWZ (ODT, 11.6 KiB)
 • Załacznik nr 4 do SIWZ (ODT, 11.1 KiB)
 • Załacznik nr 5 do SIWZ (ODT, 15 KiB)
 • Załacznik nr 6 do SIWZ (PDF, 267.6 KiB)
 • Załacznik nr 7 do SIWZ (ODT, 16.3 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ (DOCX, 28.3 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 129.2 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 108.1 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 67.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 50.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.3 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-05-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101133F ul. Pałacowej w Iłowej”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 242.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 375.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOCX, 67.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (ODT, 12 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (ODT, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (ODT, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 388 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ (DOCX, 28.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 45.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 79.5 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-03-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-07 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Blacharskiej w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 240.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 322.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 366.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (ZIP, 4.1 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 27.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ODT, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (ODT, 11.6 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 45.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 153.5 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 126.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 (PDF, 114.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 74.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 112.9 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-01-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 101108F ul. Kościuszki
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 242.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 362.7 KiB)
 • Zalacznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.9 KiB)
 • Zalacznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.8 KiB)
 • Zalacznik nr 3 do SIWZ (ODT, 11.9 KiB)
 • Zalacznik nr 4 do SIWZ (ODT, 16.3 KiB)
 • Zalacznik nr 5 do SIWZ (ODT, 12.3 KiB)
 • Zalacznik nr 6 do SIWZ (ODT, 13.2 KiB)
 • Zalacznik nr 7 do SIWZ (PDF, 364.2 KiB)
 • Zalacznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 2.1 MiB)
 • Zalacznik nr 9 do SIWZ (DOCX, 28 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 116.1 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 129 KiB)
 • Zmiana SIWZ 2 (PDF, 150.7 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2 (PDF, 125.7 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 70.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 60.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 98.8 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2018-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Termo (PDF, 585.3 KiB)
 • SIWZ - Termo (PDF, 697.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Termo (DOCX, 69.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Termo (ODT, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Termo (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Termo (ODT, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Termo (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Termo (ODT, 12.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Termo (PDF, 885.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termo (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termo (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termo (PDF, 147 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Termo (ODT, 11.6 KiB)
 • Zmiana SIWZ - Zmiana terminu składania ofert (PDF, 379.8 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - Zmiana terminu składania ofert (PDF, 366.8 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - termomodernizacja (PDF, 282.1 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2018-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - SUW+POŚ (PDF, 362.5 KiB)
 • SIWZ - SUW+POŚ (DOCX, 142.6 KiB)
 • Załącznik nr 1a do SIWZ - SUW+POŚ (DOCX, 61.6 KiB)
 • Załącznik nr 1b do SIWZ - SUW+POŚ (DOCX, 61.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - SUW+POŚ (DOCX, 58.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - SUW+POŚ (DOCX, 57.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - SUW+POŚ (DOCX, 59.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - SUW+POŚ (DOCX, 59.3 KiB)
 • Załącznik nr 6a do SIWZ - SUW+POŚ (DOC, 218 KiB)
 • Załącznik nr 6b do SIWZ - SUW+POŚ (DOC, 226.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - SUW+POŚ (RAR, 4.9 MiB)
 • Załacznik nr 8 - dokumentacja POŚ (RAR, 284 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - SUW+POŚ (PDF, 215.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ - SUW+POŚ (PDF, 313.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2 - SUW+POŚ (PDF, 219.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 2 - SUW+POŚ (PDF, 319.5 KiB)
 • Pytanie do przetargu i odpowiedź - SUW+POŚ (PDF, 572.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - SUW+POŚ (PDF, 296.3 KiB)
 • Unieważnienie postępowania cz. I - SUW (PDF, 297.6 KiB)
 • Unieważnienie postępowania cz. II - POŚ (PDF, 341.2 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2018-06-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu - termomodernizacja stadion (PDF, 374.7 KiB)
 • SIWZ - termomodernizacja stadion (PDF, 504 KiB)
 • Załącznik nr 1 SIWZ - termomodernizacja stadion (DOCX, 68.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 SIWZ - termomodernizacja stadion (ODT, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 SIWZ - termomodernizacja stadion (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 SIWZ - termomodernizacja stadion (ODT, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 SIWZ - termomodernizacja stadion (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 SIWZ - termomodernizacja stadion (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 7 SIWZ - termomodernizacja stadion (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 7 SIWZ - termomodernizacja stadion (PDF, 147 KiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - termomodernizacja stadion (ODT, 11.7 KiB)
 • Nowy Załącznik nr 6 SIWZ - termomodernizacja stadion (PDF, 564.8 KiB)
 • Sprostowanie oczywistej omyłki w SIWZ - Termomodernizacja stadion (PDF, 200.2 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie Wykonawcy - termomodernizacja stadion (PDF, 826 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - termomodernizacja stadion (PDF, 224.8 KiB)
 • unieważnienie przetargu (PDF, 285.1 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2018-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup wyposażenia do projektu pn. Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Wyposażenie biblioteki (PDF, 362.1 KiB)
 • SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 91.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 28.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 10.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 13.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 13.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 78.6 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 856.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Wyposażenie biblioteki (ODT, 16 KiB)
 • Informacja z otwarciua ofert - wyposażenie Biblioteki Miejskiej w Iłowej (PDF, 215.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyposażenie biblioteki (PDF, 508.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyposażenie biblioteki (PDF, 280.2 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - Wyposażenie biblioteki (PDF, 219.5 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2018-04-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja VIII (PDF, 394.4 KiB)
 • SIWZ - Termomodernizacja VIII (DOCX, 151.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (DOCX, 68.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (ODT, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (ODT, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (ODT, 12.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (RTF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - Termomodernizacja VIII (PDF, 147 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - termomodernizacja (PDF, 166.6 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - termomodernizacja (PDF, 179.8 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2018-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-18 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie kompleksowego i pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na Wykonaniu na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Formularz ofertowy - nadzór Przedszkole (DOCX, 32 KiB)
 • Wzór umowy - nadzór Przdszkole (DOCX, 24.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - nadzór przedszkole (PDF, 222 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nadzór przedszkole (PDF, 563.9 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2018-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-18 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie kompleksowego i pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie Biblioteki Miejskiej w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Formularz ofertowy - nadzór Biblioteka (DOCX, 31.9 KiB)
 • Wzór umowy - nadzór Biblioteka (DOCX, 24.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - nadzór biblioteka (PDF, 225.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nadzór biblioteka (PDF, 526.5 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2018-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-23 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert - nadzór szkoła (PDF, 240 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nadzór - szkoła (PDF, 219.2 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2018-01-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Biblioteka - III przetarg (PDF, 415.4 KiB)
 • SIWZ - Biblioteka - III przetarg (PDF, 574.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Biblioteka - III przetarg (ODT, 15 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Biblioteka - III przetarg (ODT, 11.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Biblioteka - III przetarg (ODT, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Biblioteka - III przetarg (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Biblioteka - III przetarg (ODT, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Biblioteka - III przetarg (ODT, 12.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Biblioteka - III przetarg (PDF, 603.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Biblioteka - III przetarg (PDF, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Biblioteka - III przetarg (ODT, 11.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - biblioteka (PDF, 210.4 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 2.6 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - biblioteka powtórzony (PDF, 307.3 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2018-01-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku rekreacyjnego w Czernej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (PDF, 371.1 KiB)
 • SIWZ - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (PDF, 548.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (ODT, 105.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (ODT, 11 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (ODT, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (ODT, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (PDF, 578 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (ZIP, 5.5 MiB)
 • Kosztorysy i przedmiary - Budynek rekreacyjny - IV przetarg (7Z, 2.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 222.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 535.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu o udzieleniu zamówienia - budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 280.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji