ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Iłowa – Etap II ul. Drzymały w Iłowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z miejscem obsługi rowerów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-04-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa w ramach Polskiego Ładu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.1 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (001, 8 MiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (002, 8 MiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (003, 8 MiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (004, 3.9 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 164.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 57 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 301.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 283.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOC, 55 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 30.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 1 (001, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 2 (002, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 3 (003, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 4 (004, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 5 (005, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 6 (006, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 7 (007, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 8 (008, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - cz. 9 (009, 3 MiB)
 • Kwota Zamawiającego (PDF, 30.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 38.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 239.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 60.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-04-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-04 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ul. Bema i Traugutta w Iłowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 240.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 476.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (ODT, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 883.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (ZIP, 8.3 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 31.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (ODT, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ODT, 12.6 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (ODT, 11.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - dokumentacja techniczna część 2 (ZIP, 10 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 124.4 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 135 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 58.7 KiB)
 • Uniewaznienie postepowania przetargowego (PDF, 71.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-01-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej – II etap
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 234 KiB)
 • SIWZ (PDF, 281.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 359.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (ZIP, 635.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 27.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 379.4 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 223.1 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 53.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-01-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101133F ul. Pałacowej w Iłowej”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 272.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 367.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOCX, 66.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (ODT, 12 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (ODT, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (ODT, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 388.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ (DOCX, 27.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 44.6 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 47.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-29 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa zestawów zaworowych do studni kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 233.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 258.6 KiB)
 • Zalacznik nr 2 do SIWZ (ODT, 11.6 KiB)
 • Zalacznik nr 3 do SIWZ (ODT, 11.2 KiB)
 • Zalacznik nr 4 do SIWZ (ODT, 15.7 KiB)
 • Zalacznik nr 5 do SIWZ (PDF, 239.4 KiB)
 • Zalacznik nr 6 do SIWZ (ODT, 16.4 KiB)
 • Zalacznik nr 7 do SIWZ (PDF, 110.3 KiB)
 • Zalacznik nr 8 do SIWZ (DOCX, 27.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (ODT, 14.5 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 37 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 37.6 KiB)
 • Unieważnienie postępowania przetargowego (PDF, 50.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Kanalizacja ul. Żagańska (PDF, 240.3 KiB)
 • SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (PDF, 318.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (ODT, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (PDF, 365.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (DOCX, 27.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (ODT, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Kanalizacja ul. Żagańska (ODT, 11.7 KiB)
 • Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 1 (PDF, 119.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 117 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 130.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 39.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania przetargowego (PDF, 46.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i montaż urządzeń do projektu pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Iłowej”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu OSA (PDF, 240.7 KiB)
 • SIWZ - OSA (PDF, 261.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - OSA (ODT, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - OSA (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - OSA (ODT, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - OSA (ODT, 15 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - OSA (PDF, 241.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - OSA (ODT, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - OSA (ZIP, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 7a do SIWZ - OSA (GIF, 6.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - OSA (DOCX, 27.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - OSA (PDF, 35.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - OSA (PDF, 45.8 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2019-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 101112F ul. 1-go Maja – etap II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzielniu zamówienia - 1 Maja - II etap (PDF, 253.8 KiB)
 • SIWZ - 1 Maja - II etap (PDF, 372.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - 1 Maja - II etap (ODT, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - 1 Maja - II etap (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - 1 Maja - II etap (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - 1 Maja - II etap (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - 1 Maja - II etap (ODT, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - 1 Maja - II etap (ODT, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - 1 Maja - II etap (PDF, 364.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - 1 Maja - II etap (ZIP, 3.6 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - 1 Maja - II etap (DOCX, 27.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - 1 Maja (PDF, 151.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - 1 Maja (PDF, 164.4 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2019-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Przedszkole - dokończenie (PDF, 368.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ODT, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ODT, 11.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ODT, 12.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ODT, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (PDF, 364.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 188.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 4.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 3 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (PDF, 316.4 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (PDF, 377.3 KiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (JPG, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 15 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (DOCX, 27.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Przedszkole - dokończenie (PDF, 254.7 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiORB cz.1 (PDF, 8.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiORB cz.2 (PDF, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiORB cz.3 (PDF, 5.8 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiORB cz.4 (PDF, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiORB cz.5 (PDF, 6 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiORB cz.6 (PDF, 5.1 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 9.1 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - Przedszkole - dokończenie (PDF, 120.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ - Przedszkole - dokończenie (PDF, 142.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (PDF, 351.4 KiB)
 • Pytanie i odpwoedź 2 (PDF, 246.3 KiB)
 • Załącznik nr 16 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 2.7 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 399 KiB)
 • Karty doborowe urządzeń (ZIP, 3.6 MiB)
 • Zestawienie materiałów do układu LW1 (XLSX, 10.7 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź 3 (PDF, 465.9 KiB)
 • Zmiana SIWZ 3 - Przedszkole - dokończenie (PDF, 141.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2 (PDF, 120.6 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź 4 (PDF, 251.5 KiB)
 • Wytyczne ENEA dot. przebudowy przyłącza energetycznego (PDF, 537.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ 4 - Przedszkole - dokończenie (PDF, 141.4 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 3 - Przedszkole - dokończenie (PDF, 120.6 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź 4 (PDF, 230 KiB)
 • Projekt wykonawczy - PZT (ZIP, 4.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - Architektura cz. 1 (ZIP, 5.9 MiB)
 • Projekt wykonawczy - Architektura cz. 2 (ZIP, 2.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - Architektura cz. 3 (ZIP, 5.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - Elektryka (ZIP, 6.9 MiB)
 • Projekt wykonawczy - Drogowa (ZIP, 3 MiB)
 • Projekt wykonawczy - wod-kan (ZIP, 1.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy - instalacje grzewcze (ZIP, 2.8 MiB)
 • Projekt wykonawczy - wentylacja (ZIP, 6.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Przedszkole - dokończenie (PDF, 281.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przedszkole II etap (PDF, 601.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - Przedszkole - dokończenie (PDF, 33.6 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2018-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup wyposażenia do projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej” oraz „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (PDF, 353.9 KiB)
 • SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (PDF, 461.6 KiB)
 • Załącznik nr 1a do SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (ODT, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 1b do SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (ODT, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (ODT, 11.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (ODT, 10.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (ODT, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6a do SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (PDF, 380.2 KiB)
 • Załącznik nr 6b do SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (PDF, 380.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (ODT, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt (DOCX, 30.9 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie - Wyposażenie - sprzęt (PDF, 2.1 MiB)
 • Zmiana SIWZ - Wyposażenie - sprzęt (PDF, 499.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Wyposażenie - sprzęt (PDF, 212 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Szkoła i Przedszkole - sprzęt - poprawiony (ODT, 31 KiB)
 • Unieważnienie postępowania przetargowego - sprzęt (JPG, 517.2 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2018-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja X (PDF, 374.6 KiB)
 • SIWZ - Termomodernizacja X (PDF, 509.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Termomodernizacja X (DOCX, 69.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Termomodernizacja X (ODT, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Termomodernizacja X (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Termomodernizacja X (ODT, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Termomodernizacja X (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Termomodernizacja X (ODT, 12.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Termomodernizacja X (PDF, 568.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termomodernizacja X (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termomodernizacja X (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termomodernizacja X (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termomodernizacja X (PDF, 147 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Termomodernizacja X (ODT, 11.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Termomodernizacja X (DOCX, 30.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - termomodernizacja stadion (PDF, 241.5 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - termomodernizacja X (JPG, 486.2 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2017-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Wyposażenie boisk sportowych stadionu miejskiego” w ramach „Przebudowy boisk sportowych stadionu miejskiego w Iłowej"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych - powtórzony (PDF, 425 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych - powtórzony (ODT, 13.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych - powtórzony (ODT, 11 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych - powtórzony (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych - powtórzony (ODT, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych - powtórzony (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych - powtórzony (DOCX, 38.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - wyposażenie boisk - powtórzony (PDF, 235.6 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - Wyposażenie boisk sportowych - powtórzony (PDF, 276 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2017-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Przebudowa biblioteki (PDF, 554.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Przebudowa biblioteki (ODT, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Przebudowa biblioteki (ODT, 11.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Przebudowa biblioteki (ODT, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Przebudowa biblioteki (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Przebudowa biblioteki (ODT, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Przebudowa biblioteki (ODT, 12.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Przebudowa biblioteki (RTF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przebudowa biblioteki (PDF, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Przebudowa biblioteki (ODT, 11.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - biblioteka (PDF, 199.3 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - biblioteka (PDF, 257.3 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2017-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-06 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wyposażenie boisk sportowych stadionu miejskiego” w ramach „Przebudowy boisk sportowych stadionu miejskiego w Iłowej”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych (PDF, 425.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych (ODT, 13.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych (ODT, 11 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych (ODT, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Wyposażenie boisk sportowych (PDF, 433.4 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie do SIWZ (PDF, 481.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - wyposażenie boisk (PDF, 209.7 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - Wyposażenie boisk sportowych (PDF, 256.7 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2017-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-20 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (PDF, 372.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (DOCX, 68.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (DOCX, 65.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (DOCX, 65.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (DOCX, 67.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (DOCX, 65.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (DOCX, 67.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (PDF, 544.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (JPG, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (JPG, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (JPG, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 13 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (JPG, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 14 SIWZ - Termomodernizacja - IV przetarg (JPG, 3.6 MiB)
 • Inwentaryzacja - Termomodernizacja - IV przetarg (PDF, 147 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Termomodernizacja (PDF, 157.8 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - Termomodernizacja (PDF, 176.2 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2017-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (PDF, 551.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (ODT, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (ODT, 11 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (ODT, 11.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (ODT, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (PDF, 569.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (ZIP, 6.1 MiB)
 • Dokumentacja techniczna - branża budowlana - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (PDF, 4.3 MiB)
 • Dokumentacja techniczna - branża sanitarna - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (PDF, 2.2 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim - II przetarg (DOCX, 317.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 154.3 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 172.8 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2017-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku rekreacyjnego w Czernej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (PDF, 548.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (ODT, 105.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (ODT, 11 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (ODT, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (ODT, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (PDF, 571.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (ZIP, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (DOC, 584 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (RTF, 501.1 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (PDF, 322.5 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej - II przetarg (PDF, 333.8 KiB)
 • Zmiana SIWZ - Budowa budynku rekreacyjnego w Czernej - II przetarg (PDF, 306.8 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia - Budowa budynku rekreacyjnego w Czernej - II przetarg (PDF, 222.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 150.4 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 169.2 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2017-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Budynek rekreacyjny - Konin Żag. (PDF, 551.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (ODT, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (ODT, 11 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (ODT, 11.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (ODT, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (PDF, 570.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (ZIP, 6.1 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - Budynek rekreacyjny w Koninie Żag. (DOCX, 317.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ - Budynek ekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 203.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 337.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 248.5 KiB)
 • Odrzucenie oferty - budynek rekreacyjny Konin Żagański (PDF, 324.2 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 284.9 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2017-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku rekreacyjnego w Czernej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 548.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (ODT, 105.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (ODT, 11 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (ODT, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (ODT, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (ODT, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 571.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (ZIP, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 537.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 514.1 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 322.5 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 333.8 KiB)
 • Zmiana SIWZ - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 203 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 337.2 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 174.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Budynek rekreacyjny w Czernej (PDF, 150 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2017-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Przedszkole (PDF, 589.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Przedszkole (ODT, 16.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Przedszkole (ODT, 11.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedszkole (ODT, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedszkole (ODT, 16 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Przedszkole (ODT, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedszkole (ODT, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedszkole (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedszkole (PDF, 6.5 MiB)
 • Zmiana SIWZ - Przedszkole (PDF, 162.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Przedszkole (PDF, 220.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedszkole (PDF, 879.4 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 2 - Przedszkole (PDF, 340.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 3 - Przedszkole (PDF, 424.2 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2 - Przedszkole (PDF, 351 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Poprawa infrastruktury przedszkolnej (PDF, 226.4 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - Przedszkole (PDF, 250.3 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2017-07-11
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Termomodernizacja - III przetarg (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 2 Termomodernizacja - III przetarg (DOCX, 65.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 Termomodernizacja - III przetarg (DOCX, 65.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 Termomodernizacja - III przetarg (DOCX, 67.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 Termomodernizacja - III przetarg (DOCX, 65.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 Termomodernizacja - III przetarg (DOCX, 67.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 Termomodernizacja - III przetarg (RTF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 8 Termomodernizacja - III przetarg (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 Termomodernizacja - III przetarg (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 Termomodernizacja - III przetarg (JPG, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 Termomodernizacja - III przetarg (JPG, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 Termomodernizacja - III przetarg (JPG, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 13 Termomodernizacja - III przetarg (JPG, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 14 Termomodernizacja - III przetarg (JPG, 3.6 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - Termomodernizacja III przetarg (PDF, 263.5 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - Termomodernizacja - III przetarg (PDF, 180.7 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2017-05-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja - powtórzony (PDF, 6.5 MiB)
 • SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (DOCX, 22.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (DOCX, 19.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (DOCX, 21.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (DOCX, 21.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (RTF, 457.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Termomodernizacja - powtórzony (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Termomodernizcja - powtórzony (JPG, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - Termomodernizcja - powtórzony (JPG, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - Termomodernizcja - powtórzony (JPG, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - Termomodernizcja - powtórzony (JPG, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ - Termomodernizcja - powtórzony (JPG, 3.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Termomodernizacja - powtórzony (PDF, 194.7 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - Termomodernizacja - powtórzony (PDF, 254.1 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2017-04-11
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ - Termomodernizacja (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Termomodernizacja (DOCX, 22.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Termomodernizacja (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Termomodernizacja (DOCX, 19.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Termomodernizacja (DOCX, 21.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Termomodernizacja (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Termomodernizacja (DOCX, 21.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Termomodernizacja (RTF, 457.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Termomodernizacja (PDF, 5.4 MiB)
 • Inwentaryzacja - Termomodernizacja (PDF, 147 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Termomodernizacja (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - Termomodernizacja stadion (PDF, 180.2 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - Termomodernizacja (PDF, 265.7 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2017-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ-Batorego-PROW (PDF, 7.7 MiB)
 • Ogłoszenie-Batorego-PROW (PDF, 4.4 MiB)
 • Plan sytuacyjny-Batorego-PROW (JPG, 7.6 MiB)
 • Kosztorys ofertowy-Batorego-PROW (PDF, 59.4 KiB)
 • Przedmiar-Batorego-PROW (PDF, 75.3 KiB)
 • STWiOR-Batorego-PROW (ZIP, 895.3 KiB)
 • Pytanie do SIWZ-Batorego-PROW (PDF, 593.7 KiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu ul. Batorego (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ul. Batorego (PDF, 228.2 KiB)
 • Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą - ul. Batorego (PDF, 563.1 KiB)
 • Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą - ul. Batorego (DOCX, 27.1 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - ul. Batorego (PDF, 395.5 KiB)
 • Odrzucenie oferty - Kontrakt - ul. Batorego (PDF, 241.3 KiB)
 • Odrzucenie oferty - PRD - ul. Batorego (PDF, 239.7 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2016-11-25
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie - dowozy 2017 (PDF, 2.6 MiB)
 • SIWZ - dowozy 2017 (PDF, 5.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - dowozy 2017 (PDF, 188.5 KiB)
 • Unieważnienie przetargu - dowozy 2017 (PDF, 191.9 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2015-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 01.01.2016 r. do 30.06. 2016 roku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie BZP 313938-2015 (PDF, 208.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 938.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego (PDF, 189.2 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2014-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo - etap II w miejscowościach: Czyżówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Czerna, Iłowa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 293 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 1.7 MiB)
 • Mapa poglądowa (PDF, 1.9 MiB)
 • Mapy - zakres robót - I (PDF, 8.4 MiB)
 • Mapy - zakres robót - II (PDF, 3 MiB)
 • Mapy - zakres robót - III (PDF, 7.6 MiB)
 • Opis stanu istniejącego (PDF, 1.6 MiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 202.4 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 282 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź na pytanie Wykonawcy (PDF, 197.1 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź wykonawcy - 2 (PDF, 188.1 KiB)
 • Informacja o sprostowaniu błędu pisarskiego SIWZ - Schetynówki - II Etap (PDF, 184.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego - Schetynówki Etap II (PDF, 452 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji