ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:21:48 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej Wojciech Kaczmarski
12:05:09 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Kwota Zamawiającego - Nazwa elementu do którego przynależy: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej Wojciech Kaczmarski

Zmiany z dnia: 2021-04-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:34:10 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji Magdalena Muzika
10:23:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA 173 /2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Zielonej Górze z dnia 13 kwietnia 2021 r.w sprawie: wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Iłowa za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia - Nazwa elementu do którego przynależy Małgorzata Michalska
09:38:51 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik UCHWAŁA 173 /2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Zielonej Górze z dnia 13 kwietnia 2021 r.w sprawie: wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Iłowa za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia - Nazwa elementu do którego przynależy Małgorzata Michalska

Zmiany z dnia: 2021-04-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:59:04 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Przedszkola w Iłowej Wojciech Kaczmarski
12:21:40 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Kwota Zamawiającego - Nazwa elementu do którego przynależy: Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Przedszkola w Iłowej Wojciech Kaczmarski
10:09:45 Upublicznienie elementu informacja Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(widoczna od 2021-04-14 00:00:00)
Angela Żabska
10:07:20 Upublicznienie elementu informacja Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(widoczna od 2021-04-14 00:00:00)
Angela Żabska

Zmiany z dnia: 2021-04-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:48:35 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Iłowa poprzez przebudowę SUW w Szczepanowie Wojciech Kaczmarski

Nawigacja między stronami listy informacji