ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:02:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź - Nazwa elementu do którego przynależy: Wniosek dot. śmieci przy ul. Hutniczej Małgorzata Michalska
13:08:10 Upublicznienie elementu informacja Wniosek dot. śmieci przy ul. Hutniczej Małgorzata Michalska
13:01:28 Upublicznienie elementu informacja Wniosek dot. oznakowania poziomego przy ul. Chrobrego Małgorzata Michalska
12:58:12 Upublicznienie elementu informacja Wniosek dot. montażu barierek przy ul. Jaśminowej Małgorzata Michalska
12:50:57 Edycja elementu załącznik do informacji Protokół z sesji XXVII/21 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 stycznia 2021 r. - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Iłowej - VIII kadencja Małgorzata Michalska
12:50:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół z sesji XXVIII/21 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Iłowej - VIII kadencja Małgorzata Michalska
12:48:17 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół z sesji XXVII/21 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia stycznia 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Iłowej - VIII kadencja Małgorzata Michalska
12:41:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół nr 20/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 21 stycznia 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Małgorzata Michalska

Zmiany z dnia: 2021-04-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:22:49 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2 - Nazwa elementu do którego przynależy: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej Wojciech Kaczmarski
12:22:11 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zmiana SWZ 2 - Nazwa elementu do którego przynależy: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej Wojciech Kaczmarski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony