ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-03-05
Data rozstrzygnięcia
2021-04-26
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Iłowa poprzez przebudowę SUW w Szczepanowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 63 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-02-22
Data rozstrzygnięcia
2021-04-23
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 101109F ul. Krótkiej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 61.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-02-22
Data rozstrzygnięcia
2021-04-22
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 101107f ul. Kościelnej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wynikach postępowania (PDF, 60.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-02-19
Data rozstrzygnięcia
2021-04-22
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Jaśminowa i Ogrodowa – II etap w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wynikach postępowania (PDF, 61.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-12-02
Data rozstrzygnięcia
2019-12-10
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-10-10
Data rozstrzygnięcia
2019-10-25
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ul. Ogrodowej w miejscowości Iłowa – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-09-10
Data rozstrzygnięcia
2019-09-27
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-09-03
Data rozstrzygnięcia
2019-09-27
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-07-19
Data rozstrzygnięcia
2019-07-31
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i montaż urządzeń do projektu pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Iłowej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-07-09
Data rozstrzygnięcia
2019-07-26
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2019-07-04
Data rozstrzygnięcia
2019-07-26
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 12
Data ogłoszenia
2019-04-30
Data rozstrzygnięcia
2019-05-17
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przed budynkiem szkoły podstawowej w Iłowej poprzez budowę placu zabaw i skateparku wraz z oświetleniem terenu”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 13
Data ogłoszenia
2019-04-26
Data rozstrzygnięcia
2019-04-29
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 14
Data ogłoszenia
2019-04-18
Data rozstrzygnięcia
2019-05-07
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 101112F ul. 1-go Maja – etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 15
Data ogłoszenia
2019-03-15
Data rozstrzygnięcia
2019-03-25
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i montaż wyposażenia do projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 16
Data ogłoszenia
2018-12-07
Data rozstrzygnięcia
2018-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 17
Data ogłoszenia
2018-11-08
Data rozstrzygnięcia
2018-11-23
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 18
Data ogłoszenia
2018-07-30
Data rozstrzygnięcia
2018-08-14
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 19
Data ogłoszenia
2018-01-01
Data rozstrzygnięcia
2018-01-26
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 633.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budynek rekreacyjny w Koninie Żagańskim (PDF, 633.5 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2017-12-07
Data rozstrzygnięcia
2017-12-15
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 079 000 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2017-12-01
Data rozstrzygnięcia
2017-12-01
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a w Iłowej w 2018 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 22
Data ogłoszenia
2017-10-13
Data rozstrzygnięcia
2017-11-21
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przedszkole (PDF, 579 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2017-07-28
Data rozstrzygnięcia
2017-12-07
Tytuł zamówienia publicznego
„Instalacja nawodnienia boisk sportowych stadionu miejskiego” w ramach „Przebudowy boisk sportowych stadionu miejskiego w Iłowej"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Instalacja nawadniania (PDF, 537.2 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2017-07-14
Data rozstrzygnięcia
2017-07-21
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 25
Data ogłoszenia
2017-05-10
Data rozstrzygnięcia
2017-09-11
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja Placu Wolności polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Plac Wolności (PDF, 1.8 MiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2017-05-08
Data rozstrzygnięcia
2017-09-11
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ul. Batorego (PDF, 1.6 MiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2017-03-28
Data rozstrzygnięcia
2017-05-11
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja ulicy Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja ul. Pułaskiego (PDF, 212.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ul. Pułaskiego (PDF, 434.5 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2017-01-31
Data rozstrzygnięcia
2017-03-07
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa platformy e-usług wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Gminy Iłowa w ramach projektu: „Rozwój elektronicznych usług dla ludności - tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 96.5 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2016-12-13
Data rozstrzygnięcia
2016-12-20
Tytuł zamówienia publicznego
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 947 000,00 ZŁ. (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 30
Data ogłoszenia
2016-12-06
Data rozstrzygnięcia
2016-12-20
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowozy 2017 (PDF, 323.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji