ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.9 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 593 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 34.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.7 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 638.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 38.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej w Iłowej – etap III
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 97.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (PDF, 35.3 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 9.8 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-05-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109.2 KiB)
 • SWZ wraz z załącznikami (ZIP, 615.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (001, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (002, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (003, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (004, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (005, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (006, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (007, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (008, 8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (009, 3 MiB)