ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a w Iłowej w 2017 rDrukuj informację Zamówienie publiczne: Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a w Iłowej w 2017 r

Szczegóły informacji

Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a w Iłowej w 2017 r

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Iłowa

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2016-12-06 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2016-12-06 12:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27, sekretariat Urzedu, I piętro pok. nr 14

Ogłoszono dnia: 2016-11-28 przez Bogusław Specht

Treść:

Znak sprawy: SSC.271.1.2016.BS                                           z dn. 25.11.2016 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
       Gmina Iłowa zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164) ogłasza przetarg na „Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a  w Iłowej  w 2017 r.”
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w opakowaniu opisanym :
  • adresem składającego ofertę,
  • adresem Zamawiającego,
  • oraz hasłem:
  •  
„ Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a
  w Iłowej w 2017 r.”
      Nie otwierać przed dniem   06.12.2016 r. do godz. 12:00.
 
Termin składania ofert do dnia   06.12.2016 r. do godziny 1200 w sekretariacie Urzędu   Miejskiego  (I   piętro, pok. Nr 14) wraz z niżej wymienionymi załącznikami.
  1. Załącznik nr 1  -  oferta
  2. Załącznik nr 2  -  podstawowe informacje o Wykonawcy
  3. Załącznik nr 3  -  projekt umowy
                               
Do oferty należy dołączyć oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne do właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków we właściwym urzędzie skarbowym.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogusław Specht
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogusław Specht
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-28 15:41:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Kaczmarski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-28 15:43:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Knap
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-12 12:50:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2916 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony