ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko urzędnicze do spraw sportu

Miejsce pracy: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2013-11-21

Ogłoszono dnia: 2013-11-21 przez Jolanta Dąbrowska

Termin składania dokumentów: 2013-12-10 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie lub inne zgodnie z art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Wykształcenie wyższe I lub II stopnia.
 7. Znajomość przepisów prawnych z zakresu kultury fizycznej, sportu, samorządu gminnego.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Preferowane wykształcenie wyższe z zakresu wychowania fizycznego, uprawnienia trenerskie, pedagogiczne.
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku.
 3. Praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie Windows (pakiet MS Office), poczty elektronicznej, Internetu.
 4. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych.
 5. Umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole.
 6. Komunikatywność, kreatywność, talent organizacyjny.
 7. Dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przedstawienie dyrektorowi szkoły rocznego planu w zakresie organizacji imprez sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych.
 2. Przeprowadzanie zaplanowanych wcześniej imprez wg. terminarzy.
 3. Prowadzenie szerokiej akcji propagującej aktywny wypoczynek wśród mieszkańców, opracowywanie własnej oferty usług w dziedzinie kultury fizycznej i szeroko pojętej rekreacji.
 4. Planowanie i organizacja imprez dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki, ze szczególnym uwzględnieniem ferii zimowych i wakacji letnich.
 5. Organizacja i preliminowanie imprez sportowych zleconych.
 6. Współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie informacji o imprezach.
 7. Współpraca z lokalnymi firmami, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami w ramach organizacji imprez sportowych.
 8. Czuwanie nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych.
 9. Opracowywanie założeń co do strategii marketingowej  oraz wprowadzanie nowych form aktywności ruchowej.
 10. Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej.
 11. Prowadzenie dokumentacji swojej pracy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. konieczność przemieszczania się na terenie hali sportowej oraz budynku gimnazjum,
 2. brak windy,
 3. podjazd dla osób niepełnosprawnych jedynie w budynku hali sportowej,
 4. narzędzia do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon,
 5. możliwe wyjazdy służbowe.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem telefonu kontaktowego.
 2. Życiorys z opisem pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
  i przebieg pracy zawodowej.
 5. Oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku urzędniczym.
 6. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 8. Deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy.
 9. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kiedy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2013-12-10 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 10.12.2013 r. do godz. 15:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze" (decyduje data wpływu do gimnazjum). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej.
 
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru będzie niezwłocznie umieszczona:
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłowej: http://www.ilowa.info.pl
 • na tablicy informacyjnej w siedzibie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej, ul. Piaskowa 2a.
 • na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Iłowej, ul. Żeromskiego 27.
W sprawie uzyskania dodatkowych informacji można dzwonić pod nr tel.: 68 360 00 47
c. Miejsce:
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej, ul. Piaskowa 2a, 68-120 Iłowa

VII. Informacje dodatkowe:

Informuje się, że w październiku  2013r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Dąbrowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Dąbrowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-21 10:45:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Knap
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-21 10:48:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Knap
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-19 09:15:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3450 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony