ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OR.2110.2.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: OR.2110.2.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko urzędnicze w REFERACIE ORGANIZACYJNYM W URZĘDZIE MIEJSKIM w IŁOWEJ

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27 68-120 Iłowa

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Organizacyjny

Data udostępnienia: 2021-10-14

Ogłoszono dnia: 2021-10-14

Termin składania dokumentów: 2021-10-25 12:00:00

Nr ogłoszenia: OR.2110.2.2021

Zlecający: Burmistrz Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów z zakresu instrukcji kancelaryjnej i ustawy o samorządzie gminnym.
b. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu wykonywanych zadań: dziennikarstwo, komunikacja społeczna, kierunki społeczne lub humanistyczne,
 • doświadczenie z zakresu marketingu, promocji i komunikacji medialnej,
 • umiejętności organizacyjne i negocjacyjne oraz pracy w zespole,
 • biegła obsługa komputera oraz znajomość: pakietu MS OFFICE (WORD, EXCEL), 
 • umiejętność prowadzenia spraw z zastosowaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów i obsługi innych urządzeń biurowych,
 • posiadanie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,
 • znajomość języków obcych,
 • komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, dokładność, terminowość,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

obejmuje m.in.:
 • opracowywanie i realizacja projektów i przedsięwzięć związanych z promocją gminy,
 • współpraca z zagranicą,
 • monitorowanie dostępnych źródeł dofinansowania dla gminy na działania promocyjne wraz z aplikowaniem i rozliczaniem projektów środków pomocowych dotyczących promocji gminy oraz działań społecznych,
 • organizacja oraz współpraca z organizatorami imprez i przedsięwzięć o charakterze promocyjnym,
 • redakcja i aktualizacja oficjalnej strony internetowej gminy,
 • bieżąca administracja profilu gminy na portalach społecznościowych, 
 • wykonywanie i gromadzenie dokumentacji fotograficznej z działań promocyjnych,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie wspólnych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym,
 • opracowywanie materiałów i akcji promujących walory kulturowe, historyczne, turystyczne i gospodarcze gminy, w tym przygotowywanie projektów informatorów, kalendarzy, ulotek informacyjnych, zaproszeń,
 • opracowanie koncepcji i nadzór nad wykonaniem gadżetów promocyjnych gminy,
 • współpraca z lokalnymi mediami.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • planowany termin zatrudnienia: 01.11.2021 r.,
 • stanowisko pracy usytuowane jest w budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej bez podjazdu i windy,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 • praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 • wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18°C,
 • dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

nie mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • podpisane uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem danych kontaktowych,
 • podpisany życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP gminy Iłowa),
 • dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska urzędniczego,
 • podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • odrębne, podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • podpisana deklaracja o możliwym terminie przystąpienia do pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-10-25 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
" STANOWISKO URZĘDNICZE - ORV W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W URZĘDZIE MIEJSKIM  w Iłowej - OFERTA"
c. Miejsce:
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27 – sekretariat pokój nr 14 do 25 października 2021 r. do godz. 1200. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kondraciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-14 15:18:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kondraciuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-14 15:28:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kondraciuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-02 11:13:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
816 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony