ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OR-I.2110.3.2013Drukuj informację Ogłoszenie numer: OR-I.2110.3.2013

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27 68-120 Iłowa

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Data udostępnienia: 2013-11-20

Ogłoszono dnia: 2013-11-20 przez Małgorzata Kondraciuk

Termin składania dokumentów: 2013-12-03 12:00:00

Nr ogłoszenia: OR-I.2110.3.2013

Zlecający: Burmistrz Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów z zakresu  prawa budowlanego,  zamówień publicznych,  postępowania administracyjnego,  procedur realizacji inwestycji publicznych.
 • obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów z zakresu  prawa budowlanego,  zamówień publicznych,  postępowania administracyjnego,  procedur realizacji inwestycji publicznych.
b. Wymagania dodatkowe:
 • wyższe techniczne (preferowane: budowlane) , uprawnienia budowlane,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  urzędniczym,
 • co najmniej roczny staż pracy, mile widziany na podobnym stanowisku w administracji publicznej,
 • umiejętności organizacyjne i negocjacyjne oraz pracy w zespole,
 • biegła obsługa komputera oraz znajomość pakietu MS OFFICE (WORD, EXCEL), LEX,
 • umiejętność prowadzenia spraw z zastosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów i obsługi innych urządzeń biurowych
 • znajomość języków obcych,
 • dyspozycyjność i komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

              obejmuje m.in. prowadzenie spraw z zakresu:
 • zadań inwestycyjnych w Gminie Iłowa na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego,
 • kompletowania dokumentacji technicznej do przetargów na wykonanie zadań inwestycyjnych,
 • sporządzania projektów umów z wykonawcami,
 • planowania, koordynowania oraz nadzoru nad inwestycjami i robotami budowlanymi,
 • kontroli kosztów realizacji inwestycji i ich rozliczanie,
 • realizacji komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
 • współudziału w opracowywaniu wniosków o pomoc w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.
zastępstwo Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • stanowisko pracy usytuowane jest w budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej bez podjazdu i windy,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 • praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 • wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18° C,
 • dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniej niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 • uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem telefonu kontaktowego,
 • życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BiP),
 • dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie lub zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska urzędniczego,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy,
 • kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kiedy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2013-12-03 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: "STANOWISKO URZĘDNICZE W  REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM  w Iłowej - OFERTA"  do 03.12.2013r do godz. 1200.
c. Miejsce:
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27– I piętro, sekretariat pokój nr 14

VII. Informacje dodatkowe:

Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.
Informuje się, że w październiku 2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Iłowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Kondraciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kondraciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-20 11:27:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kondraciuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-20 11:33:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kondraciuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-20 08:50:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5492 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony