ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OR.2110.1.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: OR.2110.1.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Informatyk

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27 68-120 Iłowa

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Organizacyjny

Data udostępnienia: 2019-02-05

Ogłoszono dnia: 2019-02-05 przez Małgorzata Kondraciuk

Termin składania dokumentów: 2019-02-18 12:00:00

Nr ogłoszenia: OR.2110.1.2019

Id ogłoszenia: OR.2110.1.2019

Zlecający: Burmistrz Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe informatyczne lub średnie informatyczne i 3 letni staż pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe w zawodzie informatyka,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość :
 1. systemów operacyjnych Microsoft oraz systemów sieciowych w użytkowaniu i administracji,
 2. zagadnień budowy, użytkowania i administracji siecią komputerową,
 3. zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej,        
 4. baz danych typu SQL,
 5. programowania HTML/PHP,
 6. pakietów biurowych,
 7. obróbki materiałów multimedialnych
 8. typowych problemów sprzętowych w sprzęcie komputerowym
 9. zasad modernizacji sprzętowych (doboru sprzętu do potrzeb i środków)
 10. znajomość przepisów z zakresu instrukcji kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postepowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych,
 • dyspozycyjność i  komunikatywność, obowiązkowość i samodzielność w działaniu,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność stosowania i interpretowania odpowiednich przepisów prawnych w zakresie wykonywanych zadań,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

             Obejmuje m.in.:
 • zapewnienie sprawności działania systemów informatycznych, komunikacji elektronicznej i telefonicznej, centrali telefonicznej (konfiguracja sieci telefonicznej), zewnętrznych programów i aplikacji,
 • utrzymanie w sprawności sprzętu komputerowego i kserograficznego Urzędu,
 • archiwizacja baz danych , sporządzanie kopii zapasowych,
 • gospodarka mieniem komputerowym w tym zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i komputerowych oraz ewidencja środków w zakresie sprzętu komputerowego,
 • składanie wniosków do budżetu związanych z informatyzacją,
 • zabezpieczenie i ochrona danych informatycznych,
 • zapewnienie obsługi informatycznej komisji wyborczych i referendalnych,
 • sporządzanie pism, korespondencji i sprawozdań związanych z informatyzacją,
 • pomoc użytkownikom w zakresie korzystania z systemów informatycznych,
 • pomoc w przygotowaniu materiałów dla radnych i w obsłudze informatycznej sesji Rady Miejskiej w Iłowej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy usytuowane jest w budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej bez podjazdu i windy,
 2. Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 3. Praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 4. Oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 5. Wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18°C,
 6. Dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

nie mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • podpisane uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji,
 • podpisany życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP gminy Iłowa),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku urzędniczym,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (do pobrania ze strony BIP gminy Iłowa),
 • deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-02-18 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
"Informatyk w Urzędzie Miejskim w Iłowej - OFERTA".
 
 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.
c. Miejsce:
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27– sekretariat pokój nr 14 do 18 lutego 2019r. do godz. 1200. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Kondraciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kondraciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-05 13:50:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kondraciuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-05 14:11:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kondraciuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-01 15:12:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1368 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony