ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2020-05-20
Termin składania dokumentów
2020-06-01 12:00:00
Stanowisko
stanowisko urzędnicze w Referacie Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzenneg
Lp: 2
Data ogłoszenia
2019-10-10
Termin składania dokumentów
2019-10-22 12:00:00
Stanowisko
stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Budżetowym
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowo - Budżetowy
Lp: 3
Data ogłoszenia
2019-09-18
Termin składania dokumentów
2019-09-30 12:00:00
Stanowisko
stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Budżetowym
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowo - Budżetowy
Lp: 4
Data ogłoszenia
2019-06-13
Termin składania dokumentów
2019-06-24 12:00:00
Stanowisko
stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Lp: 5
Data ogłoszenia
2019-03-25
Termin składania dokumentów
2019-04-05 12:00:00
Stanowisko
stanowisko urzędnicze w REFERACIE ORGANIZACYJNYM W URZĘDZIE MIEJSKIM w IŁOWEJ
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Organizacyjny
Lp: 6
Data ogłoszenia
2018-11-30
Termin składania dokumentów
2018-12-14 12:00:00
Stanowisko
stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Podatków, Opłat i Egzekucji w Urzędzie Miejskim w Iłowej
Lp: 7
Data ogłoszenia
2018-08-31
Termin składania dokumentów
2018-09-14 13:00:00
Stanowisko
stanowisko pracy ds obsługi płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Podatków, Opłat i Egzekucji w Urzędzie Miejskim w Iłowej
Lp: 8
Data ogłoszenia
2018-01-12
Termin składania dokumentów
2018-01-22 12:00:00
Stanowisko
Sekretarz Gminy
Nazwa wydziału ogłaszającego
-
Lp: 9
Data ogłoszenia
2017-11-13
Termin składania dokumentów
2017-11-23 12:00:00
Stanowisko
stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Budżetowym
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowo - Budżetowy
Lp: 10
Data ogłoszenia
2017-09-26
Termin składania dokumentów
2017-10-06 12:00:00
Stanowisko
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowo - Budżetowy
Lp: 11
Data ogłoszenia
2017-09-26
Termin składania dokumentów
2017-10-09 12:00:00
Stanowisko
stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Budżetowym
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowo - Budżetowy
Lp: 12
Data ogłoszenia
2017-05-29
Termin składania dokumentów
2017-06-09 12:00:00
Stanowisko
Informatyk
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Organizacyjny
Lp: 13
Data ogłoszenia
2017-02-27
Termin składania dokumentów
2017-03-16 12:00:00
Stanowisko
Dyrektora Przedszkola Miejskiego
Nazwa wydziału ogłaszającego
-
Lp: 14
Data ogłoszenia
2016-06-02
Termin składania dokumentów
2016-06-22 12:00:00
Stanowisko
Dyrektor nowo zakładanego Zespołu Szkół w Iłowej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Zespół Szkół w Iłowej ul. Piaskowa 2-2a 68-120 Iłowa
Lp: 15
Data ogłoszenia
2016-04-01
Termin składania dokumentów
2016-04-12 12:00:00
Stanowisko
stanowisko urzędnicze - GKV w Referacie Gospodarki Komunalnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Lp: 16
Data ogłoszenia
2016-03-14
Termin składania dokumentów
2016-03-25 12:00:00
Stanowisko
stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Lp: 17
Data ogłoszenia
2015-11-24
Termin składania dokumentów
2015-12-07 12:00:00
Stanowisko
stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Lp: 18
Data ogłoszenia
2015-02-12
Termin składania dokumentów
2015-02-23 12:00:00
Stanowisko
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nazwa wydziału ogłaszającego
-
Lp: 19
Data ogłoszenia
2014-12-11
Termin składania dokumentów
2014-12-22 12:00:00
Stanowisko
stanowisko urzędnicze w REFERACIE ORGANIZACYJNYM W URZĘDZIE MIEJSKIM w IŁOWEJ
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Organizacyjny
Lp: 20
Data ogłoszenia
2014-04-03
Termin składania dokumentów
2014-04-14 12:00:00
Stanowisko
stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Lp: 21
Data ogłoszenia
2014-02-26
Termin składania dokumentów
2014-03-10 12:00:00
Stanowisko
stanowisko urzędnicze d/s wojskowych, obronnych, bezpieczeństwa, straży pożarnych, obrony cywilnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Spraw Społecznych i Cywilnych
Lp: 22
Data ogłoszenia
2014-01-22
Termin składania dokumentów
2014-02-03 12:00:00
Stanowisko
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Lp: 23
Data ogłoszenia
2014-01-02
Termin składania dokumentów
2014-01-13 12:00:00
Stanowisko
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Lp: 24
Data ogłoszenia
2013-11-21
Termin składania dokumentów
2013-12-10 15:00:00
Stanowisko
Stanowisko urzędnicze do spraw sportu
Nazwa wydziału ogłaszającego
-
Lp: 25
Data ogłoszenia
2013-11-20
Termin składania dokumentów
2013-12-03 12:00:00
Stanowisko
stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Lp: 26
Data ogłoszenia
2013-04-16
Termin składania dokumentów
2013-04-29 12:00:00
Stanowisko
stanowisko pracy ds obsługi płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Podatków, Opłat i Egzekucji w Urzędzie Miejskim w Iłowej
Lp: 27
Data ogłoszenia
2013-04-16
Termin składania dokumentów
2013-04-29 12:00:00
Stanowisko
stanowisko pracy ds egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Podatków, Opłat i Egzekucji w Urzędzie Miejskim w Iłowej