ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 691
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-02-21
Zakres przedmiotowy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej 1079F na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 636 obręb Konin Żagański
Lp: 692
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-02-20
Zakres przedmiotowy
Postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na "Działalności w zakresie usługowego zdobienia wyrobów ze szkła"
Lp: 693
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-02-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na na usunięcie drzew rosnących na działce numer 297 obręb Iłowa
Lp: 694
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-02-12
Zakres przedmiotowy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogi powiatowej 1079F na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 155 obręb Iłowa
Lp: 695
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-02-07
Zakres przedmiotowy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 450/8, 450/6, 450/7 obręb Konin Żagański
Lp: 696
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-02-06
Zakres przedmiotowy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 429/4 i 429/5 obręb Czerna
Lp: 697
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-02-05
Zakres przedmiotowy
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Stacji Paliw Płynnych dla samochodów ciężarowych, jako uzupełnienie rozbudowa istniejącej Stacji Paliw Płynnych wchodzącej w skład MOP na działce nr 556 w m. Iłowa, obręb Czyżówek, Stacja Paliw funkcjonowała będzie na karty płatnicze w systemie bezobsługowym”
Lp: 698
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-02-04
Zakres przedmiotowy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 276/2 obręb Szczepanów
Lp: 699
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-01-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce numer 297 obręb Iłowa
Lp: 700
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-01-23
Zakres przedmiotowy
Decyzja zmienająca zezwolenie na usunięcie drzew z działek 150/3, 150/7, 150/8, 150/9, 150/10, 150/10, 150/12, 150/13 obręb Wilkowisko
Lp: 701
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-01-23
Zakres przedmiotowy
Decyzja zmieniająca zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na działkce oznaczonej numerem ewidencyjnym 108/1 obręb Klików
Lp: 702
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-01-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Działalności w zakresie usługowego zdobienia wyrobów ze szkła"
Lp: 703
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-01-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego 134/1 obręb Klików
Lp: 704
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-01-18
Zakres przedmiotowy
Wydanie decyzji na usunięcie drzew rosnących na terenie działek numer 513 obręb Iłowa, 347/1 obręb Czyżówek 261 obręb Borowe w pasie drogi wojewódzkiej numer 300
Lp: 705
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-01-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 268 obręb Iłowa
Lp: 706
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-12-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę zezwolenia na usunięcie drzew z działek 150/3, 150/7, 150/8, 150/9, 150/10, 150/10, 150/12, 150/13 obręb Wilkowisko
Lp: 707
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-12-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkce oznaczonej numerem ewidencyjnym 108/1 obręb Klików
Lp: 708
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-12-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 546/2 obręb Czerna

Nawigacja między stronami listy informacji