ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2013-05-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:04:26 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy Wojciech Knap
13:03:07 Upublicznienie elementu informacja Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Wojciech Knap
13:00:38 Upublicznienie elementu informacja Informacja o osiągniętych przez gminę Iłowa oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Wojciech Knap
13:00:38 Upublicznienie elementu informacja Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Iłowa zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Wojciech Knap
12:54:34 Upublicznienie elementu informacja Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy Wojciech Knap
10:53:07 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Projekt budżetu gminy na 2012 rok Wojciech Knap
10:52:59 Edycja elementu informacja Projekt budżetu gminy na 2012 rok Wojciech Knap
10:51:41 Upublicznienie elementu informacja Projekt budżetu gminy na 2013 rok Wojciech Knap
09:49:15 Edycja elementu informacja Projekt budżetu gminy na 2012 rok Wojciech Knap

Zmiany z dnia: 2013-04-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:09:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Budżet na 2013 rok Wojciech Knap

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony