ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 203.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
203.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 202.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2019 r.
Nr aktu prawnego
202.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 201.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
201.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 200.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
200.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 199.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
199.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 198.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
198.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 197.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
197.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 196.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Kultury w Iłowej
Nr aktu prawnego
196.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 194.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
194.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 193.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz określenia regulaminu jej pracy
Nr aktu prawnego
193.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 192.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
192.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 191.2020 Burmistrza Iłowej - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2020 roku
Nr aktu prawnego
191.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 190.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
190.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 189.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania drugich przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych działkami nr 86/3 i 86/4 w obrębie Czerna gm.Iłowa oraz pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 689 obręb Konin Żagański, stanowiących własność Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
189.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 188.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
188.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 187.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie harmonogramu działań dotyczących wykonania uchwały Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie połączenia instytucji kultury - Centrum Kultury w Iłowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej
Nr aktu prawnego
187.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 133/8/XVII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
133/8/XVII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 132/8/XVII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iłowa na lata 2020 –2030”
Nr aktu prawnego
132/8/XVII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 131/8/XVII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 220/7/XXXI/16 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iłowa na lata 2017-2021
Nr aktu prawnego
131/8/XVII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 130/8/XVII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
130/8/XVII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 129/8/XVII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie połączenia instytucji kultury - Centrum Kultury w Iłowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej
Nr aktu prawnego
129/8/XVII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 186.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Nr aktu prawnego
186.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 185.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów ma Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Nr aktu prawnego
185.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 184.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
184.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 183.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
183.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 182.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020
Nr aktu prawnego
182.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 180.2020 Burmistrza iłowej z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
180.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 128/8/XVI/20 Rady Miejski w Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
128/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 127/8/XVI/20 Rady Miejskiej W Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Żaganiec
Nr aktu prawnego
127/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 126/8/XVI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Wilkowisko
Nr aktu prawnego
126/8/XVI/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji