ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-08-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 241.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
241.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 239.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
239.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 238.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 689 w obrębie Konin Żagański gm. Iłowa oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 86/4 w obrębie Czerna gm. Iłowa stanowiących własność Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
238.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 237.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych należących do zasobu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
237.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 236.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2020
Nr aktu prawnego
236.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 235.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
235.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 161/8/XXI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020 – 2030
Nr aktu prawnego
161/8/XXI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 160/8/XXI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
160/8/XXI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 159/8/XXI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe
Nr aktu prawnego
159/8/XXI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 158/8/XXI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 222/7/XXXI/16 w sprawie opłat za korzystanie z gminnego cmentarza w Iłowej
Nr aktu prawnego
158/8/XXI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 157/8/XXI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniająca uchwały Nr 38/8/VI/19 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu oraz przedmiotu działania
Nr aktu prawnego
157/8/XXI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 234.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Nr aktu prawnego
234.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 233.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
233.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 232.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
232.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 231.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
231.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 230.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Iłowa lokalu przeznaczonego na wynajem jako lokalu do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy
Nr aktu prawnego
230.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 229.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
229.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 228.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
228.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 227.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Iłowa za 2019 r.
Nr aktu prawnego
227.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 226.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Iłowa za 2019 r.
Nr aktu prawnego
226.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 225,2020 Burmistrza Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
225.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 156/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania do rozpatrzenia skargi na pracownika Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji w Gminie Iłowa Burmistrzowi Iłowej
Nr aktu prawnego
156/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 155/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020 – 2030
Nr aktu prawnego
155/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 154/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Nr aktu prawnego
154/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 153/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
153/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 152/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 129/8/XVII/20 w sprawie połączenia instytucji kultury - Centrum Kultury w Iłowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej
Nr aktu prawnego
152/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 151/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2019 r.
Nr aktu prawnego
151/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 150/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2019 r.
Nr aktu prawnego
150/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 149/8/XX/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Iłowej wotum zaufania
Nr aktu prawnego
149/8/XX/20
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 224.2020 Burmistrza Iłowej dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych należących do zasobu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
224.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji