ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 302.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
Nr aktu prawnego
302.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 301.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Nr aktu prawnego
301.2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 300.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
300.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 299.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
299.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 298.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020
Nr aktu prawnego
298.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 297.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
297.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 209/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
209/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 208/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwała budżetowa na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
208/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 207/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
Nr aktu prawnego
207/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 206/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
206/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 205/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
205/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 204/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. uchylająca uchwałę nr 298/7/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania
Nr aktu prawnego
204/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 203/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Nr aktu prawnego
203/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 202/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iłowa
Nr aktu prawnego
202/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 201/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Iłowa do Stowarzyszenia "Klaster Turystyki Historycznej"
Nr aktu prawnego
201/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 200/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2021 rok
Nr aktu prawnego
200/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 199/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Iłowa na rok 2021
Nr aktu prawnego
199/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 198/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
198/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 197/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z ochroną powietrza poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
197/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 196/8/XXVI/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
196/8/XXVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 296.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
296.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-12-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 295.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 10 grudnia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
295.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-12-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 294.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w rodzinnym domu pomocy
Nr aktu prawnego
294.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-12-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 293.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
293.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 292.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
292.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-12-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 291.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Miejskiej w Iłowej służbowych tabletów
Nr aktu prawnego
291.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 290.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku
Nr aktu prawnego
290.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 289.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację
Nr aktu prawnego
289.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 288.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2021 roku
Nr aktu prawnego
288.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 287.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
287.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji