ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 509.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienie do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
509.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 508.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia w imieniu Burmistrza Iłowej określonych spraw z zakresu gospodarki finansowej
Nr aktu prawnego
508.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 507.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji koncepcji przebudowy Stadionu Miejskiego w Iłowej
Nr aktu prawnego
507.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-08-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 506.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 2 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa Borowe
Nr aktu prawnego
506.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 505.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
505.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 504.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej do zarządzania mieniem będącym w posiadaniu i zarządzie Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej
Nr aktu prawnego
504.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 503.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej ul. Piaskowa 2-2a
Nr aktu prawnego
503.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 502.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
502.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 501.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach wydania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
501.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 500.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Nr aktu prawnego
500.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2022-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 499.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych
Nr aktu prawnego
499.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 498.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Nr aktu prawnego
498.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 497.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Nr aktu prawnego
497.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 496.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach
Nr aktu prawnego
496.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 495.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby udostępniającej informacje o środowisku i jego ochronie
Nr aktu prawnego
495.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 494.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
494.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 493.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia prawa do dodatku osłonowego
Nr aktu prawnego
493.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 492.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącej analiza potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury rowerowej
Nr aktu prawnego
492.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 491.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa Borowe
Nr aktu prawnego
491.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 490.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
490.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 489.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej ul. Piaskowa 2-2a
Nr aktu prawnego
489.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 488.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku netto samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Kultury w Iłowej za 2021 r.
Nr aktu prawnego
488.20202
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 487.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
487.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 486.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe dzieci i młodzieży
Nr aktu prawnego
486.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 485.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
485.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 336/8/XLV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
336/8/XLV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 335/8/XLV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
335/8/XLV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 334/8/XLV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe
Nr aktu prawnego
334/8/XLV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 333/8/XLV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Żagańskiego realizacji budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Iłowa przy drodze powiatowej nr 1079F z Konina Żagańskiego do wiaduktu autostrady DK18
Nr aktu prawnego
333/8/XLV/22
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 332/8/XLV/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Iłowa do realizacji zadania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od Czernej do DK18
Nr aktu prawnego
332/8/XLV/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji