ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 373.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
373.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 372.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Iłowa oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na jego sprzedaż
Nr aktu prawnego
372.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 371.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
371.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 370.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
370.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 369.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
369.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 368.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
368.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 367.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Iłowa za 2020 r.
Nr aktu prawnego
367.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 366.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Iłowa za 2020 r.
Nr aktu prawnego
366.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 365.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Iłowa za 2020 r.
Nr aktu prawnego
365.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 364.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
364.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 251/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
251/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 250/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
250/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 249/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze Skateparku
Nr aktu prawnego
249/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 248/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
Nr aktu prawnego
248/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 247/8/XXXII/21RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłowa organowi regulacyjnemu
Nr aktu prawnego
247/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 246/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Dworskiego w Iłowej
Nr aktu prawnego
246/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 245/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Iłowa
Nr aktu prawnego
245/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 244/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2021-2028”
Nr aktu prawnego
244/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 243/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
243/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 242/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2020 r.
Nr aktu prawnego
242/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 241/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2020 r.
Nr aktu prawnego
241/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 240/8/XXXII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Iłowej wotum zaufania
Nr aktu prawnego
240/8/XXXII/21
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 363.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe dzieci i młodzieży
Nr aktu prawnego
363.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 362.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
362.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 361.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia zgłoszonych wniosków o przyznanie stypendiów w ramach lokalnego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa w roku szkolnym 2020/2021
Nr aktu prawnego
361.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 360.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia zgłoszonych wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w roku szkolnym 2020/2021
Nr aktu prawnego
360.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 359.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Iłowa oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tych środków
Nr aktu prawnego
359.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-06-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 357.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie: upoważnienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz do dysponowania rachunkiem bankowym gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
357.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 356.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
356.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 355.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
355.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji