ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 413.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2022 roku
Nr aktu prawnego
413.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 284/8/XXXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
284/8/XXXVI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 283/8/XXXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
283/8/XXXVI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 282/8/XXXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
282/8/XXXVI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 281/8/XXXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
281/8/XXXVI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 280/8/XXXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
280/8/XXXVI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 279/8/XXXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym
Nr aktu prawnego
279/8/XXXVI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 278/8/XXXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
278/8/XXXVI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 277/8/XXXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej
Nr aktu prawnego
277/8/XXXVI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 276/8/XXXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Nr aktu prawnego
276/8/XXXVI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 275/8/XXXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przekazania pisma do organu właściwego
Nr aktu prawnego
275/8/XXXVI/21
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-11-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 412.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Iłowa oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na jego sprzedaż
Nr aktu prawnego
412.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-11-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 411.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
Nr aktu prawnego
411.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-11-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 410.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iłowa.
Nr aktu prawnego
410.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-11-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 409.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
409.201
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 408.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa.
Nr aktu prawnego
408.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 407.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
407.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 406.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
406.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 405.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok
Nr aktu prawnego
405.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 404.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 8 listopada 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
404.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2021-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 403.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłowa w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022r."
Nr aktu prawnego
403.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 402.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Iłowa.
Nr aktu prawnego
402.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 401.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
401.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 400.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
400.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 274/8/XXXV/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
274/8/XXXV/21
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 273/8/XXXV/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Iłowa porozumienia międzygminnego obejmującego gminy: Gminę Żary o statusie miejskim, Gminę Żagań o statusie miejskim, Gminę Żary, Gminę Żagań i Gminę Iłowa
Nr aktu prawnego
273/8/XXXV/21
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 272/8/XXXV/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłowa organowi regulacyjnemu
Nr aktu prawnego
272/8/XXXV/21
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 271/8/XXXV/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
271/8/XXXV/21
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 270/8/XXXV/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej
Nr aktu prawnego
270/8/XXXV/21
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 269/8/XXXV/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
269/8/XXXV/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji