ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 338.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
338.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 337.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania związane z ochroną powietrza przez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
337.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 336.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
336.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 335.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
335.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 334.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
334.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 333.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2021 r. uchylające zarządzenie Nr 330.2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
333.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 332.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
332.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 331.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2020 r.
Nr aktu prawnego
331.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 330.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
330.2021
Status
Uchylony
Lp: 10
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 228/8/XXIX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości
Nr aktu prawnego
228/8/XXIX/21
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 227/8/XXIX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
227/8/XXIX/21
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 226/8/XXIX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu oznaczonego działką nr 773/5 położonej w Iłowej przy ul. Kościelnej
Nr aktu prawnego
226/8/XXIX/21
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 225/8/XXIX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
225/8/XXIX/21
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 224/8/XXIX/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
224/8/XXIX/21
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 329.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Kultury w Iłowej
Nr aktu prawnego
329.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-03-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 328.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021
Nr aktu prawnego
328.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-03-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 327.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 26 marca 2021 r. udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021
Nr aktu prawnego
227.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-03-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 326.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na rok 2021
Nr aktu prawnego
326.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-03-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 225.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
225.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-03-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 324.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji problemów, barier i potencjałów zidentyfikowanych w diagnozie strategicznej Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
324.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2021-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 323.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji diagnozy Żarsko – Żagański Obszar Funkcjonalny w latach 2021- 2027
Nr aktu prawnego
323.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 322.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
322.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 321.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
321.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 320.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych należących do zasobu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
320.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 319.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Iłowej
Nr aktu prawnego
319.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 318.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2017-2023
Nr aktu prawnego
318.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 317.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie powołania zespołu - Biura Rewitalizacji ds. opracowania i wdrażania „Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2017-2023”
Nr aktu prawnego
317.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 316.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
316.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 315.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 1 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021
Nr aktu prawnego
315.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 314.2021 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
314.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji