ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 650.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
650.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 649.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
649.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 648.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Klubu Seniora
Nr aktu prawnego
648.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 647.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2023
Nr aktu prawnego
647.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 646.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
646.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 417/8/LV/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2023-2030
Nr aktu prawnego
417/8/LV/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 416/8/LV/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
416/8/LV/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 415/8/LV/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
415/8/LV/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 414/8/LV/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
414/8/LV/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 413/8/LV/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
413/8/LV/23
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 645.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego należącego do zasobu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
645.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 644.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
644.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 643.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
643.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 642.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
642.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 641.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia w imieniu Burmistrza Iłowej określonych spraw z zakresu gospodarki finansowej
Nr aktu prawnego
641.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 640.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
640.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 639.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej
Nr aktu prawnego
639.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 412/8/LIV/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
412/8/LIV/23
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 411/8/LIV/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
Nr aktu prawnego
411/8/LIV/23
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 410/8/LIV/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Nr 398/8/LII/23 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
410/8/LIV/23
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 638.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
638.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 637.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 14 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2023
Nr aktu prawnego
637.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 636.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
636.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-04-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 635.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
635.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 634.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
634.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 633.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
633.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 632.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Iłowa.
Nr aktu prawnego
632.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 631.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2022 r.
Nr aktu prawnego
631.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 409/8/LIII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2023 r. uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
Nr aktu prawnego
409/8/LIII/23
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 408/8/LIII/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2023-2030
Nr aktu prawnego
408/8/LIII/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji