ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 215.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020
Nr aktu prawnego
215.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 212.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
112.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 211.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
211.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 210.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
210.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 209.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placu zabaw i skateparku przy ul. Piaskowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
209.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 208.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości podstawy wymiaru niezbędnego do ustalenia miesięcznych minimalnych stawek bazowych czynszu najmu za lokale użytkowe należące do zasobu gminy
Nr aktu prawnego
208.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 207.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
207.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 146/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020 – 2030
Nr aktu prawnego
146/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 145/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
145/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 144/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych należących do zasobu gminy na okres co najmniej jednomiesięczny
Nr aktu prawnego
144/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 143/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za część 2020 roku
Nr aktu prawnego
143/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 141/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
141/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 140/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami
Nr aktu prawnego
140/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 139/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenie jej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Iłowa w miejscowości Szczepanów
Nr aktu prawnego
139/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 138/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
Nr aktu prawnego
138/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 137/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
137/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 136/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Iłowa na rok szkolny 2019/2020
Nr aktu prawnego
136/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 135/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
135/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 134/8/XVIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
134/8/XVIII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-04-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 206.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
206.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2020-04-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 205.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
205.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 204.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
204.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 203.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
203.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 202.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2019 r.
Nr aktu prawnego
202.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 201.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
201.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 200.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
200.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 199.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
199.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 198.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
198.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 197.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
197.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 196.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Kultury w Iłowej
Nr aktu prawnego
196.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji