ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 133/8/XVII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
133/8/XVII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 132/8/XVII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iłowa na lata 2020 –2030”
Nr aktu prawnego
132/8/XVII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 131/8/XVII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 220/7/XXXI/16 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iłowa na lata 2017-2021
Nr aktu prawnego
131/8/XVII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 130/8/XVII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
130/8/XVII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 129/8/XVII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie połączenia instytucji kultury - Centrum Kultury w Iłowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej
Nr aktu prawnego
129/8/XVII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 186.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Nr aktu prawnego
186.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 185.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów ma Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Nr aktu prawnego
185.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 184.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
184.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 183.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
183.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 182.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020
Nr aktu prawnego
182.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 180.2020 Burmistrza iłowej z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
180.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 128/8/XVI/20 Rady Miejski w Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
128/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 127/8/XVI/20 Rady Miejskiej W Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Żaganiec
Nr aktu prawnego
127/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 126/8/XVI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Wilkowisko
Nr aktu prawnego
126/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 125/8/XVI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Szczepanów
Nr aktu prawnego
125/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 124/8/XVI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Kowalice
Nr aktu prawnego
124/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 123/8/XVI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Konin Żagański
Nr aktu prawnego
123/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 122/8/XVI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Klików
Nr aktu prawnego
122/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 121/8/XVI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Jankowa Żagańska
Nr aktu prawnego
121/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 120/8/XVI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Czyżówek
Nr aktu prawnego
120/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 119/8/XVI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Czerna
Nr aktu prawnego
119/8/XVI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 179.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Nr aktu prawnego
179.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 178.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
178.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 177.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
177.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 176.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których Gmina Iłowa jest organem prowadzącym
Nr aktu prawnego
176.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 175.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2020 roku
Nr aktu prawnego
175.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 174.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2020 roku
Nr aktu prawnego
174.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 173.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia " Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iłowa na lata 2020-2030"
Nr aktu prawnego
173.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 172.2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
172.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 171.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
171.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 31
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 170.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2020
Nr aktu prawnego
170.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 118/8/XV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020 – 2030
Nr aktu prawnego
118/8/XV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 117/8/XV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwała budżetowa na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
117/8/XV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 116/8/XV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2019
Nr aktu prawnego
116/8/XV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 115/8/XV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
115/8/XV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 114/8/XV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
114/8/XV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 113/8/XV/19 Rady Miejskiej w Iłowe z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 103/8/XIV/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr 68/7/XIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej
Nr aktu prawnego
113/8/XV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 169.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacją pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2020
Nr aktu prawnego
169.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2019-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 168.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2020 roku
Nr aktu prawnego
168.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2019-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 167.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
167.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 41
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 166.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
166.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 164.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku
Nr aktu prawnego
164.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 163.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2020 roku
Nr aktu prawnego
163.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 162.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2020 roku
Nr aktu prawnego
162.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 161.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
161.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-12-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 160.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
160.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 159.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
159.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 112/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019 – 2030
Nr aktu prawnego
112/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 111/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
111/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 110/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Nr aktu prawnego
110/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 109/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
109/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 108/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
108/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 107/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej zmieniająca uchwałę Nr 357/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
107/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 106/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Szkole Podstawowej w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami
Nr aktu prawnego
106/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 105/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2020 rok
Nr aktu prawnego
105/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 104/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Iłowa na rok 2020
Nr aktu prawnego
104/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 103/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 68/7/XIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej
Nr aktu prawnego
103/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwala nr 102/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 224/7/XXXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Iłowej” oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
102/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 101/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Borowe
Nr aktu prawnego
101/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-12-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 158.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
158.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 61
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 157.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych działkami nr 347/3, 86/3 i 86/4 w obrębie Czerna gm. Iłowa oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 341/31 obręb Konin Żagański, stanowiących własność Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
157.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 156.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalność na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2020
Nr aktu prawnego
156.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 155.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacją pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2020
Nr aktu prawnego
155.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 154.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2020 roku
Nr aktu prawnego
154.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 153.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
153.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 152.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
152.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 151.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
151.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 150.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
150.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-11-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 149.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
149.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 148.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
148.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2019-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 147.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
147.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 146.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
146.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-11-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 145.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie utworzeni punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS)
Nr aktu prawnego
145.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 144.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
144.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 143.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
143.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 100/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
100/8/XIII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 99/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 151/7/XXIII/16 w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłowa do roku 2020"
Nr aktu prawnego
99/8/XIII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 98/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
98/8/XIII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 97/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie skargi na działanie dyrektora Przedszkola Miejskiego w Iłowej
Nr aktu prawnego
97/8/XIII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 96/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
96/8/XIII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 81
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 95/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Nr aktu prawnego
95/8/XIII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-10-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 142.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących uchwalenia statutów sołectw w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
142.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-10-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 141.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
141.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-10-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 140.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
140.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-10-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 139.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
139.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 138.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
138.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 137.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
137.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 136.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
136.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 135.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
135.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 134.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
134.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2019-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 133.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
133.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2019-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 132.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 19 września 2019 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
132.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 131.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 17 września 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz przekazywania informacji
Nr aktu prawnego
131.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 130.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 17 września 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz przekazywania informacji
Nr aktu prawnego
130.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 129.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 17 września 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz przekazywania informacji
Nr aktu prawnego
129.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 128.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 17 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz przekazywania informacji
Nr aktu prawnego
128.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 127.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
127.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 94/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
94/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 93/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości Powiatu Żagańskiego do gminnego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
93/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 92/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenie jej do kategorii drogi powiatowej na ternie Gminy Iłowa w miejscowości Szczepanów
Nr aktu prawnego
92/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 101
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 91/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości na rzecz Powiatu Żagańskiego
Nr aktu prawnego
91/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 90/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
Nr aktu prawnego
90/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 89/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości Powiatu Żagańskiego do gminnego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
89/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 88/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika w miejscowości Iłowa
Nr aktu prawnego
88/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 87/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 113/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
87/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 86/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
Nr aktu prawnego
86/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 85/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
85/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 84/8/XII/19Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
84/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 83/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 54/8/VIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
83/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 82/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu na kadencję 2020-2023
Nr aktu prawnego
82/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2019-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 126.2019 r. Burmistrza Iłowej z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
126.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2019-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 125.2019 r. Burmistrza Iłowej z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
125.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2019-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 124.2019 r. Burmistrza Iłowej z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
124.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2019-09-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 123.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
123.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2019-09-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 122.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
122.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2019-09-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 121.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
121.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2019-09-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 120.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
120.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 119.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku
Nr aktu prawnego
119.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 118.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2019 roku
Nr aktu prawnego
118.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2019-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 117.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
117.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 121
Data podjęcia
2019-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 116.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Nr aktu prawnego
116.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2019-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 115.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
115.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2019-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 114.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem gruntu z zasobu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
114.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2019-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 113.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna" 2019r.
Nr aktu prawnego
113.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2019-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 112.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie z zakresu świadczenia wychowawczego
Nr aktu prawnego
112.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2019-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 111.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Nr aktu prawnego
111.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2019-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 110.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start"
Nr aktu prawnego
110.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2019-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 109.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych
Nr aktu prawnego
109.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2019-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 108.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Nr aktu prawnego
108.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2019-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 107.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach
Nr aktu prawnego
107.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2019-08-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 106.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Nr aktu prawnego
106.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2019-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 105.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian klasy technicznej drogi gminnej ne 101133F
Nr aktu prawnego
105/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2019-08-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 104.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
104.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2019-07-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 103.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
103.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 81/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
81/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 80/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 czerwca 2019 r. (Sygn. akt PR Pa 47.2019) na uchwałę nr 51/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw;
Nr aktu prawnego
80/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 79/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 czerwca 2019 r. (Sygn. akt PR Pa 48.2019) na uchwałę nr 50/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw
Nr aktu prawnego
79/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 78/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 czerwca 2019 r. (Sygn. akt PR Pa 45.2019) na uchwałę nr 49/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw
Nr aktu prawnego
78/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 77/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 czerwca 2019 r. (Sygn. akt PR Pa 41.2019) na uchwałę nr 48/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw
Nr aktu prawnego
77/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 76/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 czerwca 2019 r. (Sygn. akt PR Pa 40.2019) na uchwałę nr 47/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw
Nr aktu prawnego
76/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 141
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 75/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 czerwca 2019 r. (Sygn. akt PR Pa 46.2019) na uchwałę nr 46/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw
Nr aktu prawnego
75/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 74/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 czerwca 2019 r. (Sygn. akt PR Pa 44.2019) na uchwałę nr 45/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw
Nr aktu prawnego
74/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 73/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 czerwca 2019 r. (Sygn. akt PR Pa 43.2019) na uchwałę nr 44/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw
Nr aktu prawnego
73/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 72/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 czerwca 2019 r. (Sygn. akt PR Pa 42.2019) na uchwałę nr 43/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw
Nr aktu prawnego
72/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 71/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 czerwca 2019 r. (Sygn. akt PR Pa 49.2019) na uchwałę nr 42/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw
Nr aktu prawnego
71/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 70/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Nr aktu prawnego
70/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2019-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 69/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
69/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 102.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
102.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 101.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019-2030
Nr aktu prawnego
101.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 100.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019-2030
Nr aktu prawnego
100.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 151
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 99.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
99.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 98.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
98.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 97.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
97.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 96.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
96.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 95.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
95.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 94.2019 Burmistrza Iłowej w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
94.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 93.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
93.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 68/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
68/8/X/19
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 67/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr 370/7/L/18 Rady Miejskiej w Iłowej o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
67/8/X/19
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 66/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019 - 2030
Nr aktu prawnego
66/8/X/19
Status
Obowiązujący
Lp: 161
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 65/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
65/8/X/19
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 64/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr 129/7/XX/16 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Nr aktu prawnego
64/8/X/19
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 63/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r.o zmianie uchwały Nr 89/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psa w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
63/8/X/19
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 62/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr 311/7/XLII/17 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
62/8/X/19
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 61/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej
Nr aktu prawnego
61/8/X/19
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 60/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
60/8/X/19
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 59/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej i Centrum Kultury w Iłowej
Nr aktu prawnego
59/8/X/19
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 92.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej za 2018 roku
Nr aktu prawnego
92.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 58/8/IX/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2018 r.
Nr aktu prawnego
58/8/IX/19
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 57/8/IX/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2018 r.
Nr aktu prawnego
57/8/IX/19
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 56/8/IX/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Iłowej wotum zaufania
Nr aktu prawnego
56/8/IX/19
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 91.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
91.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 90.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
90.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 89.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia zgłoszonych wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w roku szkolnym 2018/2019
Nr aktu prawnego
89.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 88.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia zgłoszonych wniosków o przyznanie stypendiów w ramach lokalnego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa w roku szkolnym 2018/2019
Nr aktu prawnego
88.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 87.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2019 r.
Nr aktu prawnego
87.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2019-06-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 86.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku na usunięcie wyrobów i odpadów zawierających azbest zgodnie z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa na lata 2017-2032”
Nr aktu prawnego
86.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 85.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
85.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 55/8/VIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
55/8/VIII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 54/8/VIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
54/8/VIII/19
Status
Zmieniony
Lp: 181
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 53/8/VIII/19Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe
Nr aktu prawnego
53/8/VIII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 52/8/VIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego
Nr aktu prawnego
52/8/VIII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2019-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 84.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2019 roku
Nr aktu prawnego
84.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2019-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 83.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
83.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2019-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 82.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 21 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 63.2019 Burmistrza Iłowej w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Borowe na nową kadencję
Nr aktu prawnego
82.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 81.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury w Iłowej
Nr aktu prawnego
81.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 80.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia likwidatora jednostki organizacyjnej Gminy Iłowa pod nazwą Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Nr aktu prawnego
80.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2019-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 79.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych należącego do zasobu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
79.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2019-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 78.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
78.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 190
Data podjęcia
2019-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 51/8/VII/19 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
51/8/VII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 191
Data podjęcia
2019-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 50/8/VII/19 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Nr aktu prawnego
50/8/VII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2019-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 49/8/VII/19 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 maja 2019 r.w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa oraz zmianie uchwały nr 164/3/XXXVIII/02 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
49/8/VII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2019-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 48/8/VII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania a także zasad zwrotu wydatków za te usługi
Nr aktu prawnego
48/8/VII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2019-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 47/8/VII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 maja w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
47/8/VII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2019-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 77.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 9 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 63.2019 Burmistrza Iłowej w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Borowe na nową kadencję
Nr aktu prawnego
77.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 76.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej
Nr aktu prawnego
76.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 75.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
75.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2019-04-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 74.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
74.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2019-04-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 73.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie Procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Iłowej
Nr aktu prawnego
73.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2019-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 72.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Szczepanów na nową kadencję
Nr aktu prawnego
72.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 201
Data podjęcia
2019-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 71.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Kowalice na nową kadencję
Nr aktu prawnego
71.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 202
Data podjęcia
2019-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 70.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Żaganiec na nową kadencję
Nr aktu prawnego
70.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 203
Data podjęcia
2019-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 69.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Wilkowisko na nową kadencję
Nr aktu prawnego
69.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 204
Data podjęcia
2019-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 68.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Klików na nową kadencję
Nr aktu prawnego
68.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 205
Data podjęcia
2019-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 67.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Konin Żagański na nową kadencję
Nr aktu prawnego
67.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 206
Data podjęcia
2019-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 66.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Jankowa Żagańska na nową kadencję
Nr aktu prawnego
66.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 207
Data podjęcia
2019-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 65.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Czyżówek na nową kadencję
Nr aktu prawnego
65.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 208
Data podjęcia
2019-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 64.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Czerna na nową kadencję
Nr aktu prawnego
64.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 209
Data podjęcia
2019-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 63.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Borowe na nową kadencję
Nr aktu prawnego
63.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 210
Data podjęcia
2019-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 62.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
62.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 211
Data podjęcia
2019-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 61.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
61.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 212
Data podjęcia
2019-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 60.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Nr aktu prawnego
60.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 213
Data podjęcia
2019-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 59.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia likwidatora jednostki organizacyjnej Gminy Iłowa pod nazwą Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Nr aktu prawnego
59.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 214
Data podjęcia
2019-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 58.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ozn. działkami nr 1/55 oraz 1/56 i 1/57 położonych w obrębie Konin Żagański gm. Iłowa stanowiących własność Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
58.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 215
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 46/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019 – 2030 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
46/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 216
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 45/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
45/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 217
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 44/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
Nr aktu prawnego
44/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 218
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 43/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej na terenie miejscowości Czerna i Konin Żagański
Nr aktu prawnego
43/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 219
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 42/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie aktu o utworzenie samorządowej instytucji pod nazwą Centrum Kultury w Iłowej oraz nadanie statutu Centrum Kultury w Iłowej
Nr aktu prawnego
42/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 220
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 41/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Iłowa pod nazwą Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Nr aktu prawnego
41/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 221
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 40/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Nr aktu prawnego
40/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 222
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 39/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
39/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 223
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 38/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu oraz przedmiotu działania
Nr aktu prawnego
38/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 224
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 37/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Publicznych oraz przedmiotu działania
Nr aktu prawnego
37/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 225
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 36/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
36/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 226
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 57.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Ogrodowej 14 w Iłowej stanowiącego własność Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
57.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 227
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 56.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ozn. działkami nr 399/3, 399/2, 400/9 i 406/9 oraz 399/1 i 400/2 w obrębie m. Iłowa stanowiących własność Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
56.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 228
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 55.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
55.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 229
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 54.2019 Burmistrza Iłowej w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2018 r.
Nr aktu prawnego
54.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 230
Data podjęcia
2019-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 53.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
53.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 231
Data podjęcia
2019-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 52.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 14 marca 2019 r.zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej
Nr aktu prawnego
52.2019
Status
Zmieniony
Lp: 232
Data podjęcia
2019-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 51.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
51.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 233
Data podjęcia
2019-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 50.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
50.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 234
Data podjęcia
2019-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 49.2019 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 44.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
49.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 235
Data podjęcia
2019-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 48.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
48.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 236
Data podjęcia
2019-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzeni nr 47.2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
47.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 237
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Iłowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
46.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 238
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 45.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczaj poza rok budżetowy
Nr aktu prawnego
45.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 239
Data podjęcia
2019-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 44.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
44.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 240
Data podjęcia
2019-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 43.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy
Nr aktu prawnego
43.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 241
Data podjęcia
2019-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 42.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy
Nr aktu prawnego
42.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 242
Data podjęcia
2019-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 41.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
41.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 243
Data podjęcia
2019-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 35/8/V/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
35/8/V/19
Status
Obowiązujący
Lp: 244
Data podjęcia
2019-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 34/8/V/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego
Nr aktu prawnego
34/8/V/19
Status
Obowiązujący
Lp: 245
Data podjęcia
2019-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 33/8/V/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym
Nr aktu prawnego
33/8/V/19
Status
Obowiązujący
Lp: 246
Data podjęcia
2019-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 32/8/V/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
32/8/V/19
Status
Obowiązujący
Lp: 247
Data podjęcia
2019-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 40.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania koordynatora Młodzieżowej Rady Gminy
Nr aktu prawnego
40.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 248
Data podjęcia
2019-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 39.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
39.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 249
Data podjęcia
2019-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 38.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Miejskiego Przedszkola im. "Akademia Małych Zuchów" w Iłowej
Nr aktu prawnego
38.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 250
Data podjęcia
2019-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Iłowej nr 37.2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
37.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 251
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 36.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
36.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 252
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 35.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2019 roku
Nr aktu prawnego
35.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 253
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 34.2019 Burmistrza Iłowej dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których Gmina Iłowa jest organem prowadzącym
Nr aktu prawnego
34.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 254
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr33.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
33.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 255
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 32.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych należących do zasobu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
32.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 256
Data podjęcia
2019-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 31.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych należącego do zasobu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
31.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 257
Data podjęcia
2019-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 30.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2019 roku
Nr aktu prawnego
30.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 258
Data podjęcia
2019-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 29.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych należących do zasobu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
29.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 259
Data podjęcia
2019-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 28.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
28.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 260
Data podjęcia
2019-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 27.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku
Nr aktu prawnego
27.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 261
Data podjęcia
2019-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 26.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ozn. działkami nr 399/3, 399/5, 399/7, 399/6, 399/2, 400/10 i 406/10, 400/9 i 406/9, 399/9 i 400/4 oraz 399/1 i 400/2 w obrębie m. Iłowa stanowiących własność Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
26.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 262
Data podjęcia
2019-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 25.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na najem gruntu stanowiącego własność Gminy Iłowa ozn. działką nr 7/41 w obrębie Czyżówek
Nr aktu prawnego
25.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 263
Data podjęcia
2019-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 24.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku
Nr aktu prawnego
24.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 264
Data podjęcia
2018-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 23.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie procedury wnioskowania o dokonanie zmian w budżecie gminy, w planach finansowych jednostek budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
23.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 265
Data podjęcia
2018-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 22.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
22.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 266
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 31/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁOWA NA LATA 2019 - 2034
Nr aktu prawnego
31/8/IV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 267
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 30/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019 GMINY IŁOWA
Nr aktu prawnego
30/8/IV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 268
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 29/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY IŁOWA
Nr aktu prawnego
29/8/IV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 269
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 28/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
Nr aktu prawnego
28/8/IV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 270
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 27/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Iłowa i jej jednostkom organizacyjnym
Nr aktu prawnego
27/8/IV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 271
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 26/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
26/8/IV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 272
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 25/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Nr aktu prawnego
25/8/IV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 273
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 21.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
21.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 274
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 20.2018 w sprawie powołania komisji ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2019 roku
Nr aktu prawnego
20.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 275
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 19.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
19.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 276
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 18.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
18.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 277
Data podjęcia
2018-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 17.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2019
Nr aktu prawnego
17.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 278
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 16.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
16.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 279
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 15.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
15.2018
Status
Nieobowiązujący
Lp: 280
Data podjęcia
2018-12-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 14.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Zarządzenie Burmistrza Iłowej z dnia 6 grudnia 2018 r. nr 7.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2019 oraz zmian Zarządzenie Burmistrza Iłowej nr 9.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Iłowej z dnia 6 grudnia 2018 r. nr 7.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizyczne i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2019
Nr aktu prawnego
14.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 281
Data podjęcia
2018-12-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 13.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
13.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 282
Data podjęcia
2018-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 12.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
12.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 283
Data podjęcia
2018-12-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 11.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
11.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 284
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 10.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Iłowej nr 8.2018 z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2019
Nr aktu prawnego
10.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 285
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 9.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Iłowej z dnia 6 grudnia 2018 r. nr 7.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2019
Nr aktu prawnego
9.2018
Status
Zmieniony
Lp: 286
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 24/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018 – 2030
Nr aktu prawnego
24/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 287
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 23/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
23/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 288
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwał nr 22/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku socjalno – administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej”
Nr aktu prawnego
22/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 289
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 21/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 374/7/LII/18 z dnia 5 czerwca 2018 roku, w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 roku
Nr aktu prawnego
21/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 290
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 20/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa”
Nr aktu prawnego
20/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 291
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 19/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 424/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 roku, w sprawie udzielenia dotacji celowej Fundacji Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie
Nr aktu prawnego
19/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 292
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 18/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej i zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
18/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 293
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 17/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
17/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 294
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwałą nr16/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały nr 159/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik”
Nr aktu prawnego
16/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 295
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 15/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa oraz tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Nr aktu prawnego
15/8/III/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 296
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 14/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Iłowa na 2019 rok
Nr aktu prawnego
14/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 297
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 13/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2019 rok
Nr aktu prawnego
13/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 298
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 12/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
Nr aktu prawnego
12/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 299
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 11/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
Nr aktu prawnego
11/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 300
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 10/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
10/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 301
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 9/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Nr aktu prawnego
9/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 302
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 8/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2019 r dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
8/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 303
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 8.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2019
Nr aktu prawnego
8.2018
Status
Zmieniony
Lp: 304
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 7.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2019
Nr aktu prawnego
7.2018
Status
Zmieniony
Lp: 305
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 6.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2019 roku
Nr aktu prawnego
6.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 306
Data podjęcia
2018-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 5.18 Burmistrza Iłowej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
5.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 307
Data podjęcia
2018-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 4.18 Burmistrza Iłowej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej
Nr aktu prawnego
4.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 308
Data podjęcia
2018-12-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 3.18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
3.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 309
Data podjęcia
2018-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 2/18 Burmistrza Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
2/18
Status
Obowiązujący
Lp: 310
Data podjęcia
2018-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Iłowej z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wykonania pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
1/18
Status
Obowiązujący
Lp: 311
Data podjęcia
2018-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 7/8/II/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej dokonującego czynności delegowania przewodniczącego Rady Miejskiej
Nr aktu prawnego
7/8/II/18
Status
Obowiązujący
Lp: 312
Data podjęcia
2018-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 6/8/II/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalanie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Nr aktu prawnego
6/8/II/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 313
Data podjęcia
2018-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 5/8/II/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalanie składu osobowego Komisji do Spraw Publicznych oraz przedmiotu działania
Nr aktu prawnego
5/8/II/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 314
Data podjęcia
2018-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 4/8/II/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalanie składu osobowego Komisji Budżetu oraz przedmiotu działania
Nr aktu prawnego
4/8/II/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 315
Data podjęcia
2018-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 3/8/II/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
3/8/II/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 316
Data podjęcia
2018-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 556/18 Burmistrza Iłowej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
556/18
Status
Obowiązujący
Lp: 317
Data podjęcia
2018-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 2/8/I/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej
Nr aktu prawnego
2/8/I/18
Status
Obowiązujący
Lp: 318
Data podjęcia
2018-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 1/8/I/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej
Nr aktu prawnego
1/8/I/18
Status
Obowiązujący
Lp: 319
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 424/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Fundacji Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie
Nr aktu prawnego
424/7/LVII/18
Status
Uchylony
Lp: 320
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 423/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 roku W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY IŁOWA
Nr aktu prawnego
423/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 321
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 422/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
422/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 322
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 421/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożycia napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
421/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 323
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 420/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 406/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa oraz zmiany uchwały nr 304/6/XXXVIII/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa
Nr aktu prawnego
420/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 324
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 419/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
419/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 325
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 418/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. o zmianie uchwały nr 402/7LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
418/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 326
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 417/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Nr aktu prawnego
417/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 327
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 416/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłowa
Nr aktu prawnego
416/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 328
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 415/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego
Nr aktu prawnego
415/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 329
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 414/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Nr aktu prawnego
414/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 330
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 413/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. o zmianie uchwały nr 36/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
Nr aktu prawnego
413/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 331
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 412/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Nr aktu prawnego
412/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 332
Data podjęcia
2018-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 555/18 Burmistrza Iłowej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
555/18
Status
Obowiązujący
Lp: 333
Data podjęcia
2018-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 554/18 Burmistrza Iłowej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
554/18
Status
Obowiązujący
Lp: 334
Data podjęcia
2018-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 553/18 Burmistrza Iłowej z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
553/18
Status
Obowiązujący
Lp: 335
Data podjęcia
2018-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 552/18 Burmistrza Iłowej z dnia 31 października 2018r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej
Nr aktu prawnego
552/18
Status
Obowiązujący
Lp: 336
Data podjęcia
2018-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 551/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
551/18
Status
Obowiązujący
Lp: 337
Data podjęcia
2018-10-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 550/18 Burmistrza Iłowej z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
550/18
Status
Obowiązujący
Lp: 338
Data podjęcia
2018-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 549/18 Burmistrza Iłowej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Oblicza przemocy"
Nr aktu prawnego
549/18
Status
Obowiązujący
Lp: 339
Data podjęcia
2018-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 548/18 Burmistrza Iłowej z dnia 10 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
548/18
Status
Obowiązujący
Lp: 340
Data podjęcia
2018-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 547/18 Burmistrza Iłowej z dnia 10 października 2018r. w sprawie przyjęcia Karty audytu wewnętrznego, Procedur audytu wewnętrznego Gminy Iłowa i Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego
Nr aktu prawnego
547/18
Status
Obowiązujący
Lp: 341
Data podjęcia
2018-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 546/18 Burmistrza Iłowej z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych należących do zasobu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
546/18
Status
Obowiązujący
Lp: 342
Data podjęcia
2018-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 545/18 Burmistrza Iłowej z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezbudowanych ozn. działkami nr 399/3, 399/5, 399/7, 400/8 i 399/8, 399/6, 399/2, 399/10 i 400/5, 400/6 i 399/11, 400/10 i 400/10 i 406/10, 400/9 i 406/9, 399/9 i 400/4 oraz 399/1 i 400/2 w obrębie m. Iłowa stanowiących własność Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
545/18
Status
Obowiązujący
Lp: 343
Data podjęcia
2018-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 544/1/18 Burmistrza Iłowej z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
544/1/18
Status
Obowiązujący
Lp: 344
Data podjęcia
2018-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 544/18 Burmistrza Iłowej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
544/18
Status
Obowiązujący
Lp: 345
Data podjęcia
2018-09-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 543/18 Burmistrza Iłowej z dnia 25 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
543/18
Status
Obowiązujący
Lp: 346
Data podjęcia
2018-09-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 542/18 Burmistrza Iłowej z dnia 25 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
542/18
Status
Zmieniony
Lp: 347
Data podjęcia
2018-09-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 541/18 Burmistrza Iłowej z dnia 25 września 2018 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna" 2018 roku
Nr aktu prawnego
541/18
Status
Obowiązujący
Lp: 348
Data podjęcia
2018-09-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 540/18 Burmistrza Iłowej z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych należących do zasobu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
540/18
Status
Obowiązujący
Lp: 349
Data podjęcia
2018-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 539/18 Burmistrza Iłowej z dnia 20 września 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych należących do zasobu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
539/18
Status
Obowiązujący
Lp: 350
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 411/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchylenia uchwały nr 395/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034
Nr aktu prawnego
411/7/LVI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 351
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 410/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
410/7/LVI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 352
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 409/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Nr aktu prawnego
409/7/LVI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 353
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 408/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Nr aktu prawnego
408/7/LVI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 354
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 407/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Nr aktu prawnego
407/7/LVI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 355
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 406/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa oraz zmianie uchwały nr 304/6/XXXVIII/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa
Nr aktu prawnego
406/7/LVI/18
Status
Zmieniony
Lp: 356
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 405/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
405/7/LVI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 357
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 404/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
404/7/LVI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 358
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 403/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Nr aktu prawnego
403/7/LVI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 359
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 402/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
402/7/LVI/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 360
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 401/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
401/7/LVI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 361
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 400/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Iłowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
Nr aktu prawnego
400/7/LVI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 362
Data podjęcia
2018-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 538/18 Burmistrza Iłowej z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy
Nr aktu prawnego
538/18
Status
Obowiązujący
Lp: 363
Data podjęcia
2018-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 537/2/18 Burmistrza Iłowej z dnia 17 września 2018 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Iłowej nr 537/18 z dnia 17 września 2018 roku, w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
537/2/18
Status
Obowiązujący
Lp: 364
Data podjęcia
2018-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 537/1/18 Burmistrza Iłowej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
537/1/18
Status
Obowiązujący
Lp: 365
Data podjęcia
2018-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 537/18 Burmistrza Iłowej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
537/18
Status
Uchylony
Lp: 366
Data podjęcia
2018-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 536/18 Burmistrza Iłowej z dnia 17 września 2018r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034
Nr aktu prawnego
536/18
Status
Obowiązujący
Lp: 367
Data podjęcia
2018-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 535/18 Burmistrza Iłowej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ozn. działkami nr 341/49 i 341/31 w obrębie Konin Żagański gm. Iłowa stanowiących własność Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
535/18
Status
Obowiązujący
Lp: 368
Data podjęcia
2018-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 399/7/LV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14.09.2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
399/7/LV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 369
Data podjęcia
2018-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 398/7/LV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14.09.2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 394/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Nr aktu prawnego
398/7/LV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 370
Data podjęcia
2018-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 397/7/LV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14.09.2018 sprawie uchylenia Uchwały Nr 391/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 roku, dotyczącej udzielenia dotacji podmiotowej dla ZGKIM w Iłowej
Nr aktu prawnego
397/7/LV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 371
Data podjęcia
2018-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 534/18 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
534/18
Status
Obowiązujący
Lp: 372
Data podjęcia
2018-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 396/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r.o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
396/7/LIV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 373
Data podjęcia
2018-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 395/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034
Nr aktu prawnego
395/7/LIV/18
Status
Uchylony
Lp: 374
Data podjęcia
2018-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 394/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
394/7/LIV/18
Status
Uchylony
Lp: 375
Data podjęcia
2018-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 393/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Lubuskiem
Nr aktu prawnego
393/7/LIV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 376
Data podjęcia
2018-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 392/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Iłowa dla jednostki ochotniczej straży pozarnej
Nr aktu prawnego
392/7/LIV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 377
Data podjęcia
2018-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 391/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
391/7/LIV/18
Status
Uchylony
Lp: 378
Data podjęcia
2018-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 390/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejstru zabytków
Nr aktu prawnego
390/7/LIV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 379
Data podjęcia
2018-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 533/18 Burmistrza Iłowej z dnia 30.08.2018 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku
Nr aktu prawnego
533/18
Status
Obowiązujący
Lp: 380
Data podjęcia
2018-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 532/18 Burmistrza Iłowej z dnia 30.08.2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2018 roku
Nr aktu prawnego
532/18
Status
Obowiązujący
Lp: 381
Data podjęcia
2018-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 531/18 Burmistrza Iłowej z dnia 24.08.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
531/18
Status
Obowiązujący
Lp: 382
Data podjęcia
2018-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 530/18 Burmistrza Iłowej z dnia 22.08.2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Nr aktu prawnego
530/18
Status
Obowiązujący
Lp: 383
Data podjęcia
2018-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 529/18 Burmistrza Iłowej z dnia 22.08.2018 w sprawie umożliwienia spłat zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności przysługujących Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
529/18
Status
Obowiązujący
Lp: 384
Data podjęcia
2018-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 528/18 Burmistrza Iłowej z dnia 16.08.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
528/18
Status
Obowiązujący
Lp: 385
Data podjęcia
2018-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 527/18 Burmistrza Iłowej z dnia 27.07.2018 w sprawie zakładowego planu kont dla zadania pn. "Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej".
Nr aktu prawnego
527/18
Status
Obowiązujący
Lp: 386
Data podjęcia
2018-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 526/18 Burmistrza Iłowej z dnia 27.07.2018 w sprawie zakładowego planu kont dla zadania pn. "Przebudowa obiektu rekreacyjnego w Koninie Żag."
Nr aktu prawnego
526/18
Status
Obowiązujący
Lp: 387
Data podjęcia
2018-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 525/18 Burmistrza Iłowej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
525/18
Status
Obowiązujący
Lp: 388
Data podjęcia
2018-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 524/18 Burmistrza Iłowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego
Nr aktu prawnego
524/18
Status
Obowiązujący
Lp: 389
Data podjęcia
2018-07-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 523/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
523/18
Status
Obowiązujący
Lp: 390
Data podjęcia
2018-07-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 522/18 Burmistrza Iłowej z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
522/18
Status
Obowiązujący
Lp: 391
Data podjęcia
2018-07-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 521/18 Burmistrza Iłowej z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. działką 41/3 w obrębie m.Iłowa stanowiących własność Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
521/18
Status
Obowiązujący
Lp: 392
Data podjęcia
2018-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 520/18 Burmistrza Iłowej z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
520/18
Status
Obowiązujący
Lp: 393
Data podjęcia
2018-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 519/18 Burmistrza Iłowej z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
519/18
Status
Obowiązujący
Lp: 394
Data podjęcia
2018-07-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 518/18 Burmistrza Iłowej z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
518/18
Status
Obowiązujący
Lp: 395
Data podjęcia
2018-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 517/18 Burmistrza Iłowej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia post. o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa."
Nr aktu prawnego
517/18
Status
Obowiązujący
Lp: 396
Data podjęcia
2018-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 516/18 Burmistrza Iłowej z dnia 06 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
516/18
Status
Obowiązujący
Lp: 397
Data podjęcia
2018-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 515/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby udostępniającej informacje o środowisku i jego ochronie
Nr aktu prawnego
515/18
Status
Obowiązujący
Lp: 398
Data podjęcia
2018-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 514/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Nr aktu prawnego
514/18
Status
Obowiązujący
Lp: 399
Data podjęcia
2018-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 513/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych
Nr aktu prawnego
513/18
Status
Obowiązujący
Lp: 400
Data podjęcia
2018-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 512/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Nr aktu prawnego
512/18
Status
Obowiązujący
Lp: 401
Data podjęcia
2018-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 510/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach
Nr aktu prawnego
511/18
Status
Obowiązujący
Lp: 402
Data podjęcia
2018-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 510/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego
Nr aktu prawnego
510/18
Status
Obowiązujący
Lp: 403
Data podjęcia
2018-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 509/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start"
Nr aktu prawnego
509/18
Status
Obowiązujący
Lp: 404
Data podjęcia
2018-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 508/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start"
Nr aktu prawnego
508/18
Status
Obowiązujący
Lp: 405
Data podjęcia
2018-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 507/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start"
Nr aktu prawnego
507/18
Status
Obowiązujący
Lp: 406
Data podjęcia
2018-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 506/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
506/18
Status
Obowiązujący
Lp: 407
Data podjęcia
2018-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 505/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
505/18
Status
Obowiązujący
Lp: 408
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 504/18 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uruchomienia łaźni dla bezdomnych z terenu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
504/18
Status
Obowiązujący
Lp: 409
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 503/18 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej za 2017 rok
Nr aktu prawnego
503/18
Status
Obowiązujący
Lp: 410
Data podjęcia
2018-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 502/3/18 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
502/3/18
Status
Obowiązujący
Lp: 411
Data podjęcia
2018-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 502/2/18 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
502/2/18
Status
Obowiązujący
Lp: 412
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 502/1/18 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
502/1/18
Status
Obowiązujący
Lp: 413
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 502/18 Burmistrza Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
502/18
Status
Obowiązujący
Lp: 414
Data podjęcia
2018-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 501/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych należących do zasobu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
501/18
Status
Obowiązujący
Lp: 415
Data podjęcia
2018-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 500/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
500/18
Status
Obowiązujący
Lp: 416
Data podjęcia
2018-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 499/18 Burmistrza Iłowej z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry Sart" oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
Nr aktu prawnego
499/18
Status
Obowiązujący
Lp: 417
Data podjęcia
2018-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 498/18 Burmistrza Iłowej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe dzieci i młodzieży
Nr aktu prawnego
498/18
Status
Obowiązujący
Lp: 418
Data podjęcia
2018-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 497/18 Burmistrza Iłowej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
497/18
Status
Obowiązujący
Lp: 419
Data podjęcia
2018-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 496/18 Burmistrza Iłowej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Nr aktu prawnego
496/18
Status
Obowiązujący
Lp: 420
Data podjęcia
2018-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 495/18 Burmistrza Iłowej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do dokonywania zmian w planie wydatków
Nr aktu prawnego
495/18
Status
Obowiązujący
Lp: 421
Data podjęcia
2018-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 494/18 Burmistrza Iłowej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych należących do zasobu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
494/18
Status
Obowiązujący
Lp: 422
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 493/18 Burmistrza Iłowej z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w roku szkolnym 2017/2018
Nr aktu prawnego
493/18
Status
Obowiązujący
Lp: 423
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 492/18 Burmistrza Iłowej z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia zgłoszonych wniosków o przyznanie stypendiów w ramach lokalnego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa w roku szkolnym 2017/2018
Nr aktu prawnego
492/18
Status
Obowiązujący
Lp: 424
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 491/18 Burmistrza Iłowej z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
491/18
Status
Obowiązujący
Lp: 425
Data podjęcia
2018-06-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 490/18 Burmistrza Iłowej z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych należących do zasobu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
490/18
Status
Obowiązujący
Lp: 426
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 389/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłowa organowi regulacyjnemu
Nr aktu prawnego
389/7/LIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 427
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 388/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby zezwoleń na terenie gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
388/7/LIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 428
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 387/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
387/7/LIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 429
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 386/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu
Nr aktu prawnego
386/7/LIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 430
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 385/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
385/7/LIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 431
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 384/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2017 r.
Nr aktu prawnego
384/7/LIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 432
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 383/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
383/7/LIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 433
Data podjęcia
2018-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 489/18 Burmistrza Iłowej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
489/18
Status
Obowiązujący
Lp: 434
Data podjęcia
2018-06-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 488/18 Burmistrza Iłowej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej
Nr aktu prawnego
488/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 435
Data podjęcia
2018-06-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 487/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej
Nr aktu prawnego
487/18
Status
Obowiązujący
Lp: 436
Data podjęcia
2018-06-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 486/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu na najem gruntu stanowiącego własność Gminy Iłowa oznaczoną działką nr 626/15 (w części) w m. Iłowa
Nr aktu prawnego
486/18
Status
Obowiązujący
Lp: 437
Data podjęcia
2018-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 485/18 Burmistrza Iłowej z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 470/2018 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
485/18
Status
Obowiązujący
Lp: 438
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 382/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe
Nr aktu prawnego
382/7/LII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 439
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 381/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
381/7/LII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 440
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 380/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Iłowa na lata 2018-2023
Nr aktu prawnego
380/7/LII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 441
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 379/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Iłowa na lata 2018-2020
Nr aktu prawnego
379/7/LII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 442
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 378/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2018 rok
Nr aktu prawnego
378/7/LII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 443
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 377/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
377/7/LII/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 444
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 376/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034
Nr aktu prawnego
376/7/LII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 445
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 375/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
375/7/LII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 446
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 374/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 roku
Nr aktu prawnego
374/7/LII/18
Status
Uchylony
Lp: 447
Data podjęcia
2018-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 484/18 Burmistrza Iłowej z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
484/18
Status
Obowiązujący
Lp: 448
Data podjęcia
2018-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 483/18 Burmistrza Iłowej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034
Nr aktu prawnego
483/18
Status
Obowiązujący
Lp: 449
Data podjęcia
2018-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 482/18 Burmistrza Iłowej z dnia 10 maja 2018 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
482/18
Status
Obowiązujący
Lp: 450
Data podjęcia
2018-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 481/18 Burmistrza Iłowej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej do realizacji projektu w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Nr aktu prawnego
481/18
Status
Obowiązujący
Lp: 451
Data podjęcia
2018-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 480/18 Burmistrza Iłowej z dnia 8 maja 2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2023
Nr aktu prawnego
480/18
Status
Obowiązujący
Lp: 452
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 479/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
479/18
Status
Obowiązujący
Lp: 453
Data podjęcia
2018-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 478/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 maja 2018 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego należącego do zasobu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
478/18
Status
Obowiązujący
Lp: 454
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 373/7/LI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
373/7/LI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 455
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 372/7/LI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2018 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Budowa obiektu rekreacyjnego w Koninie Żagańskim"
Nr aktu prawnego
372/7/LI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 456
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 371/7/LI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2018 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Budowa obiektu rekreacyjnego z Czernej"
Nr aktu prawnego
371/7/LI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 457
Data podjęcia
2018-04-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 477/18 Burmistrza Iłowej z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego należącego do zasobu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
477/18
Status
Obowiązujący
Lp: 458
Data podjęcia
2018-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 476/18 Burmistrza Iłowej z dnia 19 kwietnia 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
476/18
Status
Obowiązujący
Lp: 459
Data podjęcia
2018-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 475/18 Burmistrza Iłowej z dnia 19 kwietnia 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
475/18
Status
Obowiązujący
Lp: 460
Data podjęcia
2018-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 474/18 Burmistrza Iłowej z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
474/18
Status
Obowiązujący
Lp: 461
Data podjęcia
2018-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 473/18 Burmistrza Iłowej z dnia 13 kwietnia 2018 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego należącego do zasobów Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
473/18
Status
Obowiązujący
Lp: 462
Data podjęcia
2018-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 472/18 Burmistrza Iłowej z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
472/18
Status
Obowiązujący
Lp: 463
Data podjęcia
2018-04-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 370/7/L/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
370/7/L/18
Status
Zmieniony
Lp: 464
Data podjęcia
2018-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 471/18 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2017 r.
Nr aktu prawnego
471/18
Status
Obowiązujący
Lp: 465
Data podjęcia
2018-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 470/18 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
470/18
Status
Obowiązujący
Lp: 466
Data podjęcia
2018-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 469/18 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
469/18
Status
Obowiązujący
Lp: 467
Data podjęcia
2018-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 465/18 Burmistrza Iłowej z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
465/18
Status
Obowiązujący
Lp: 468
Data podjęcia
2018-03-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 467/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
467/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 469
Data podjęcia
2018-03-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 468/18 Burmistrza Iłowej z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
468/18
Status
Obowiązujący
Lp: 470
Data podjęcia
2018-03-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 466/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Nr aktu prawnego
466/18
Status
Obowiązujący
Lp: 471
Data podjęcia
2018-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 464/18 Burmistrza Iłowej z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
464/18
Status
Obowiązujący
Lp: 472
Data podjęcia
2018-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 369/7/XLIX/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
369/7/XLIX/18
Status
Obowiązujący
Lp: 473
Data podjęcia
2018-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 368/7/XLIX/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
368/7/XLIX/18
Status
Obowiązujący
Lp: 474
Data podjęcia
2018-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 463/18 Burmistrza Iłowej z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
463/18
Status
Obowiązujący
Lp: 475
Data podjęcia
2018-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 461/18 Burmistrza Iłowej z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
461/18
Status
Obowiązujący
Lp: 476
Data podjęcia
2018-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 462/18 Burmistrza Iłowej z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
462/18
Status
Obowiązujący
Lp: 477
Data podjęcia
2018-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 460/18 Burmistrza Iłowej z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie wysokości stawek amortyzacyjnych środków trwałych związanych z zbiorowym zaopatrzeniem w wodę
Nr aktu prawnego
460/8
Status
Obowiązujący
Lp: 478
Data podjęcia
2018-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 459/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
459/18
Status
Obowiązujący
Lp: 479
Data podjęcia
2018-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 458/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłowa
Nr aktu prawnego
458/18
Status
Obowiązujący
Lp: 480
Data podjęcia
2018-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 457/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów szkół z terenu Gminy Iłowa oraz ustalenia zakresu obowiązków opiekuna uczniów w trakcie realizacji dowożenia i odwożenia uczniów szkół
Nr aktu prawnego
457/18
Status
Obowiązujący
Lp: 481
Data podjęcia
2018-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 456/18 Burmistrza Iłowej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
456/18
Status
Obowiązujący
Lp: 482
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 455/18 Burmistrza Iłowej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
455/18
Status
Obowiązujący
Lp: 483
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 367/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 o zmianie uchwały nr 151/7/XXIII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłowa do roku 2020
Nr aktu prawnego
367/7/XLVIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 484
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 366/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część działki nr 719/8 położonej w Iłowej przy Placu Wolności
Nr aktu prawnego
366/7/XLVIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 485
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 365/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie podziału Gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
365/7/XLVIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 486
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 364/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie podziału Gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Nr aktu prawnego
364/7/XLVIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 487
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 363/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej 105. Kresowemu Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Żarach
Nr aktu prawnego
363/7/XLVIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 488
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 362/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Iłowa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
Nr aktu prawnego
362/7/XLVIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 489
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 361/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
361/7/XLVIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 490
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała na 360/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze na działalność Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
360/7/XLVIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 491
Data podjęcia
2018-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 453/18 Burmistrza Iłowej z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
453/18
Status
Obowiązujący
Lp: 492
Data podjęcia
2018-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 452/18 Burmistrza Iłowej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
452/18
Status
Obowiązujący
Lp: 493
Data podjęcia
2018-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 450/18 Burmistrza Iłowej z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie podpisywania decyzji indywidualnych, sprawach z zakresu administracji publicznej
Nr aktu prawnego
450/18
Status
Obowiązujący
Lp: 494
Data podjęcia
2018-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 449/18 Burmistrza Iłowej z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia w imieniu Burmistrza Iłowej określonych spraw z zakresu gospodarki finansowej
Nr aktu prawnego
449/18
Status
Obowiązujący
Lp: 495
Data podjęcia
2018-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 448/18 Burmistrza Iłowej z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia niektórych spraw gminy
Nr aktu prawnego
448/18
Status
Obowiązujący
Lp: 496
Data podjęcia
2018-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 447/18 Burmistrza Iłowej w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego należącego do zasobu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
447/18
Status
Obowiązujący
Lp: 497
Data podjęcia
2018-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 446/18 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
446/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 498
Data podjęcia
2018-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 445/18 Burmistrza Iłowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego należącego do zasobu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
445/18
Status
Obowiązujący
Lp: 499
Data podjęcia
2018-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 444/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
444/18
Status
Obowiązujący
Lp: 500
Data podjęcia
2018-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 359/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
Nr aktu prawnego
359/7/XLVII/18
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji