ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 282.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2021
Nr aktu prawnego
282.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 281.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2021
Nr aktu prawnego
281.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 280.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2021 roku
Nr aktu prawnego
280.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 279.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
279.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 278.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
278.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 277.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
277.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 276.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
276.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 275.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
275.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 274.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
274.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 273.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
273.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 272.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
272.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 271.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
271.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 270.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
270.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 269.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
269.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 268.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
268.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-11-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 267.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
267.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 266.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
266.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 265.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
265.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 185/8/XXIV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020 – 2030
Nr aktu prawnego
185/8/XXIV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 184/8/XXIV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
184/8/XXIV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 183/8/XXIV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 130/8/XVII/20 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
183/8/XXIV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 182/8/XXIV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
Nr aktu prawnego
182/8/XXIV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 181/8/XXIV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 93/8/XII/19 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości Powiatu Żagańskiego do gminnego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
181/8/XXIV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 180/8/XXIV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Nr aktu prawnego
180/8/XXIV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 179/8/XXIV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Iłowa na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
179/8/XXIV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 178/8/XXIV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości
Nr aktu prawnego
178/8/XXIV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 177/8/XXIV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie likwidacji Łużyckiego Związku Gmin w Żaganiu
Nr aktu prawnego
177/8/XXIV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 176/8/XXIV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 40/8/VI/19 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Nr aktu prawnego
176/8/XXIV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 175/8/XXIV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 38/8/VI/19 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu oraz przedmiotu działania
Nr aktu prawnego
175/8/XXIV/20
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 263.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 19 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej do prowadzenia postępowań, w tym do wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nr aktu prawnego
263.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji