ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 773.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz do dysponowania rachunkiem bankowym Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
773.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 772.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Iłowej do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zamieszczania przypisków
Nr aktu prawnego
772.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 771.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
771.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 770.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
770.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 769.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej, ul. Piaskowa 2-2a
Nr aktu prawnego
769.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 768.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 12 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2024
Nr aktu prawnego
768.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 767.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
767.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 766.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
766.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 765.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
765.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 764.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
764.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 763.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
Nr aktu prawnego
763.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 762.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
762.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 761.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
761.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 760.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2024
Nr aktu prawnego
760.2024
Status
Zmieniony
Lp: 15
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 759.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
759.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 758.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których Gmina Iłowa jest organem prowadzącym
Nr aktu prawnego
758.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 501/8/LXIII/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2024-2030
Nr aktu prawnego
501/8/LXIII/24
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 500/8/LXIII/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
500/8/LXIII/24
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 499/8/LXIII/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
499/8/LXIII/24
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 498/8/LXIII/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Borowe i Czyżówek
Nr aktu prawnego
498/8/LXIII/24
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 497/8/LXIII/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Konin Żagański, Czerna, Czyżówek
Nr aktu prawnego
497/8/LXIII/24
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 496/8/LXIII/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaka ratownika OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP
Nr aktu prawnego
496/8/LXIII/24
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 495/8/LXIII/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Nr aktu prawnego
495/8/LXIII/24
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 494/8/LXIII/24 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Iłowa do realizacji zadania w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 296 Żagań-Iłowa polegającego na budowie drogi dla rowerów na odcinku od Żagania do Czernej
Nr aktu prawnego
494/8/LXIII/24
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 756.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Nr aktu prawnego
756.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 755.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności Dyrektora Miejskiego Przedszkola im. Akademia Małych Zuchów w Iłowej
Nr aktu prawnego
755.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2024-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 754.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
754.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 753.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 8 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
753.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 752.2024 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej do realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz do dysponowania rachunkiem bankowym Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
752.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 751.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
751.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji