ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 554.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w miejscowości Czerna w 2023 roku
Nr aktu prawnego
554.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 553.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w miejscowości Konin Żagański w 2023 roku
Nr aktu prawnego
553.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 552.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu na terenie miasta Iłowa w 2023 roku
Nr aktu prawnego
552.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 551.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022
Nr aktu prawnego
551.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 550.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 14 listopada 2022 r. sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Akademia Małych Zuchów w Iłowej ul. Żagańska 40A
Nr aktu prawnego
550.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 549.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2023-2030
Nr aktu prawnego
549.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 548.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Iłowa na 2023 rok
Nr aktu prawnego
548.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 547.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
547.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 546.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
546.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 368/8/XLVIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
368/8/XLVIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 367/8/XLVIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
367/8/XLVIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 366/8/XLVIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłowa do roku 2030 (aktualizacja)”
Nr aktu prawnego
366/8/XLVIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 365/8/XLVIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Iłowa na lata 2023-2038”
Nr aktu prawnego
365/8/XLVIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 364/8/XLVIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
Nr aktu prawnego
364/8/XLVIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 363/8/XLVIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
363/8/XLVIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 362/8/XLVIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
362/8/XLVIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 361/8/XLVIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
Nr aktu prawnego
361/8/XLVIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 360/8/XLVIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Nr aktu prawnego
360/8/XLVIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 359/8/XLVIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
359/8/XLVIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 358/8/XLVIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Nr aktu prawnego
358/8/XLVIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 357/8/XLVIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego
Nr aktu prawnego
357/8/XLVIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 356/8/XLVIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa
Nr aktu prawnego
356/8/XLVIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 355/8/XLVIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 października 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
355/8/XLVIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 354/8/XLVIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
354/8/XLVIII/22
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 545.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 24 października 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
Nr aktu prawnego
545.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 544.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
544.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 542.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Akademia Małych Zuchów w Iłowej ul. Żagańska 40A
Nr aktu prawnego
542.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-10-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 541.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
541.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-10-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 540.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 17 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
540.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-10-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 539.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 17 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
539.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji