ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 250.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 14 września 2020 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku
Nr aktu prawnego
250.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 249.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 14 września 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2020 roku
Nr aktu prawnego
249.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 248.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
248.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 247.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności
Nr aktu prawnego
247.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 246.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
246/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 245.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Urzędu Miejskiego w Iłowej w związku z epidemią COVID-19
Nr aktu prawnego
245.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 167/8/XXII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
167/8/XXII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 166/8/XXII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
166/8/XXII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 165/8/XXII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
Nr aktu prawnego
165/8/XXII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 164/8/XXII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
164/8/XXII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 163/8/XXII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Iłowa do Stowarzyszenia "Klaster Turystyki Historycznej" w charakterze członka wspierającego
Nr aktu prawnego
163/8/XXII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 162/8/XXII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
162/8/XXII/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 244.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022
Nr aktu prawnego
244.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-08-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 243.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
243.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-08-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 242.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
242.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-08-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 241.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
241.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 240.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
240.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 239.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
239.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 238.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 689 w obrębie Konin Żagański gm. Iłowa oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 86/4 w obrębie Czerna gm. Iłowa stanowiących własność Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
238.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 237.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych należących do zasobu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
237.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2020-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 236.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2020
Nr aktu prawnego
236.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 235.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
235.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 161/8/XXI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020 – 2030
Nr aktu prawnego
161/8/XXI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 160/8/XXI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
160/8/XXI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 159/8/XXI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe
Nr aktu prawnego
159/8/XXI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 158/8/XXI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 222/7/XXXI/16 w sprawie opłat za korzystanie z gminnego cmentarza w Iłowej
Nr aktu prawnego
158/8/XXI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 157/8/XXI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniająca uchwały Nr 38/8/VI/19 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu oraz przedmiotu działania
Nr aktu prawnego
157/8/XXI/20
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 234.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Nr aktu prawnego
234.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 233.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
233.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 232.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
232.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji