ˆ

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-12-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:09:23 elementu informacja Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 - status archiwalny Małgorzata Michalska

Zmiany z dnia: 2023-11-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:57:44 Edycja elementu załącznik do informacji Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 Małgorzata Michalska

Zmiany z dnia: 2023-11-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:26:42 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 Małgorzata Michalska
« powrót do poprzedniej strony