ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OR.2110.6.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: OR.2110.6.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Budżetowym

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27 68-120 Iłowa

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansowo - Budżetowy

Data udostępnienia: 2019-10-10

Ogłoszono dnia: 2019-10-10 13:14:39 przez Małgorzata Kondraciuk

Termin składania dokumentów: 2019-10-22 12:00:00

Nr ogłoszenia: OR.2110.6.2019

Zlecający: Burmistrz Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe lub średnie.
b. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne,
 • preferowany 3 letni staż pracy w księgowości,
 • znajomość niezbędnych przepisów, w tym: Ustawa o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, ustawa o samorządzie gminnym;
 • dyspozycyjność i komunikatywność, zdyscyplinowanie, rzetelność, obowiązkowość i samodzielność w działaniu,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność stosowania i interpretowania odpowiednich przepisów prawnych w zakresie wykonywanych zadań,
 • zdolność analitycznego i logicznego myślenia;
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet) oraz urządzeń biurowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

obejmuje m.in.:
 1. Prowadzenie komputerowej księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków w zakresie jednostki budżetowej i organu finansowego w ramach projektów dofinansowywanych z dotacji oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 2. Prowadzenie księgowości analitycznej Urzędu w zakresie środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz księgozbioru,
 3. Sporządzanie sprawozdania SG-01 dotyczącego środków trwałych,
 4. Ewidencjonowanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania,
 5. Rozliczanie wyników inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Urzędu,
 6. Naliczanie umorzenia środków trwałych,
 7. Przygotowywanie projektów zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową oraz zarządzeń zmieniających plan finansowy Urzędu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • stanowisko pracy usytuowane jest w budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej bez podjazdu i windy,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 • praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 • wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18°C,
 • dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

nie mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem danych kontaktowych,
 • życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP gminy Iłowa),
 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska urzędniczego,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-10-22 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
"Stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Budżetowym FB III w Urzędzie Miejskim w Iłowej - OFERTA"
c. Miejsce:
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27– sekretariat pokój nr 14 do 22 października 2019r. do godz. 1200. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
 

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kondraciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-10 13:03:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kondraciuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-10 13:14:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kondraciuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-10 13:31:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony