ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 47

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Regionalny BIP 6

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory i Referenda 575
Urzędnicy wyborczy 386
Wybory samorządowe 2018 4492
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 7336
Wybory samorządowe 2014 22436
Wybory Prezydenta RP 2015 6092
Wybory Ławników 2015 1982
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 5686
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 7277
Aktualności 49354
Ochrona danych osobowych 678
Ogłoszenia o pracy 59780
Aktualne 11243
W toku 30424
Wyniki 77999
Zamówienia publiczne 197222
Aktualne 100376
W toku 48045
Wyniki 64618
Archiwalne 50555
Wyniki innych postępowań 43924
Plany zamówień publicznych 1645
Zamówienia publiczne do 30.000 euro 11784
Przetargi 235236
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 16356
Sprawy petentów 6495
Akty prawne gminy Iłowa 1290130
Zbiory aktów prawnych 15419
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 1416
Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Lubuskiego 4037
Oświadczenia majątkowe 241943
Gmina 864
Informacja podstawowa 13688
Statut gminy 4165
Przynależność gminy do organizacji 8055
Miasta partnerskie 4927
Rejestr informacji o środowisku 648243
Osoba udostępniająca informacje o środowisku 1143
Sposób załatwiania spraw 12634
Dane teleadresowe 23610
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12
Młodzieżowa Rada Gminy 1771
Sesje Młodzieżowej Rady Gminy 108
Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy 135
Rada Miejska w Iłowej 12890
Transmisja i archiwum sesji 0
VI kadencja 2010-2014 10712
Skład Rady Miejskiej 5981
Komisje Rady Miejskiej 7655
Komisja Rewizyjna 5191
Skład osobowy 3330
Protokoły 17118
Komisja Budżetu 7509
Skład osobowy 3258
Protokoły 16962
Komisja do Spraw Publicznych 4800
Skład osobowy 3219
Protokoły 18402
Komisja Doraźna 2364
Skład osobowy 1571
Protokoły 4910
Sesje Rady Miejskiej 6516
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 5823
Projekty aktów prawnych 1834
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 11087
Konsultacje aktów prawa miejscowego 6261
Konsultacje w toku 17974
Protokoły z konsultacji 6486
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 3197
VII kadencja 2014-2018 20753
Skład Rady Miejskiej 3654
Komisje Rady Miejskiej 1447
Komisja Rewizyjna 1156
Skład osobowy 2914
Protokoły 16410
Komisja Budżetu 1063
Skład osobowy 3103
Protokoły 13916
Komisja do Spraw Publicznych 1076
Skład osobowy 2902
Protokoły 12662
Komisja Doraźna 780
Protokoły 3628
Skład osobowy 2362
Konsultacje aktów prawa miejscowego 3270
Konsultacje w toku 12802
Protokoły z konsultacji 6317
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2133
Konsultacje w toku 1457
Protokoły z konsultacji 1159
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 2244
Sesje Rady Miejskiej 1580
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 5152
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 7947
Petycje do Rady Miejskiej 2022
Petycje w toku 1181
Rozstrzygnięcia petycji 1842
VIII kadencja 2018-2023 244
Skład Rady Miejskiej 6
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi 133
Komisje Rady Miejskiej 7
Komisja Rewizyjna 7
Skład osobowy 13
Protokoły 13
Komisja Budżetu 4
Skład osobowy 7
Protokoły 9
Komisja ds. Publicznych 4
Skład osobowy 6
Protokoły 7
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 6
Skład osobowy 11
Protokoły 8
Konsultacje aktów prawa miejscowego 28
Konsultacje w toku 31
Protokoły z konsultacji 8
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 5
Sesje Rady Miejskiej 17
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 6
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 31
Petycje do Rady Miejskiej 10
Burmistrz Iłowej 16410
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia 79317
Kontrole 2597
Konsultacje z mieszkańcami 3759
Konsultacje w toku 1684
Konsultacje zakończone 1743
Petycje do Burmistrza 2348
Petycje w toku 5964
Rozstrzygnięcia petycji 10210
Urząd Miejski w Iłowej 17202
Regulamin Organizacyjny 4799
Struktura organizacyjna 25445
Gminna gospodarka finansowa 2681
Budżet na 2018 rok 1166
Budżet na 2017 rok 1745
Budżet na 2016 rok 4133
Budżet na 2015 rok 4829
Budżet na 2014 rok 5952
Budżet na 2013 rok 7329
Budżet na 2012 rok 4217
Budżet na 2011 rok 3696
Podatki i opłaty lokalne 5507
Jednostki pomocnicze 6044
Sołectwo Borowe 8764
Sołectwo Czerna 7534
Sołectwo Czyżówek 8545
Sołectwo Jankowa Żagańska 8048
Sołectwo Klików 7531
Sołectwo Konin Żagański 7963
Sołectwo Kowalice 6535
Sołectwo Szczepanów 7357
Sołectwo Wilkowisko 7614
Sołectwo Żaganiec 8220
Jednostki organizacyjne 7539
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2476
Statut 5041
Regulamin Organizacyjny 2918
Struktura organizacyjna 9919
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej 3768
Statut 4277
Przetargi 35847
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej 7482
Przedszkole Miejskie w Iłowej 3603
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej 3601
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej 4868
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej 6582
Samorządowe osoby prawne 644
ZZO Marszów 1536
BIP archiwalny 0
Inne 2275
Informacja dla osób niesłyszących 9982
Unieważnienie dowodu osobistego 3464
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 3366
Rejestry elektroniczne 22437
Stan mienia komunalnego 827
Stan mienia komunalnego na koniec 2017 roku 210
Stan mienia komunalnego na koniec 2016 roku 826
Stan mienia komunalnego na koniec 2014 roku 875
Stan mienia komunalnego na koniec 2013 roku 674
Stan mienia komunalnego na koniec 2015 roku 773
Stan mienia komunalnego na koniec 2012 roku 842
Stan mienia komunalnego na koniec 2011 roku 865
Stan mienia komunalnego na koniec 2010 roku 958
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Iłowa 21939
Ponowne wykorzystywanie 2663
Dostęp do informacji publicznej 8585
Zgromadzenia publiczne 3042
Do pobrania 17483
Dokumenty strategiczne gminy i regulaminy 17807
Oświata 5501
Działalność lobbingowa 2924
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3039
na rok 2019 42
na rok 2018 1571
na rok 2017 753
Łowiectwo 406
Badania jakości wody 339

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1375811
Redakcja biuletynu 6411
Mapa serwisu 5234
Statystyki 5755
Kanały RSS 4458
Kontakt 36388

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej