ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 47

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Regionalny BIP 6

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory i Referenda 927
Urzędnicy wyborczy 603
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 368
Wybory samorządowe 2018 6138
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 8229
Wybory samorządowe 2014 24261
Wybory Prezydenta RP 2015 6723
Wybory Ławników 2015 2225
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 6284
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 8174
Aktualności 52107
Ochrona danych osobowych 1312
Ogłoszenia o pracy 68533
Aktualne 12180
W toku 34525
Wyniki 95093
Zamówienia publiczne 230676
Aktualne 115717
W toku 57367
Wyniki 75598
Archiwalne 61035
Wyniki innych postępowań 53475
Plany zamówień publicznych 2061
Zamówienia publiczne do 30.000 euro 20593
Przetargi 263645
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 17681
Sprawy petentów 6743
Akty prawne gminy Iłowa 1503182
Zbiory aktów prawnych 16348
Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 1592
Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Lubuskiego 4633
Oświadczenia majątkowe 283083
Gmina 869
Informacja podstawowa 14383
Statut gminy 4502
Przynależność gminy do organizacji 9046
Miasta partnerskie 5317
Rejestr informacji o środowisku 730611
Osoba udostępniająca informacje o środowisku 1338
Sposób załatwiania spraw 13233
Dane teleadresowe 24903
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13
Młodzieżowa Rada Gminy 2175
Sesje Młodzieżowej Rady Gminy 169
Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy 187
Rada Miejska w Iłowej 13091
Transmisja i archiwum sesji 0
VI kadencja 2010-2014 11083
Skład Rady Miejskiej 6349
Komisje Rady Miejskiej 7874
Komisja Rewizyjna 5409
Skład osobowy 3573
Protokoły 19663
Komisja Budżetu 7755
Skład osobowy 3479
Protokoły 18359
Komisja do Spraw Publicznych 5005
Skład osobowy 3382
Protokoły 20666
Komisja Doraźna 2452
Skład osobowy 1646
Protokoły 5329
Sesje Rady Miejskiej 6725
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 6473
Projekty aktów prawnych 1917
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 12021
Konsultacje aktów prawa miejscowego 6678
Konsultacje w toku 20179
Protokoły z konsultacji 7218
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 3411
VII kadencja 2014-2018 21185
Skład Rady Miejskiej 3923
Komisje Rady Miejskiej 1501
Komisja Rewizyjna 1205
Skład osobowy 3146
Protokoły 19989
Komisja Budżetu 1112
Skład osobowy 3346
Protokoły 15948
Komisja do Spraw Publicznych 1132
Skład osobowy 3140
Protokoły 15065
Komisja Doraźna 831
Protokoły 3962
Skład osobowy 2579
Konsultacje aktów prawa miejscowego 3738
Konsultacje w toku 15075
Protokoły z konsultacji 7748
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2542
Konsultacje w toku 1854
Protokoły z konsultacji 1527
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 2477
Sesje Rady Miejskiej 1628
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 6048
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 8675
Petycje do Rady Miejskiej 2215
Petycje w toku 1360
Rozstrzygnięcia petycji 2090
VIII kadencja 2018-2023 2265
Skład Rady Miejskiej 220
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi 2405
Komisje Rady Miejskiej 124
Komisja Rewizyjna 71
Skład osobowy 159
Protokoły 359
Komisja Budżetu 62
Skład osobowy 144
Protokoły 282
Komisja ds. Publicznych 66
Skład osobowy 122
Protokoły 375
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 67
Skład osobowy 151
Protokoły 441
Konsultacje aktów prawa miejscowego 175
Konsultacje w toku 529
Protokoły z konsultacji 250
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 422
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 192
Sesje Rady Miejskiej 176
Informacja o sesjach Rady Miejskiej 155
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 613
Imienne wykazy głosowań radnych 227
Petycje do Rady Miejskiej 141
Burmistrz Iłowej 17624
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia 80973
Kontrole 2944
Konsultacje z mieszkańcami 4008
Konsultacje w toku 1746
Konsultacje zakończone 1819
Petycje do Burmistrza 2755
Petycje w toku 6657
Rozstrzygnięcia petycji 12010
Urząd Miejski w Iłowej 18061
Regulamin Organizacyjny 5216
Struktura organizacyjna 27698
Gminna gospodarka finansowa 2956
Budżet na 2019 rok 244
Budżet na 2018 rok 1685
Budżet na 2017 rok 2243
Budżet na 2016 rok 4695
Budżet na 2015 rok 5156
Budżet na 2014 rok 6322
Budżet na 2013 rok 7779
Budżet na 2012 rok 4505
Budżet na 2011 rok 3953
Podatki i opłaty lokalne 8061
Dokumenty zawierające informacje sektora publicznego 612
Jednostki pomocnicze 6317
Sołectwo Borowe 9529
Sołectwo Czerna 8144
Sołectwo Czyżówek 9534
Sołectwo Jankowa Żagańska 8689
Sołectwo Klików 8189
Sołectwo Konin Żagański 8690
Sołectwo Kowalice 7157
Sołectwo Szczepanów 8063
Sołectwo Wilkowisko 8272
Sołectwo Żaganiec 8915
BIP archiwalny 0
Inne 2571
Informacja dla osób niesłyszących 10265
Unieważnienie dowodu osobistego 3709
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 3801
Jednostki organizacyjne 7832
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2493
Statut 5416
Regulamin Organizacyjny 3133
Struktura organizacyjna 10714
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej 3980
Statut 4561
Przetargi 37960
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej 8077
Przedszkole Miejskie w Iłowej 3934
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej 4029
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej 5209
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej 7034
Samorządowe osoby prawne 755
ZZO Marszów 1786
Rejestry elektroniczne 24897
Stan mienia komunalnego 1047
Stan mienia komunalnego na koniec 2017 roku 395
Stan mienia komunalnego na koniec 2016 roku 1056
Stan mienia komunalnego na koniec 2014 roku 1104
Stan mienia komunalnego na koniec 2013 roku 891
Stan mienia komunalnego na koniec 2015 roku 999
Stan mienia komunalnego na koniec 2012 roku 1060
Stan mienia komunalnego na koniec 2011 roku 1102
Stan mienia komunalnego na koniec 2010 roku 1222
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Iłowa 23594
Dostęp do informacji publicznej 9125
Zgromadzenia publiczne 3387
Ponowne wykorzystywanie 3015
Dokumenty strategiczne gminy i regulaminy 19887
Oświata 6599
Do pobrania 19215
Działalność lobbingowa 3255
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3715
na rok 2019 462
na rok 2018 2409
na rok 2017 952
Łowiectwo 1941
Badania jakości wody 1811

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1601632
Redakcja biuletynu 6817
Mapa serwisu 5507
Statystyki 6064
Kanały RSS 4644
Kontakt 40062

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej