ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
501 Formularz A 2014-04-01 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki 688 obręb Konin Żagański
502 Formularz B 2014-04-01 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki 688 obręb Konin żagański
503 Formularz A 2014-04-01 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki 65 obręb Wilkowisko
504 Formularz B 2014-03-31 Decyzja zezwalającej na usunięcie drzew z działki 7/38 obręb Czyżówek
505 Formularz A 2014-03-26 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki 271/1 obręb Iłowa
506 Formularz B 2014-03-24 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki numer 140 obręb Szczepanów
507 Formularz B 2014-03-24 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki 1214/9 i 1214/10 obręb Iłowa
508 Formularz B 2014-03-17 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki 36 obręb Czyżówek
509 Formularz B 2014-03-14 Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG w Czyżówku" na działkach 1/4, 1/11 i 551/2 obręb Czyżówek
510 Formularz B 2014-03-11 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działko numer 37 obręb Iłowa
511 Formularz B 2014-03-07 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego na działce numer 514 obręb Iłowa
512 Formularz B 2014-03-07 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki numer 363/1 obręb Czerna
513 Formularz A 2014-03-07 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki 308/6, 308/5, 308/4, 427, 430, 433, 435 obręb Szczepanów
514 Formularz A 2014-03-05 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki 7/38 obręb Czyżówek
515 Formularz A 2014-03-03 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki 36 obręb Czyżówek
516 Formularz B 2014-02-26 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki 283/5 obręb Klików
517 Formularz B 2014-02-26 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki numer 7/38 obręb Czyżówek
518 Formularz A 2014-02-24 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki 1214/9 i 1214/10 obręb iłowa
519 Formularz A 2014-02-21 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki 140 obręb Szczepanów
520 Formularz B 2014-02-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wydziału produkcji szkła opakowaniowego na terenie zakładu w Iłowej
521 Formularz A 2014-02-18 Wycinka drzewa liściastego
522 Formularz A 2014-02-18 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki 10/12 i 1/14 obręb Czyżówek
523 Formularz A 2014-02-13 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 363/1 obręb Czerna
524 Formularz A 2014-02-13 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1087/4 obręb Iłowa
525 Formularz B 2014-02-10 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wydziału produkcji szkła opakowaniowego na terenie zakładu w Iłowej
526 Formularz B 2014-02-07 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 443 i 8 obręb Szczepanów
527 Formularz A 2014-02-07 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/38obręb Czyżówek
528 Formularz B 2014-02-06 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 120/2 obręb Iłowa
529 Formularz A 2014-02-05 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 37 obręb Iłowa
530 Formularz A 2014-02-05 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 285/3 obręb Klików
531 Formularz A 2014-01-24 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG w Czyżówku" na działkach 1/4, 1/11 i 551/2 obręb Czyżówek
532 Formularz B 2014-01-21 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działek o numerach ewidencyjnych 317/1, 1/44, 472/2 obręb Borowe
533 Formularz A 2014-01-14 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 514 obręb Iłowa
534 Formularz A 2014-01-09 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 429/6 obręb Czerna
535 Formularz A 2014-01-09 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 453 i 8 obręb Szczepanów
536 Formularz B 2014-01-08 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z działki numer 11 obręb Iłowa
537 Formularz B 2014-01-08 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem 33/13 obręb Iłowa
538 Formularz A 2014-01-08 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 120/2 obręb Iłowa
539 Formularz B 2014-01-02 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 371 obręb Iłowa
540 Formularz B 2013-12-31 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w pasie drogi wojewódzkiej numer 296 i 300
541 Formularz A 2013-12-30 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek o numerach ewidencyjnych 317/1, 1/44, 472/2 obręb Borowe
542 Formularz B 2013-12-27 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 466 obręb Iłowa
543 Formularz B 2013-12-24 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 133 obręb Wilkowisko
544 Formularz B 2013-12-24 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 27/9 obręb Czyżówek i działce 64/9 obręb Iłowa
545 Formularz B 2013-12-23 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 110 obręb Konin Żagański
546 Formularz A 2013-12-23 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wydziału produkcji szkła opakowaniowego na terenie zakładu w Iłowej
547 Formularz B 2013-12-20 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej numer 1083F Szczepanów - Jankowa Żagańska
548 Formularz B 2013-12-06 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 715 obręb Iłowa
549 Formularz B 2013-12-06 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 201/1 obręb Szczepanów
550 Formularz A 2013-12-03 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 11 obręb Iłowa
551 Formularz A 2013-12-03 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 33/13 obręb Iłowa
552 Formularz A 2013-11-29 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 133 obręb Wilkowisko
553 Formularz A 2013-11-27 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 371 obręb Iłowa
554 Formularz A 2013-11-21 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 27/9 obręb Czyżówek i działce 64/9 obręb Iłowa
555 Formularz A 2013-11-18 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 110 obręb Konin Żagański
556 Formularz B 2013-11-15 Odmowa wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 831 obręb Iłowa
557 Formularz B 2013-11-07 Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Utworzeniu Centrum Badawczo-Szkoleniowego Spawalnictwa"na działce o numerze ewidencyjnym 440 obręb Iłowa
558 Formularz A 2013-11-07 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki o numerze ewidencyjnym 465 obręb Iłowa
559 Formularz A 2013-11-05 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 201/1 obręb Szczepanów
560 Formularz B 2013-10-31 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 743 obręb Iłowa
561 Formularz B 2013-10-31 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z działki o numerze ewidencyjnym 743 obręb Iłowa
562 Formularz B 2013-10-31 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 139/2 obręb Klików
563 Formularz A 2013-10-31 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 831 obręb Iłowa
564 Formularz A 2013-10-28 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 466 obręb Iłowa
565 Formularz A 2013-10-25 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Utworzeniu Centrum Badawczo-Szkoleniowego Spawalnictwa"na działce o numerze ewidencyjnym 440 obręb Iłowa
566 Formularz A 2013-10-25 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogi wojewódzkiej numer 296 i 300
567 Formularz B 2013-10-24 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 80/8 obręb Iłowa
568 Formularz B 2013-10-22 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z działki o numerze ewidencyjnym 1002 obręb Iłowa
569 Formularz B 2013-10-22 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z działki o numerze ewidencyjnym 1206 obręb Iłowa
570 Formularz B 2013-10-22 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 715 obręb Iłowa
571 Formularz B 2013-10-22 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z działki o numerze ewidencyjnym 715 obręb Iłowa
572 Formularz A 2013-10-16 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 743 obręb Iłowa
573 Formularz A 2013-10-09 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki o numerze ewidencyjnym 139/2 obręb Klików
574 Formularz A 2013-10-07 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 80/8 obręb Iłowa
575 Formularz B 2013-10-04 Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 1168 obręb Iłowa
576 Formularz A 2013-10-03 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki o numerze ewidencyjnym 743 obręb Iłowa
577 Formularz A 2013-10-02 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki o numerze ewidencyjnym 1206 obręb Iłowa
578 Formularz B 2013-09-27 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce o numerze ewidencyjnym 460 obręb Iłowa
579 Formularz A 2013-09-27 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki o numerze ewidencyjnym 1002 obręb Iłowa
580 Formularz A 2013-09-26 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1083F Szczepanów-Jankowa Żagańska
581 Formularz B 2013-09-24 Umorzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 449 obręb Borowe
582 Formularz B 2013-09-23 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 449 obręb Borowe
583 Formularz A 2013-09-23 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki o numerze ewidencyjnym 715 obręb Iłowa
584 Formularz B 2013-09-19 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 1020 obręb Iłowa
585 Formularz A 2013-09-19 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 1168 obręb Iłowa
586 Formularz B 2013-09-16 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 139 obręb Jankowa Żagańska
587 Formularz B 2013-09-09 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 7/5 obręb Czyżówek i 628/2 obręb Iłowa
588 Formularz A 2013-09-04 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 460 obręb Iłowa
589 Formularz A 2013-08-30 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym151/1 obręb Iłowa
590 Formularz A 2013-08-29 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 449 obręb Borowe
591 Formularz A 2013-08-28 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 139 obręb Jankowa Żagańska
592 Formularz A 2013-08-21 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 1020 obręb Iłowa
593 Formularz B 2013-08-16 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem 70 i 73 obręb Wilkowisko
594 Formularz B 2013-08-14 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 174 obręb Konin Żagański
595 Formularz A 2013-08-13 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki o numerze ewidencyjnym 715 obręb Iłowa
596 Formularz A 2013-08-06 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 7/5 obręb Czyżówek i 628/2 obręb Iłowa
597 Formularz B 2013-08-05 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 36/4 i 66/4 obręb Konin Żagański
598 Formularz A 2013-08-05 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 977 obręb Iłowa
599 Formularz B 2013-08-05 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 977 obręb Iłowa
600 Formularz A 2013-07-26 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem 70 i 73 obręb Wilkowisko
601 Formularz A 2013-07-24 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 174 obręb Konin Żagański
602 Formularz A 2013-07-22 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 36/4 i 66/4 obręb Konin Żagański
603 Formularz B 2013-07-16 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 176 obręb Jankowa Żagańska
604 Formularz B 2013-07-16 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 146/1 obręb Klików
605 Formularz B 2013-07-15 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 928 obręb Iłowa
606 Formularz B 2013-07-15 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 5/11 obręb Borowe
607 Formularz B 2013-07-10 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 486 obręb Kowalice
608 Formularz B 2013-07-10 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 486 obręb Kowalice
609 Formularz A 2013-07-09 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 146/1 obręb Klików
610 Formularz A 2013-07-08 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 486 obręb Kowalice
611 Formularz A 2013-07-08 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 486 obręb Kowalice
612 Formularz B 2013-07-05 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 743 obręb Iłowa
613 Formularz A 2013-07-04 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 743 obręb Iłowa
614 Formularz B 2013-06-30 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 134 obręb Wilkowisko
615 Formularz B 2013-06-28 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 368/9 obręb Iłowa
616 Formularz B 2013-06-24 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 392 obręb Iłowa
617 Formularz A 2013-06-24 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 5/11 obręb Borowe
618 Formularz A 2013-06-21 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 392 obręb Iłowa
619 Formularz A 2013-06-20 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 176 obręb Jankowa Żagańska
620 Formularz A 2013-06-19 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 928 obręb Iłowa
621 Formularz B 2013-06-17 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1144 obręb Iłowa
622 Formularz B 2013-06-17 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 176 obręb Jankowa Żagańska
623 Formularz B 2013-06-17 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 113 obręb Konin Żagański
624 Formularz A 2013-06-16 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 63/1 obręb Wilkowisko
625 Formularz B 2013-06-06 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 32 i 36 obręb Wilkowisko
626 Formularz B 2013-06-04 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 63/1 obręb Wilkowisko
627 Formularz B 2013-06-03 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 23 obręb Czyżówek
628 Formularz B 2013-06-03 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 190/4 obręb Czerna
629 Formularz A 2013-05-29 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 190/4 obręb Czerna
630 Formularz B 2013-05-24 Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki 109/4 obręb Klików
631 Formularz B 2013-05-24 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 546/2 obręb Czerna w pasie rzeki Czerna Wielka
632 Formularz B 2013-05-21 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Stacji Paliw Płynnych Etap II” dla samochodów ciężarowych, jako uzupełnienie – rozbudowa istniejącej Stacji Paliw Płynnych wchodzącej w skład MOP na działce nr 556, 555 i 553 obręb Czyżówek, gmina Iłowa
633 Formularz B 2013-05-17 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 136/8 obręb Iłowa
634 Formularz B 2013-05-17 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1261/5 obręb Iłowa
635 Formularz B 2013-05-17 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1072 obręb Iłowa
636 Formularz B 2013-05-17 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 245/4 obręb Iłowa
637 Formularz A 2013-05-13 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 113 obręb Konin Żagański
638 Formularz A 2013-05-10 Decyzja zezwalająca na usunięcie sumaka z działki oznaczonej numerem 379/3 obręb Borowe
639 Formularz B 2013-05-10 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działek o numerach ewidencyjnych 23/4 i 44/4 obręb Jankowa Żagańska
640 Formularz B 2013-05-08 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 270 obręb Czyżówek
641 Formularz A 2013-05-08 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 176 obręb Jankowa Żagańska
642 Formularz A 2013-05-07 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 23 obręb Czyżówek
643 Formularz A 2013-05-07 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 368/9 obręb Iłowa
644 Formularz A 2013-05-02 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1144 obręb Iłowa
645 Formularz B 2013-04-30 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej 1079F na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 636 obręb Konin Żagański
646 Formularz B 2013-04-30 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1356 obręb Iłowa
647 Formularz B 2013-04-29 Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 134/2 obręb Klików
648 Formularz B 2013-04-26 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zbiornika retencyjnego II z urządzeniem piętrzącym” zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1079 obręb Czerna, gmina Iłowa w leśnictwie Jeziornik, oddział leśny nr 23g."
649 Formularz A 2013-04-25 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 546/2 obręb Czerna w pasie rzeki Czerna Wielka
650 Formularz B 2013-04-24 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Stacji Paliw Płynnych Etap II” dla samochodów ciężarowych, jako uzupełnienie – rozbudowa istniejącej Stacji Paliw Płynnych wchodzącej w skład MOP na działce nr 556, 555 i 553 obręb Czyżówek, gmina Iłowa
651 Formularz A 2013-04-23 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 245/4 obręb Iłowa
652 Formularz B 2013-04-19 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogi powiatowej 1079F na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 155 obręb Iłowa
653 Formularz B 2013-04-17 Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zbiornika retencyjnego II z urządzeniem piętrzącym” zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1079 obręb Czerna, gmina Iłowa w leśnictwie Jeziornik, oddział leśny nr 23g."
654 Formularz A 2013-04-17 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 136/8 obręb Iłowa
655 Formularz A 2013-04-17 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1261/5 obręb Iłowa
656 Formularz A 2013-04-17 Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1072 obręb Iłowa
657 Formularz A 2013-04-15 Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1356 obręb Iłowa
658 Formularz A 2013-04-12 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek o numerach ewidencyjnych 23/4 i 44/4 obręb Jankowa Żagańska
659 Formularz A 2013-04-12 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 134 obręb Wilkowisko
660 Formularz A 2013-04-11 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki 109/4 obręb Klików
661 Formularz B 2013-04-08 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 96 i działce 115 obręb Czerna
662 Formularz B 2013-04-08 Umorzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 32 i 36 obręb Wilkowisko
663 Formularz A 2013-04-08 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 32 i 36 obręb Wilkowisko
664 Formularz A 2013-04-08 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 270 obręb Czyżówek
665 Formularz B 2013-04-05 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 315 obręb Czerna
666 Formularz B 2013-04-04 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 69, 70, 74/3, 75 obręb Czyżówek
667 Formularz A 2013-04-04 Wydanie zezwolenia na usunięcie sumaka z działki oznaczonej numerem 379/3 obręb Borowe
668 Formularz B 2013-04-02 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni rolniczej o mocy
669 Formularz B 2013-03-29 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 69, 70, 74/3, 75 obręb Czyżówek
670 Formularz A 2013-03-26 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 134/2 obręb Klików
671 Formularz A 2013-03-22 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Stacji Paliw Płynnych Etap II” dla samochodów ciężarowych, jako uzupełnienie – rozbudowa istniejącej Stacji Paliw Płynnych wchodzącej w skład MOP na działce nr 556, 555 i 553 obręb Czyżówek, gmina Iłowa
672 Formularz B 2013-03-19 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Działalności w zakresie usługowego zdobienia wyrobów ze szkła"
673 Formularz A 2013-03-18 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " „Budowie zbiornika retencyjnego II z urządzeniem piętrzącym” zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1079 obręb Czerna, gmina Iłowa w leśnictwie Jeziornik, oddział leśny nr 23g."
674 Formularz A 2013-03-15 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na " Budowie - biogazowni rolniczej o mocy 499 kWel
675 Formularz B 2013-03-13 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na terenie działek numer 513 obręb Iłowa, 347/1 obręb Czyżówek 261 obręb Borowe w pasie drogi wojewódzkiej numer 300
676 Formularz A 2013-03-11 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 96 i działce 115 obręb Czerna
677 Formularz A 2013-03-11 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 32 i 36 obręb Wilkowisko
678 Formularz B 2013-03-08 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 450/8, 450/6, 450/7 obręb Konin Żagański
679 Formularz A 2013-03-07 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 315 obręb Czerna
680 Formularz A 2013-03-06 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 258 obręb Konin Żagański
681 Formularz B 2013-03-05 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 429/4 i 429/5 obręb Czerna
682 Formularz B 2013-03-04 Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie „Stacji Paliw Płynnych dla samochodów ciężarowych, jako uzupełnienie rozbudowa istniejącej Stacji Paliw Płynnych wchodzącej w skład MOP na działce nr 556 w m. Iłowa, obręb Czyżówek, Stacja Paliw funkcjonowała będzie na karty płatnicze w systemie bezobsługowym”
683 Formularz B 2013-03-04 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 276/2 obręb Szczepanów
684 Formularz A 2013-02-28 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 69, 70, 74/3, 75 obręb Czyżówek
685 Formularz B 2013-02-26 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego 134/1 obręb Klików
686 Formularz A 2013-02-21 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej 1079F na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 636 obręb Konin Żagański
687 Formularz B 2013-02-20 Postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na "Działalności w zakresie usługowego zdobienia wyrobów ze szkła"
688 Formularz B 2013-02-18 Decyzja zezwalająca na na usunięcie drzew rosnących na działce numer 297 obręb Iłowa
689 Formularz A 2013-02-12 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogi powiatowej 1079F na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 155 obręb Iłowa
690 Formularz A 2013-02-07 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 450/8, 450/6, 450/7 obręb Konin Żagański
691 Formularz A 2013-02-06 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 429/4 i 429/5 obręb Czerna
692 Formularz A 2013-02-05 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Stacji Paliw Płynnych dla samochodów ciężarowych, jako uzupełnienie rozbudowa istniejącej Stacji Paliw Płynnych wchodzącej w skład MOP na działce nr 556 w m. Iłowa, obręb Czyżówek, Stacja Paliw funkcjonowała będzie na karty płatnicze w systemie bezobsługowym”
693 Formularz A 2013-02-04 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 276/2 obręb Szczepanów
694 Formularz A 2013-01-29 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce numer 297 obręb Iłowa
695 Formularz B 2013-01-23 Decyzja zmienająca zezwolenie na usunięcie drzew z działek 150/3, 150/7, 150/8, 150/9, 150/10, 150/10, 150/12, 150/13 obręb Wilkowisko
696 Formularz B 2013-01-23 Decyzja zmieniająca zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na działkce oznaczonej numerem ewidencyjnym 108/1 obręb Klików
697 Formularz A 2013-01-22 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Działalności w zakresie usługowego zdobienia wyrobów ze szkła"
698 Formularz A 2013-01-21 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego 134/1 obręb Klików
699 Formularz A 2013-01-18 Wydanie decyzji na usunięcie drzew rosnących na terenie działek numer 513 obręb Iłowa, 347/1 obręb Czyżówek 261 obręb Borowe w pasie drogi wojewódzkiej numer 300
700 Formularz A 2013-01-02 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 268 obręb Iłowa
701 Formularz A 2012-12-27 Wniosek o zmianę zezwolenia na usunięcie drzew z działek 150/3, 150/7, 150/8, 150/9, 150/10, 150/10, 150/12, 150/13 obręb Wilkowisko
702 Formularz A 2012-12-27 Wniosek o zmianę zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkce oznaczonej numerem ewidencyjnym 108/1 obręb Klików
703 Formularz A 2012-12-01 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 546/2 obręb Czerna

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu