ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 118/8/XV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020 – 2030
Nr aktu prawnego
118/8/XV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 117/8/XV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwała budżetowa na rok 2020 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
117/8/XV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 116/8/XV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2019
Nr aktu prawnego
116/8/XV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 115/8/XV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
115/8/XV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 114/8/XV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
114/8/XV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 113/8/XV/19 Rady Miejskiej w Iłowe z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 103/8/XIV/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr 68/7/XIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej
Nr aktu prawnego
113/8/XV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 112/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019 – 2030
Nr aktu prawnego
112/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 111/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
111/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 110/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Nr aktu prawnego
110/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 109/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
109/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 108/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
108/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 107/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej zmieniająca uchwałę Nr 357/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
107/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 106/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Szkole Podstawowej w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami
Nr aktu prawnego
106/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 105/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2020 rok
Nr aktu prawnego
105/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 104/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Iłowa na rok 2020
Nr aktu prawnego
104/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 103/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 68/7/XIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej
Nr aktu prawnego
103/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwala nr 102/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 224/7/XXXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Iłowej” oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
102/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 101/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Borowe
Nr aktu prawnego
101/8/XIV/19
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 100/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
100/8/XIII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 99/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 151/7/XXIII/16 w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłowa do roku 2020"
Nr aktu prawnego
99/8/XIII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 98/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
98/8/XIII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 97/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie skargi na działanie dyrektora Przedszkola Miejskiego w Iłowej
Nr aktu prawnego
97/8/XIII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 96/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
96/8/XIII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 95/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Nr aktu prawnego
95/8/XIII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 94/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
94/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 93/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości Powiatu Żagańskiego do gminnego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
93/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 92/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenie jej do kategorii drogi powiatowej na ternie Gminy Iłowa w miejscowości Szczepanów
Nr aktu prawnego
92/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 91/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości na rzecz Powiatu Żagańskiego
Nr aktu prawnego
91/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 90/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
Nr aktu prawnego
90/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 89/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości Powiatu Żagańskiego do gminnego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
89/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 31
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 88/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika w miejscowości Iłowa
Nr aktu prawnego
88/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 87/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 113/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
87/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 86/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
Nr aktu prawnego
86/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 85/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
85/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 84/8/XII/19Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
84/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 83/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 54/8/VIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
83/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 82/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu na kadencję 2020-2023
Nr aktu prawnego
82/8/XII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 81/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
81/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 80/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 czerwca 2019 r. (Sygn. akt PR Pa 47.2019) na uchwałę nr 51/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw;
Nr aktu prawnego
80/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 79/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 czerwca 2019 r. (Sygn. akt PR Pa 48.2019) na uchwałę nr 50/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw
Nr aktu prawnego
79/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 41
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 78/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 czerwca 2019 r. (Sygn. akt PR Pa 45.2019) na uchwałę nr 49/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw
Nr aktu prawnego
78/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 77/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 czerwca 2019 r. (Sygn. akt PR Pa 41.2019) na uchwałę nr 48/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw
Nr aktu prawnego
77/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 76/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 czerwca 2019 r. (Sygn. akt PR Pa 40.2019) na uchwałę nr 47/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw
Nr aktu prawnego
76/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 75/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 czerwca 2019 r. (Sygn. akt PR Pa 46.2019) na uchwałę nr 46/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw
Nr aktu prawnego
75/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 74/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 czerwca 2019 r. (Sygn. akt PR Pa 44.2019) na uchwałę nr 45/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw
Nr aktu prawnego
74/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 73/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 czerwca 2019 r. (Sygn. akt PR Pa 43.2019) na uchwałę nr 44/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw
Nr aktu prawnego
73/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 72/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 czerwca 2019 r. (Sygn. akt PR Pa 42.2019) na uchwałę nr 43/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw
Nr aktu prawnego
72/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 71/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 czerwca 2019 r. (Sygn. akt PR Pa 49.2019) na uchwałę nr 42/4/VI/03 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 marca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectw
Nr aktu prawnego
71/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 70/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Nr aktu prawnego
70/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-07-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 69/8/XI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
69/8/XI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 68/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
68/8/X/19
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 67/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr 370/7/L/18 Rady Miejskiej w Iłowej o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
67/8/X/19
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 66/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019 - 2030
Nr aktu prawnego
66/8/X/19
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 65/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
65/8/X/19
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 64/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr 129/7/XX/16 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Nr aktu prawnego
64/8/X/19
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 63/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r.o zmianie uchwały Nr 89/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psa w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
63/8/X/19
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 62/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr 311/7/XLII/17 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
62/8/X/19
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 61/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej
Nr aktu prawnego
61/8/X/19
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 60/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
60/8/X/19
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 59/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej i Centrum Kultury w Iłowej
Nr aktu prawnego
59/8/X/19
Status
Obowiązujący
Lp: 61
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 58/8/IX/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2018 r.
Nr aktu prawnego
58/8/IX/19
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 57/8/IX/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2018 r.
Nr aktu prawnego
57/8/IX/19
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 56/8/IX/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Iłowej wotum zaufania
Nr aktu prawnego
56/8/IX/19
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 55/8/VIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
55/8/VIII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 54/8/VIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
54/8/VIII/19
Status
Zmieniony
Lp: 66
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 53/8/VIII/19Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe
Nr aktu prawnego
53/8/VIII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 52/8/VIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego
Nr aktu prawnego
52/8/VIII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 51/8/VII/19 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
51/8/VII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 50/8/VII/19 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Nr aktu prawnego
50/8/VII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 49/8/VII/19 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 maja 2019 r.w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa oraz zmianie uchwały nr 164/3/XXXVIII/02 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
49/8/VII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2019-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 48/8/VII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania a także zasad zwrotu wydatków za te usługi
Nr aktu prawnego
48/8/VII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 47/8/VII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 maja w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
47/8/VII/19
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 46/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019 – 2030 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
46/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 45/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
45/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 44/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
Nr aktu prawnego
44/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 43/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej na terenie miejscowości Czerna i Konin Żagański
Nr aktu prawnego
43/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 42/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie aktu o utworzenie samorządowej instytucji pod nazwą Centrum Kultury w Iłowej oraz nadanie statutu Centrum Kultury w Iłowej
Nr aktu prawnego
42/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 41/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Iłowa pod nazwą Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Nr aktu prawnego
41/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 40/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Nr aktu prawnego
40/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 39/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
39/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 81
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 38/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu oraz przedmiotu działania
Nr aktu prawnego
38/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 37/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Publicznych oraz przedmiotu działania
Nr aktu prawnego
37/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 36/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
36/8/VI/19
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 35/8/V/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
35/8/V/19
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 34/8/V/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego
Nr aktu prawnego
34/8/V/19
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 33/8/V/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym
Nr aktu prawnego
33/8/V/19
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 32/8/V/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
32/8/V/19
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 31/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁOWA NA LATA 2019 - 2034
Nr aktu prawnego
31/8/IV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 30/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019 GMINY IŁOWA
Nr aktu prawnego
30/8/IV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 29/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY IŁOWA
Nr aktu prawnego
29/8/IV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 28/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
Nr aktu prawnego
28/8/IV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 27/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Iłowa i jej jednostkom organizacyjnym
Nr aktu prawnego
27/8/IV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 26/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
26/8/IV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 25/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Nr aktu prawnego
25/8/IV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 24/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018 – 2030
Nr aktu prawnego
24/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 23/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
23/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwał nr 22/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku socjalno – administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej”
Nr aktu prawnego
22/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 21/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 374/7/LII/18 z dnia 5 czerwca 2018 roku, w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 roku
Nr aktu prawnego
21/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 20/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa”
Nr aktu prawnego
20/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 19/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 424/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 roku, w sprawie udzielenia dotacji celowej Fundacji Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie
Nr aktu prawnego
19/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 101
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 18/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej i zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
18/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 17/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
17/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwałą nr16/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały nr 159/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik”
Nr aktu prawnego
16/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 15/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa oraz tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Nr aktu prawnego
15/8/III/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 14/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Iłowa na 2019 rok
Nr aktu prawnego
14/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 13/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2019 rok
Nr aktu prawnego
13/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 12/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
Nr aktu prawnego
12/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 11/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
Nr aktu prawnego
11/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 10/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
10/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 9/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Nr aktu prawnego
9/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 8/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2019 r dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
8/8/III/18
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2018-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 7/8/II/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej dokonującego czynności delegowania przewodniczącego Rady Miejskiej
Nr aktu prawnego
7/8/II/18
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2018-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 6/8/II/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalanie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Nr aktu prawnego
6/8/II/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2018-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 5/8/II/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalanie składu osobowego Komisji do Spraw Publicznych oraz przedmiotu działania
Nr aktu prawnego
5/8/II/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2018-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 4/8/II/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalanie składu osobowego Komisji Budżetu oraz przedmiotu działania
Nr aktu prawnego
4/8/II/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2018-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 3/8/II/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
3/8/II/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2018-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 2/8/I/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej
Nr aktu prawnego
2/8/I/18
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2018-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 1/8/I/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej
Nr aktu prawnego
1/8/I/18
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 424/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Fundacji Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie
Nr aktu prawnego
424/7/LVII/18
Status
Uchylony
Lp: 120
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 423/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 roku W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY IŁOWA
Nr aktu prawnego
423/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 121
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 422/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
422/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 421/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożycia napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
421/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 420/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 406/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa oraz zmiany uchwały nr 304/6/XXXVIII/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa
Nr aktu prawnego
420/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 419/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
419/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 418/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. o zmianie uchwały nr 402/7LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
418/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 417/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Nr aktu prawnego
417/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 416/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłowa
Nr aktu prawnego
416/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 415/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego
Nr aktu prawnego
415/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 414/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Nr aktu prawnego
414/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 413/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. o zmianie uchwały nr 36/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
Nr aktu prawnego
413/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2018-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 412/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Nr aktu prawnego
412/7/LVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 411/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchylenia uchwały nr 395/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034
Nr aktu prawnego
411/7/LVI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 410/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
410/7/LVI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 409/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Nr aktu prawnego
409/7/LVI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 408/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Nr aktu prawnego
408/7/LVI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 407/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Nr aktu prawnego
407/7/LVI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 406/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa oraz zmianie uchwały nr 304/6/XXXVIII/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa
Nr aktu prawnego
406/7/LVI/18
Status
Zmieniony
Lp: 138
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 405/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
405/7/LVI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 404/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
404/7/LVI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 403/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Nr aktu prawnego
403/7/LVI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 141
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 402/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
402/7/LVI/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 401/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
401/7/LVI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 400/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Iłowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
Nr aktu prawnego
400/7/LVI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2018-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 399/7/LV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14.09.2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
399/7/LV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2018-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 398/7/LV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14.09.2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 394/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Nr aktu prawnego
398/7/LV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2018-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 397/7/LV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14.09.2018 sprawie uchylenia Uchwały Nr 391/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 roku, dotyczącej udzielenia dotacji podmiotowej dla ZGKIM w Iłowej
Nr aktu prawnego
397/7/LV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2018-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 396/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r.o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
396/7/LIV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2018-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 395/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034
Nr aktu prawnego
395/7/LIV/18
Status
Uchylony
Lp: 149
Data podjęcia
2018-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 394/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
394/7/LIV/18
Status
Uchylony
Lp: 150
Data podjęcia
2018-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 393/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Lubuskiem
Nr aktu prawnego
393/7/LIV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 151
Data podjęcia
2018-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 392/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Iłowa dla jednostki ochotniczej straży pozarnej
Nr aktu prawnego
392/7/LIV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2018-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 391/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
391/7/LIV/18
Status
Uchylony
Lp: 153
Data podjęcia
2018-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 390/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejstru zabytków
Nr aktu prawnego
390/7/LIV/18
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 389/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłowa organowi regulacyjnemu
Nr aktu prawnego
389/7/LIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 388/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby zezwoleń na terenie gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
388/7/LIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 387/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
387/7/LIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 386/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu
Nr aktu prawnego
386/7/LIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 385/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
385/7/LIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 384/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2017 r.
Nr aktu prawnego
384/7/LIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 383/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
383/7/LIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 161
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 382/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe
Nr aktu prawnego
382/7/LII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 381/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
381/7/LII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 380/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Iłowa na lata 2018-2023
Nr aktu prawnego
380/7/LII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 379/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Iłowa na lata 2018-2020
Nr aktu prawnego
379/7/LII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 378/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2018 rok
Nr aktu prawnego
378/7/LII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 377/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
377/7/LII/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 376/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034
Nr aktu prawnego
376/7/LII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 375/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
375/7/LII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 374/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 roku
Nr aktu prawnego
374/7/LII/18
Status
Uchylony
Lp: 170
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 373/7/LI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
373/7/LI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 372/7/LI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2018 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Budowa obiektu rekreacyjnego w Koninie Żagańskim"
Nr aktu prawnego
372/7/LI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 371/7/LI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2018 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Budowa obiektu rekreacyjnego z Czernej"
Nr aktu prawnego
371/7/LI/18
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2018-04-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 370/7/L/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
370/7/L/18
Status
Zmieniony
Lp: 174
Data podjęcia
2018-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 369/7/XLIX/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
369/7/XLIX/18
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2018-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 368/7/XLIX/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
368/7/XLIX/18
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 367/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 o zmianie uchwały nr 151/7/XXIII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłowa do roku 2020
Nr aktu prawnego
367/7/XLVIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 366/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część działki nr 719/8 położonej w Iłowej przy Placu Wolności
Nr aktu prawnego
366/7/XLVIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 365/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie podziału Gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
365/7/XLVIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 364/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie podziału Gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Nr aktu prawnego
364/7/XLVIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 363/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej 105. Kresowemu Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Żarach
Nr aktu prawnego
363/7/XLVIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 181
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 362/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Iłowa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
Nr aktu prawnego
362/7/XLVIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 361/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
361/7/XLVIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała na 360/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze na działalność Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
360/7/XLVIII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2018-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 359/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
Nr aktu prawnego
359/7/XLVII/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2018-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 358/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
358/7/XLVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2018-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 357/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
357/7/XLVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2018-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 356/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
Nr aktu prawnego
356/7/XLVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2018-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 355/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psa w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
355/7/XLVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2018-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 354/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
354/7/XLVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 190
Data podjęcia
2018-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 353/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Nr aktu prawnego
353/7/XLVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 191
Data podjęcia
2018-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 352/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Nr aktu prawnego
352/7/XLVII/18
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 351/7/XLVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034
Nr aktu prawnego
351/7/XLVI/17
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 350/7/XLVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2017 r. - uchwała budżetowa na rok 2018 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
350/7/XLVI/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 349/7/XLVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
349/7/XLVI/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 348/7/XLVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn "Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem"
Nr aktu prawnego
348_7_XLVI_17
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 347/7/XLVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
Nr aktu prawnego
347/7/XLVI/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2017-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 346/7/XLV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Nr aktu prawnego
346/7/XLV/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2017-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 345/7/XLV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. „Lotników Alianckich” w Iłowej
Nr aktu prawnego
345/7/XLV/17
Status
Obowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2017-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 344/7/XLV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w miejscowości Żaganiec, miejscowości Wilkowisko oraz przy skrzyżowaniu drogi nr 1079F z drogą nr 1083F gmina Iłowa
Nr aktu prawnego
344/7/XLV/17
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2017-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 343/7/XLV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagradzania i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa
Nr aktu prawnego
343/7/XLV/17
Status
Obowiązujący
Lp: 201
Data podjęcia
2017-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 342/7/XLV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2017-2023
Nr aktu prawnego
342/7/XLV/17
Status
Obowiązujący
Lp: 202
Data podjęcia
2017-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 341/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
341/7/XLIV/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 203
Data podjęcia
2017-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 340/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
340/7/XLIV/17
Status
Obowiązujący
Lp: 204
Data podjęcia
2017-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 339/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
339/7/XLIV/17
Status
Obowiązujący
Lp: 205
Data podjęcia
2017-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 338/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
338/7/XLIV/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 206
Data podjęcia
2017-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 337/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
337/7/XLIV/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 207
Data podjęcia
2017-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 336/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa"
Nr aktu prawnego
336/7/XLIV/17
Status
Obowiązujący
Lp: 208
Data podjęcia
2017-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 335/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz zmiany nazwy i zmiany siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
335/7/XLIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 209
Data podjęcia
2017-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 334/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
334/7/XLIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 210
Data podjęcia
2017-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 333/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
333/7/XLIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 211
Data podjęcia
2017-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 332/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
332/7/XLIII/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 212
Data podjęcia
2017-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 331/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Nr aktu prawnego
331/7/XLIII/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 213
Data podjęcia
2017-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 330/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
330/7/XLIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 214
Data podjęcia
2017-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 329/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie udzielania odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 11 października 2017r. (sygn. akt PRPa 248.2016) na uchwałę nr 70/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
329/7/XLIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 215
Data podjęcia
2017-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 328/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2018 rok
Nr aktu prawnego
328/7/XLIII/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 216
Data podjęcia
2017-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 327/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2018 rok
Nr aktu prawnego
327/7/XLIII/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 217
Data podjęcia
2017-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 326/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. „Akademia Małych Zuchów” w Iłowej
Nr aktu prawnego
326/7/XLIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 218
Data podjęcia
2017-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 325/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
325/7/XLIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 219
Data podjęcia
2017-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 324/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
324/7/XLIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 220
Data podjęcia
2017-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 323/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej w systemie zaprojektuj, wybuduj”
Nr aktu prawnego
323/7/XLIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 221
Data podjęcia
2017-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 322/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Przebudowa rekreacyjnego obiektu w Koninie Żagańskim"
Nr aktu prawnego
322/7/XLIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 222
Data podjęcia
2017-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 321/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej"
Nr aktu prawnego
321/7/XLIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 223
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 320/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miejską w Iłowej
Nr aktu prawnego
320/7/XLII/17
Status
Uchylony
Lp: 224
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 319/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. „Akademia Małych Zuchów” w Iłowej
Nr aktu prawnego
319/7/XLII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 225
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 318/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
318/7/XLII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 226
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 317/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
Nr aktu prawnego
317/7/XLII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 227
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 316/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
316/7/XLII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 228
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 315/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej
Nr aktu prawnego
315/7/XLII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 229
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 314/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
Nr aktu prawnego
314/7/XLII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 230
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 313/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
Nr aktu prawnego
313/7/XLII/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 231
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 312/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
Nr aktu prawnego
312/7/XLII/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 232
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 311/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
311/7/XLII/17
Status
Zmieniony
Lp: 233
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 310/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
310/7/XLII/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 234
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 309/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
309/7/XLII/17
Status
Zmieniony
Lp: 235
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 308/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030
Nr aktu prawnego
308/7/XLII/17
Status
Uchylony
Lp: 236
Data podjęcia
2017-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 307/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
307/7/XLII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 237
Data podjęcia
2017-08-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 306/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
306/7/XLI/17
Status
Obowiązujący
Lp: 238
Data podjęcia
2017-08-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 305/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Iłowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowem
Nr aktu prawnego
305/7/XLI/17
Status
Obowiązujący
Lp: 239
Data podjęcia
2017-08-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 304/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
Nr aktu prawnego
304/7/XLI/17
Status
Obowiązujący
Lp: 240
Data podjęcia
2017-08-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 303/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy
Nr aktu prawnego
303/7/XLI/17
Status
Obowiązujący
Lp: 241
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 302/7/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu publicznych szkół w ośmioletnią szkołę podstawową
Nr aktu prawnego
302/7/XL/17
Status
Obowiązujący
Lp: 242
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 301/7/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
301/7/XL/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 243
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 300/7/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020
Nr aktu prawnego
300/7/XL/17
Status
Obowiązujący
Lp: 244
Data podjęcia
2017-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 299/7/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
299/7/XL/17
Status
Obowiązujący
Lp: 245
Data podjęcia
2017-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 298/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania
Nr aktu prawnego
298/7/XXXIX/17
Status
Obowiązujący
Lp: 246
Data podjęcia
2017-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 297/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030
Nr aktu prawnego
297/7/XXXIX/17
Status
Obowiązujący
Lp: 247
Data podjęcia
2017-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 296/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
296/7/XXXIX/17
Status
Obowiązujący
Lp: 248
Data podjęcia
2017-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 295/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2017 roku
Nr aktu prawnego
295/7/XXXIX/17
Status
Obowiązujący
Lp: 249
Data podjęcia
2017-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 294/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2016 r.
Nr aktu prawnego
294/7/XXXIX/17
Status
Obowiązujący
Lp: 250
Data podjęcia
2017-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 293/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2016 r.
Nr aktu prawnego
293/7/XXXIX/17
Status
Obowiązujący
Lp: 251
Data podjęcia
2017-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 292/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
292/7/XXXVIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 252
Data podjęcia
2017-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 291/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk "Orlik"
Nr aktu prawnego
291/7/XXXVIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 253
Data podjęcia
2017-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 290/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia czasu w trakcie którego zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym
Nr aktu prawnego
290/7/XXXVIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 254
Data podjęcia
2017-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 289/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie dowozu dzieci do przedszkola i szkół, wobec których Gmina Iłowa nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
Nr aktu prawnego
289/7/XXXVIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 255
Data podjęcia
2017-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 288/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIE W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu publicznych szkół w ośmioklasową szkołę podstawową
Nr aktu prawnego
288/7/XXXVIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 256
Data podjęcia
2017-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 287/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Nr aktu prawnego
287/7/XXXVIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 257
Data podjęcia
2017-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 286/7XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
286/7/XXXIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 258
Data podjęcia
2017-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 285/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część działki nr 773/5 położonej w Iłowej przy ul. Kościelnej
Nr aktu prawnego
285/7/XXXVIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 259
Data podjęcia
2017-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 284/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej
Nr aktu prawnego
284/7/XXXVIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 260
Data podjęcia
2017-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 283/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014 - 2020
Nr aktu prawnego
283/7/XXXVIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 261
Data podjęcia
2017-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 282/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 - 2030
Nr aktu prawnego
282/7/XXXVIII/17
Status
Uchylony
Lp: 262
Data podjęcia
2017-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 281/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
281/7/XXXVIII/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 263
Data podjęcia
2017-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 280/7/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie podjęcia współpracy Gminy Iłowa z francuską Gminą Blanzy
Nr aktu prawnego
280/7/XXXVII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 264
Data podjęcia
2017-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 279/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030
Nr aktu prawnego
279/7/XXXVI/17
Status
Uchylony
Lp: 265
Data podjęcia
2017-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 278/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
278/7/XXXVI/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 266
Data podjęcia
2017-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 277/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
277/7/XXXVI/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 267
Data podjęcia
2017-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 276/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Iłowa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
Nr aktu prawnego
276/7/XXXVI/17
Status
Obowiązujący
Lp: 268
Data podjęcia
2017-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 275/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn "Modernizacja Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem"
Nr aktu prawnego
275/7/XXXVI/17
Status
Obowiązujący
Lp: 269
Data podjęcia
2017-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 274/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn "Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem"
Nr aktu prawnego
274/7/XXXVI/17
Status
Zmieniony
Lp: 270
Data podjęcia
2017-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 273/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn "Modernizacja ul. Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem"
Nr aktu prawnego
273/7/XXXVI/17
Status
Obowiązujący
Lp: 271
Data podjęcia
2017-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 272/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce
Nr aktu prawnego
272/7/XXXV/17
Status
Obowiązujący
Lp: 272
Data podjęcia
2017-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 271/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Iłowa
Nr aktu prawnego
271/7/XXXV/17
Status
Obowiązujący
Lp: 273
Data podjęcia
2017-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 270/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Nr aktu prawnego
270/7/XXXV/17
Status
Obowiązujący
Lp: 274
Data podjęcia
2017-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 269/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkujących poza obwodem publicznej szkoły podstawowej na terenie gminy Iłowa, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Nr aktu prawnego
269/7/XXXV/17
Status
Obowiązujący
Lp: 275
Data podjęcia
2017-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 268/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Iłowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Nr aktu prawnego
268/7/XXXV/17
Status
Obowiązujący
Lp: 276
Data podjęcia
2017-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 267/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
267/7/XXXV/17
Status
Obowiązujący
Lp: 277
Data podjęcia
2017-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 266/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część działki nr 512/5 położonej w Iłowej przy ul.Borowskiej
Nr aktu prawnego
266/7/XXXV/17
Status
Obowiązujący
Lp: 278
Data podjęcia
2017-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 265/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
Nr aktu prawnego
265/7/XXXV/17
Status
Uchylony
Lp: 279
Data podjęcia
2017-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 264/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad ustalania i przekazywania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej z budżetu Gminy Iłowa środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
Nr aktu prawnego
264/7/XXXV/17
Status
Obowiązujący
Lp: 280
Data podjęcia
2017-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 263/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
263/7/XXXV/17
Status
Obowiązujący
Lp: 281
Data podjęcia
2017-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 262/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
262/7/XXXV/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 282
Data podjęcia
2017-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 261/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego
Nr aktu prawnego
261/7/XXXV/17
Status
Obowiązujący
Lp: 283
Data podjęcia
2017-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 260/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
260/7/XXXV/17
Status
Obowiązujący
Lp: 284
Data podjęcia
2017-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 259/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
259/7/XXXIV/17
Status
Tekst jednolity
Lp: 285
Data podjęcia
2017-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 258/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa
Nr aktu prawnego
258/7/XXXIV/17
Status
Tekst jednolity
Lp: 286
Data podjęcia
2017-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 257/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Nr aktu prawnego
257/7/XXXIV/17
Status
Tekst jednolity
Lp: 287
Data podjęcia
2017-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 256/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych
Nr aktu prawnego
256/7/XXXIV/17
Status
Tekst jednolity
Lp: 288
Data podjęcia
2017-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 255/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
255/7/XXXIV/17
Status
Tekst jednolity
Lp: 289
Data podjęcia
2017-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 254/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
254/7/XXXIV/17
Status
Tekst jednolity
Lp: 290
Data podjęcia
2017-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 253/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
253/7/XXXIV/17
Status
Tekst jednolity
Lp: 291
Data podjęcia
2017-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 252/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu
Nr aktu prawnego
252/7/XXXIV/17
Status
Tekst jednolity
Lp: 292
Data podjęcia
2017-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 251/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
251/7/XXXIV/17
Status
Tekst jednolity
Lp: 293
Data podjęcia
2017-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 250/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
250/7/XXXIV/17
Status
Uchylony
Lp: 294
Data podjęcia
2017-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 249/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów
Nr aktu prawnego
249/7/XXXIV/17
Status
Tekst jednolity
Lp: 295
Data podjęcia
2017-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 248/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych
Nr aktu prawnego
248/7/XXXIV/17
Status
Tekst jednolity
Lp: 296
Data podjęcia
2017-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 247/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
247/7/XXXIV/17
Status
Tekst jednolity
Lp: 297
Data podjęcia
2017-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 246/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
Nr aktu prawnego
246/7/XXXIV/17
Status
Tekst jednolity
Lp: 298
Data podjęcia
2017-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 245/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
245/7/XXXIV/17
Status
Obowiązujący
Lp: 299
Data podjęcia
2017-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 244/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Nr aktu prawnego
244/7/XXXIV/17
Status
Obowiązujący
Lp: 300
Data podjęcia
2017-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 243/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
243/7/XXXIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 301
Data podjęcia
2017-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 242/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część działki nr 773/5 położonej w Iłowej przy ul.Kościelnej
Nr aktu prawnego
242/7/XXXIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 302
Data podjęcia
2017-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 241/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu oznaczonego działką nr 694/7 położonej w Iłowej
Nr aktu prawnego
241/7/XXXIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 303
Data podjęcia
2017-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 240/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości , nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
240/7/XXXIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 304
Data podjęcia
2017-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 239/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Zespołowi Szkół w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami
Nr aktu prawnego
239/7/XXXIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 305
Data podjęcia
2017-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 238/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty Przedszkolu Miejskiemu w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami
Nr aktu prawnego
238/7/XXXIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 306
Data podjęcia
2017-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 237/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Centrum Usług Wspólnych w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
Nr aktu prawnego
237/7/XXXIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 307
Data podjęcia
2017-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 236/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
Nr aktu prawnego
236/7/XXXIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 308
Data podjęcia
2017-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 235/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Iłowa
Nr aktu prawnego
235/7/XXXIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 309
Data podjęcia
2017-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 234/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
234/7/XXXIII/17
Status
Obowiązujący
Lp: 310
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 233/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030
Nr aktu prawnego
233/7/XXXII/16
Status
Uchylony
Lp: 311
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 232/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na rok 2017 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
232/7/XXXII/16
Status
Zmieniony
Lp: 312
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 231/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
231/7/XXXII/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 313
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 230/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
Nr aktu prawnego
230/7/XXXII/16
Status
Obowiązujący
Lp: 314
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 229/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie miejscowości Borowe
Nr aktu prawnego
229/7/XXXII/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 315
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 228/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
228/7/XXXII/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 316
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 227/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
Nr aktu prawnego
227/7/XXXII/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 317
Data podjęcia
2016-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 226/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
226/7/XXXII/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 318
Data podjęcia
2016-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 225/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Nr aktu prawnego
225/7/XXXI/16
Status
Obowiązujący
Lp: 319
Data podjęcia
2016-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 224/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
224/7/XXXI/16
Status
Zmieniony
Lp: 320
Data podjęcia
2016-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 223/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
223/7/XXXI/16
Status
Obowiązujący
Lp: 321
Data podjęcia
2016-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 222/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z gminnego cmentarza w Iłowej
Nr aktu prawnego
222/7/XXXI/16
Status
Obowiązujący
Lp: 322
Data podjęcia
2016-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 221/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
Nr aktu prawnego
221/7/XXXI/16
Status
Obowiązujący
Lp: 323
Data podjęcia
2016-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 220/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Iłowa na lata 2017-2021
Nr aktu prawnego
220/7/XXXI/16
Status
Obowiązujący
Lp: 324
Data podjęcia
2016-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 219/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkola i szkół, wobec których Gmina Iłowa nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
Nr aktu prawnego
219/7/XXXI/16
Status
Obowiązujący
Lp: 325
Data podjęcia
2016-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 218/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2017 rok
Nr aktu prawnego
218/7/XXXI/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 326
Data podjęcia
2016-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 217/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2017 rok
Nr aktu prawnego
217/7/XXXI/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 327
Data podjęcia
2016-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 216/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016-2030
Nr aktu prawnego
216/7/XXXI/16
Status
Obowiązujący
Lp: 328
Data podjęcia
2016-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 215/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
215/7/XXXI/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 329
Data podjęcia
2016-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 214/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2016 roku
Nr aktu prawnego
214/7/XXXI/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 330
Data podjęcia
2016-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 213/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
213/7/XXX/16
Status
Obowiązujący
Lp: 331
Data podjęcia
2016-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 212/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
Nr aktu prawnego
212/7/XXX/16
Status
Obowiązujący
Lp: 332
Data podjęcia
2016-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 211/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Nr aktu prawnego
211/7/XXX/16
Status
Obowiązujący
Lp: 333
Data podjęcia
2016-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 210/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów
Nr aktu prawnego
210/7/XXX/16
Status
Obowiązujący
Lp: 334
Data podjęcia
2016-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 209/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
209/7/XXX/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 335
Data podjęcia
2016-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 208/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
208/7/XXX/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 336
Data podjęcia
2016-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 207/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
207/7/XXX/16
Status
Uchylony
Lp: 337
Data podjęcia
2016-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 206/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017 w miejscowościach Iłowa, Czerna, Czyżówek, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Szczepanów, Wilkowisko i Żaganiec
Nr aktu prawnego
206/7/XXX/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 338
Data podjęcia
2016-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 205/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017 w miejscowości Borowe
Nr aktu prawnego
205/7/XXX/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 339
Data podjęcia
2016-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 204/7/XXX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury w Gminie Iłowa
Nr aktu prawnego
204/7/XXX/16
Status
Obowiązujący
Lp: 340
Data podjęcia
2016-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 203/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
203/7/XXX/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 341
Data podjęcia
2016-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 202/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa na lata 2017–2032”
Nr aktu prawnego
202/7/XXIX/16
Status
Obowiązujący
Lp: 342
Data podjęcia
2016-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 201/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
201/7/XXIX/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 343
Data podjęcia
2016-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 200/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Nr aktu prawnego
200/7/XXIX/16
Status
Uchylony
Lp: 344
Data podjęcia
2016-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 199/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
199/7/XXIX/16
Status
Uchylony
Lp: 345
Data podjęcia
2016-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 198/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020
Nr aktu prawnego
198/7/XXIX/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 346
Data podjęcia
2016-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 197/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020
Nr aktu prawnego
197/7/XXIX/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 347
Data podjęcia
2016-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 196/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020
Nr aktu prawnego
196/7/XXIX/16
Status
Obowiązujący
Lp: 348
Data podjęcia
2016-10-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 195/7/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
195/7/XXVIII/16
Status
Obowiązujący
Lp: 349
Data podjęcia
2016-10-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 194/7/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Nr aktu prawnego
194/7/XXVIII/16
Status
Obowiązujący
Lp: 350
Data podjęcia
2016-10-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 193/7/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 11 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
193/7/XXVIII/16
Status
Obowiązujący
Lp: 351
Data podjęcia
2016-10-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 192/7/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 11 października 2016 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu w Iłowej, ul. Żagańska 40A
Nr aktu prawnego
192/7/XXVIII/16
Status
Obowiązujący
Lp: 352
Data podjęcia
2016-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 191/7/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
191/7/XXVII/16
Status
Obowiązujący
Lp: 353
Data podjęcia
2016-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 190/7/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2016-2030
Nr aktu prawnego
190/7/XXVII/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 354
Data podjęcia
2016-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 189/7/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
189/7/XXVII/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 355
Data podjęcia
2016-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 188/7/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania
Nr aktu prawnego
188/7/XXVII/16
Status
Obowiązujący
Lp: 356
Data podjęcia
2016-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 177/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Czerna, gmina Iłowa
Nr aktu prawnego
177/7/XXVI/16
Status
Obowiązujący
Lp: 357
Data podjęcia
2016-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 176/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miejscowości Szczepanów
Nr aktu prawnego
176/7/XXVI/16
Status
Obowiązujący
Lp: 358
Data podjęcia
2016-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 175/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa
Nr aktu prawnego
175/7/XXVI/16
Status
Obowiązujący
Lp: 359
Data podjęcia
2016-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 174/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa
Nr aktu prawnego
174/7/XXVI/16
Status
Obowiązujący
Lp: 360
Data podjęcia
2016-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 173/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
173/7/XXVI/16
Status
Obowiązujący
Lp: 361
Data podjęcia
2016-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 172/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
172/7/XXVI/16
Status
Obowiązujący
Lp: 362
Data podjęcia
2016-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 171/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie udzielania odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 29.07.2016 r. na uchwałę nr 137/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej
Nr aktu prawnego
171/7/XXVI/16
Status
Obowiązujący
Lp: 363
Data podjęcia
2016-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 170/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
Nr aktu prawnego
170/7/XXVI/16
Status
Uchylony
Lp: 364
Data podjęcia
2016-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 169/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
Nr aktu prawnego
169/7/XXVI/16
Status
Uchylony
Lp: 365
Data podjęcia
2016-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 168/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
168/7/XXVI/16
Status
Uchylony
Lp: 366
Data podjęcia
2016-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 167/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
167/7/XXVI/16
Status
Uchylony
Lp: 367
Data podjęcia
2008-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 175/5/XVIII/08 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 września 2008 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
175/5/XVIII/08
Status
Uchylony
Lp: 368
Data podjęcia
2016-07-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 166/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Lubuskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na uchwałę Rady Miejskiej w Iłowej
Nr aktu prawnego
166/7/XXV/16
Status
Obowiązujący
Lp: 369
Data podjęcia
2016-07-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 165/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
Nr aktu prawnego
165/7/XXV/16
Status
Uchylony
Lp: 370
Data podjęcia
2016-07-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 164/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
164/7/XXV/16
Status
Obowiązujący
Lp: 371
Data podjęcia
2016-07-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 163/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
163/7/XXV/16
Status
Obowiązujący
Lp: 372
Data podjęcia
2016-07-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 162/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli
Nr aktu prawnego
162/7/XXV/16
Status
Obowiązujący
Lp: 373
Data podjęcia
2016-07-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 161/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
161/7/XXV/16
Status
Obowiązujący
Lp: 374
Data podjęcia
2016-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 160/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
160/7/XXIV/16
Status
Obowiązujący
Lp: 375
Data podjęcia
2016-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 159/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
159/7/XXIV/16
Status
Obowiązujący
Lp: 376
Data podjęcia
2016-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 158/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
158/7/XXIV/16
Status
Obowiązujący
Lp: 377
Data podjęcia
2016-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 157/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
Nr aktu prawnego
157/7/XXIV/16
Status
Zmieniony
Lp: 378
Data podjęcia
2016-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 156/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy
Nr aktu prawnego
156/7/XXIV/16
Status
Obowiązujący
Lp: 379
Data podjęcia
2016-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 155/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
155/7/XXIV/16
Status
Zmieniony
Lp: 380
Data podjęcia
2016-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 154/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 r. gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
154/7/XXIV/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 381
Data podjęcia
2016-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 153/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2015 r.
Nr aktu prawnego
153/7/XXIV/16
Status
Obowiązujący
Lp: 382
Data podjęcia
2016-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 152/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2015 r.
Nr aktu prawnego
152/7/XXIV/16
Status
Obowiązujący
Lp: 383
Data podjęcia
2001-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 138/3/XXX/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
138/3/XXX/01
Status
Ma tekst jednolity
Lp: 384
Data podjęcia
2001-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 106/3/XXVII/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
106/3/XXVII/01
Status
Zmieniony
Lp: 385
Data podjęcia
1999-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 87/3/X/99 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowej" i utworzenia na jego bazie jednostki budżetowej "Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej"
Nr aktu prawnego
87/3/X/99
Status
Nieobowiązujący
Lp: 386
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 217/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Paweł"
Nr aktu prawnego
217/5/XXII/08
Status
Ma tekst jednolity
Lp: 387
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 216/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Boruta"
Nr aktu prawnego
216/5/XXII/08
Status
Ma tekst jednolity
Lp: 388
Data podjęcia
2008-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 208/5/XXI/ 08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Cisy nad Czerną"
Nr aktu prawnego
208/5/XXI/ 08
Status
Ma tekst jednolity
Lp: 389
Data podjęcia
2008-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 207/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Dęby Szczepanowskie"
Nr aktu prawnego
207/5/XXI/08
Status
Ma tekst jednolity
Lp: 390
Data podjęcia
2008-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 206/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Henryk"
Nr aktu prawnego
206/5/XXI/08
Status
Ma tekst jednolity
Lp: 391
Data podjęcia
2008-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 205/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Jerzy"
Nr aktu prawnego
205/5/XXI/08
Status
Ma tekst jednolity
Lp: 392
Data podjęcia
2008-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 204/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Wanda"
Nr aktu prawnego
204/5/XXI/08
Status
Ma tekst jednolity
Lp: 393
Data podjęcia
2008-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 164/5/XVII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie: zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
Nr aktu prawnego
164/5/XVII/08
Status
Zmieniony
Lp: 394
Data podjęcia
2016-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 151/7/XXIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłowa do roku 2020
Nr aktu prawnego
151/7/XXIII/16
Status
Obowiązujący
Lp: 395
Data podjęcia
2016-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 150/7/XXIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
150/7/XXIII/16
Status
Zmieniony
Lp: 396
Data podjęcia
2016-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 149/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Iłowej
Nr aktu prawnego
149/7/XXII/16
Status
Obowiązujący
Lp: 397
Data podjęcia
2016-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 148/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej
Nr aktu prawnego
148/7/XXII/16
Status
Obowiązujący
Lp: 398
Data podjęcia
2016-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 147/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej
Nr aktu prawnego
147/7/XXII/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 399
Data podjęcia
2016-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 146/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2016-2030
Nr aktu prawnego
146/7/XXII/16
Status
Obowiązujący
Lp: 400
Data podjęcia
2016-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 145/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
145/7/XXII/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 401
Data podjęcia
2016-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 144/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
144/7/XXII/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 402
Data podjęcia
2016-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 143/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego
Nr aktu prawnego
143/7/XXII/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 403
Data podjęcia
2016-04-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 142/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
142/7/XXI/16
Status
Obowiązujący
Lp: 404
Data podjęcia
2016-04-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 141/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
141/7/XXI/16
Status
Uchylony
Lp: 405
Data podjęcia
2016-04-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 140/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej
Nr aktu prawnego
140/7/XXI/16
Status
Obowiązujący
Lp: 406
Data podjęcia
2016-04-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 139/XXI/7/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
139/7/XXI/16
Status
Obowiązujący
Lp: 407
Data podjęcia
2016-04-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 138/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego Powiatu Żagańskiego
Nr aktu prawnego
138/7/XXI/16
Status
Obowiązujący
Lp: 408
Data podjęcia
2016-04-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 137/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów
Nr aktu prawnego
137/7/XXI/16
Status
Obowiązujący
Lp: 409
Data podjęcia
2016-04-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 136/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli
Nr aktu prawnego
136/7/XXI/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 410
Data podjęcia
2016-04-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 135/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczepanowie
Nr aktu prawnego
135/7/XXI/16
Status
Obowiązujący
Lp: 411
Data podjęcia
2016-03-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 134/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
134/7/XX/16
Status
Obowiązujący
Lp: 412
Data podjęcia
2016-03-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 133/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
Nr aktu prawnego
133/7/XX/16
Status
Tekst jednolity
Lp: 413
Data podjęcia
2016-03-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 132/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
132/7/XX/16
Status
Tekst jednolity
Lp: 414
Data podjęcia
2016-03-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 131/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu
Nr aktu prawnego
131/7/XX/16
Status
Obowiązujący
Lp: 415
Data podjęcia
2016-03-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 130/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Iłowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Nr aktu prawnego
130/7/XX/16
Status
Obowiązujący
Lp: 416
Data podjęcia
2016-03-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 129/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Nr aktu prawnego
129/7/XX/16
Status
Zmieniony
Lp: 417
Data podjęcia
2016-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 128/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
Nr aktu prawnego
128/7/XIX/16
Status
Uchylony
Lp: 418
Data podjęcia
2016-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 127/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik”
Nr aktu prawnego
127/7/XIX/16
Status
Tekst jednolity
Lp: 419
Data podjęcia
2016-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 126/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
126/7/XIX/16
Status
Obowiązujący
Lp: 420
Data podjęcia
2016-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 125/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
125/7/XIX/16
Status
Uchylony
Lp: 421
Data podjęcia
2016-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 124/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
124/7/XIX/16
Status
Tekst jednolity
Lp: 422
Data podjęcia
2016-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 123/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Nr aktu prawnego
123/7/XIX/16
Status
Tekst jednolity
Lp: 423
Data podjęcia
2016-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 122/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
122/7/XIX/16
Status
Tekst jednolity
Lp: 424
Data podjęcia
2016-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 121/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
Nr aktu prawnego
121/7/XIX/16
Status
Obowiązujący
Lp: 425
Data podjęcia
2016-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 120/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Iłowa do Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Nr aktu prawnego
120/7/XIX/16
Status
Obowiązujący
Lp: 426
Data podjęcia
2016-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 119/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Iłowa do Łużyckiego Związku Gmin
Nr aktu prawnego
119/7/XIX/16
Status
Obowiązujący
Lp: 427
Data podjęcia
2016-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 118/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
118/7/XIX/16
Status
Zmieniony
Lp: 428
Data podjęcia
2016-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 117/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Nr aktu prawnego
117/7/XIX/16
Status
Obowiązujący
Lp: 429
Data podjęcia
2016-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 116/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
Nr aktu prawnego
116/7/XIX/16
Status
Obowiązujący
Lp: 430
Data podjęcia
2016-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 115/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
Nr aktu prawnego
115/7/XIX/16
Status
Obowiązujący
Lp: 431
Data podjęcia
2016-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 114/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście
Nr aktu prawnego
114/7/XIX/16
Status
Obowiązujący
Lp: 432
Data podjęcia
2016-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 113/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
113/7/XIX/16
Status
Zmieniony
Lp: 433
Data podjęcia
2016-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 112/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
112/7/XIX/16
Status
Obowiązujący
Lp: 434
Data podjęcia
2016-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 111/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Iłowa na lata szkolne 2016/2017-2018/2019, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Nr aktu prawnego
111/7/XIX/16
Status
Obowiązujący
Lp: 435
Data podjęcia
2016-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 110/7/XIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu
Nr aktu prawnego
110/7/XIX/16
Status
Zmieniony
Lp: 436
Data podjęcia
2015-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 109/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z gminnego cmentarza w Iłowej
Nr aktu prawnego
109/7/XVIII/15
Status
Uchylony
Lp: 437
Data podjęcia
2015-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 108/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany "Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014 – 2020"
Nr aktu prawnego
108/7/XVIII/15
Status
Obowiązujący
Lp: 438
Data podjęcia
2015-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 107/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe
Nr aktu prawnego
107/7/XVIII/15
Status
Obowiązujący
Lp: 439
Data podjęcia
2015-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 106/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa
Nr aktu prawnego
106/7/XVIII/15
Status
Obowiązujący
Lp: 440
Data podjęcia
2015-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 105/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Jankowa Żagańska, gmina Iłowa
Nr aktu prawnego
105/7/XVIII/15
Status
Obowiązujący
Lp: 441
Data podjęcia
2015-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 104/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Kowalice, gmina Iłowa
Nr aktu prawnego
104/7/XVIII/15
Status
Obowiązujący
Lp: 442
Data podjęcia
2015-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 103/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2016-2030
Nr aktu prawnego
103/7/XVIII/15
Status
Zmieniony
Lp: 443
Data podjęcia
2015-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 102/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. uchwała budżetowa na 2016 rok gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
102/7/XVIII/15
Status
Uchylony
Lp: 444
Data podjęcia
2015-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 101/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
Nr aktu prawnego
101/7/XVIII/15
Status
Obowiązujący
Lp: 445
Data podjęcia
2015-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 100/7/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
100/7/XVIII/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 446
Data podjęcia
2015-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 99/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczepanowie
Nr aktu prawnego
99/7/XVII/15
Status
Obowiązujący
Lp: 447
Data podjęcia
2015-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 98/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
98/7/XVII/15
Status
Uchylony
Lp: 448
Data podjęcia
2015-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 97/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
97/7/XVII/15
Status
Uchylony
Lp: 449
Data podjęcia
2015-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 96/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), ustalenia ich liczby oraz wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
96/7/XVII/15
Status
Obowiązujący
Lp: 450
Data podjęcia
2015-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 95/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Nr aktu prawnego
95/7/XVII/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 451
Data podjęcia
2015-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 94/7/XVII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Iłowa do Stowarzyszenia „Lubuska Rybacka Lokalna Grupa Działania” w okresie programowania 2014 - 2020
Nr aktu prawnego
94/7/XVII/15
Status
Obowiązujący
Lp: 452
Data podjęcia
2015-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 93/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
93/7/XVI/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 453
Data podjęcia
2015-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Nr aktu prawnego
92/7/XVI/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 454
Data podjęcia
2015-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 91/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
91/7/XVI/15
Status
Uchylony
Lp: 455
Data podjęcia
2015-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 90/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
90/7/XVI/15
Status
Uchylony
Lp: 456
Data podjęcia
2015-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 89/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
89/7/XVI/15
Status
Zmieniony
Lp: 457
Data podjęcia
2015-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 88/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów
Nr aktu prawnego
88/7/XVI/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 458
Data podjęcia
2015-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 87/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
87/7/XVI/15
Status
Obowiązujący
Lp: 459
Data podjęcia
2015-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 86/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
86/7/XVI/15
Status
Obowiązujący
Lp: 460
Data podjęcia
2015-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 85/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
85/7/XVI/15
Status
Uchylony
Lp: 461
Data podjęcia
2015-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 84/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016 w miejscowości Borowe
Nr aktu prawnego
84/7/XVI/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 462
Data podjęcia
2015-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 83/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016 w miejscowościach Iłowa, Czerna, Czyżówek, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Szczepanów, Wilkowisko i Żaganiec
Nr aktu prawnego
83/7/XVI/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 463
Data podjęcia
2015-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 82/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2016 rok
Nr aktu prawnego
82/7/XVI/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 464
Data podjęcia
2015-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 81/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2016 rok
Nr aktu prawnego
81/7/XVI/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 465
Data podjęcia
2015-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 80/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
80/7/XVI/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 466
Data podjęcia
2015-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 79/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 01 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2015 r.
Nr aktu prawnego
79/7/XVI/15
Status
Obowiązujący
Lp: 467
Data podjęcia
2015-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 78/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
Nr aktu prawnego
78/7/XV/15
Status
Obowiązujący
Lp: 468
Data podjęcia
2015-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 77/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Nr aktu prawnego
77/7/XV/15
Status
Uchylony
Lp: 469
Data podjęcia
2015-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 76/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
76/7/XV/15
Status
Uchylony
Lp: 470
Data podjęcia
2015-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 75/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
Nr aktu prawnego
75/7/XV/15
Status
Uchylony
Lp: 471
Data podjęcia
2015-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 74/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
Nr aktu prawnego
74/7/XV/15
Status
Uchylony
Lp: 472
Data podjęcia
2015-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 73/7/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego w roku 2016 na realizację zadania inwestycyjnego
Nr aktu prawnego
73/7/XIV/15
Status
Obowiązujący
Lp: 473
Data podjęcia
2015-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 72/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Powiatu Żagańskiego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
72/7/XIII/15
Status
Obowiązujący
Lp: 474
Data podjęcia
2015-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 71/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości , nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
71/7/XIII/15
Status
Uchylony
Lp: 475
Data podjęcia
2015-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 70/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej
Nr aktu prawnego
70/7/XIII/15
Status
Obowiązujący
Lp: 476
Data podjęcia
2015-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 69/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej
Nr aktu prawnego
69/7/XIII/15
Status
Zmieniony
Lp: 477
Data podjęcia
2015-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 68/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej
Nr aktu prawnego
68/7/XIII/15
Status
Obowiązujący
Lp: 478
Data podjęcia
2015-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 67/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
Nr aktu prawnego
67/7/XIII/15
Status
Obowiązujący
Lp: 479
Data podjęcia
2015-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 66/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
66/7/XIII/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 480
Data podjęcia
2015-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 65/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów
Nr aktu prawnego
65/7/XIII/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 481
Data podjęcia
2015-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 64/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
64/7/XIII/15
Status
Obowiązujący
Lp: 482
Data podjęcia
2015-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 63/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
Nr aktu prawnego
63/7/XIII/15
Status
Obowiązujący
Lp: 483
Data podjęcia
2015-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 62/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
62/7/XIII/15
Status
Obowiązujący
Lp: 484
Data podjęcia
2015-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 61/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Nr aktu prawnego
61/7/XIII/15
Status
Obowiązujący
Lp: 485
Data podjęcia
2015-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 60/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy "Skwer Zesłańców Sybiru" terenowi w Iłowej
Nr aktu prawnego
60/7/XIII/15
Status
Obowiązujący
Lp: 486
Data podjęcia
2015-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 59/7/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu na kadencję 2016-2019
Nr aktu prawnego
59/7/XIII/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 487
Data podjęcia
2015-08-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 57/7/XII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego
Nr aktu prawnego
57/7/XII/15
Status
Obowiązujący
Lp: 488
Data podjęcia
2015-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 56/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Iłowej
Nr aktu prawnego
56/7/XI/15
Status
Obowiązujący
Lp: 489
Data podjęcia
2015-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 55/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
Nr aktu prawnego
55/7/XI/15
Status
Ma tekst jednolity
Lp: 490
Data podjęcia
2015-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 54/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Iłowa, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego
Nr aktu prawnego
54/7/XI/15
Status
Obowiązujący w części
Lp: 491
Data podjęcia
2015-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 53/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
53/7/XI/15
Status
Obowiązujący
Lp: 492
Data podjęcia
2015-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 52/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik”
Nr aktu prawnego
52/7/XI/15
Status
Obowiązujący
Lp: 493
Data podjęcia
2015-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 51/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów
Nr aktu prawnego
51/7/XI/15
Status
Obowiązujący
Lp: 494
Data podjęcia
2015-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 50/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
Nr aktu prawnego
50/7/XI/15
Status
Obowiązujący
Lp: 495
Data podjęcia
2015-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 49/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Nr aktu prawnego
49/7/XI/15
Status
Obowiązujący
Lp: 496
Data podjęcia
2015-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR 48/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
48/7/XI/15
Status
Obowiązujący
Lp: 497
Data podjęcia
2015-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 47/7/X/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie wsi Borowe gmina Iłowa
Nr aktu prawnego
47/7/X/15
Status
Obowiązujący
Lp: 498
Data podjęcia
2015-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 46/7/X/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Iłowa.
Nr aktu prawnego
46/7/X/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 499
Data podjęcia
2015-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 45/7/X/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2015 roku
Nr aktu prawnego
45/7/X/15
Status
Zmieniony
Lp: 500
Data podjęcia
2015-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 44/7/X/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Iłowa.
Nr aktu prawnego
44/7/X/15
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji