ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-02-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 452/18 Burmistrza Iłowej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 452/18 Obowiązujący
2 2018-02-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 450/18 Burmistrza Iłowej z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie podpisywania decyzji indywidualnych, sprawach z zakresu administracji publicznej 450/18 Obowiązujący
3 2018-02-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 449/18 Burmistrza Iłowej z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia w imieniu Burmistrza Iłowej określonych spraw z zakresu gospodarki finansowej 449/18 Obowiązujący
4 2018-02-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 448/18 Burmistrza Iłowej z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia niektórych spraw gminy 448/18 Obowiązujący
5 2018-02-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 447/18 Burmistrza Iłowej w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego należącego do zasobu Gminy Iłowa 447/18 Obowiązujący
6 2018-01-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 446/18 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy 446/18 Obowiązujący
7 2018-01-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 445/18 Burmistrza Iłowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego należącego do zasobu Gminy Iłowa 445/18 Obowiązujący
8 2018-01-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 444/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 444/18 Obowiązujący
9 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 359/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania 359/7/XLVII/18 Obowiązujący
10 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 358/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 358/7/XLVII/18 Obowiązujący
11 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 357/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa 357/7/XLVII/18 Obowiązujący
12 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 356/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 356/7/XLVII/18 Obowiązujący
13 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 355/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psa w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 355/7/XLVII/18 Obowiązujący
14 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 354/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 354/7/XLVII/18 Obowiązujący
15 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 353/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy 353/7/XLVII/18 Obowiązujący
16 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 352/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 352/7/XLVII/18 Obowiązujący
17 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 443/18 Burmistrza Iłowej w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 443/18 Obowiązujący
18 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 442/18 Burmistrza Iłowej z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego należącego do zasobu Gminy Iłowa 442/18 Obowiązujący
19 2017-12-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 441/17 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 - 2030 441/17 Obowiązujący
20 2017-12-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 440/17 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 440/17 Obowiązujący
21 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 351/7/XLVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034 351/7/XLVI/17 Obowiązujący
22 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 350/7/XLVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2017 r. - uchwała budżetowa na rok 2018 Gminy Iłowa 350/7/XLVI/17 Obowiązujący
23 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 349/7/XLVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 349/7/XLVI/17 Nieobowiązujący
24 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 348/7/XLVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn "Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem" 348_7_XLVI_17 Obowiązujący
25 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 347/7/XLVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 347/7/XLVI/17 Obowiązujący
26 2017-12-21 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 346/7/XLV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 346/7/XLV/17 Obowiązujący
27 2017-12-21 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 345/7/XLV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. „Lotników Alianckich” w Iłowej 345/7/XLV/17 Obowiązujący
28 2017-12-21 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 344/7/XLV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w miejscowości Żaganiec, miejscowości Wilkowisko oraz przy skrzyżowaniu drogi nr 1079F z drogą nr 1083F gmina Iłowa 344/7/XLV/17 Obowiązujący
29 2017-12-21 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 343/7/XLV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagradzania i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa 343/7/XLV/17 Obowiązujący
30 2017-12-21 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 342/7/XLV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2017-2023 342/7/XLV/17 Obowiązujący
31 2017-12-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 439/17 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 439/17 Obowiązujący
32 2017-12-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 438/17 Burmistrza Iłowej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 - 2030 438/17 Obowiązujący
33 2017-12-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 437/17 Burmistrza Iłowej z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie uruchomienia ogrzewalni dla bezdomnych z terenu gminy Iłowa 437/17 Obowiązujący
34 2017-12-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 436/17 Burmistrza Iłowej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 436/17 Obowiązujący
35 2017-12-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 435/17 Burmistrza Iłowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Budowa drogi łączącej drogę gminną - dz. nr 341/24 - z drogą wojewódzką nr 296" 435/17 Obowiązujący
36 2017-12-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 434/17 Burmistrza Iłowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej" 434/17 Obowiązujący
37 2017-12-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 433/17 Burmistrza Iłowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 433/17 Obowiązujący
38 2017-12-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 432/17 Burmistrza Iłowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. działkami nr 233/10, 233/11, 233/12, 233/13, 233/14 i 233/15 w obrębie m. Iłowa stanowiących własność Gminy Iłowa 432/17 Obowiązujący
39 2017-12-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 431/17 Burmistrza Iłowej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej do realizacji projektu w ramach działania 7.5 Usługi społeczne - w ramach PRO Lubuskie 2020 431/17 Obowiązujący
40 2017-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 430/17 Burmistrza Iłowej z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie uruchomienia ogrzewalni dla bezdomnych z terenu gminy Iłowa 430/17 Obowiązujący
41 2017-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Burmistrza Nr 429/17 Burmistrza Iłowej z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r." 429/17 Obowiązujący
42 2017-11-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 428/17 Burmistrza Iłowej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 428/17 Obowiązujący
43 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 341/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 341/7/XLIV/17 Obowiązujący
44 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 340/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 340/7/XLIV/17 Obowiązujący
45 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 339/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Iłowa 339/7/XLIV/17 Obowiązujący
46 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 338/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 338/7/XLIV/17 Obowiązujący
47 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 337/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 337/7/XLIV/17 Nieobowiązujący
48 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 336/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa" 336/7/XLIV/17 Obowiązujący
49 2017-11-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 427/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia katalogu wydatków realizowanych na cele edukacyjne w ramach przyznanej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymujących stypendia szkolne 427/17 Obowiązujący
50 2017-11-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 426/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2018 roku 426/17 Obowiązujący
51 2017-11-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 425/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2018 roku 425/17 Obowiązujący
52 2017-11-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 424/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku 424/17 Obowiązujący
53 2017-11-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 423/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2018 423/17 Obowiązujący
54 2017-11-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 422/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku 422/17 Obowiązujący
55 2017-11-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 421/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2018 421/17 Obowiązujący
56 2017-11-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 420/17 Burmistrza Iłowej z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 420/17 Obowiązujący
57 2017-11-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 419/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2018 r. 419/17 Obowiązujący
58 2017-11-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 418/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 listopada 2017 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018r. 418/17 Obowiązujący
59 2017-11-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 417/17 Burmistrza Iłowej z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 - 2030 417/17 Obowiązujący
60 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 335/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz zmiany nazwy i zmiany siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Iłowa 335/7/XLIII/17 Obowiązujący
61 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 334/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Iłowa 334/7/XLIII/17 Obowiązujący
62 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 333/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 333/7/XLIII/17 Obowiązujący
63 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 332/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 332/7/XLIII/17 Obowiązujący
64 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 331/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 331/7/XLIII/17 Obowiązujący
65 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 330/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa 330/7/XLIII/17 Obowiązujący
66 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 329/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie udzielania odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 11 października 2017r. (sygn. akt PRPa 248.2016) na uchwałę nr 70/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa 329/7/XLIII/17 Obowiązujący
67 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 328/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2018 rok 328/7/XLIII/17 Obowiązujący
68 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 327/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2018 rok 327/7/XLIII/17 Obowiązujący
69 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 326/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. „Akademia Małych Zuchów” w Iłowej 326/7/XLIII/17 Obowiązujący
70 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 325/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej 325/7/XLIII/17 Obowiązujący
71 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 324/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 324/7/XLIII/17 Obowiązujący
72 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 323/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej w systemie zaprojektuj, wybuduj” 323/7/XLIII/17 Obowiązujący
73 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 322/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Przebudowa rekreacyjnego obiektu w Koninie Żagańskim" 322/7/XLIII/17 Obowiązujący
74 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 321/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej" 321/7/XLIII/17 Obowiązujący
75 2017-11-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 416/17 Burmistrza Iłowej z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 416/17 Obowiązujący
76 2017-10-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 415/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 415/17 Obowiązujący
77 2017-10-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 414/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 414/17 Obowiązujący
78 2017-10-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 413/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia za zadanie pod nazwą "Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej - wiedza i magia" 413/17 Obowiązujący
79 2017-10-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 412/17 Burmistrza Iłowej z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Czyżówek 412/17 Obowiązujący
80 2017-10-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 411/17 Burmistrza Iłowej z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 411/17 Obowiązujący
81 2017-10-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 410/17 Burmistrza Iłowej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. działkami nr 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8 i 233/18 w obrębie m. Iłowa stanowiących własność Gminy Iłowa 410/17 Obowiązujący
82 2017-10-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 409/17 z dnia 12 października 2017 r, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 409/17 Obowiązujący
83 2017-10-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 408/17 Burmistrza Iłowej z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 408/17 Obowiązujący
84 2017-09-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 407/17 Burmistrza Iłowej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 407/17 Obowiązujący
85 2017-09-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 406/17 Burmistrza Iłowej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 406/17 Obowiązujący
86 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 320/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miejską w Iłowej 320/7/XLII/17 Uchylony
87 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 319/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. „Akademia Małych Zuchów” w Iłowej 319/7/XLII/17 Obowiązujący
88 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 318/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej 318/7/XLII/17 Obowiązujący
89 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 317/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej 317/7/XLII/17 Obowiązujący
90 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 316/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego 316/7/XLII/17 Obowiązujący
91 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 315/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej 315/7/XLII/17 Obowiązujący
92 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 314/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 314/7/XLII/17 Obowiązujący
93 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 313/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 313/7/XLII/17 Zmieniony
94 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 312/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 312/7/XLII/17 Obowiązujący
95 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 311/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 311/7/XLII/17 Zmieniony
96 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 310/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 310/7/XLII/17 Obowiązujący
97 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 309/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Iłowa 309/7/XLII/17 Zmieniony
98 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 308/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030 308/7/XLII/17 Uchylony
99 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 307/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 307/7/XLII/17 Obowiązujący
100 2017-09-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 405/17 Burmistrza Iłowej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierawy 405/17 Obowiązujący
101 2017-09-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 404/17 Burmistrza Iłowej z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 404/17 Obowiązujący
102 2017-09-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 403/17 Burmistrza Iłowej z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 403/17 Obowiązujący
103 2017-09-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 402/17 Burmistrza Iłowej z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 402/17 Obowiązujący
104 2017-09-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 401/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. działkami nr 341/26, 341/25, 641/6, 341/28 i 641/7 w obrębie Konin Żagański stanowiącej własność Gminy Iłowa 401/17 Obowiązujący
105 2017-09-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 400/17 Burmistrza Iłowej w sprawie powołania komisji do przeprowadzania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. działkami nr 341/26, 341/25, 641/6, 341/28 i 641/7 w obrębie Konin Żagański stanowiącej własność Gminy Iłowa 400/17 Obowiązujący
106 2017-09-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 399/17 Burmistrza Iłowej z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia terminu pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy 399-2017 Obowiązujący
107 2017-09-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 398/17 Burmistrza Iłowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 398/17 Obowiązujący
108 2017-09-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 397/17 Burmistrza Iłowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 397/17 Obowiązujący
109 2017-09-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 396/17 Burmistrza Iłowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania koordynatora Młodzieżowej Rady Gminy 396/17 Obowiązujący
110 2017-08-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 395/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 395/17 Obowiązujący
111 2017-08-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 394/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. 394/17 Obowiązujący
112 2017-08-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 393/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego im. "Akademia Małych Zuchów" w Iłowej do zarządzania mieniem będącym w posiadaniu i zarządzie Przedszkola Miejskiego w Iłowej 393/17 Obowiązujący
113 2017-08-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 392/17 Burmistrza Iłowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku 392/17 Obowiązujący
114 2017-08-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 391/17 Burmistrza Iłowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. "Akademia Małych Zuchów" w Iłowej, ul. Żagańska 40A 391/17 Obowiązujący
115 2017-08-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 390/17 Burmistrza Iłowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 390/17 Obowiązujący
116 2017-08-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 389/17 Burmistrza Iłowej z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 389/17 Obowiązujący
117 2017-08-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 388/17 Burmistrza Iłowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 388/17 Obowiązujący
118 2017-07-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 387/17 Burmistrza Iłowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Budowa budynku rekreacyjnego w Czernej" i "Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim" 387/17 Obowiązujący
119 2017-07-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 386/17 Burmistrza Iłowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Instalacja nawodnienia boisk sportowych stadionu miejskiego" w ramach "Przebudowy boisk sportowych stadionu miejskiego w Iłowej" 386/17 Obowiązujący
120 2017-07-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 385/17 Burmistrza Iłowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa" 385/17 Obowiązujący
121 2017-08-08 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 306/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 gminy Iłowa 306/7/XLI/17 Obowiązujący
122 2017-08-08 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 305/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Iłowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowem 305/7/XLI/17 Obowiązujący
123 2017-08-08 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 304/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa 304/7/XLI/17 Obowiązujący
124 2017-08-08 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 303/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 303/7/XLI/17 Obowiązujący
125 2017-07-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 384/17 Burmistrza Iłowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 384/17 Obowiązujący
126 2017-07-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 383/17 Burmistrza Iłowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 383/17 Obowiązujący
127 2017-07-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 382/17 Burmistrza Iłowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 września 2017 r. do 30 grudnia 2017 r. 382/17 Obowiązujący
128 2017-07-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 381/17 Burmistrza Iłowej z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 381/17 Obowiązujący
129 2017-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 302/7/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu publicznych szkół w ośmioletnią szkołę podstawową 302/7/XL/17 Obowiązujący
130 2017-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 301/7/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Iłowa 301/7/XL/17 Obowiązujący
131 2017-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 300/7/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020 300/7/XL/17 Obowiązujący
132 2017-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 299/7/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 299/7/XL/17 Obowiązujący
133 2017-07-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 380/17 Burmistrza Iłowej z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 380/17 Obowiązujący
134 2017-07-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 379/17 Burmistrza Iłowej z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 379/17 Obowiązujący
135 2017-06-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 378/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 - 2030 378/17 Obowiązujący
136 2017-06-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 377/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2017 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 377/17 Obowiązujący
137 2017-06-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 376/17 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Iłowej nr 309/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu - Biura Rewitalizacji ds opracowania i wdrażania "Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2017-2023". 376/17 Obowiązujący
138 2017-06-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 375/17 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej za 2016 rok 375/17 Obowiązujący
139 2017-06-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 374/17 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 374/17 Obowiązujący
140 2017-06-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 373/17 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 373/17 Obowiązujący
141 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 298/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania 298/7/XXXIX/17 Obowiązujący
142 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 297/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030 297/7/XXXIX/17 Obowiązujący
143 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 296/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 296/7/XXXIX/17 Obowiązujący
144 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 295/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2017 roku 295/7/XXXIX/17 Obowiązujący
145 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 294/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2016 r. 294/7/XXXIX/17 Obowiązujący
146 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 293/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2016 r. 293/7/XXXIX/17 Obowiązujący
147 2017-06-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 372/17 Burmistrza Iłowej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 372/17 Obowiązujący
148 2017-06-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 371/17 Burmistrza Iłowej z dnia 20 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 371/17 Obowiązujący
149 2017-06-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 370/17 Burmistrza Iłowej z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia zgłoszonych wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w roku szkolnym 2016/2017 370/17 Obowiązujący
150 2017-06-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 369/17 Burmistrza Iłowej z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia zgłoszonych wniosków o przyznanie stypendiów w ramach lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa w roku szkolnym 2016/2017 369/17 Obowiązujący
151 2017-06-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 368/17 Burmistrza Iłowej z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 368/17 Obowiązujący
152 2017-06-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 367/17 Burmistrza Iłowej z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 367/17 Obowiązujący
153 2017-06-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 366/17 Burmistrza Iłowej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 366/17 Obowiązujący
154 2017-05-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 365/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Iłowej nr 310/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji ds opracowania i wdrażania "Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2016-2022". 365/17 Obowiązujący
155 2017-05-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 364/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Iłowej nr 309/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu - Biura Rewitalizacji ds opracowania i wdrażania "Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2016-2022". 364/17 Obowiązujący
156 2017-05-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 363/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 363/17 Obowiązujący
157 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 292/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 292/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
158 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 291/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk "Orlik" 291/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
159 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 290/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia czasu w trakcie którego zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym 290/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
160 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 289/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie dowozu dzieci do przedszkola i szkół, wobec których Gmina Iłowa nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 289/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
161 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 288/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIE W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu publicznych szkół w ośmioklasową szkołę podstawową 288/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
162 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 287/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 287/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
163 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 286/7XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 286/7/XXXIII/17 Obowiązujący
164 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 285/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część działki nr 773/5 położonej w Iłowej przy ul. Kościelnej 285/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
165 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 284/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej 284/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
166 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 283/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014 - 2020 283/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
167 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 282/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 - 2030 282/7/XXXVIII/17 Uchylony
168 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 281/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 281/7/XXXVIII/17 Nieobowiązujący
169 2017-05-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 280/7/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie podjęcia współpracy Gminy Iłowa z francuską Gminą Blanzy 280/7/XXXVII/17 Obowiązujący
170 2017-05-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 362/17 Burmistrza Iłowej z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż 362/17 Obowiązujący
171 2017-05-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 361/17 Burmistrza Iłowej z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 361/17 Obowiązujący
172 2017-05-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 360/17 Burmistrza Iłowej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 360/17 Obowiązujący
173 2017-05-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 359/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. działka nr 1/57 w obrębie Konin Żagański stanowiącej własność Gminy Iłowa 359/17 Obowiązujący
174 2017-05-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 358/17 Burmistrza Iłowej z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 358/17 Nieobowiązujący
175 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 279/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030 279/7/XXXVI/17 Uchylony
176 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 278/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 278/7/XXXVI/17 Nieobowiązujący
177 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 277/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 277/7/XXXVI/17 Nieobowiązujący
178 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 276/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Iłowa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych 276/7/XXXVI/17 Obowiązujący
179 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 275/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn "Modernizacja Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem" 275/7/XXXVI/17 Obowiązujący
180 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 274/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn "Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem" 274/7/XXXVI/17 Zmieniony
181 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 273/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn "Modernizacja ul. Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem" 273/7/XXXVI/17 Obowiązujący
182 2017-04-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 357/17 Burmistrza Iłowej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 357/17 Nieobowiązujący
183 2017-04-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 356/17 Burmistrza Iłowej z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej" 356/17 Nieobowiązujący
184 2017-04-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 355/17 Burmistrza Iłowej z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. działką nr 256/5 w obrębie Szczepanów stanowiącej własność Gminy Iłowa 355/17 Obowiązujący
185 2017-04-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 354/17 Burmistrza Iłowej z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 354/17 Obowiązujący
186 2017-04-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 353/17 Burmistrza Iłowej z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości 353/17 Obowiązujący
187 2017-04-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 352/17 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 352/17 Nieobowiązujący
188 2017-04-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 351/17 Burmistrza Iłowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o przyjęcie kandydatów do publicznego przedszkola oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Iłowa 351/17 Obowiązujący
189 2017-04-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 350/17 Burmistrza Iłowej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 350/17 Obowiązujący
190 2017-04-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 349/17 Burmistrza Iłowej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria 349/17 Obowiązujący
191 2017-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 348/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030 348/17 Obowiązujący
192 2017-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 347/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 347/17 Nieobowiązujący
193 2017-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 346/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Iłowa 346/17 Obowiązujący
194 2017-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 345/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2016 r. 345/17 Obowiązujący
195 2017-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 344/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Akademia Małych Zuchów w Iłowej przy ul. Żagańskiej 40A 344/17 Obowiązujący
196 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 272/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce 272/7/XXXV/17 Obowiązujący
197 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 271/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Iłowa 271/7/XXXV/17 Obowiązujący
198 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 270/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 270/7/XXXV/17 Obowiązujący
199 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 269/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkujących poza obwodem publicznej szkoły podstawowej na terenie gminy Iłowa, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 269/7/XXXV/17 Obowiązujący
200 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 268/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Iłowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 268/7/XXXV/17 Obowiązujący
201 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 267/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa 267/7/XXXV/17 Obowiązujący
202 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 266/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część działki nr 512/5 położonej w Iłowej przy ul.Borowskiej 266/7/XXXV/17 Obowiązujący
203 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 265/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji 265/7/XXXV/17 Uchylony
204 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 264/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad ustalania i przekazywania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej z budżetu Gminy Iłowa środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 264/7/XXXV/17 Obowiązujący
205 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 263/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 263/7/XXXV/17 Obowiązujący
206 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 262/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 262/7/XXXV/17 Nieobowiązujący
207 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 261/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego 261/7/XXXV/17 Obowiązujący
208 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 260/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa 260/7/XXXV/17 Obowiązujący
209 2017-03-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 343/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłowa 343/17 Obowiązujący
210 2017-03-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 342/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej 342/17 Nieobowiązujący
211 2017-03-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 341/17 Burmistrza Iłowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 341/17 Obowiązujący
212 2017-03-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 340/17 Burmistrza Iłowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 340/17 Obowiązujący
213 2017-03-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 339/17 Burmistrza Iłowej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do dokonywania zmian w planie wydatków 339/17 Obowiązujący
214 2017-03-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 338/17 Burmistrza Iłowej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 338/17 Obowiązujący
215 2017-03-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 337/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 337/17 Obowiązujący
216 2017-03-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 336/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 336/17 Obowiązujący
217 2017-03-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 335/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 335/17 Obowiązujący
218 2017-03-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 334/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy 334/17 Obowiązujący
219 2017-03-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 333/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Akademia Małych Zuchów w Iłowej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Iłowa 333/17 Nieobowiązujący
220 2017-03-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 332/17 Burmistrza Iłowej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 332/17 Obowiązujący
221 2017-03-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 331/17 Burmistrza Iłowej z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2017 roku 331/17 Obowiązujący
222 2017-03-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 330/17 Burmistrza Iłowej z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem", "Modernizacja ulicy Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem", "Modernizacja Placu Wolności polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem" 330/17 Nieobowiązujący
223 2017-03-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 329/17 Burmistrza Iłowej z dnia 03 marca 2017 r. w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Iłowa w 2017 roku 329/17 Nieobowiązujący
224 2017-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 328/17 Burmistrza Iłowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 328/17 Nieobowiązujący
225 2017-02-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 327/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. "Akademia Małych Zuchów" w Iłowej, ul. Żagańska 40A 327/17 Nieobowiązujący
226 2017-02-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 326/17 Burmistrza Iłowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. działką nr 256/5 w obrębie Szczepanów stanowiącej własność Gminy Iłowa 326/17 Obowiązujący
227 2017-02-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 325/17 Burmistrza Iłowej z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 325/17 Nieobowiązujący
228 2017-02-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 324/17 Burmistrza Iłowej z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. działką nr 256/5 w obrębie Szczepanów stanowiącej własność Gminy Iłowa 324/17 Nieobowiązujący
229 2017-02-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 323/17 Burmistrza Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 323/17 Obowiązujący
230 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 259/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 259/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
231 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 258/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa 258/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
232 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 257/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 257/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
233 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 256/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych 256/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
234 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 255/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 255/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
235 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 254/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 254/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
236 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 253/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 253/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
237 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 252/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu 252/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
238 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 251/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 251/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
239 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 250/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa 250/7/XXXIV/17 Uchylony
240 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 249/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów 249/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
241 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 248/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych 248/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
242 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 247/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 247/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
243 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 246/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa 246/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
244 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 245/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej 245/7/XXXIV/17 Obowiązujący
245 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 244/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 244/7/XXXIV/17 Obowiązujący
246 2017-02-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 322/17 Burmistrza Iłowej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ozn. działkami nr 808/3 i 809 położoną w Iłowej przy ul. Żeromskiego wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 322/17 Obowiązujący
247 2017-02-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 321/17 Burmistrza Iłowej z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 321/17 Nieobowiązujący
248 2017-01-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 320/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych na lata 2017-2019 320/17 Obowiązujący
249 2017-01-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 319/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 319/17 Obowiązujący
250 2017-01-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 318/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 318/17 Obowiązujący
251 2017-01-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 317/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 317/17 Obowiązujący
252 2017-01-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 316/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 316/17 Obowiązujący
253 2017-01-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 315/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 315/17 Nieobowiązujący
254 2017-01-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 314/17 Burmistrza Iłowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy 314/17 Obowiązujący
255 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 243/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020 243/7/XXXIII/17 Obowiązujący
256 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 242/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część działki nr 773/5 położonej w Iłowej przy ul.Kościelnej 242/7/XXXIII/17 Obowiązujący
257 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 241/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu oznaczonego działką nr 694/7 położonej w Iłowej 241/7/XXXIII/17 Obowiązujący
258 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 240/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości , nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 240/7/XXXIII/17 Obowiązujący
259 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 239/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Zespołowi Szkół w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami 239/7/XXXIII/17 Obowiązujący
260 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 238/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty Przedszkolu Miejskiemu w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami 238/7/XXXIII/17 Obowiązujący
261 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 237/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Centrum Usług Wspólnych w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 237/7/XXXIII/17 Obowiązujący
262 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 236/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 236/7/XXXIII/17 Obowiązujący
263 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 235/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Iłowa 235/7/XXXIII/17 Obowiązujący
264 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 234/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej 234/7/XXXIII/17 Obowiązujący
265 2017-01-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 313/17 Burmistrza Iłowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 313/17 Nieobowiązujący
266 2017-01-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 312/17 Burmistrza Iłowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku 312/17 Obowiązujący
267 2017-01-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 311/17 Burmistrza Iłowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku 311/17 Nieobowiązujący
268 2017-01-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 310/17 Burmistrza Iłowej z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji ds. opracowania i wdrażania "Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2015-2022" 310/17 Obowiązujący
269 2017-01-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 309/17 Burmistrza Iłowej z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu - Biura Rewitalizacji ds. opracowania i wdrażania "Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2015-2022" 309/17 Obowiązujący
270 2017-01-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 308/17 Burmistrza Iłowej z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby udostępniającej informacje o środowisku i jego ochronie 308/17 Obowiązujący
271 2016-12-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 307/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016-2030 307/16 Obowiązujący
272 2016-12-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 306/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 306/16 Nieobowiązujący
273 2016-12-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 305/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 305/16 Nieobowiązujący
274 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 233/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030 233/7/XXXII/16 Uchylony
275 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 232/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na rok 2017 Gminy Iłowa 232/7/XXXII/16 Zmieniony
276 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 231/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Iłowa 231/7/XXXII/16 Nieobowiązujący
277 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 230/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 230/7/XXXII/16 Obowiązujący
278 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 229/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie miejscowości Borowe 229/7/XXXII/16 Nieobowiązujący
279 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 228/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 228/7/XXXII/16 Nieobowiązujący
280 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 227/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 227/7/XXXII/16 Obowiązujący
281 2016-12-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 226/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej 226/7/XXXII/16 Nieobowiązujący
282 2016-12-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 304/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2017 304/16 Nieobowiązujący
283 2016-12-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 303/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2017 303/16 Nieobowiązujący
284 2016-12-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 302/16 Burmistrza Iłowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku na usunięcie wyrobów i odpadów zawierających azbest zgodnie z realizacją "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Iłowa na lata 2017-2032" 302/16 Obowiązujący
285 2016-12-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 301/16 Burmistrza Iłowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 301/16 Nieobowiązujący
286 2016-12-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 300/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług dla ludności - tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa” 300/16 Nieobowiązujący
287 2016-12-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 299/16 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2017 roku 299/16 Nieobowiązujący
288 2016-12-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 298/16 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku 298/16 Nieobowiązujący
289 2016-12-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 297/16 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku 297/16 Nieobowiązujący
290 2016-12-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 296/16 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2017 roku 296/16 Obowiązujący
291 2016-12-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 295/16 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania na udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na długoterminowy kredyt o wartości zamówienia mniejszej niż 209.000 euro 295/16 Nieobowiązujący
292 2016-12-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 294/16 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 294/16 Nieobowiązujący
293 2016-12-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 293/16 Burmistrza Iłowej z dnia 08 grudnia 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2017 293/16 Obowiązujący
294 2016-12-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 292/16 Burmistrza Iłowej z dnia 08 grudnia 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2017 292/16 Obowiązujący
295 2016-12-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 291/16 Burmistrza Iłowe z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 291/16 Nieobowiązujący
296 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 225/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 225/7/XXXI/16 Obowiązujący
297 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 224/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 224/7/XXXI/16 Zmieniony
298 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 223/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 223/7/XXXI/16 Obowiązujący
299 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 222/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z gminnego cmentarza w Iłowej 222/7/XXXI/16 Obowiązujący
300 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 221/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa 221/7/XXXI/16 Obowiązujący
301 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 220/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Iłowa na lata 2017-2021 220/7/XXXI/16 Obowiązujący
302 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 219/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkola i szkół, wobec których Gmina Iłowa nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 219/7/XXXI/16 Obowiązujący
303 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 218/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2017 rok 218/7/XXXI/16 Nieobowiązujący
304 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 217/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2017 rok 217/7/XXXI/16 Nieobowiązujący
305 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 216/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016-2030 216/7/XXXI/16 Obowiązujący
306 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 215/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa 215/7/XXXI/16 Nieobowiązujący
307 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 214/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2016 roku 214/7/XXXI/16 Nieobowiązujący
308 2016-12-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 290/16 Burmistrza Iłowej z dnia 07 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 290/16 Obowiązujący
309 2016-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 289/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 289/16 Obowiązujący
310 2016-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 288/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 288/16 Obowiązujący
311 2016-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 287/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 287/16 Obowiązujący
312 2016-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 286/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia administratora cmentarza komunalnego w Iłowej 286/16 Obowiązujący
313 2016-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 285/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 285/16 Nieobowiązujący
314 2016-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 284/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2017 roku 284/16 Nieobowiązujący
315 2016-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 283/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2017 283/16 Nieobowiązujący
316 2016-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 282/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2017 282/16 Nieobowiązujący
317 2016-11-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 281/16 Burmistrza Iłowej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 281/16 Nieobowiązujący
318 2016-11-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 280/16 Burmistrza Iłowej z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 280/16 Nieobowiązujący
319 2016-11-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 279/16 Burmistrza Iłowej z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania na terenie gminy Iłowa, zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu, nie mogących być poddanych odkażaniu 279/16 Obowiązujący
320 2016-11-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 278/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 278/16 Nieobowiązujący
321 2016-11-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 277/16 Burmistrza Iłowej z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 277/16 Nieobowiązujący
322 2016-11-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 276/16 Burmistrza Iłowej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016-2030 276/16 Obowiązujący
323 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 213/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 213/7/XXX/16 Obowiązujący
324 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 212/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa 212/7/XXX/16 Obowiązujący
325 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 211/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 211/7/XXX/16 Obowiązujący
326 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 210/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów 210/7/XXX/16 Obowiązujący
327 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 209/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 209/7/XXX/16 Obowiązujący
328 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 208/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 208/7/XXX/16 Obowiązujący
329 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 207/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 207/7/XXX/16 Uchylony
330 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 206/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017 w miejscowościach Iłowa, Czerna, Czyżówek, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Szczepanów, Wilkowisko i Żaganiec 206/7/XXX/16 Nieobowiązujący
331 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 205/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017 w miejscowości Borowe 205/7/XXX/16 Nieobowiązujący
332 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 204/7/XXX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury w Gminie Iłowa 204/7/XXX/16 Obowiązujący
333 2016-11-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 203/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa 203/7/XXX/16 Nieobowiązujący
334 2016-11-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 275/16 Burmistrza Iłowej z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 275/16 Obowiązujący
335 2016-11-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 274/16 Burmistrza Iłowej z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok 274/16 Nieobowiązujący
336 2016-11-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 273/16 Burmistrza Iłowej z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok 273/16 Nieobowiązujący
337 2016-11-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 272/16 Burmistrza Iłowej z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 272/16 Nieobowiązujący
338 2016-11-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 271/16 Burmistrza Iłowej z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia administratora hali widowiskowo-sportowej 271/16 Obowiązujący
339 2016-10-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 270/16 Burmistrza Iłowej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 270/16 Nieobowiązujący
340 2016-10-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 269/16 Burmistrza Iłowej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 269/16 Nieobowiązujący
341 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 202/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa na lata 2017–2032” 202/7/XXIX/16 Obowiązujący
342 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 201/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 201/7/XXIX/16 Nieobowiązujący
343 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 200/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 200/7/XXIX/16 Uchylony
344 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 199/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 199/7/XXIX/16 Uchylony
345 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 198/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020 198/7/XXIX/16 Obowiązujący
346 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 197/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020 197/7/XXIX/16 Obowiązujący
347 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 196/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020 196/7/XXIX/16 Obowiązujący
348 2016-10-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 268/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 268/16 Obowiązujący
349 2016-10-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 267/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 267/16 Obowiązujący
350 2016-10-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 266/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 266/16 Obowiązujący
351 2016-10-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 265/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 265/16 Obowiązujący
352 2016-10-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 264/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 264/16 Obowiązujący
353 2016-10-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 263/16 Burmistrza Iłowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 263/16 Nieobowiązujący
354 2016-10-11 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 195/7/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłowa 195/7/XXVIII/16 Obowiązujący
355 2016-10-11 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 194/7/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 194/7/XXVIII/16 Obowiązujący
356 2016-10-11 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 193/7/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 11 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 193/7/XXVIII/16 Obowiązujący
357 2016-10-11 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 192/7/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 11 października 2016 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu w Iłowej, ul. Żagańska 40A 192/7/XXVIII/16 Obowiązujący
358 2016-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 191/7/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 191/7/XXVII/16 Obowiązujący
359 2016-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 190/7/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2016-2030 190/7/XXVII/16 Nieobowiązujący
360 2016-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 189/7/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa 189/7/XXVII/16 Nieobowiązujący
361 2016-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 188/7/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania 188/7/XXVII/16 Obowiązujący
362 2016-09-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 262/16 Burmistrza Iłowej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 262/16 Nieobowiązujący
363 2016-09-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 261/16 Burmistrza Iłowej z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa 261/16 Obowiązujący
364 2016-09-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 260/16 Burmistrza Iłowej z dnia 27 września 2016 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa 260/16 Obowiązujący
365 2016-09-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 259/16 Burmistrza Iłowej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 259/16 Nieobowiązujący
366 2016-09-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 258/16 Burmistrza Iłowej z dnia 01 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania na udzielenie przez gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłowa 258/16 Nieobowiązujący
367 2016-09-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 257/16 Burmistrza Iłowej z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 257/16 Nieobowiązujący
368 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 177/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Czerna, gmina Iłowa 177/7/XXVI/16 Obowiązujący
369 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 176/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miejscowości Szczepanów 176/7/XXVI/16 Obowiązujący
370 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 175/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa 175/7/XXVI/16 Obowiązujący
371 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 174/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa 174/7/XXVI/16 Obowiązujący
372 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 173/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 173/7/XXVI/16 Obowiązujący
373 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 172/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 172/7/XXVI/16 Obowiązujący
374 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 171/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie udzielania odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 29.07.2016 r. na uchwałę nr 137/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej 171/7/XXVI/16 Obowiązujący
375 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 170/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 170/7/XXVI/16 Uchylony
376 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 169/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 169/7/XXVI/16 Uchylony
377 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 168/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 168/7/XXVI/16 Uchylony
378 2016-09-06 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 167/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 167/7/XXVI/16 Uchylony
379 2016-09-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 256/16 Burmistrza Iłowej z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 256/16 Nieobowiązujący
380 2016-08-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 255/16 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 255/16 Nieobowiązujący
381 2016-08-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 254/16 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. 254/16 Obowiązujący
382 2016-08-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 253/16 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku 253/16 Obowiązujący
383 2016-08-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 252/16 Burmistrza Iłowej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 252/16 Nieobowiązujący
384 2016-08-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 251/16 Burmistrza Iłowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 251/16 Nieobowiązujący
385 2016-08-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 250/16 Burmistrza Iłowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie realizacji zadań po wprowadzeniu określonego stopnia alarmowego 250/16 Obowiązujący
386 2008-09-17 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 175/5/XVIII/08 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 września 2008 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie gminy Iłowa 175/5/XVIII/08 Uchylony
387 2016-07-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 249/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 249/16 Obowiązujący
388 2016-07-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 248/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 248/16 Obowiązujący
389 2016-07-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 247/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 247/16 Obowiązujący
390 2016-07-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 246/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 246/16 Obowiązujący
391 2016-07-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 245/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 245/16 Obowiązujący
392 2016-07-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 244/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 244/16 Nieobowiązujący
393 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 166/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Lubuskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na uchwałę Rady Miejskiej w Iłowej 166/7/XXV/16 Obowiązujący
394 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 165/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa 165/7/XXV/16 Uchylony
395 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 164/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 164/7/XXV/16 Obowiązujący
396 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 163/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 163/7/XXV/16 Obowiązujący
397 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 162/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli 162/7/XXV/16 Obowiązujący
398 2016-07-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 161/7/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 161/7/XXV/16 Obowiązujący
399 2016-07-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 243/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi nowo zakładanego Zespołu Szkół w Iłowej do zarządzania mieniem będącym w posiadaniu i zarządzie Zespołu Szkół w Iłowej 243/16 Obowiązujący
400 2016-07-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 242/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia w imieniu Burmistrza Iłowej określonych spraw z zakresu gospodarki finansowej 242/16 Nieobowiązujący
401 2016-07-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 241/16 Burmistrza Iłowej z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7, równowaga społeczna dla działania 7.1 programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej 241/16 Obowiązujący
402 2016-07-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 240/16 Burmistrza Iłowej z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora nowo zakładanego Zespołu Szkół w Iłowej, ul. Piaskowa 2-2a 240/16 Obowiązujący
403 2016-07-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 239/16 Burmistrza Iłowej z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 239/16 Nieobowiązujący
404 2016-07-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 238/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora nowo zakładanego Zespołu Szkół w Iłowej ul. Piaskowa 2-2a 238/16 Obowiązujący
405 2016-07-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 237/16 Burmistrza Iłowej z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 237/16 Nieobowiązujący
406 2016-06-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 236/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016-2030 236/16 Nieobowiązujący
407 2016-06-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 235/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 235/16 Nieobowiązujący
408 2016-06-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 234/16 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 234/16 Nieobowiązujący
409 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 160/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej 160/7/XXIV/16 Obowiązujący
410 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 159/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 159/7/XXIV/16 Obowiązujący
411 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 158/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa 158/7/XXIV/16 Obowiązujący
412 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 157/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej 157/7/XXIV/16 Zmieniony
413 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 156/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy 156/7/XXIV/16 Obowiązujący
414 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 155/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 155/7/XXIV/16 Zmieniony
415 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 154/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 r. gminy Iłowa 154/7/XXIV/16 Nieobowiązujący
416 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 153/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2015 r. 153/7/XXIV/16 Obowiązujący
417 2016-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 152/7/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2015 r. 152/7/XXIV/16 Obowiązujący
418 2016-06-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 233/16 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 233/16 Obowiązujący
419 2016-06-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 232/16 Burmistrza Iłowej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej za 2015 rok 232/16 Obowiązujący
420 2016-06-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 231/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 231/16 Obowiązujący
421 2016-06-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 230/16 Burmistrza Iłowej z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 230/16 Obowiązujący
422 2016-06-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 229/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania na rzecz jednostki pomocniczej - Sołectwa Czyżówek - nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iłowa 229/16 Obowiązujący
423 2016-06-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 228/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 228/16 Obowiązujący
424 2016-06-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 227/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły nowo zakładanego Zespołu Szkół dla którego organem prowadzącym jest Gmina Iłowa 227/16 Nieobowiązujący
425 2016-06-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 226/16 Burmistrza Iłowej z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia zgłoszonych wniosków o przyznanie stypendiów w ramach lokalnego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa w roku szkolnym 2015/2016 226/16 Nieobowiązujący
426 2016-06-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 225/16 Burmistrza Iłowej z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 225/16 Nieobowiązujący
427 2016-06-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 224/16 Burmistrza Iłowej z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 224/16 Nieobowiązujący
428 2016-06-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 223/16 Burmistrza Iłowej z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 223/16 Obowiązujący
429 2001-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 138/3/XXX/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 138/3/XXX/01 Ma tekst jednolity
430 2001-08-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 106/3/XXVII/01 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 106/3/XXVII/01 Zmieniony
431 2016-06-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 222/16 Burmistrza Iłowej z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół dla którego organem prowadzącym jest gmina Iłowa 222/16 Obowiązujący
432 2016-05-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 221/16 Burmistrza Iłowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 221/16 Nieobowiązujący
433 1999-12-15 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 87/3/X/99 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowej" i utworzenia na jego bazie jednostki budżetowej "Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej" 87/3/X/99 Ma tekst jednolity
434 2008-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 217/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Paweł" 217/5/XXII/08 Ma tekst jednolity
435 2008-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 216/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Boruta" 216/5/XXII/08 Ma tekst jednolity
436 2008-12-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 208/5/XXI/ 08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Cisy nad Czerną" 208/5/XXI/ 08 Ma tekst jednolity
437 2008-12-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 207/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Dęby Szczepanowskie" 207/5/XXI/08 Ma tekst jednolity
438 2008-12-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 206/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Henryk" 206/5/XXI/08 Ma tekst jednolity
439 2008-12-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 205/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Jerzy" 205/5/XXI/08 Ma tekst jednolity
440 2008-12-16 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 204/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Wanda" 204/5/XXI/08 Ma tekst jednolity
441 2008-07-18 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 164/5/XVII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie: zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 164/5/XVII/08 Zmieniony
442 2016-05-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 151/7/XXIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłowa do roku 2020 151/7/XXIII/16 Obowiązujący
443 2016-05-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 150/7/XXIII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 150/7/XXIII/16 Zmieniony
444 2016-05-25 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 220/16 Burmistrza Iłowej z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji 220/16 Obowiązujący
445 2016-05-25 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 219/16 Burmistrza Iłowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 219/16 Nieobowiązujący
446 2016-05-25 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 218/16 Burmistrza Iłowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 218/16 Obowiązujący
447 2016-05-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 217/16 Burmistrza Iłowej z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wykonania czynności likwidacyjnych Szkoły Podstawowej w Szczepanowie 217/16 Obowiązujący
448 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 149/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Iłowej 149/7/XXII/16 Obowiązujący
449 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 148/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej 148/7/XXII/16 Obowiązujący
450 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 147/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej 147/7/XXII/16 Nieobowiązujący
451 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 146/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2016-2030 146/7/XXII/16 Obowiązujący
452 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 145/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa 145/7/XXII/16 Nieobowiązujący
453 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 144/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa 144/7/XXII/16 Nieobowiązujący
454 2016-05-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 143/7/XXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego 143/7/XXII/16 Nieobowiązujący
455 2016-05-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 216/16 Burmistrza Iłowej z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 216/16 Obowiązujący
456 2016-05-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 215/16 Burmistrza Iłowej z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 215/16 Obowiązujący
457 2016-05-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 214/16 Burmistrza Iłowej z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 214/16 Nieobowiązujący
458 2016-05-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 213/16 Burmistrza Iłowej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 213/16 Nieobowiązujący
459 2016-05-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 212/16 Burmistrza Iłowej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 212/16 Obowiązujący
460 2016-05-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 211/16 Burmistrza Iłowej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 211/16 Obowiązujący
461 2016-05-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 210/16 Burmistrza Iłowej z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 210/16 Uchylony
462 2016-05-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 209/16 Burmistrza Iłowej z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 209/16 Obowiązujący
463 2016-04-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 208/16 Burmistrza Iłowej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłowa" 208/16 Nieobowiązujący
464 2016-04-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 207/16 Burmistrza Iłowej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 207/16 Nieobowiązujący
465 2016-04-25 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 206/16 Burmistrza Iłowej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu na oddanie w najem gruntu stanowiącego własność Gminy Iłowa ozn. działką nr 486 (w części) w Iłowej przy ul. Ogrodowej 206/16 Nieobowiązujący
466 2016-04-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 205/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 205/16 Nieobowiązujący
467 2016-04-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 204/16 Burmistrza Iłowej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 204/16 Nieobowiązujący
468 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 142/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość Agencji Nieruchomości Rolnych 142/7/XXI/16 Obowiązujący
469 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 141/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość Agencji Nieruchomości Rolnych 141/7/XXI/16 Obowiązujący
470 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 140/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej 140/7/XXI/16 Obowiązujący
471 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 139/XXI/7/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 139/7/XXI/16 Obowiązujący
472 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 138/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego Powiatu Żagańskiego 138/7/XXI/16 Obowiązujący
473 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 137/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów 137/7/XXI/16 Obowiązujący
474 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 136/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli 136/7/XXI/16 Nieobowiązujący
475 2016-04-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 135/7/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczepanowie 135/7/XXI/16 Obowiązujący
476 2016-04-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 203/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadnie pod nazwą Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa - etap I w miejscowości Iłowa w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 203/16 Nieobowiązujący
477 2016-04-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 202/16 Burmistrza Iłowej z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 202/16 Obowiązujący
478 2016-04-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 201/16 Burmistrza Iłowej z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 201/16 Obowiązujący
479 2016-04-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 200/16 Burmistrza Iłowej z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 200/16 Obowiązujący
480 2016-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 199/16 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy 199/16 Uchylony
481 2016-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 198/16 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do dokonywania zmian w planie wydatków 198/16 Obowiązujący
482 2016-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 197/16 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 197/16 Nieobowiązujący
483 2016-03-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 196/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Iłowa 196/16 Obowiązujący
484 2016-03-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 195/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2015 r. 195/16 Obowiązujący
485 2016-03-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 194/16 Burmistrza Iłowej z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 194/16 Nieobowiązujący
486 2016-03-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 193/16 Burmistrza Iłowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 193/16 Obowiązujący
487 2016-03-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 192/16 Burmistrza Iłowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 192/16 Obowiązujący
488 2016-03-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 191/16 Burmistrza Iłowej z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 191/16 Obowiązujący
489 2016-03-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 190/16 Burmistrza Iłowej z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ozn. działkami nr 808/3 i 809 połozoną w Iłowej przy ul. Żeromskiego wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 190/16 Obowiązujący
490 2016-03-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 189/16 Burmistrza Iłowej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 189/16 Nieobowiązujący
491 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 134/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa 134/7/XX/16 Obowiązujący
492 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 133/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 133/7/XX/16 Tekst jednolity
493 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 132/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 132/7/XX/16 Tekst jednolity
494 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 131/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu 131/7/XX/16 Obowiązujący
495 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 130/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Iłowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 130/7/XX/16 Obowiązujący
496 2016-03-10 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 129/7/XX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 129/7/XX/16 Obowiązujący
497 2016-03-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 188/16 Burmistrza Iłowej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 188/16 Obowiązujący
498 2016-02-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 187/16 Burmistrza Iłowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 187/16 Nieobowiązujący
499 2016-02-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 186/16 Burmistrza Iłowej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 186/16 Obowiązujący
500 2016-02-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 185/16 Burmistrza Iłowej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie odwołania i powołania nowego członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej 185/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu